• Úterý, 18. červen 2019
  • Svátek má Rukojmí Milan

Putin oznámil doktrínu globální konfrontace s USA. Putinův projev nezpochybnil nový postoj Ruska k zahraniční politice
Počet návštěv: 443

Putin oznámil doktrínu globální konfrontace s USA. Putinův projev nezpochybnil nový postoj Ruska k zahraniční politice

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Konfrontace s Británií a USA byla vždy základem politického kurzu Ruska, ale pro postsovětskou politickou elitu bylo to, co Putin řekl druhý den Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra 2019, nepředstavitelnou drzostí. Bylo to ztroskotání všech kánonů a předchozích orientačních bodů. To, co Putin řekl z hlavní tribuny fóra v pátek 7. června, vejde do historie jako druhý mnichovský projev. Můžeme hledat analogie v Churchillově fultonském projevu, s jedinou výjimkou, že Putinův projev nebyl tak vášnivý a autoritářský. Putin si už dávno získal reputaci politika, jehož železná pěst má vždy sametovou rukavici. 

Ale podstata se tím nemění: Putin poprvé celému světu oznámil, že Rusko již neuznává vzniklý systém nadvlády USA. Rusko háže tomuto systému totální výzvu a spojuje se v této konfrontaci s Čínou a celým zbytkem světa, přesněji, s těmi jeho částmi, které neztratily svou vůli zachránit se před americkým jhem a hledají sílu, ke které by se mohly při této konfrontaci přimknout. 

V tom je rozdíl: neuznávat de facto přiznáním de jure a přestat přiznávat de jure otevřeným oznámením, že od nynějška jsou na světě oficiálně dva bloky: ti, co jsou s USA, a ti, kteří jsou proti nim. A Rusko je s těmi, kteří jsou proti USA. Tato volba je doslova vytrpěna současnou politickou elitou Ruska. Přesněji řečeno, vytrpěna jejím předvojem, jejími vedoucími skupinami, těmi, kteří patří k nejbližšímu okolí Putina, kteří budují svou moc, přičemž se spoléhají na stát, jeho moc a suverenitu. 

Tyto skupiny chápou, že jim v Rusku čelí mocné síly, jež mají zcela odlišný koncept moci, ti, kteří budují své postavení na podpoře finančních a politických kruhů Británie a USA, jejichž děti tam žijí a studují, a udržují podnikání v anglosaské jurisdikci. . 

Tyto síly vyžadují podřízení národních zájmů Ruska a jeho vládnoucí politické třídy zájmům vládnoucích kruhů Británie a USA. Neboť právě v této podobě je tyto vládnoucí kruhy potřebují, a právě v jejich nadvládě vidí i svou šanci na prosperitu. Stále více je v elitě Ruska vidět rozkol a Vladimír Putin důsledně omezuje ostrost konfrontace mezi rozštěpenými elitními skupinami. 

Protože je velmi obtížné být v takové situaci rozhodčím, spojujícím v jedno ekonomiku, propagandu, armádu, speciální služby, regionální a federální elity, sbližujícími se s nimi podnikatelskou sféru, odbory, byrokracii, lidi ... Každý rezort brání to své. Jak je možné v takové situaci vyjadřovat skrytý smysl politiky, každého svého rozhodnutí? 

12 let Putin čekal. 12 let uplynulo od prvního varování, mnichovského projevu, v němž Putin upozornil, že Západ se dostal na pokraj nebezpečné konfrontace a že v této konfrontaci přeceňuje své síly. 12 let Západ nevěřil tomuto varování. A teď, jak se říká, "doskákal". 

Odhodil všechny podrobnosti, bez náznaků a chození kolem dokola, Putin poprvé ve své politické kariéře oznámil záměr Ruska odseknout Evropu od USA. Právě tomu slouží konstrukce vybudování americko-evropské opozice v jeho projevu, který označuje ostrý a neslučitelný střet zájmů mezi Evropou a anglosaským hegemonem. 

Putin nejenom znovu propagoval Severní proud 2 - vysvětlil jeho soulad s hlubokými zájmy Evropy. Jinak by Evropa do tohoto projektu nikdy nešla. Ukázal také všechny nesoulady s těmito evropskými zájmy zájmů USA, které stále více přecházejí při jednání s Evropou k jazyku ultimát a vykrucování rukou. Ve světě, kde v Evropě vládne neomezená americká nadvláda, nebudou mít současné evropské elity místo ani fyzicky. 

Putin, když označil rozpor zájmů USA a Evropy, se jich nejen dotkl, ale soustředil na tomto nervovém uzlu veškerou sílu své neústupnosti. Za konfliktem zájmů kolem plynovodu je konflikt celého spektra životních zájmů. Evropa přestala být pro USA dokonce vazalem, nyní je pro ně kořistí, zdrojem, bez jehož spotřeby USA přestávají existovat jako hegemon, a možná vůbec jako ucelený stát. 

Spor s USA není pro Evropu nedorozuměním v otázce odlišného chápání principů demokracie, je to existenciální spor mezi predátorem a obětí. Vodní příměří je ukončeno, pro anglosaského lva od nynějška není evropská laň prostředkem k flirtování s jeho mírumilovností, ale kořistí, bez jejíhož zabití a požírání hrozí lovci hladová smrt. 

A to znamená, že smrt ohrožuje především Evropu, přičemž odtamtud, odkud si vždy zvykla přijímat zaopatření, i když se podřídila vůli vydržovatele. Nyní musí být všechny zkrmené vitamíny uhrazeny. Evropa se ocitla v pozici krávy, která vždy nevěřila, že ji nevykrmují proto, aby ji po celou dobu dojili, a pak snědli. Teď to začíná chápat a Vladimír Putin o tom nahlas a veřejně mluví na celý svět. 

Na zdůvodnění globálního tažení světa proti USA Putin obvinil samotné USA ze zničení zavedené obecného právní sféry. Spojené státy přešly k přímým silovým metodám udržení nadvlády, což vytváří zásadně novou realitu. Ve světě již jsou vytvořeny potenciály rostoucích národních ekonomik a tyto národy jsou připraveny se bránit proti americké agresi ze všech sil. 

Je zajímavé, že to nebyl Si Ťin-pching, ale právě Putin, kdo uvedl příklad americké agrese proti čínské společnosti Huawei, čímž ukázal, že pozice Číny a Ruska jsou v této konfrontaci sjednoceny. Krize globální ekonomiky je spojena s vyčerpáním stávajících trhů a nutností jejich přerozdělení silou. Putinův projev je přímým varováním pro USA o pro ně možných mezích. 

Jste-li hegemon a náhle někdo přijchází a kreslí vám na zemi křídou hranici a říká: "Pokud přejdete, dostanete výprask, raději věřte na slovo", a kolem jsou mlčenliví pozorovatelé s velmi nevraživým výrazem obličeje, poškrabávající se v zátylku klackem, máte problémy. Máte velmi vážné problémy. 

Byly vám předvedeny nejen hranice vašich možností, ale bylo vám ukázáno, kdo vám tyto hranice vyčlenil. Je to pretendent na vaši hegemonii. Ve skutečnosti ten, kdo veřejně neuznal vaši moc. Přiblížil se a přímo řekl přede všemi: "Myslím, že vaše místo je vedle latríny", jak to řekl hrdina jedné z našich populárních komedií. Co máte dělat v této situaci? Roztrhnout si na prsou košili a předvádět gesto rockera? A když se nezaleknou a vrazí vám, co pak? Zvláště když máte ve vnitřnostech pocit, že proti všem to už neutáhnete. Co potom? 

Putin řekl: skončily časy, kdy byl americký systém jediným pro všechny. Rozvíjející se země získaly ve světové ekonomice velkou váhu a nyní se mění podmínky. Ale poprvé to neoznámily samotné USA, ale bylo to oznámeno samotným USA. To není jen facka do tváře - je to kopanec do zadku. S obrovskou bílou stopou na zadnici. 

Podívejte se na rétoriku Putina - otevřeně nazval USA uchvatiteli. To znamená zbojníky na velké cestě, piráty, vyděrači. To je dříve nevídaná událost. A není to emocionální alegorie. Toto je přímý pokus delegitimizovat americkou hegemonii. Uchvatitel není obyčejný konkurent, je to zločinec. A se zločinci se mluví jazykem síly, nikoli jazykem společných zájmů. 

Putin v podstatě nejenže vystoupil a řekl celému světu: "Americká nadvláda je nezákonná a samotné USA jsou připraveny vystoupit mimo zákony civilizovaného společenství!" Nejenže řekl: "Pokud to tak půjde dál, pak válka všech proti USA bude nejen oprávněná, ale i spravedlivá, neboť to bude válka za osvobození!" Nejenže řekl: "A Rusko s Čínou jsou připraveny odpovědět na tuto válku!" 

Kdyby tomu tak bylo, USA by se nemusely příliš znepokojovat. Putin udělal něco horšího. Vystoupil a veřejně oznámil: "A král je nahý!". To je pro Evropany. Pro Rusy to zní jako obvyklý pokřik: "Král není pravý!". Co se stává poté, historie ví. 

Putin hrozně USA urazil, když vyžaduje rovné podmínky pro rozvoj. Stejné podmínky jsou podmínky, při nichž USA ztrácejí své lídrovství a proměňují se na Británii č. 2 - bývalého hegemona v důchodu. A světem začínají kormidlovat Evropa, Čína a Rusko. Skončí to tím, že USA bude odebrána nejen Latinská Amerika, ale také stát Texas tím, že bude vrácen Mexiku. A Američané budou věčně platit a činit pokání, platit a činit pokání. Všem, počínaje Indiány a konče posledním Japoncem, vždyť Hirošima a Nagasaki jsou také oni. 

Putin oznámil: Rusko má čím bušit po americké hegemonii. "Je to umělá inteligence, genomické technologie pro medicínu, přenosné zdroje energie, nové materiály". 

Zvláště Putin zdůraznil: střízlivě hodnotíme své schopnosti stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence, a staneme se jím. To není v Rusku nejsilnější americká škola programování, to v USA je nejsilnější ruská škola programátorů. Nejsou to Spojené státy, které v této oblasti generují nejlepší síly, ale Rusko. A od nynějška se Rusko tohoto zaměření chopí veškerou svou sílou. 

A co se stává, když se Rusko ze všech sil něčeho chopí, je vidět na praporu nad Reichstagem, na prvním sputniku Země a prvním letu člověka do vesmíru. Nebo na hypersonických raketách, které se najednou objevily a za nimiž se USA budou plahočit ještě po mnoho dalších let. A když se doplahočí, Rusko už bude mít novou zbraň. Podceňovat schopnosti Ruska znamená dělat nejhroznější chybu. Potvrdí to Napoleon, Hitler i Clinton. 

Ruské elity mohou stále bloumat a nechápat, prožívat iluze a konat chybné kroky, ale ta jejich část, která je schopna pevně držet moc a vést zemi do budoucnosti, volbu učinila. A tuto volbu oznámila z plna hrdla. 12 let Putin měřil, než jednou odřízl. Nyní doba váhání a číhané uplynula. Putin odřízl. Každý pochopil, že dohoda se Spojenými státy se nepodaří, ale ustupovat je již možné a nutné přestat. 

Vůle k moci je schopnost hodit výzvu. Putin tuto výzvu hodil jménem vládnoucí třídy Ruska, která pochopila svou historickou perspektivu. Všechny ekonomické problémy a politické spory s opozicí a pátou kolonou jsou již pro kurz země nepodstatné. A Si Ťin-pching, který vystoupil po Putinovi, nejen potvrdil Putinova slova, ale také ukázal, kdo je v konfrontaci s USA lídrem a iniciátorem. ... 

Neboť Putin vlastně sestřelil americké požadavky a americké naděje. Ano, USA jsou zatím stále ekonomicky a vojensky nejsilnější zemí na světě. Ano, jsou stále schopny nadělat spoustu problémů komukoliv na tomto světě. Ale už nejsou schopny podrobit si ty, které se snaží sklonit. Každá jejich aktivita pouze zvyšuje odpor. Narazily na krajní meze vlastní síly, jako opilec naráží do zdi. 

Situace s Huawei je jen začátkem amerického konce. Existuje přísloví: "Nepřítel učiní majetným". To je pravda. Nyní USA oklešťují prvkovou základnu čínské korporace. Její silná pozice je postavena na platformě operačního systému Android. Google oznámil ukončení poskytování služeb smartphonům Huawei, prodaným v zahraničí. Řada velkých amerických IT společností přestala dodávat Huawei na žádost Trumpa. 

Ale Huawei se už nepodaří uškrtit. Vytvořit problémy Huawei se Trumpovi podaří, ale zastavit ne. Google již uvedl, že vytvoření nezávislosti Huawei na amerických dodavatelích je hrozbou pro národní bezpečnost USA. 

Teď si představte, jak bude vypadat svět, kde Rusko a Čína realizují své plány? Obrysy takového světa jsou popsány v článku Alexandra Zapolskise "Co očekává Rusko v Pax China?" Dolarový systém, jakožto hlavní nástroj americké dominance v multipolárním světě, kterému vládnou silová centra se svou měnou, se střetne s přirozenými překážkami. A transformace asijsko-pacifické oblasti na centrum výroby a spotřeby zvýšením životní úrovně obyvatel Číny a zemí, přes něž projde Jeden pás - jedna cesta, může dramaticky změnit postavení USA. 

Pochopení všech těchto procesů, které již dlouho nabírají na síle, bylo důvodem slov, která uvedl Vladimír Putin z pódia mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu 2019. Stalo se to ústřední událostí celého fóra, které v zásadě již bylo možné uzavřít slovy "Děkujeme všem, všichni mají svobodu". 

Putin v podstatě oznámil novou doktrínu globální konfrontace s USA, když přivedl Rusko do čela procesu globálních transformací. Přesněji řečeno, do jeho epicentra, neboť kdyby nebylo současné pozice Ruska, USA by dávno zlomily Čínu i ekonomicky, i vojensky, i politicky. Klíčem k Číně je Rusko. 

A proto v předvečer transferu-2024 nás očekávají pokusy o zorganizování velkých otřesů. Plány Ruska se však uskuteční, ale plány USA ne. Pak bude jasné, že svět se skutečně stal multipolárním. Na hranicích již nebude žádný seňor s houfem vazalů a "barbarů", ale bude mnoho seňorů, kteří se budou muset být schopni domlouvat a bude třeba se nějak učit žít v této realitě. Právě o tom byl projev Putina, a ten, kdo nepochopil smysl, ten už prohrál. Dokonce i když to ještě netuší.

zdroj: novarepublika.cz

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

11.06.2019 19:41

Putin měl už více velikášských řečí a skutek utek.Turci mu sestřelili stíhačku a nic se nestalo.Izrael mu setřelil letadlo s vojáky a nic se neděje.Nemám žádný důvod mu nevěřit,ale ani věřit.Faktem je,že v základech vysoké diplomacie se nevyznám.O té vím pouze to,že diplomat řekne ano a myslí tím snad.Když řekne snad,myslí tím ne a když řekne ne,není to diplomat.


 
Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu?  Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu? Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Kdepak asi skončí Velká Británie, dnes varovný příklad světové demokracie? Podle  ankety z 12. června 2019 by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. Jak to tedy bylo? Výbuch v Hirošimě byl rovnocenný asi 13 kilotunám TNT (54 TJ). Podle největších odhadů účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70 000 lidí.

Napřed Trump v bývalém velkoskladu internoval stovky mexických dětí, pak „na žádost demokratů“ souhlasil,  že hranici s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

Napřed Trump v bývalém velkoskladu internoval stovky mexických dětí, pak „na žádost demokratů“ souhlasil, že hranici s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

A máme tady další sebestřednost amerického prezidenta Donalda Trumpa; imigrační smlouva s Mexikem, která odvrátila uvalení cel na mexický dovoz do Spojených států, obsahuje ve skutečnosti víc, než je v ní psáno, uvedl to 12. června 2019, když na Twitteru napsal, že Mexiko se zavázalo udělat pro omezení migrace víc, než stojí ve smlouvě. Později prohlásil, že „v dohodě je cosi, co Mexiko velmi brzy oznámí“. Nevěří prý, že by Mexiko existenci „neveřejné části“ migrační dohody popíralo.

O čem je Milion chvilek pro demokracii; žádá demisi Babiše, demokraticky zvoleného. Požádá Minář o prošetření privatizačních kauz za desítky miliard Kč v oslavovaných 30 letech. Babiš dostat dostal jen 52 milionů na Čapí hnízdo

O čem je Milion chvilek pro demokracii; žádá demisi Babiše, demokraticky zvoleného. Požádá Minář o prošetření privatizačních kauz za desítky miliard Kč v oslavovaných 30 letech. Babiš dostat dostal jen 52 milionů na Čapí hnízdo

„Když se bude připomínat na Letné 30 let svobody, jistě se připomenou i privatizační podvody za toto období. Jinak by se celé protestování Milionu chvilek pro demokracii změnilo jen ve frašku a šaškárnu,“ řekli mi přítel, co se vyzná, navíc je vzdělaný na rozdíl ode mě…

Poslední domácí zprávy

Máme fašistický senát

Máme fašistický senát

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. A já sám tomu uvěřil, lépe řečeno jsem si tuhle skutečnost poprvé uvědomil ve středu minulého týdne, kdy...