• Sobota, 25. leden 2020
  • Svátek má Rukojmí Miloš

ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI
Počet návštěv: 1139

ZEMĚDĚLCI PŘEKROČILI HRANICI

Hned v úvodu musím silně zdůraznit, že jsou zemědělci, kteří nakládají s půdou uvážlivě, ohleduplně a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím! Vše další, o čem míním psát, je o těch druhých (jsou-li to vůbec zemědělci?), kteří půdu ničí v zájmu zisku – toho především. Tito podnikatelé neberou v potaz a ohled na vše živé, co by mělo v krajině žít a množit se.

   Tyto lidi nezajímají koroptve, zajíci, bažanti, srnčí, natož nějaké čejky, čápi, lišky, lasice, kuny, tchoři, křepelky, káňata, poštolky a další a další živočichové, kteří jsou propojeni v řetězci biodiverzity, jak ho po miliony let vytvářela příroda. Tito lidé mají jen položky – MÁ DÁTI – DAL – ZISK. A je jasné, že náklady na hlubokou orbu zdaleka přesahují náklady na plytké podmítnutí půdy, což navíc vylučuje úpravu země po hluboké orbě, což je opětovná úspora! Inu, peníze jsou jediným a hlavním motivem jejich činnosti. To ostatní mají takříkajíc v zadnici…

   Myšovití, zejména hraboši. Téma, které cloumá politiky, zemědělci, ochranáři, myslivci a konec konců i občanskou veřejností, které pomalu ale jistě dochází trpělivost s těmi, kdo aplikací chemických prostředků ovlivňují mj. i naše zdraví.

   A teď k problému STUTOX II. Krátce jen o složení: účinnou látkou přípravku Stutox II je fosfid zinku. Z toho se díky vodě nebo žaludečních kyselin uvolňuje fosforovodík, tedy fosfan, což je silně toxický plyn. Po konzumaci hrabošem, ale také i jiným živočichem, plynný fosfan se uvolní v trávicím traktu, takže dochází k intoxikaci: jsou poškozeny stěny trávicího traktu, následuje hemoragie, plicní embolie, dochází ke změnám na ledvinách, játrech a konečně ke kolapsu metabolismu.  Stutox II je zřejmě a nepochybně vysoce toxický také pro vodní organismy a nebezpečný pro vodní prostředí.    

   V první fázi po aplikaci STUTOXU II jsou mimo hraboše ohroženy další druhy, jednak z řady býložravců, kteří se živí podobně jako hraboši, ale také jsou ohroženi ti, kdo se živí semeny: bažanti, koroptve, křepelky. Na pole zalétávají divoké kachny, husy, čápi, volavky. Pokud ještě vůbec žijí divocí králíci, pak jsou ohroženi také oni stejně jako zajíci a srnčí. Zdůrazňuji, že některé ohrožené druhy zvířat a ptáků patří mezi zvláště chráněné, pokud však je vůbec respektována naše legislativa???

   Je do nebe volající, že v Německu, Rakousku a zřejmě i na Slovensku mají na užití těchto jedů jiný názor, diametrálně odlišný od našeho, tedy českého. Mohli bychom se učit, pokud by byla dobrá vůle…

   Ale dosti odborného výkladu, v daleko širší formě jsou veškerá fakta dostupná na internetu.

   Věřím, že i Ministerstvo životního prostředí tentokrát nezanedbá své povinnosti a předá potřebné informace podřízeným jednotkám. A bez obezliček, bez kličkování paragrafy, bez onoho – kdyby, jestliže, a proto… Pokyn by měl být jasný jako strohý vojenský rozkaz! 

   Poslední slovo si dovolím adresovat zemědělcům, těm dobrým, správným, se selským rozumem a zděděným vztahem k rodné hroudě: „Moc prosím, vás všechny, které mám v úctě, abyste vytrvali a pracovali na svých polích s láskou a vědomím, že vámi nic nekončí, že po vás přijdou další. Vím, že práce na roli je těžká dřina, i dnes, kdy máte k dispozici techniku, která za mých mladých let nebyla. Vězte, že já nepíši z doslechu. Od dětských let jsem chodíval s maminkou na pole, neobratnýma dětskýma rukama vázal povřísla, později stavěl snopy do panáků, házel je do mlátičky; okopával jsem řepu, kterou jsem jednotil pomocí otky; o dlouhých řádcích, které se dětskému zraku jevily jako nekonečné, se mi zdávalo. Když jsem zesílil, nakládal jsem vidlemi hnůj na vůz a pak rozhazoval po roli. Byla to zatracená dřina. Okopával jsem brambory a na podzim je vykopával motykou. Záda bolela, ale odměnou byla zapálená bramborová nať a v ní upečené brambory. Naučil jsem se kosit louky kosou, hrabat a sušit trávu a seno pak ukládat na patro stodoly… Mám tedy sedlačinu zažitou pořádně.

   Vězte, že pokud budete hospodařit na polích VY, tak alespoň zbytek naší orné půdy bude rodit ne za pomoci chemie, ale díky hluboké orbě a hnojení chlévskou mrvou a střídání plodin, jak to platívalo už za doby našeho prvního vladaře v prvním tisíciletí existence státu.

   A k těm ostatním „zemědělcům“: Stát by měl zvážit své chyby (a že jich nasekal dost a dost!). Měl by rozhodnout, že pokud původní vlastníci nehodlají na zděděné půdě sami hospodařit, tak tuto odkoupit a DÁVAT JI V LÉNO VYBRANÝM UŽIVATELŮM, a to za tvrdých podmínek: buď budete hospodařit tak, abyste půdu neničili, protože pokud ji zničíte, bude vám odebrána za tvrdých sankcí.

   Tečka, konec, FINÁLE!

 Věnováno v hluboké úctě sedlákům – těm pravým, nefalšovaným, poctivým!

V Polance nad Odrou 16. srpna 2019                       

Štěpán Neuwirth

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

16.08.2019 21:40

AKCE KORMORÁN. ....Celkem milý, černý pták, který je schopen zlikvidovat stav ryb, především na našich stojatých vodách. Samozřejmě chráněný. To, že hejno kormoránů si dokáže nadhánět ryby, co potřebují ulovit, dokáže zlikvidovat na postižených lokalitách téměř vše, co žije pod vodní hladinou, jaksi ekologové tají. Celá řada živočichomilných lidí přišla na to, že člověk přírodě zcela překáží, protože požírat se navzájem mají jenom k tomu určení živočichové. Člověk v tomto potravinovém řetězci zcela chybí. My bychom měli pouze přichlížet tomu, jak se živočichové požírají před našima očima. Tak je to zcela ekologické a zapadá to do požadavků doby. Nechme dravce aby požírali býložravce, ale nevměšujme se do jejich potravinového řetězce. My tam přece v žádném případě nepatříme. Máme žít ve stálé obavě z toho, že masožravcům pojídáme býložravce a býložravcům masožravce. Dokonce i zeleň býložravcům zbašíme mnohdy dřív, než se k ní sudokopytníci i lichokopytníci dostanou. Je načase, abychom se hluboce zastyděli nad svou nenažraností! Vždyť přece nemáme právo vstoupit do potravinového řetězce našim milovaným zvířátkům. ...Hraboše polního jsme přece přemoženého oba spatřili v polovině padesátých let. Chodili jsme na na myši vyzbrojeni praky a téměř dokonalými trefami jsme je likvidovali. Myslivci postříleli zatoulané kočky a výsledek se brzy dostavil. Lesní monokultury založené mnohdy za císaře pána postihla skutečnost, že co je přemnožené (monokulura) a je toho dost, spěje k zániku. Dost možná, že současnost přestavuje kulisy pro promyšlenější lesní hospodářství. Smrky kamkoliv pohlédneš (viz doprovodné fotografie) mají odsluženo. Navíc smrkové dřevo v krbu praská a oharky létají do dáli. Náš průmysl dřevo dnes příliš nevyužívá. I my se domlouváme pomocí stránek, které nepotřebují remitendu. A tak se zde ekologicky zpavujeme o všem, co nás těší, trápí a hledáme východiska za svízelí. Svízel? Kdo projde svízelí, má bolestivě podrápané nohy. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Jiří Šedivý

Jiří Šedivý

16.08.2019 21:19

Nějak mi v té vaší filipice proti vrahům ubohých polních škůdců chybí i názor strany druhé. Z hlediska přírodní rovnováhy by měl fungovat rovnovážný stav potravního řetězce. Je zvláštní, že zelení ekoteroristé zuřivě brání jakýmkoliv aktivitám, které by ohrozily sysly, přičemž z hlediska škod na polních plodinách hraboši a sysli jsou škůdci srovnatelnými. Ale nechme sysly syslům. Jestliže se přemnoží škůdci a nejsou k dispozici jejich predátoři, pokud vím, tak myslivci kočky i volně pobíhající psy 200m od obytných domů střílejí a přemnožení kanci myši neloví, dravců myšilovů je taky proklatě málo, takže přirozené nepřátele hraboš polní vlastně nemá. Navrhovaná hluboká orba má své limity, chlévská mrva je nedostatkové zboží, díky dovozu mléka i hovězího masa se krávy téměř nevyplatí chovat, takže chemie je ekonomicky levnější alternativou a vlastnit silné stroje schopné orby hluboké jen kvůli myším je drahý nesmysl. Takže jak jinak se zachová člověk, tedy druh ohrožený nepřítelem, než že mu vyhlásí totální válku. Bohužel i proti nepříteli lidskému.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

16.08.2019 19:13

Cílem zemědělství bylo vždy vyprodukovat potraviny.Dnes je tím cílem totéž,ale na mnoha polích je Babišova řepka,která vynáší nejvíc a ti,co produkují potraviny jsou v menšině.Ovšem podávat podobný jed do našich polí je zločin,za který by měl být někdo,kdo s tím přišel,potrestán pokutou ve výši řádově milionů.A ten,kdo to schválil,ještě větší.Jenže se v tomto státě pěstuje nenést odpovědnost za své činy(rozuměj politiků a státních úředníků),tak se vesele provádí kdejaké svinstvo.Tito rozhodovatelé se řídí zásadou:po nás potopa!


 
Zahájení 2. sv. války - Landsmašaft – Polsko. Šéf rakouského Landsmanšaftu Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”Zahájení 2. sv. války - Landsmašaft - Polsko

Zahájení 2. sv. války - Sudety – Benešovy dekrety. Šéf rakouského Landsmanšaftu Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.”

Když bylo v říjnu 1918 vyhlášeno Československo, němečtí předáci v pohraničí vyhlásili provincie Sudetenland. Třeba ta opavská vznikla 30. října téhož roku a měla i svoji zemskou vládu. Dle historika Ondřeje Koláře ze Slezského muzea v Opavě, kdysi hlavním městě zdejšího pouze jen několik, týdnů existující vlády Sudetenlandu.

 

Než zemřel Ariel Šaron – jestřáb jestřábů, král Izraele a buldozer Arik...

Než zemřel Ariel Šaron – jestřáb jestřábů, král Izraele a buldozer Arik...

Někdejší izraelský premiér Ariel Šaron, přezdívaný "Arik" a později také "král Izraele" se narodil jako Ariel Scheinermann 26. února 1928 v kibucu Kfar Malal v Palestině, kam jeho rodiče utekli před pogromy v Sovětském svazu. V roce 2006 zemřel. Třináct let byl v komatu, kdy po mozkové mrtvici lékaři prohlásili, že jeho mozek přestal reagovat a že žil jen zásluhou umělého dýchání. Přesto ho jeho synové odvezli do farmy v Negevské poušti...

Poslední domácí zprávy