• Sobota, 20. červenec 2019
  • Svátek má Rukojmí Ilja

Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše
Počet návštěv: 847

Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše

Tomio  Okamura Článek od Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok německé rodiny Walderode na vydání bývalého panství na Turnovsku. Rodina se majetku domáhá od roku 1992. Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše, podle kterých byl zabaven majetek sudetských Němců. Dovolte mi v této souvislosti navrhnout mimořádný bod s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode.

Vdova po pracovníku nacistické tajné služby Karlovi Fours Walderode restituovala majetky podle takzvaného holokaustového zákona 2012/2000, který umožňuje v některých specifických případech restituce i před rokem 1948, a to zejména v období 1938 až 1945. Cílem a účelem tohoto zákona bylo umožnit navrácení majetku obětem nacismu, kterým byly majetky zabaveny už před rokem 1948 a na které se nevztahoval restituční zákon, podle kterého se restituovaly majetky zabavené po roce 1948.
 
Pravomocný rozsudek krajského soudu je pozoruhodný tím, že uznal restituční nároky vdově po člověku, který byl členem Henleinovy sudetoněmecké partaje, který se za války spolu s celou svou rodinou dobrovolně vzdal československého občanství a přijal občanství nacistického Německa.
 
Je třeba říct, a to hodně nahlas, že do dnešní doby nebyl vydán majetek všem obětem, a to většinou židovským obětem nacismu. Do znění takzvaného holokaustového zákona bylo zapracováno několik ustanovení, na nichž mnoho soudů postavilo odůvodnění pro nevyhovění nároku židovských občanů, například podmínka přechodu věci do vlastnictví státu, poukaz na schválený privatizační projekt a tak dále. Obecnou podmínkou pak i nadále zůstávalo české občanství žadatele, což vyloučilo mnoho zahraničních nároků, a majetky byly v mnoha případech privatizovány.
 
Dámy a pánové, jakkoliv jde o mnoho peněz, zřejmě o tři miliardy korun, tak hodnota tohoto majetku vrácená henleinovcům není to nejdůležitější. Bizarní a děsivé jsou jiné dvě věci. V prvé řadě to, že zatímco jsme nedokázali, a zřejmě nechtěli, vrátit veškerý majetek ukradený nacisty židům, tak na druhé straně soudy v Semilech a Hradci Králové nevidí problém s vracením majetku nacistickým kolaborantům, a to dokonce podle zákona, který má vracet majetek obětem nacismu. Druhý problém, který nám tu teď nastal, je ten, že se tu vytvořil precedens, podle kterého bude moci žádat o majetek každý sudetský Němec, kterému byl nějaký majetek zabaven.
 
Žádám, abychom zařadili jako mimořádný bod programu debatu, jak systémově zabezpečit neprolomitelnost dekretů prezidenta Beneše.
 
Jako jedno řešení se nabízí novelizace zmíněného holokaustového zákona 2012/2000, a to v tom smyslu, že není možné, aby o majetek žádaly osoby či dědicové osob, které měly během války německé občanství. Na širší debatu je také naprosté selhání soudců v Semilech a v Hradci Králové, kteří ignorovali zcela zásadní fakta a to, že restituent měl za války říšské občanství, a tudíž jeho majetek byl zcela po právu po válce zabaven. Zabavení německého majetku umožnily už poválečné dohody spojenců a takzvané Benešovy dekrety je pouze aplikovaly na našem území.
 
Soud přijal jako argument pro restituci to, že Walderodemu bylo v roce 1947 znovu uděleno československé státní občanství. Ignoroval ovšem fakt, že udělené státní občanství nijak nezakládalo jakýkoliv nárok na vrácení majetku zabaveného podle Benešových dekretů. A soud ignoroval fakt, že si samozřejmě Walderode v roce 1947 o vrácení majetku ani nepožádal, protože na něj samozřejmě neměl žádný nárok.
 
Netuším, proč oba soudci rozhodli navzdory zákonům, navzdory logice i navzdory prosté lidské spravedlnosti a proti všem dobrým mravům. Byl to záměr, hloupost, neschopnost, anebo snad nějaká korupce? V každém případě bychom měli žádat paní ministryni spravedlnosti, aby kauzu nechala přešetřit a s výsledkem nás tady seznámila.
 
Dámy a pánové, jedná se o velmi vážnou věc a je skutečně bizarní, že na jedné straně dáváme miliardy nacistickým kolaborantům a na straně druhé blokujeme restituce majetku židovských obětí nacismu. A my sami, tedy český stát, o vrácení majetku, který nám nacistické Německo ukradlo nebo zničilo, odmítáme současné Německo požádat. Mám na mysli takzvané reparace. Němci, jak vidíme, takový ostych nemají. A já bych byl rád, abychom se i my hlásili o svůj majetek. Tím spíše, že my jsme byli obětí Německa a náš nárok je skutečně spravedlivý. Němci, kteří za naše peníze budovali po desetiletí svou prosperitu, nám skutečně dluží, a to řádově 10 až 15 tisíc miliard v rámci reparací.
 
Pakliže bude náš návrh mimořádného bodu s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode odsouhlasen, tak mi dovolte navrhnout usnesení, o kterém bychom rádi hlasovali – je to návrh SPD – pakliže by náš návrh bodu v hlasování Sněmovny prošel. Byla by to jedna věta: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky.“
 
 
Děkuji za pozornost.
Tomio Okamura
Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny za hnutí Svoboda a přímá demokracie do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

11.07.2019 20:00

Naše slavná nezávislá ( na všem ) justice se předvedla. opět.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

11.07.2019 19:13

Pan Okamura mluví stejně,jako mainstream.Shrne nějakou kauzu pod pojem "soud" rozhodl.Onen soud tvoří lidé!Takže nikoliv soud,ale konkrétní soudce,který takové rozhodnutí vydal.Slovo soud je je jenom slovem a za tím slovem musí stát také konkrétní osoby.Když můžete zveřejňovat fotografie obětí trestných činů,proč nikdo neuvede,který soudce to byl.Takto se kryjí trestné činy soudců či jiných osob z justičního prostředí!Takže si svá moudra nechte pro sebe.


 

11.07.2019 08:59

Kůzlátka, kůzlátka, otvírejte vrátka!.....I stalo se. Musíme počítat s tím, že se s restitucemi po úspěchu německého rodu Walderode roztrhne pytel, pokud se tak již nestalo. Lucembursko by si mohlo nárokovat až polovinu rozlohy naší země. Tento pokus tu již byl těsně po Sametu. Tenkrát se o něm otevřeně psalo a pokusy o navrácení majetku Lucemburčanům byly zamítnuty. I otec vlasti byl Lucemburčan. Nedivil bych se, kdyby tentokrát spustili Lucemburčané vlnu žádostí opět, protože kůzlátka otevřela vrátka. ...Co se týče židovských majetků, je třeba se obrátit na představitele židovské obce působící u nás. Tam je jistě objektivní zdroj informací na tuto záležitost. Je třeba se s našimi spoluobčany zkontaktovat. Pokud je mi známo, měla by být adresa v Maizlově ulici u Staronové synagogy. Určitě se s nimi zkontaktujte! Pokud je možnost pozvat tyto představitele do parlamentu, využijte ji. Nechte je přednést jejich požadavky a stanoviska. Byl by to přínos k vzájemnému poznání a porozumění v současnosti. Židé, především za první republiky, se stali integrovanou součástí naší společnosti a symbolizovali pospolitost. V + W byli chápáni jako jedni z nás. Nikdo je nevnímal jako odlišné Židy. Stali se neoddělitelnou součástí naší společnosti našeho společného chápání světa. Světa, do něhož přenesli nadhled, um, píli, humor, pracovitost, lékařské kapacity, spoustu inovací i salvy smíchu. Byli úspěšní. Jsou jedněmi z nás. Mnozí z nás by nebyli na tomto světě nebýt "zlatých ručiček" odborníků v medicině, kteří dodnes mají na starosti životy každého z nás, pokud skončíme s těžkou nemocí, stavem, jsme v jejich rukou. Všichni si zasloužíme, aby tento vztah byl inspirující a byl příkladem skvělých vztahů z doby, kdy se naše životní osudy zcela prolnuly. Je třeba jednat v rámci současného rozšíření vztahů mezi kulturami, jež si našly společného jmenovatele a slily se do jednoho celku. Je jím úcta k celoživotnímu dílu těch, kteří dokázali dostat naši republiku mezi světovou špičku v technologiích, inovacích. Mějme tedy respekt, úctu, ale i radost ze společného sdílení osudů a společného přátelského posezení. S kluky židovského původu bylo svázáno mé dětství a dospívání. Byli jsme báječná parta. Tak ať to tak zůstane. Tím , že pozvete občany židovského původu do sněmovny (dáte k tomu podnět) zavřete drzé hubinky všem těm, kteří Vás mermomocí cpou tam, kam Vy v žádném případě nepatříte. Už svým původem ne. A tuplem ne svou profesí, kdy musíte jednat s lidmi všech kultur a všech barev pleti z celého světa. Zlomte vaz! .....Mějte se hezky. ...PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Čtení na prázdniny: Podivné setkání

Čtení na prázdniny: Podivné setkání

Na louce u lesa si hrály děti. Některé si hrály na honěnou, jiné si prohlížely pestrobarevné květy a další se vzrušeně o čemsi dohadovaly u malého mraveniště.

Pojďte sem,děti, posaďte se a já vám budu vyprávět pohádku,“ svolal je k sobě učitel.

 
SMŮLA NA PATÁCH

SMŮLA NA PATÁCH

Web Česká justice přinesl dne 17. července 2019 zprávu o „spícím soudci“ u Městského soudu v Praze. Za postoj ke zmíněné nepřístojnosti jsem 17. července 2019 zkritizoval paní ministryni Marii Benešovou v článku Nesnesitelná lehkost vládnutí II.

 

(Ne)milý Jane Hrušínský,

(Ne)milý Jane Hrušínský,

sice jste nás občany láskyplně oslovil slovy „Milí voliči Miloše a Andreje, milí odpůrci eura. Milí největší odpůrci eura v Evropě!“, ale ve mně se v ten moment vybavil jistý vlastizrádný představitel KDU-ČSL, který na sjezdu bavorského Landsmančaftu oslovil přítomné německé delegáty slovy: „Milí krajané“! Je to náhoda, nebo záměr, pane Hrušínský? Proto také to „(ne)milý“ v oslovení. Ostatně, pro mne (a nejen pro mne mě) nebudete nikdy milý, i kdybyste se o to snažil sebevíc, což je vám jistě zcela lhostejné, protože Vy máte svůj okruh „přátel“, které milujete a oni milují Vás. Tak si to užijte! Ale k věci.

Poslední domácí zprávy

SMŮLA NA PATÁCH

SMŮLA NA PATÁCH

Web Česká justice přinesl dne 17. července 2019 zprávu o „spícím soudci“ u Městského soudu v Praze. Za postoj ke zmíněné nepřístojnosti...