• Pondělí, 09. prosinec 2019
  • Svátek má Rukojmí Vratislav

Koněv osvobodil od okupace německými nacisty velkou část východní Evropy, přímo se podílel na karpatsko-dukelské operaci v roce 1944, na osvobození německého koncentráku Osvětim a na dobytí Berlína v roce 1945
Počet návštěv: 3279

Koněv osvobodil od okupace německými nacisty velkou část východní Evropy, přímo se podílel na karpatsko-dukelské operaci v roce 1944, na osvobození německého koncentráku Osvětim a na dobytí Berlína v roce 1945

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

A dnes? Maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv se v poslední době stal předmětem čilé diskuse. V roce 2017 byla kvůli rekonstrukci ze Staroměstské radnice sňata jeho pamětní deska, která tam byla instalována při prvním výročí vstupu vojsk Rudé armády do Prahy.

Ovšem ouha;  hlavní město se zjevně nechystá ji navracet zpátky. Na Praze 3 se momentálně vede debata o možném přejmenování Koněvovy ulice. Největší vášně pak vzbuzuje pomník maršála Koněva v pražské Bubenči, který se v posledních pěti letech opakovaně stal předmětem různých grafických úprav, které jedni považují za vandalismus, druzí za projev občanské nespokojenosti a názoru.

V onom druhém slova smyslu rozumí těmto činům také starosta Prahy 6, na jejímž území se pomník nachází, Ondřej Kolář (TOP 09), který chce s ruskou ambasádou v Praze jednat o jeho přesunu, například právě do prostor ruského velvyslanectví.Výsledek obrázku pro koněv

„Moskva čekala na zprávu o tom, že Praha byla osvobozena, takže v Moskvě nezazněl ohňostroj ani slavnostní salvy do toho okamžiku, než otec do hlavního stanu Stalinovi a vedení země poslal zprávu,“ řekla Natalja Koněvová.

Koněv se ničím neprovinil: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1526726-konev-se-pred-cechy-nicim-neprovinil-rika-jeho-dcera

Ivan Stěpanovič Koněv v českých dějinách představuje především velitele vojsk 1. ukrajinského frontu, který osvobozoval velkou část československého území včetně Prahy. Když se ráno 9. května 1945 objevily jednotky 3. gardové tankové armády maršála tankových vojsk Rybalka a 4. gardové tankové armády generálplukovníka Leljušenka, již příliš práce s čištěním města od zbytku německých vojsk neměly, a to díky předchozímu Pražskému povstání a také zásahu do té doby s Němci kolaborující Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova.

Jasná slova řekla před několika dny Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: "V základní vztahové smlouvě mezi ČR a Ruskou federací, kterou uzavřel - POZOR! - Václav Havel a Boris Jelcin v roce 1993 je v čl. 21 ujednáno, že každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Co dodat...  Více než hodnota jednoho ega starosty jedné části Prahy je nepochybně pověst naší země na mezinárodním poli. Zkrátka jsou hodnoty, kterým musí ustoupit evidentně politická i lidská nedospělost - v době uzavření oné mezinárodní smlouvy měl dotyčný devět let. Co tedy s tím jedním velmi ambiciózním mužem? Být ním, položím funkci. Takové mezinárodní faux pas totiž aby pohledal."

 Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová:  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/starosta-prahy-6-patrne-porusil-mezinarodni-smlouvu-/

Kdo byl Ivan Stěpanovič Koněv? Významný sovětský vojevůdce, maršál a hrdina SSSR i ČSSR. V průběhu 2. sv. války velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil od okupace německými nacisty velkou část východní Evropy. Byl prvním spojeneckým velitelem, který po kapitulaci německých vojsk do rukou představitelů pražského povstání vstoupil do Prahy. Koněv se také přímo podílel na karpatsko-dukelské operaci v roce 1944, na osvobození německého Koncetračního tábora Osvětim a na dobytí Berlína v roce 1945...

Koněvova dcera chce sochu svého otce odvézt z Prahy do Moskvy https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dcera-marsala-koneva-navrhuje-prevezt-sochu-z-prahy-do-moskvy-40https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dcera-marsala-koneva-navrhuje-prevezt-sochu-z-prahy-do-moskvy-40295782

Dvě polopravdy, co se měly stát pravdou: USA osvobodily Evropu od Hitlera a Prahu od nacistů Vlasovci; měl to v rukách Hitlerův podržtaška generál Vlasov, jeho Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR), a tzv. Ruská osvobozenecká armáda (ROA)…

Tak jsme připomínali nejen Koněva a jeho pomník v Praze 6, ale též Pražské povstání, které mělo hypoteticky dva účelové důvody svého vzniku; Češi jako Protektorát Böhmen und Mähren byli jedním z hlavních zbrojařských kolaborantů nacistického Německa a věděli v květnu 1945, že Rudá armáda je už v Berlíně, Hitler byl kaput a bylo na čase povstat, obětovat své životy a zachovat tím své zbabělé vlasti její tvář...Výsledek obrázku pro foto olser moskva

Moskva... Snímek Břetislav Olšer

Navíc "důvěryhodné“ prameny uvádějí, že Prahu neosvobodila Rudá armáda, nýbrž Vlasovci... A je zde proto druhý účelový moment; pro jistotu si naši presstituti nechávají pro sebe, kdo to byli Vlasovci a že jen z nouze ctnost je přinutila změnit kabát a v posledních dnech 2. sv. války vypočítavě zradit podruhé – napřed to byl SSSR, poté jejich nacističtí sponzoři, proti nimž se však obrátili právě při Pražském povstání… Dle rčení: Po upotřebení zahodit...

Nepopíratelná fakta: Dne 14. listopadu 1944 byl v Praze ustanoven Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR), kterému předsedal generál Andrej A. Vlasov, a tzv. Ruská osvobozenecká armáda (ROA), jejímž základem byly již dříve zřízené dobrovolnické útvary složené z občanů Sovětského svazu. Ve výcvikových táborech v Německu postupně vznikla první a posléze i druhá divize ROA, kterým velel plk. Sergej Bunjačenko. Ve svém Manifestu Vlasovův KONR oslovoval národy Ruska, aby je přiměl v boji proti SSSR, ale též předpokládal uzavření míru s Německem a vytvoření svobodného Ruska bez bolševiků.

Byla snaha ze strany Německa využít každé možnosti; tak se iniciátorem výstavby leteckých sil Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova stal bývalý německý letecký atašé v Moskvě generál letectva Aschenbrenner. Jako velitele letecké jednotky prosazoval bývalého sovětského letce Viktora Ivanoviče Malceva. V jednotce viděl vítanou posilu pro řídnoucí personál Luftwaffe (zejména na východní frontě).

Argumentoval příkladem armádní skupiny „Střed“, která již v roce 1942 vytvořila ze skupiny bývalých sovětských letců jednotku pilotů, navigátorů, radistů a mechaniků Heeresgruppe Mitte. V roce 1943 přeletělo na německou stranu 66 sovětských letounů a v první čtvrtině roku 1944 ještě dvacet.... To byli Vlasovci, patologičtí zrádci kohokoliv a čehokoliv...article_photo

Generál Vlasov s nacistickými vojáky...

Od 30. dubna 1945 začali navazovat představitelé ROA již oficiální kontakty s českým odbojem, který zvažoval jejich účast na připravovaném povstání v Praze, a jenž se s nimi nakonec dohodl na  pomoci. Dne 5. května se začaly přesunovat jednotky ROA do Prahy, kam dorazily v brzkých ranních hodinách o den později. Vlasovci, jak byly jednotky nazvány díky jejich veliteli generálu Vlasovovi, obsazovali pod velením Sergeje Buňačenka v Praze důležité opěrné body a uzly a ovládli velkou část Prahy a jejího předměstí.

V noci na šestého května se povstalci pustili do stavby barikád po celém území Prahy. Podle některých údajů jich byl ke dvěma tisícům po celé Praze. Obránci měli často pouze lovecké pušky nebo ruční zbraně, ukořistěné pušky a samopaly a občas se objevil nějaký lehký kulomet či pancéřová pěst. Posilou barikádám byly až oddíly Vlasovců, kteří měli ve výzbroji i těžkou techniku... sovětskou...article_photo

Nyní pohled do historie, která se týká Vlasovců; po přepadení SSSR nacistickým Německem (operace Barbarossa) padly do zajetí miliony sovětských válečných zajatců různých národů (tedy nejen Rusů). Jejich národní a politické smýšlení bylo různé, část zajatců nesouhlasila se Stalinovým režimem, mnoho z nich bylo zdrceno tím, že Stalin se zajatců zřekl a považoval je za zrádce.

Postupně se z těchto zajatců formovaly různé dobrovolnické i pomocné jednotky, divizemi Waffen-SS počínaje a zásobovacími a pracovními jednotkami konče, například Turkestánská legie, Legie Volžských Tatarů, Ázerbajdžánská legie, Gruzínská legie a další. Vznikaly i ruské bojové jednotky - 1. ruská národní armáda, 599. ruská brigáda, Ruský ochranný sbor, XV. kozácký jezdecký sbor a další.

Poté byl nacisty zajat sovětský generál Andrej Andrejevič Vlasov, který se postupně stával ústřední postavou těch, kteří nenáviděli komunistický režim v SSSR a chtěli proti němu bojovat. Během roku 1943 získával své další spolupracovníky a snažil se ve spolupráci s německými nacisty vytvořit proněmecké ruské bojové jednotky.

Generál Vlasov a příslušníci Ruské osvobozenecké armády v uniformách Waffen SS.Zdroj: Wikipedia

Během povstání vjela do Prahy 1. divize Ruské osvobozenecké armády a přidala se na stranu povstalců. Byli to právě tito vojáci, kdo měli velký podíl na úspěchu akce, dokázali zadržet útok Němců a postupně je z Prahy vyhnat. Smíchov, Hradčany a Ruzyni zbavili Němců a pokračovali v útoku na druhý břeh Vltavy. Aby se Vlasovci v německých uniformách na honem odlišili od wehrmachtu, připevnili si na ně odznaky ROA a na čepicích měli bílomodročervené kokardy, jaké používala carská armáda.

Generál Vlasov, jemuž teklo do jeho zrádcovských bot, v zoufalství poslal sovětskému velení  depeši: „Mohu udeřit do týlu pražského uskupení Němců. Podmínkou je, aby bylo odpuštěno mně a mým lidem.“ Odpověď nikdy nepřišla. Přesto se v divizi rozšířily zvěsti o tom (jsou dokonce písemná svědectví pamětníků), že Stalin slíbil amnestii pro všechny účastníky vlasovského hnutí za předpokladu, že vstoupí do ozbrojeného boje proti německým vojskům.

Když pražský rozhlas prosil o pomoc a Revoluční národní výbor v Plzni proto zveřejnil 6. května 1945 výzvu „Na pomoc bojující Praze“, občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně totiž americké velení města Revoluční národní výbor v Plzni zrušilo… http://www.rukojmi.cz/clanky/3826-aktualni-pripominka-slov-ucitelky-stepanove-spojene-staty-osvobodily-evropu-od-agresora-hitlera-naucte-se-dejepis-poucila-nas-s-tim-ze-desetilete-deti-ji-take-zadaly-aby-v-televizi-zminila-vzkaz-at-uz-u-nas-skonci-komunismus

Večer 7. května byla městským rozhlasem v Praze odvysílána zpráva České národní rady, v níž bylo oznámeno, že se české velení naprosto distancuje od akcí vojáků generála Vlasova, přestože 1. divize Ruské osvobozenecké armády měla na úspěchu Pražského povstání velký podíl. Zadržela útok Němců, Smíchov, Hradčany a Ruzyni zbavili od nacistických okupantů... "Užitečný idiot" Vlasov udělal zkrátka černou práci, tak musel jít od válu českých zájmů...Vlasovci při osvobození Prahy v květnu 1945

V České národní radě tak začátkem května 1945 probíhala bouřlivá diskuse, jak se k vlasovcům zachovat. Jejich pomoc byla důležitá, ale zároveň byla známa jejich minulost. V živé paměti bylo listopadové přijetí generála Vlasova u K. H. Franka v den slavnostního zasedání a ustavení Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR), konaného pod záštitou předních činitelů nacistického okupačního režimu a SS. Proto oficiální velení povstání odmítlo Vlasovce přijmout a naopak nařídilo Buňačenkovi, aby svá vojska z Prahy odvedl. Vlasovci odešli se zajatými Němci, kterým byly zase vráceny zbraně.

Nebylo stále jasné, jestli americká vojska obsadí Prahu, ani jak se Američané zachovají vůči ROA. S vývojem událostí bylo zřejmé, že Praha patří do sféry vlivu SSSR a od ROA se začaly distancovat i české orgány. ČNR se 7. května rozhodla odmítnout její další pomoc a tak vlasovci 8. května v ranních hodinách Prahu opustili. Domnívali se původně, že Američané dorazí do Prahy dříve, než Rudá armáda. To byl také pravděpodobně hlavní důvod, proč se Vlasovci do osvobození Prahy pustili.

Jenže Američané se zastavili na pomyslné demarkační linii v okolí Plzně. Z Krušných hor už mířila k Praze Rudá armáda…Vlasovci byli zrádci, kteří doufali, že se pomocí při Pražském povstání vykoupí ze svého osudu, který je stejně neminul. Chtěli se prostě vymanit z bezvýchodnosti německého zajetí tím, že „prostě převlékli kabát“ a sloužili Hitlerovi…article_photoČasně ráno 9. května dorazily do Prahy první tanky Rudé armády a začaly jejich první střety Němci, kteří dosud Prahu neopustili. Většinu z nich tvořili příslušníci SS, konkrétně špičkové divize Das Reich a 44 divize SS Pancéřových granátníků…

Seznam lidí, kteří zemřeli na pražských barikádách mezi 5. až 9. květnem má 2898 jmen, mezi padlými bylo i mnoho neevidovaných mimopražských bojovníků, přes 300 Vlasovců a více než tisíc Němců... Přibližně sedm set vojáků Rudé armády padlo při dobývání Prahy, ale „jen“ třicet jich zemřelo ve vnitřní Praze. Jedněmi z těchto obětí byli i tankisté prvního tanku, který vjel do Prahy a byl zničen na Mánesově mostě.

Dnes s velkou pompou slavíme den osvobození. Samozřejmě zásluhou US Army. Proč nikdo z presstitutů nenapíše, že americká vojska Prahu a další města bombami zasáhla i v čase, kdy bylo jasné, že se válka chýlí ke konci a nacistické Německo je de facto poraženo. Byla likvidace českých průmyslových a chemických podniků, či důležitých dopravních uzlů záměrem nebo omylem? Skutečný důvod? Američané chtěli zničit budoucí konkurenci, která se mohla dostat do rukou Sovětům..

Inu, dvě polopravdy, co se měly stát pravdou: USA osvobodily Evropu od Hitlera a Prahu od nacistů Vlasovci; měl to v rukách Hitlerův podržtaška generál Vlasov, jeho Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR) a tzv. Ruská osvobozenecká armáda (ROA). Vlasovci, kteří byli účeloví zrádci, doufající, že se pomocí při Pražském povstání vykoupí ze svého osudu, který je však neminul, byť jen „prostě převlékli kabát“ a sloužili Hitlerovi…

PS: Ke konci druhé světové války byl 8. května 1945 v Rakouském Kremsu  Wehrmachtem částečně vyhozen most přes řeku Dunaj, aby nespadl do sovětského zajetí? Po válce byla dvě jižní mostní pole přestavěna německými válečnými zajatci pod dohledem maršála Koněva, pomocí mostního vybavení Roth-Waagner, které bylo uloženo v Kremsu a během 60 dnů!- (o tom se může dnešním stavitelům jen zdát- ta kvalita a rychlost - mnohokráte jsem tam byl, znám tamní lidi) a znovu byl otevřen 30. září 1945 sovětským maršálem Ivanem Stepanovičem  Konevem a státním Rakouským   kancléřem Karlem Rennerem. Koněv tam má samozřejmě i velkou kovovou  pamětní desku s poděkováním Kremsanů.

Jak to bylo skutečně s Vlasovci v Praze: http://www.rukojmi.cz/clanky/3879-dve-polopravdy-co-se-mely-stat-pravdou-usa-osvobodily-evropu-od-hitlera-a-vlasovci-prahu-od-nacistu-kde-to-mel-zaridit-hitleruv-podrztaska-general-vlasov-jeho-komitet-pro-osvobozeni-narodu-ruska-a-ruska-osvobozenecka-armada

https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/13086-americane-si-pocinali-v-roce-1945-na-nasem-uzemi-prinejmensim-podivne-senator-doubrava-se-rozepsal-jak-to-bylo-doopravdy-s-oslavovanym-osvobozenim-plzne.htm

http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost-lez-ma-zkratka-kratke-nohy-a-tomu-odpovidajici-defektyInu

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jirka Rosťanský

Jirka Rosťanský

10.09.2019 15:03

Pane Olšere, vřele Vám doporučuji více studovat dějiny II. sv.války a to z více zdrojů. Tvrdit, že po příjezdu Rudé armády byly v Praze pouze "zbytky" Němců, je demagogie, za kterou by Vám můj děd napráskal holí...


 
Petr Majevský

Petr Majevský

09.09.2019 19:38

Pane Kavane,nikde jsem v článku nenašel jedinou kladnou zmínku o režimu Stalina.Také si nejsem jist,zda ještě,kromě zatrpklých komoušů,to někdo schvaluje.A porovnávat tehdejší dobu s dnešní nelze.Vlasovci utekli do amerického zajetí a ti je všechny do jednoho vydali SSSR.Kromě českých politiků a študentíků nikdo ve světě nepláče kvůli zrádcům.Lidé skočili na propagandu o skvělé budoucnosti v komunismu,kde budou mít všechno zadarmo a tak komunisty volili.Po převratu v roce 1989 dopadli stejně.Opět se zapomněli zeptat,v čí prospěch.Historií se táhne mnoho pokusů ji změnit.Proto se o to snaží i dnes.Článek vysvětluje mnohé.


 
Rudolf Kavan

Rudolf Kavan

09.09.2019 16:53

Západ nás zradil a SSSR osvobodil. To je pravda. Rusové nás osvobodili, tedy SSSR je dobrý, tedy komunismus je dobrý. V jistém smyslu je snad toto zkratové myšleni v poválečné atmosféře pochopitelné, ale je nepochopitelné, že někteří uvažují tímto zpusobem dodnes.

Mnozí jsou zafixováni na to, že SSSR nás osvobodil a uniká jim to nejpodstatnějsí.

O Stalinovi a Koněvovi si můžete myslet, co chcete, ale bez nich by po Češích nezbylo ani stopy. Realitu je třeba brát takovou jaká je. Ale to, že akceptuji historickou skutečnost neznamená, že musim přijmout absurdní marxistickou ideologii nebo obhajovat zločiny bolševiků v SSSR.

https://voxpopuliblog.cz/tragedie-naroda-ceskeho/


 
Napřed o rabování Poláků na hrobech Židů vyšly knihy Jana Tomasze Gross - Zlatokopové a Sousedi, dnes zase jen opakování těchto zvěrstev od autora Piotra Reszka: Hledači židovského zlata

Napřed o rabování Poláků na hrobech Židů vyšly knihy Jana Tomasze Gross - Zlatokopové a Sousedi, dnes zase jen opakování těchto zvěrstev od autora Piotra Reszka: Hledači židovského zlata

Opět je v Polsku v prosinci 2019 další pozdvižení; přinesla ho kniha s názvem "Hledači židovského zlata", obraz svědectví o tom, jak lidé z obcí sousedících s vyhlazovacími tábory Belzec a Sobibor v Lublinském vojvodství na jihovýchodě Polska ještě i několik desetiletí po konci druhé světové války vykrádali masové hroby židovských obětí nacismu.

Blíží se Vánoce, ty nejkrásnější svátky v křesťanském světě; Američané se rovněž ve svém farizejském pokrytectví skrývají za Boží lásku, přičemž už přes 200 let přinášejí

Blíží se Vánoce, ty nejkrásnější svátky v křesťanském světě; Američané se rovněž ve svém farizejském pokrytectví skrývají za Boží lásku, přičemž už přes 200 let přinášejí "demokracii" a vraždí po celé planetě.

Jednou z ukázek USA, země neomezených možností a splněných přání, bylo během desetileté americko-vietnamské války se třemi miliony zavražděných Vietnamců a Laosanů, též vánoční bombardování Hanoje koncem šedesátých let, kdy nechal pouze prezident Richard Nixon shodit větší množství bomb, než kolik bylo svrženo na Drážďany během druhé světové války. Šlo bezpochyby o nejbrutálnější nálet v historii. 

Zase je 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Ať je mu země lehká, byť nechal zmizet svazky StB se svými kamarády z „mokré čtvrti“; od Petra Cibulky si za to vysloužil nesmrtelnou větu:

Zase je 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Ať je mu země lehká, byť nechal zmizet svazky StB se svými kamarády z „mokré čtvrti“; od Petra Cibulky si za to vysloužil nesmrtelnou větu: "Vašku, jsi prase, jsi prase, jsi hovado“

Tak si opět připomínáme 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Nyní pokus o připomenutí mého nezvyklého nekrologu; o mrtvých jenom dobře, budiž jim země lehká, nicméně není od věci dodat, že díky němu byla vyměněna naše svoboda za lichvu exkomunistických oligarchů.

Proč světu vadí islámský terorismus bez výhrad, kromě muslimských vrahů z Číny, krvežíznivých Ujgurů; prý vězňů absurdistánu. A co potom byli saúdskoarabští atentátníci z 11. září 2001...?

Proč světu vadí islámský terorismus bez výhrad, kromě muslimských vrahů z Číny, krvežíznivých Ujgurů; prý vězňů absurdistánu. A co potom byli saúdskoarabští atentátníci z 11. září 2001...?

„Čína roste, Čína je silná, Čína má tak velký trh! Každý to opakuje – a tím přikrmuje zlo. Všichni víme, jaké zločiny má Komunistická strana Číny na svědomí,“ říká v rozhovoru pro ČT24 Rušan Abbásová, proslulá ujgurská aktivistka. Dobře ví, o čem mluví. Její rodinu prý spolkl koncentrační tábor.

Poslední domácí zprávy