• Sobota, 24. srpen 2019
  • Svátek má Rukojmí Bartoloměj

JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?
Počet návštěv: 309

JAK NAJÍT CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU?

 Zabývám se stavem naší krajiny už od roku 1966 (dnes je mi téměř šestasedmdesát let), kdy jsem začal publikovat. Změny v přírodě, které má na svědomí člověk, ale zejména politici a spolutvůrci systému, jehož neblahé důsledky dnes vystupují stále zřetelněji na povrch, jsem sledoval velmi pečlivě a v okamžiku, kdy mi scházely odborné znalosti, tak jsem se obracel na ty důvěryhodné vědce, ekology, lesníky, zemědělce a jiné specialisty, abych se dobral pravdy.

   Tak tomu bylo i v případě nastalého problému s přemnoženými hraboši (spíše by se hodilo říci s přemnoženými myšovitými potvůrkami), kdy jsem požádal o specifikaci problému odborníka na slovo vzatého, Ing. Vladimíra Valentu, svého času poradce vlády a uznávaného vzdělance i v zahraničí. Tady je jeho odpověď. Jsem přesvědčený, že i laikům bude mimo jiné srozumitelně vysvětleno, že za vyhynutí zajíce, bažanta, koroptve a mnoha dalších druhů (na to, jak platíme zdravím my, lidé, by měli odpovědět pravdivě lékaři!) nemohou v žádném případě myslivci. Tady však mám na mysli ty skutečné myslivce, ne střelce a lovce, kteří se rekrutují z řad zbohatlíků.

  Ing. Valenta: „Prostudoval jsem dostupné údaje o rodenticidech. Neexistuje přípravek, který by byl specifický na myšovité. Z těch, které jsou k dispozici – eldrin, bromadiolon, warfarin, deriváty arsenu, má stutox (fosfid zinečnatý) nejkratší dobu rozkladu v přírodním prostředí, není lipofilní a nekumuluje se v organizmu. Uvádí se, že LD50 (polovina smrtelné dávky) pro potkana je 50 mg/kg živé váhy, pro prase nebo psa 40 mg/kg ž.v., pro kozu 20 mg/kg ž.v., pro králíka uvádějí pozoruhodně nízkou hodnotu LD50 jen 20 mg/kg živé váhy. Váží-li králík 2 kg, tak se 100% jistotou by ho usmrtila jednorázová dávka 80 mg stutoxu.  

   Hraboš, váží-li 27 g, smrtelná dávka stutoxu by byla pro něj 2,7 mg (při aplikaci hodnoty LD50 jako u potkana), tedy dávka cca 30x nižší než pro králíka.  

    V polovině 70. let minulého století (tedy století dvacátého!) Ministerstvo zemědělství doporučilo (přikázalo) velkoplošné aplikace rodenticidů: Eldrinu, Aldrinu a Dieldrinu, jejichž účinek byl hepatotoxický (rozklad jater) a nefrotoxický (rozpad ledvin), dlouhodobě kancerogenní. 

   Jsou to polychlorované organické látky s dlouhou dobou rozkladu a jsou lipofilní, tedy se hromadí v tukové tkáni zvěře. Při spotřebovávání vnitřního tuku v období nouze tyto látky se náhle uvolňují do krevního řečiště a mohou dosáhnout akutní toxicity, a tím způsobit úhyn zvěře. (Moje poznámka: zřejmě se tyto látky ukládaly i v tuku nás, lidí!)  To je to, s čím jsme se setkávali od poloviny 70. let.

   Už tehdy se přemnožily myši na zkolektivizovaných velkolánech. Rodenticidy typu Eldrinu byly zakázány až v 80. letech po tom, co byly nalezeny v sýrech a jiných mléčných a masných výrobcích. To je to, nač ve své poznámce narážíte. Stutox (Zn3P2) je anorganikum, nehromadí se v těle, při pozření smrtelné dávky zabíjí okamžitě. 

   V zemědělství se s kvalitativně i kvantitativně ubývající půdou a vodou a s narůstajícím teplem a suchem vynořují všechny smrtelné hříchy, které na půdě napáchali bolševici, překabátění bolševici a současní zemědělskoprůmysloví baroni za půl století.“ 

   Tolik Ing. Vladimír Valenta. Na mně zůstalo, abych položil pár zásadních otázek: 

   Jak se s tímto děsivým dědictvím vypořádat? Čím nahradit zhoubnou chemii? Jak vrátit polím nevratně ztracenou ornici a podornici? Jak vrátit zabetonovanou půdu v původním stavu do krajiny? Jak se vypořádat se lží, falší, demagogií, čímž jsme ´krmeni´ ze všech stran a všemi prostředky? Musím se přiznat, že sám nevím. V tomto případě je každá rada drahá. 

Štěpán Neuwirth

V Ostravě 12. srpna 2019

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

12.08.2019 22:15

To báječné DDT! Je naprosto neškodné! Za Nobelovku to přece stojí! A tím to všechno začalo... Fosfátová hnojiva byla původně účinná. I masokostní moučka dělala zázraky. Až na to, že býložravci nesnášeli její přítomnost v pícninách. A tak byly odváženy tisíce kusů dobytka do kafilerií. V Anglii měly tyto přípravky na svědomí nemoc šílených krav. Příliš v chemii nevěřím. To proto, že chemické přípravky jaksi urychlují a stěsňují náš tisíciletý přirozený vývoj v souznění s přírodou, do pár desítek let. To, co chybí rychlému přivykání, je adaptibilita. Náš vývoj šel směrem postupného rozvoje, kdy jsme se přizpůsobovali měnícím se přírodním podmínkám. Nejedli jsme tedy suši, ale vše, co bylo v dosahu a možnostech našich prapředků. Cizorodé látky, stravu, nemůžeme strávit. Můžeme ji jíst, ale musíme počítat s tím, že jak přichází, tak i odchází. Jsme pevně včleněni do našeho klimatického pásma se stravou, co jedli naši předci. ...Co se zemědělskou půdou, která se mění před očima na neobdělatelnou, měnící se v úhor...? Rád si pročítám staré ročenky a vnímám vyjádření tehdejších amatérských klimatologů. A co zjišťuji? Kroniky nás zavedou do období chladu, dešťů, horka, sucha, nadúrody i neúrody. Tehdy ještě neměli možnosti, vymoženosti ti, kteří dnes mají možnosti plné kontroly nad naším klimatem. V zásadě platí: Když se v rozsáhlých oblastech rozšíří vedro, v jiných naopak strádají. Je škoda, že klima vyvolává takové emoce, když stačí dostavit se do oblasti, kde je protipól klimatického oteplení. I klima je v rovnováze. Pokud preferujeme oteplení, musíme též upozornit na ochlazení v jiných částech severní polokoule. Pokud to neučiníme, jsme na tom jako šestnáciteltá Gréta. Tím, že západní "celebrity" berou šestnátiletou záškolačku jako věštkyni prozrazují, že ta novodobá Sibyla je vysokou kartou ve hře všech pitomců, kteří počítají s miliardovými zisky s pomocí její "věšteckých" schopností. "Nezletilá Sibyla", která světem vládne! ....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Radovan Krejčíř a jeho rodina si mohou být jisti, že v naší péči je v bezpečí, prohlásil mluvčí jihoafrické vězeňské správy Singabakho Nxumalo. A než se jeho manželka vzpamatovala, „náhodou“ vyhořel jejich dům v Černošicích

Radovan Krejčíř a jeho rodina si mohou být jisti, že v naší péči je v bezpečí, prohlásil mluvčí jihoafrické vězeňské správy Singabakho Nxumalo. A než se jeho manželka vzpamatovala, „náhodou“ vyhořel jejich dům v Černošicích

Život Radovana Krejčíře v johannesburgské věznici Leeuwkop s maximální mírou ostrahy, kde si Čech odpykává pětatřicetiletý trest, není ohrožen, ujistila právě jihoafrická vězeňská správa podle místních médií. Reagovala tak na tvrzení Krejčířových příbuzných, kteří si v tisku stěžovali, že Čech bude brzy zavražděn, pokud nebude z Leeuwkopu přeložen do jiného zařízení.

Poznal jsem operního pěvce Plácida Dominga osobně v Římě, pomluvy pro údajné anonymní obvinění ze sexuálních obtěžování pěveckých hvězdiček v 80. letech jsou výmysly; Havel tak činil se svými milenkami legálně

Poznal jsem operního pěvce Plácida Dominga osobně v Římě, pomluvy pro údajné anonymní obvinění ze sexuálních obtěžování pěveckých hvězdiček v 80. letech jsou výmysly; Havel tak činil se svými milenkami legálně

Legendární operní zpěvák a dirigent Plácido Domingo čelí obvinění, že řadu žen nutil k sexuálním stykům. Údajně jim nabízel práci a trestal je, když jeho návrhy odmítly. Informovala o tom v úterý agentura AP. Osmasedmdesátiletý Domingo tato obvinění označil za „hluboce znepokojivá a tak, jak byla představena, za nepřesná“. Dodal, že se domníval, že veškeré jeho chování a vztahy byly přijímány kladně a se souhlasem.

Nový ministr kultury Zaorálek blábolil ještě jako volební lídr ČSSD a šéf české diplomacie v červnu 2017:

Nový ministr kultury Zaorálek blábolil ještě jako volební lídr ČSSD a šéf české diplomacie v červnu 2017: "Mám vysoké ambice - vyhrát volby. Nikoho nenechám si do toho mluvit; přejímám celou zodpovědnost na sebe

To bylo směšných vyhrůžek a svalnatých řečí: „My Šmardu nedáme, raději vládnutí s ANO zbouráme!“ Pak ale musel Hamáček stáhnout před prezidentem Zemanem ocas mezi nohy; plné koryto je plné koryto, od kterého se socani neodtrhnou, ani omylem. A tak prozatimní šéf ČSSD raději zatáhl za záchrannou brzdu a připlazil se po čtyřech, aby navrhl na post ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Jak poznat totalitu?

Jak poznat totalitu?

Ve zkratce: naše pravda je jedině správná, nesouhlasící je třeba zastrašit, umlčet, zostudit, když to nepůjde „podobrém“, potrestat, vyhodit z práce, obžalovat, zavřít…

Poslední domácí zprávy

Jak poznat totalitu?

Jak poznat totalitu?

Ve zkratce: naše pravda je jedině správná, nesouhlasící je třeba zastrašit, umlčet, zostudit, když to nepůjde „podobrém“, potrestat, vyhodit...