• Neděle, 26. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Filip

Jan Přeučil,“pan herec“, ale také křivák a řiťolezec k pohledání.
Počet návštěv: 4632

Jan Přeučil,“pan herec“, ale také křivák a řiťolezec k pohledání.

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Pokud mám z umělecké, přesněji herecké branže posoudit naprosto amorální charakter člověka z hlediska jeho před a polistopadových veřejných projevech a vystupování, pak kromě jiných, blíže nejmenovaných osob (a že jich není málo, ale nejsou v centru zájmu  tohoto pojednání), jedním z čelných představitelů kariérních promiskuitů je navenek často adorovaný intelektuál jako „pan herec“ Jan Přeučil.

     Člověk, který navzdory své odsouzení hodné prorežimní politické angažovanosti v době vlády komunistů má tu výjimečnou, pohříchu hereckou schopnost fabulovat, kamuflovat, přetvařovat se, lhát a na veřejnost kolem své profláknuté osobnosti vytvářet auru velkého demokrata, prozápadního nadšence a sympatizanta. 

      Pan Přeučil je svým způsobem nejen svérázný herec, noblesní rétorik a také uznávaný divadelní teoretik. Kromě jistých kruhů je také obdivovaný především mladými adepty hereckého umění, které vyučuje, ale také mimořádně nadaný podrazák, křivák a lhář. Lituji mladé lidi, kteří se v rámci svých hereckých studií setkávají s člověkem o kterém nemají tušení, jaký je svým charakterem morální mrzák úlisného a slizkého vystupování. Nepochybně o něm mají nejlepší mínění a vidí v něm příklad slušného,  angažovaného člověka na společenské úrovni. Ani v duchu je nenapadne (jak by také mohlo, když jim jsou stále vymývány mozky takovými lidmi), že panu nepochybně „profesorovi“ Přeučilovi v době jeho mládí i přes nepříznivý kádrový posudek bylo umožněno studovat večerní gymnázium pro pracující (co to je, nemají ani tušení). Po maturitě se pak přihlásil na DAMU, první zkoušky sice udělal, ale nebyl nakonec přijat kvůli jeho uvězněnému otci. V dalším roce to zkusil (úspěšně) znovu a od r.1956 studoval obor herectví na Divadelní fakultě Akademii múzických umění v Praze v Praze, kde absolvoval v roce 1960. 

     To ovšem k jeho osobě není zdaleka všechno. Dne 20. ledna r. 1977, v rámci svého socialistického kariérního úsilí, pan Přeučil také vystoupil v silně tendenční reportáži „Kdo je Václav Havel?“ odvysílané Československou televizí na prvním  programu. Uvedený pořad byl součástí tvrdé  kampaně proti autorům a prvním signatářům Charty 77.  V roce 1982 tento politicky uvědomělý herec vstoupil do KSČ, což po roce 1989 (když se už zásadně  měnily podmínky a ambice pro další kariéru) za mocného sypáni si popelu na hlavu se veřejně kál, že vstup do KSČ byla jeho největší životní chyba. To ovšem říká nejen on, ale i např. stejný křivák jako on, pan Z. Svěrák a další.  Dnes je pojednou tento křivák uvědomělý demokrat který veřejně prohlašuje, že mu vadí komunistická strana, ať se jmenuje jakkoli, že je v Parlamentu. S rádoby věrohodnou lítostí pokrytecky, také konstatuje, že bohužel můj přítel a kamarád Václav Havel, neměl tenkrát tolik síly, aby je (tedy komunisty) postavil mimo zákon. Se stejně velkým, farizejským nadšením říká, že Vašek Havel byl férový, bezvadný chlap. Prostřel nám stůl svobody, volnosti a radosti ze života.  A je toho tolik, že se z toho mohou někteří samou radostí zbláznit. Hlavně ti pod mostem a v exekuci, že pane Přeučile!

     Navzdory těmto jeho velkohubým prohlášením se, jak výše uvedeno,  v roce 1977 veřejně v tehdejší ČT angažuje proti signatářům Charty 77 a speciálně proti V. Havlovi, o kterém (dnes již  nežijícím) tvrdí, že to byl nejen jeho přítel, ale i kamarád! Jen škoda, že se také nezmiňuje, kolik měl kamarádů mezi členy KSČ, s nímž mnozí sdílejí své nezastupitelné pozice v pražské kavárně. Není to příliš  příliš podezřelý obrat, převlečení kabátu?  Co je však horší, že tento krkolomný obrat něco na způsob Obrácení Ferdyše Pištory,  se od jisté doby táhne s panem Přeučilem coby člověka, který byl vždy na straně komunistické opozice, člověka, který byl podporovatelem Charty 77, v to počítaje i samotného Václava Havla. Jó, časy se mění, s nimi i charaktery lidí. Ale kdo byl dříve křivák, je jím i dnes!

     Abych uzavřel toto pojednání o intelektuálním kariérním křivákovi, připomenu jeho názor na dotaz, který vyjádřil na nám tolik známou českou rodačku „Mařku“ Madeleine Albrightovou, o které se mluví jak v superlativech, tak v souvislosti s tehdejšími událostmi v Jugoslávii také jako o „krvavé řeznici“. Pan Jan Přeučil s pověstnou noblesou mu vlastní se o ní překorektně vyjádřil přesně tak, jak se od něj očekávalo: „ Podle mne je to velice moudrá dáma, která velmi rozumí všem politickým aspektům. Domnívám se, že její rozhodnutí jsou uvážlivá a správná“. Otázka ovšem je, jestli také pan Přeučil rozumí všemu, co považuje u Mařenky Albrightové za rozumné. Mluvit totiž umí hodně pěkně, zda také všemu o čem hovoří také rozumí, je otázka.

     Nicméně těmito slovy, názorem a celým svým projevem pan Přeučil, jistými pochlebujícími intelektuály zván také  jako „pan herec“ dokazuje, jaký je farizej, upachtěný demokrat, jaký je jeho skutečný morální charakter, v neposlední řadě jeho chucpe politické a řiťolezecké směrování a angažování. Nepochybně je dnes platným členem demokracii chránící pražské kavárny, kde je podobných kariéristů-kamarádů přehršel.

(Zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jan-Preucil-Zijeme-si-dobre-Vsechno-funguje-Albrightova-je-moudra-dama-At-vyznavaci-islamu-zustanou-doma-579967 )

Jiří  B a ť a, 7. května 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Šedivý

Jiří Šedivý

09.05.2019 20:47

Už se opakuji, profese herectví je z poloviny afekt a z druhé poloviny prostituce. Herec jak na jevišti, tak i v životě podléhá klišéovým vzorcům jednání, které nemá ze sebe, ale závisí na režijním vedení. A hlavní deformace v počínání zejména této starší herecké generace byla v doktríně AMU padesátých let: Stará generace herců v roli jejich bolševických profesorů postižených metodami Stanislavského a podobnými dogmaty svým žákům vštěpovali: Jste inženýry lidských duší. Vaše názory a vzory jednání se musí stát normou pro všechny. A z tohoto omylu si vysvětlíte všechny ty velkohubé a lživé proklamace, jimiž nás tito "umělci" častují. Ve středověku byl herec člověkem na cti sníženým, v kostele a v hospodě směl sedávat jen vedle kata, nebo pohodného a po setmění musel za bránu města. Dnešek nás učí, že ten středověk se tak úplně nemýlil.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

09.05.2019 19:08

Jak se jedná o komedianty,nemůže si nikdo být jimi jistý.Všichni jsou určitým způsobem křiváci.Když ne politicky,tak profesně a občansky ano.


 
Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Byť za něho lidé mohou jen 10%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů vydechující největší skleníkový plyn - vodní páry…

Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Přitom za něho lidé mohou jen cca 5%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů, vydechujících největší skleníkový plyn - vodní páry…

Čeští studenti se přesto připojili k celosvětové protestní akci, která chce přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. Nechce se ti do školy, přijď mezi nás a protestuj; v rámci iniciativy Fridays for Future se tak účastní mladí lidé z více než stovky zemí světa.

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

Měl jsem zase jeden utkvělý a notně ztřeštěný plán; udělat pro internetové noviny Rukojmi.cz rozhovor, jehož hlavním protagonistou měl být Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost. A ten by byl, resp. měl být mým novinářským sólokaprem. Pak jsem ho náhodně potkal v Praze a drze oslovil se svojí utajenou strategií; připadal jsem si jako směšný konspirátor.

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

Od 6. června 2018 jsem se na svém bloggu opakovaně věnoval svéráznému postupu „soudkyně OLO“, tedy paní Ivety Šperlichové, soudkyně zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, v řízení proti údajným pachatelům krácení spotřební daně z tabáku, který dovedla k odsuzujícímu rozsudku z 22.června 2018. V r.2019 ji ale uznal Ústavní soud za podjatou a následně jí Vrchní soud v Olomouci případ odebral a rozsudek zrušil.

Poslední domácí zprávy