• Čtvrtek, 21. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Albert

Nedávno bývalý ministr kultury Herman v pořadu paní Jílkové veřejně lhal. ČT tyto lži odvysílala a paní Jílková jim nebránila.
Počet návštěv: 2335

Nedávno bývalý ministr kultury Herman v pořadu paní Jílkové veřejně lhal. ČT tyto lži odvysílala a paní Jílková jim nebránila.

Oldřich Rambousek Článek od Oldřich Rambousek

Šlo o pořad údajně dělaný pro občany s názvem MÁTE SLOVO. No ono to spíše vyznívá, že lháři mají slovo. V inkriminovaném díle se jednalo o zdanění církevních restitucí o kterých tvrdím, že žádné zdaňování býti nemá. Církevní restituce by měly být s okamžitou platností zrušeny a církev aby navrátila vše zpět.

 
             Z pana Grospiče jste při vystoupení dělali debila a doslova se mu pan Herman vysmíval. Ano-tak si je pan Herman jistý, že si toto může klidně dovolit. Proč ne, když máme soudy ohebné, politiky bezpáteřní, historiky mlčící a národ zblblý. Jenže pan Grospič mluvil pravdu.
 
             

Pan Herman se zástupci církve do televizních kamer lhali, že by i Ježíš musel sestoupit z kříže a s odpuštěním je kopnout do prdele. Co si to o sobě ta katolická církev prolhaná  vůbec myslí??? Pan Herman tvrdil, že katoličtí kněží nehajlovali, že nekolaborovali a nežehnali nacistickým zbraním. Dal jsem si tu práci a pro český národ jsem dal dohromady souhrn fotografií a dokumentů, které dokazují jak lidovec Herman s úsměvem na rtech lže národu do očí. Je stejný jako ta jeho církev. Prodejný jak děvka a korunou toho všeho jsou jeho líbačky s Posseltem. Nebudu to více rozvádět-obrázek si udělejte prosím sami. Lidovec zůstane lidovcem!! Níže doložená svinstva mají na svědomí příslušníci katolické církve a některých řádů /např.Františkánů/. Důkazy jsou zde. http://jirisoler.tripod.com/vatikahttp://jirisoler.tripod.com/vatikanarchive11.jpgnarchive10.jpghttp://jirisoler.tripod.com/vatikanarchive15.jpg

 

Záhřebský arcibiskup Alojzije Stepinac (vpravo), na oficiální chorvatské oslavě v roce 1941

Genocida. Ustašovští vojáci pózují s těly mrtvých Srbů. Na konci války. Do konce války zmasakrují dalších 700 000 !.

Nucené konverze. Ustašovci slibovali Srbům, že se zachrání před smrtí, když přejdou z východního pravoslaví na římský katolicismus. Tisíce jich přešlo jen proto,aby byli později stejně zabiti..

Očekávání restitucí. Starší lidé přeživší holocaust, mnozí z nich ztratili celé rodiny v koncentračních táborech, poslouchají, jak židovští představitelé v Záhřebu vysvětlují proces plnění restitucí ze švýcarských bank, které získaly nacistické zlato.

Arcibiskup Stepinac zdraví Ante Paveliće k výročí Nezávislého státu Chorvátsko.

Vstup do nechvalně známého koncentračního tábora v Jasenovaci. Nápis na bráně zní: „Pracovní služba ustašovské obrany. Sběrný tábor č. III“.

Srbské děti po po záchraně s Ustašovského koncentračního tábora.

V táborech Jasenovac a Stara Gradiska zemřelo kolem 8000 dětí.

1941: Děti v koncentračním táboře Stara Gradiska umíraly vyhladověním. Vláda satelitního státu Chorvatsko objednala louh sodný, který jim přidávali do stravy aby se jich zbavili.

V Jasenovaci a ostatních táborech ustašovci vylamovali čelisti obětí a vyjímali jim zlaté korunky, brali medailony a hledali ukryté zlato u bohatých vězňů. Zlato skončilo v paláci arcibiskupa Stepinace a bylo později odvezeno do Říma.

Zlaté hodinky sebrané srbským a židovským obětem a ukryté v arcibiskupské residenci v Záhřebu, kde byly nalezeny po porážce ustašovců.

Ante Pavelić měl koníčka ve sbírání lidských očí!  Jednoho dne návštěvník navštívil jeho hlavní stan a uviděl košík ústřic na jeho stole. Vykřikl „Ústřice z Dalmácie“. „Ne“, řekl Pavelić „to je košík srbských očí“.

Srb Miloš Teslić, známý průmyslník a lidumil, byl strašlivě zmučen a zavražděn ustašovci.

Ustašovci nesou hlavu pravoslavného kněze.

Jeptišky pochodující s chorvatskými nacistickými legionáři.

Arcibiskup Stepinac a papežský nuncius Marcone odcházejí z oslav, za nimi německý generál.

Papežský nuncius Marcone (v bílém oblečení dominikánského řádu), arcibiskup Stepinac vedle něho a okolo sedí vedoucí vojenští představitelé Nacistického Německa a Nezávislého státu Chorvátsko.

Členové Paveličovu ochranky přísahají věrnost do smrti a dostávají „církevní“ požehnání!!

Přijetí zvláštní jednotku ustašovské policie ve Vatikánu v září 1943.

Arcibiskup Stepinac řekl toto 28. března 1941:

Dohromady, Chorvati a Srbové jsou dva světy, severní a jižní pól, nikdy se nebudou moci dát dohromady bez Božího zázraku. To schizma (východní pravoslaví) je největší prokletí Evropy, téměř horší než protestantismus. Nemají žádnou morálku, žádné principy, žádnou pravdu, žádnou spravedlnost, žádnou čest.

 

 

Chorvatsko, 3.října 1998

Papež Jan Pavel II blahoslavil kardinála Alojsia Stepinace při mohutné mši pod širým nebem u svatyně v Maria Bistrici, nejdůležitějším poutním místě římskokatolických Chorvátů. Je to poslední krok před jeho svatořečením  římskokatolickými úřady.

Během II. světové války byl Nezávislý stát Chorvatsko ze 100% římskokatolický. Každý, kdo se nepodřídil, měl být zcela zlikvidován. Umírněný odhad zabitých Srbů je kolem 700 000, ale Srbská pravoslavná církev uvádí číslo jeden a půl milionu. Paní Eleanor Rooseveltová, žena amerického presidenta, řekla, že tento holocaust byl: Jedním z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší zločin války.

Zahřebský arcibiskup Alojsius Stepinac (vpravo) při oficiální chorvatské oslavě v roce  1941.

Arcibiskup Stepinac, hlava chorvátské hierarchie, vítá Ante Paveliće při otevření ustašovské vlády v Zábřehu v únoru 1942

Stepinac byl stálým, nadšeným a zdatným partnerem Pavelićovy diktatury. Podporoval ustašovskou vládu v Zábřehu od počátku až do konce. A dokonce i po zhroucení ustašovského Chorvátska po rozbití nacistického Německa.

Stepinac byl nejen hlavou Rady chorvátských biskupů a  komise, která vykonávala politiku nucených konverzí, nebyl nikým jiným než Hlavním vojenským apoštolským vikářem ustašovské armády.

Když ustašovské Chorvátsko padlo v roce 1945 jako důsledek porážky nacistického Německa a Pavelić uprchl, aby si zachránil život, arcibiskup Stepinac v marné snaze o záchranu režimu po něm nastoupil jako hlava ustašovského Chorvátska.

Stepinac sloužil v katolických kostelech zvláštní obřady při Pavelićových narozeninách a často prováděl Boží požehnání ustašovských zbraní.

Papež Pius XII (1939-1958) byl brilantní diplomat a  mazaný politik. Tyto charakteristiky z něho činí jednu z vrcholných osobností naší doby. Partner svých současných fašistických a  komunistických diktátorů. On, jako nikdo mimo Německo, dopomohl Hitlerovi k moci. Provedl to nasměrováním Německé katolické strany a hlavních katolických představitelů k podpoře Führera.

Piovou oblíbenou posedlostí byl komunismus. Po 1. světové válce spojil církev s italským, španělským a německým fašismem a s USA po 2. světové válce. Stal se hlavním podněcovatelem Studené války, která následovala.

Kromě toho, že byl bezohledný v politických záležitostech a bez skrupulí v těch náboženských. Sám se svatořečil údajnými zázraky. Tvrdil, že Panna Marie učinila

zázraky osobně pro něho samotného. Tvrdil také, že nikdo jiný než samotný Ježíš Kristus ho navštívil a hovořil s ním.

Prováděl nepotismus, tj. udělování nezasloužených titulů, cen a privilegií své vlastní rodině.

Byl paranoikem, stejně jako Hitler a Stalin. Změnil katolickou církev na globální politický nástroj, když využíval masy katolíků jako důvěřivé roztažitelné drápy ve svých vlastních politických hrách.

Františkánský mnich páter Miroslav Filipović. Vlevo jako kněz oblečený v klerice, vpravo v ustašovské uniformě. Páter Filipović byl velitelem ohromného koncentračního tábora v Jasenovaci.

Sarajevský arcibiskup dr. I. Sarić, který se zdraví pozdravem „Heil Hitler“ se skupinou ustašovských civilistů a  a nacistických důstojníků na letišti v Butmiru v roce 1943. 

Vatikán byl dobře informován o tom, co se děje uvnitř Ustašovského Chorvatska. Nejen proto, že katolická hierarchie posílala papeži pravidelné zprávy, ale protože papež tam měl svou vlastní osobní představitele.

Povinností papežského legáta bylo  posílat pravidelné informace o úsilí katolického kléru a biskupů. A též o politickém a vojenském dění v ustašovské vládě a o jejích představitelích.

Představitelem papeže Pia XII na místě byl papežský legát Mgr. Marcone, který byl akreditován u ustašovské vlády a u Paveliće. Mgr. Marcone byl okamžitě informován o každém aspektu katolické hierarchie a ustašovských spolupracovníků. Byl vlastně nejen mluvčím chorvatské hierarchie zodpovědný Vatikánu, ale rovněž Pia XII když odpovídal arcibiskupu Stepinacovi a  Pavelićovi.

Nahoře Mgr. Marcone následován arcibiskupem Stepinacem a nacisticko-ustašovskými důstojníky na setkání ustašovců.

Jednou z hlavních katolických osobností, které pomohly Hitlerovi k moci, byl Franz von Papen, předák Katolické strany Německa, přítel E. Pacelliho, papežského nuncia v Mnichově, pozdějšího papeže Pia XII.

Když byl německým kancléřem, von Papen se pokoušel ustavit katolicko-nacistickou koalici.

Byl to on, kdo přemluvil von Hindenburga požádat Hitlera o sestavení vlády.

Jakmile se Hitler stal prvým kancléřem nacistického Německa, učinil vin Papena svým vicekancléřem (leden 1933). A tak se předák Německé katolické strany stal druhým mužem hitlerovského Německa. Von Papen a Pacelli se nakonec dohodli na konkordátu, ve kterém se Hitler zavázal podporovat katolickou církev a katolická církev k podpoře Hitlera (červen 1933).

Hitler děkuje papežskému velvyslanci

Vatikán byl tajným, a občas dokonce otevřeným podporovatelem Hitlera, když to nebylo nebezpečné. Hitlerovi dopomohl k moci katolický předák Německé katolické strany Franz von Papen. Když se Hitler stal německým kancléřem, udělal katolíka von Papena vicekancléřem, druhým v pořadí v nacistickém Německu hned po Hitlerovi.

Německá katolická strana vlastně tím, že volila pro Hitlera v roce 1933, dostala Hitlera k moci. Předtím i potom Vatikán spolupracoval s nacisty uvnitř i za hranicemi Německa. Katolická hierarchie zaslala blahopřejný dopis Hitlerovi a plně ho podporovala. Na tomto snímku je možno vidět papežského nuncia, když zdraví Hitlera, když říká (a samozřejmě to říká se svolením samotného papeže) „Dlouho jsem vám nerozuměl. Dlouho jsem se znepokojoval. Ale dnes vám rozumím.“ Toto heslo bylo opakováno po mnoho let potom Vatikánem.

Nahoře uvedený plakát naléhá na lidi — tj. na katolíky — aby volili Hitlera při příštích všeobecných volbách. Mnoho katolických duchovních ho během války podporovalo, takoví jako Mgr. Tiso, jak je zmíněno jinde v této knize.

Joseph kardinál Mindszety, budapešťský arcibiskup a  primus maďarský, se svými osvoboditeli vně své residence v Budapešti 31, října 1956 pos vém propuštění.

Mindszety byl fanatickou „stvůrou“ papeže Pia XII, který ho užíval ke svým dalším náboženskýma politickým plánům ve Střední Evropě.

S požehnáním Pia a nacionalistickými maďarskými elementy Mindszety bezprostředně po II. světové válce a stal se ústředním bodem spiknutí ke svržení vlády a obnovení katolické monarchie v Maďarsku, kde by sám byl regentem.

Spiknutí se nepodařilo a Mindszety byl uvězněn (1946).

Po deseti letech se Mindszety stal ještě jednou ohniskem revoluce. Vrátil se do Budapešti … do hlavního města, v  doprovodu tří maďarských tanků … (říjen 1956) aby vedl novou maďarskou vládu jako jediná veřejné figurka,

Pan Herman se zástupci církve do televizních kamer lhali, že by i Ježíš musel sestoupit z kříže a s odpuštěním je kopnout do prdele. Co si to o sobě ta katolická církev prolhaná  vůbec myslí??? Pan Herman tvrdil, že katoličtí kněží nehajlovali, že nekolaborovali a nežehnali nacistickým zbraním. Dal jsem si tu práci a pro český národ jsem dal dohromady souhrn fotografií a dokumentů, které dokazují jak lidovec Herman s úsměvem na rtech lže národu do očí. Je stejný jako ta jeho církev. Prodejný jak děvka a korunou toho všeho jsou jeho líbačky s Posseltem. Nebudu to více rozvádět-obrázek si udělejte prosím sami. Lidovec zůstane lidovcem!! Níže doložená svinstva mají na svědomí příslušníci katolické církve a některých řádů /např.Františkánů/. Důkazy jsou zde. http://jirisoler.tripod.com/vatikahttp://jirisoler.tripod.com/vatikanarchive11.jpgnarchive10.jpghttp://jirisoler.tripod.com/vatikanarchive15.jpg

 

Záhřebský arcibiskup Alojzije Stepinac (vpravo), na oficiální chorvatské oslavě v roce 1941

Genocida. Ustašovští vojáci pózují s těly mrtvých Srbů. Na konci války. Do konce války zmasakrují dalších 700 000 !.

Nucené konverze. Ustašovci slibovali Srbům, že se zachrání před smrtí, když přejdou z východního pravoslaví na římský katolicismus. Tisíce jich přešlo jen proto,aby byli později stejně zabiti..

Očekávání restitucí. Starší lidé přeživší holocaust, mnozí z nich ztratili celé rodiny v koncentračních táborech, poslouchají, jak židovští představitelé v Záhřebu vysvětlují proces plnění restitucí ze švýcarských bank, které získaly nacistické zlato.

Arcibiskup Stepinac zdraví Ante Paveliće k výročí Nezávislého státu Chorvátsko.

Vstup do nechvalně známého koncentračního tábora v Jasenovaci. Nápis na bráně zní: „Pracovní služba ustašovské obrany. Sběrný tábor č. III“.

Srbské děti po po záchraně s Ustašovského koncentračního tábora.

V táborech Jasenovac a Stara Gradiska zemřelo kolem 8000 dětí.

1941: Děti v koncentračním táboře Stara Gradiska umíraly vyhladověním. Vláda satelitního státu Chorvatsko objednala louh sodný, který jim přidávali do stravy aby se jich zbavili.

V Jasenovaci a ostatních táborech ustašovci vylamovali čelisti obětí a vyjímali jim zlaté korunky, brali medailony a hledali ukryté zlato u bohatých vězňů. Zlato skončilo v paláci arcibiskupa Stepinace a bylo později odvezeno do Říma.

Zlaté hodinky sebrané srbským a židovským obětem a ukryté v arcibiskupské residenci v Záhřebu, kde byly nalezeny po porážce ustašovců.

Ante Pavelić měl koníčka ve sbírání lidských očí!  Jednoho dne návštěvník navštívil jeho hlavní stan a uviděl košík ústřic na jeho stole. Vykřikl „Ústřice z Dalmácie“. „Ne“, řekl Pavelić „to je košík srbských očí“.

Srb Miloš Teslić, známý průmyslník a lidumil, byl strašlivě zmučen a zavražděn ustašovci.

Ustašovci nesou hlavu pravoslavného kněze.

Jeptišky pochodující s chorvatskými nacistickými legionáři.

Arcibiskup Stepinac a papežský nuncius Marcone odcházejí z oslav, za nimi německý generál.

Papežský nuncius Marcone (v bílém oblečení dominikánského řádu), arcibiskup Stepinac vedle něho a okolo sedí vedoucí vojenští představitelé Nacistického Německa a Nezávislého státu Chorvátsko.

Členové Paveličovu ochranky přísahají věrnost do smrti a dostávají „církevní“ požehnání!!

Přijetí zvláštní jednotku ustašovské policie ve Vatikánu v září 1943.

Arcibiskup Stepinac řekl toto 28. března 1941:

Dohromady, Chorvati a Srbové jsou dva světy, severní a jižní pól, nikdy se nebudou moci dát dohromady bez Božího zázraku. To schizma (východní pravoslaví) je největší prokletí Evropy, téměř horší než protestantismus. Nemají žádnou morálku, žádné principy, žádnou pravdu, žádnou spravedlnost, žádnou čest.

Chorvatsko, 3.října 1998

Papež Jan Pavel II blahoslavil kardinála Alojsia Stepinace při mohutné mši pod širým nebem u svatyně v Maria Bistrici, nejdůležitějším poutním místě římskokatolických Chorvátů. Je to poslední krok před jeho svatořečením  římskokatolickými úřady.

Během II. světové války byl Nezávislý stát Chorvatsko ze 100% římskokatolický. Každý, kdo se nepodřídil, měl být zcela zlikvidován. Umírněný odhad zabitých Srbů je kolem 700 000, ale Srbská pravoslavná církev uvádí číslo jeden a půl milionu. Paní Eleanor Rooseveltová, žena amerického presidenta, řekla, že tento holocaust byl: Jedním z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší zločin války.

Zahřebský arcibiskup Alojsius Stepinac (vpravo) při oficiální chorvatské oslavě v roce  1941.

Arcibiskup Stepinac, hlava chorvátské hierarchie, vítá Ante Paveliće při otevření ustašovské vlády v Zábřehu v únoru 1942

Stepinac byl stálým, nadšeným a zdatným partnerem Pavelićovy diktatury. Podporoval ustašovskou vládu v Zábřehu od počátku až do konce. A dokonce i po zhroucení ustašovského Chorvátska po rozbití nacistického Německa.

Stepinac byl nejen hlavou Rady chorvátských biskupů a  komise, která vykonávala politiku nucených konverzí, nebyl nikým jiným než Hlavním vojenským apoštolským vikářem ustašovské armády.

Když ustašovské Chorvátsko padlo v roce 1945 jako důsledek porážky nacistického Německa a Pavelić uprchl, aby si zachránil život, arcibiskup Stepinac v marné snaze o záchranu režimu po něm nastoupil jako hlava ustašovského Chorvátska.

Stepinac sloužil v katolických kostelech zvláštní obřady při Pavelićových narozeninách a často prováděl Boží požehnání ustašovských zbraní.

Papež Pius XII (1939-1958) byl brilantní diplomat a  mazaný politik. Tyto charakteristiky z něho činí jednu z vrcholných osobností naší doby. Partner svých současných fašistických a  komunistických diktátorů. On, jako nikdo mimo Německo, dopomohl Hitlerovi k moci. Provedl to nasměrováním Německé katolické strany a hlavních katolických představitelů k podpoře Führera.

Piovou oblíbenou posedlostí byl komunismus. Po 1. světové válce spojil církev s italským, španělským a německým fašismem a s USA po 2. světové válce. Stal se hlavním podněcovatelem Studené války, která následovala.

Kromě toho, že byl bezohledný v politických záležitostech a bez skrupulí v těch náboženských. Sám se svatořečil údajnými zázraky. Tvrdil, že Panna Marie učinila

zázraky osobně pro něho samotného. Tvrdil také, že nikdo jiný než samotný Ježíš Kristus ho navštívil a hovořil s ním.

Prováděl nepotismus, tj. udělování nezasloužených titulů, cen a privilegií své vlastní rodině.

Byl paranoikem, stejně jako Hitler a Stalin. Změnil katolickou církev na globální politický nástroj, když využíval masy katolíků jako důvěřivé roztažitelné drápy ve svých vlastních politických hrách.

Františkánský mnich páter Miroslav Filipović. Vlevo jako kněz oblečený v klerice, vpravo v ustašovské uniformě. Páter Filipović byl velitelem ohromného koncentračního tábora v Jasenovaci.

Sarajevský arcibiskup dr. I. Sarić, který se zdraví pozdravem „Heil Hitler“ se skupinou ustašovských civilistů a  a nacistických důstojníků na letišti v Butmiru v roce 1943. 

Vatikán byl dobře informován o tom, co se děje uvnitř Ustašovského Chorvatska. Nejen proto, že katolická hierarchie posílala papeži pravidelné zprávy, ale protože papež tam měl svou vlastní osobní představitele.

Povinností papežského legáta bylo  posílat pravidelné informace o úsilí katolického kléru a biskupů. A též o politickém a vojenském dění v ustašovské vládě a o jejích představitelích.

Představitelem papeže Pia XII na místě byl papežský legát Mgr. Marcone, který byl akreditován u ustašovské vlády a u Paveliće. Mgr. Marcone byl okamžitě informován o každém aspektu katolické hierarchie a ustašovských spolupracovníků. Byl vlastně nejen mluvčím chorvatské hierarchie zodpovědný Vatikánu, ale rovněž Pia XII když odpovídal arcibiskupu Stepinacovi a  Pavelićovi.

Nahoře Mgr. Marcone následován arcibiskupem Stepinacem a nacisticko-ustašovskými důstojníky na setkání ustašovců.

Jednou z hlavních katolických osobností, které pomohly Hitlerovi k moci, byl Franz von Papen, předák Katolické strany Německa, přítel E. Pacelliho, papežského nuncia v Mnichově, pozdějšího papeže Pia XII.

Když byl německým kancléřem, von Papen se pokoušel ustavit katolicko-nacistickou koalici.

Byl to on, kdo přemluvil von Hindenburga požádat Hitlera o sestavení vlády.

Jakmile se Hitler stal prvým kancléřem nacistického Německa, učinil vin Papena svým vicekancléřem (leden 1933). A tak se předák Německé katolické strany stal druhým mužem hitlerovského Německa. Von Papen a Pacelli se nakonec dohodli na konkordátu, ve kterém se Hitler zavázal podporovat katolickou církev a katolická církev k podpoře Hitlera (červen 1933).

Hitler děkuje papežskému velvyslanci

Vatikán byl tajným, a občas dokonce otevřeným podporovatelem Hitlera, když to nebylo nebezpečné. Hitlerovi dopomohl k moci katolický předák Německé katolické strany Franz von Papen. Když se Hitler stal německým kancléřem, udělal katolíka von Papena vicekancléřem, druhým v pořadí v nacistickém Německu hned po Hitlerovi.

Německá katolická strana vlastně tím, že volila pro Hitlera v roce 1933, dostala Hitlera k moci. Předtím i potom Vatikán spolupracoval s nacisty uvnitř i za hranicemi Německa. Katolická hierarchie zaslala blahopřejný dopis Hitlerovi a plně ho podporovala. Na tomto snímku je možno vidět papežského nuncia, když zdraví Hitlera, když říká (a samozřejmě to říká se svolením samotného papeže) „Dlouho jsem vám nerozuměl. Dlouho jsem se znepokojoval. Ale dnes vám rozumím.“ Toto heslo bylo opakováno po mnoho let potom Vatikánem.

Nahoře uvedený plakát naléhá na lidi — tj. na katolíky — aby volili Hitlera při příštích všeobecných volbách. Mnoho katolických duchovních ho během války podporovalo, takoví jako Mgr. Tiso, jak je zmíněno jinde v této knize.

Joseph kardinál Mindszety, budapešťský arcibiskup a  primus maďarský, se svými osvoboditeli vně své residence v Budapešti 31, října 1956 pos vém propuštění.

Mindszety byl fanatickou „stvůrou“ papeže Pia XII, který ho užíval ke svým dalším náboženskýma politickým plánům ve Střední Evropě.

S požehnáním Pia a nacionalistickými maďarskými elementy Mindszety bezprostředně po II. světové válce a stal se ústředním bodem spiknutí ke svržení vlády a obnovení katolické monarchie v Maďarsku, kde by sám byl regentem.

Spiknutí se nepodařilo a Mindszety byl uvězněn (1946).

Po deseti letech se Mindszety stal ještě jednou ohniskem revoluce. Vrátil se do Budapešti … do hlavního města, v  doprovodu tří maďarských tanků … (říjen 1956) aby vedl novou maďarskou vládu jako jediná veřejné figurka, která si zasluhovala širotnou ruskou vojenskou intervencí.

Mindszety našel útočiště na zastoupení USA v Budapešti, kde byl „hostem“ po více než následujících dlouhých dvanáct let (1956-1968) přes tlaky USA a Vatikánu ho propustit.

Hitler vítá Mgr. Tisa, katolického kněze, kterého učinil hlavou nacisty sponzorovaného Slovenského státu. Tiso, vůdce katolického Slovenska, spolupracoval s Hitlerem na konečném rozbití Československé republiky.

Před Druhou světovou válkou vedl nacifikované katolíky proti ústřední vládě v Praze. Byl v neustálém kontaktu jak s  papežem Piem XII, od kterého dostával politické direktivy, tak s Adolfem Hitlerem, se kterým se spiknul ke konečné vojenské okupaci Československé republiky.

Stejně jako Ante Pavelić, který dopomohl k rozbití Jugoslávie a ustavení Nezávislého katolického státu Chorvátsko pod ochranou nacistů, i Mgr. Tiso pracoval nepřetržitě na konečném rozbití Československa, aby vytvořil Nezávislý katolický stát Slovensko, kterému vládnul jako nacistickému kolaborantskému státu.

Přestože nikdy nedošel k teroru jako v Chorvátsku, nicméně Mgr. Tiso ustavil katolickou diktaturu, ve které byla církev prohlášena za nejvyšší a kde byla katolická doktrína bezohledně vnucována všem a všemi způsoby. Po pádu Hitlera byl Mgr. Tiso zlikvidován Spojenci. [f] Papež Pius XII protestoval a tvrdil, že Mgr. Tiso byl mučedníkem „náboženské svobody“.

President Jižního Vietnamu Ngo Dinh Diem.

President Diem byl fanatický katolík, který vládl Jižnímu Vietnamu železnou pěstí.

Přeměnil své presidentování na efektivní katolickou diktaturu, kterou používal k likvidaci svých náboženských a  politických oponentů s naprostou bezohledností.

Pronásledoval nekatolíky a zejména buddhisty. Svými diskriminačními metodami způsobil rozklad armády a vlády. To nakonec dovedlo USA k vojenské intervenci v Jižním Vietnamu.

Vládl pomocí duchovního a politického teroru spolu se svými stejně fanatickými bratry, náčelníkem tajné policie a  arcibiskupem z Hue.

President Diem byl původně „dosazen“ na presidentský stolec kardinálem Spellmanem a papežem Piem XII.

Buddhističtí mniši se upalovali na protest proti náboženskému pronásledování.

On a jeden z jeho bratrů byli zavražděni bezprostředně po vyslechnutí mše 2. listopadu 1963. (3 týdny před smrtí Kennedyho)!

Stále je to málo nebo už to stačí???

P.S. Fotografie jsou použity z knihy Avro Manhattana Vatikánský holocaust a překlad textů k nim vypracoval Jiří Šoller, který býval poslancem poslanecké sněmovny ČR.

Ram

Oldřich Rambousek
Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

05.07.2019 19:12

Ještě dodatek.Jílková se řídí zásadou,koho chleba jíš,toho píseň zpívej.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

05.07.2019 19:11

Nepotřebuji všechny tyto fotografie a psaná fakta.Stačí,že katolická církev odmítla pomoci členům týmu,který zbavil zemi Heydricha.To stačí na to,aby byla katolická círklev odsouzena ke zrušení,protože se provinila proti své vlastní existenci.Pomáhat druhým!Jen hromadila majetek,který kradla lidem formou desátek,poplatků za křest a pod.Je vidět,že slavný Herman nevěří v Boha,kterým zaštiťuje své zrádcovské jednání.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

05.07.2019 18:29

PS: Pokud nedošlo k technické chybě, tak se naši zločinci přihlásili k vraždícím ustašovcům, zplozencům nacistického pekla. ...JP.


 
Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Více o tom věděl Pravoslav Petrák, jeho strýc Pravoslav Řídký byl přímým účastníkem bojů.  Následující úryvky jsou z jeho deníku. Narodil se 9. května 1907 v Moravské Ostravě jako syn Jakuba Řídkého a jeho manželky Františky Řídké - Kubicové. Jeho otec byl nadporučík ruských legií, vyučený mistr kovotepec.  Pravoslav v letech 1918-1925 studoval na ostravské české reálce a 23. 6.1925 maturoval s vyznamenáním.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

„Přišli jsme k vám, abychom vám sdělili, že dnes budete moci vycestovat.“ Těmito slovy ohlásil tehdejší spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher 30. září 1989 z balkonu Lobkovického paláce, že bude více než 4 000 uprchlíkům z NDR umožněno vycestovat za svobodou do SRN; v listopadu pak byla zbořena Berlínská zeď.

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Tříska se chtěl původně stát tanečníkem. To mu naštěstí rozmluvil legendární herecký bard Karel Höger (†67), který ho náhodou slyšel recitovat. V letech 1955 – 1959 proto vystudoval herectví na pražské DAMU, a poté se stal historicky nejmladším členem činohry Národního divadla, podobně jako kdysi Ladislav Pešek (†79).

V USA mají děsivý rekord; letos bylo ve Spojených státech spácháno 369 masových střeleb (incidentů, při kterých zemřou čtyři nebo více lidí, u 160 lidí odsouzených od roku 1973 k trestu smrti se později prokázal justiční omyl

V USA mají děsivý rekord; letos bylo ve Spojených státech spácháno 369 masových střeleb (incidentů, při kterých zemřou čtyři nebo více lidí, navíc u 160 lidí odsouzených od roku 1973 k trestu smrti se později prokázal justiční omyl

Faktem je, že loni se 251 hromadných masakrů v USA událo za 216 dnů. Násilí je vyvoláváno každý den svou nenávistnou agendou a rasismem. Umírá více lidí, protože se naopak nebojuje proti bělošským super nacistickým teroristům. To jsou ti, kdo nenávidí Ameriku...

Poslední domácí zprávy

Ukradená spravedlnost

Ukradená spravedlnost

Při oslavách 30. výročí Sametu jakoby nebylo vhodné zmínit negativa dosavadního vývoje. Například téměř milion lidí postižených exekucemi....

 DYCKY MOST?

DYCKY MOST?

Ještě nedávno se lidé bavili u laskavého seriálu České televize s propagandistickými prvky… 
Realita je ale mnohem méně idylická. V...