• Úterý, 26. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Filip

J. Hanes: „Hlava 22“ jako ústavní nález pro Milion chvilek či Milion lží
Počet návštěv: 1280

J. Hanes: „Hlava 22“ jako ústavní nález pro Milion chvilek či Milion lží

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Před 90-ti lety v Německu začala jedna uřvaná horda vyvolených svoji cestu k moci v zahulené pivnici, pak vyšli do ulic stejně jako současná pražská parta vyvolených, kde společným jmenovatelem obou je stejná míra  netolerance, ostrakizování (vylučování) názoru jiných a šovinistická nenávist.

V červnu 2019  na demonstraci, kterou v Liberci, kterou režirovali pražští vyvolení herci  zaznělo od Karla Zímy toto: „Voliči ANO pořád ještě nevědí, že jsou pouze toaletní papír.  Za mě ten, kdo hájí estébáka Bureše, který rozkrádá naši republiku úplně nepokrytě, takže to vědí snad i v Grónsku, tak buď musí být hodně ten člověk hloupý, musí se bát, nebo je vyčůraný, že se mu to jednou hodí,“ 

Nejsem voličem ANO, dovolím si reagovat na slova K. Zímy, poněvadž zazněla nepravda a uráží inteligenci každého pokud jsme přesvědčováni, abychom byli za hlupáky a nepoužívali vlastní rozum.. Nechci hájit žádného StBáka Bureše, ale pokud člověk nestranně leduje vývoj kauzy údajného StB-áctví Babiše, pak se nelze ubránit dojmu, že je zde něco postavené na hlavu, či jinak řečeno „někdo ohýbá právo“. Ostatně jako v dalších kauzách. Dovolím si stručnou rekapitulaci údajného StB-áctví Babiše:

Začnu veřejně dohledatelným nálezem Slovenského Ústavního soudu, kde předseda tříčlenného senátu slovenského ústavního soudu Ladislav Orosz uvedl:   „Slovenský Ústavní soud vydal rozhodnutí, že Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) není pasivně legitimovaný, a to jak z hlediska odpovědnosti za neoprávněnou evidenci (ve svazcích  StB), tak ani z hlediska odpovědnosti za zveřejnění této evidence,“   a dále dodal: „ ÚPN není odpovědný za evidenci Babiše u StB a že povinnost zveřejňovat archivní dokumenty po StB mu ukládá zákon.“ Dovolím si citovat „Respekt“ který nález Slovenského ústavního soudu  komentoval následovnou lží „ Ústavní soud. 11/2018 rozhodl, že opírat se o svědectví bývalých estébáků, kteří dosvědčují Babišovu bezúhonnost, není kvůli pochybám o jejich důvěryhodnosti možné a rozhodnutí očisťující Babiše zrušil.“ Přečtěte si ještě jednou pozorně nález Ústavního soudu a tvrzení Respektu!

Lze říci, že tohle ústavní moudro zplodilo „Hlavu 22“. Na jednu stranu ústavní soudci tvrdí, že zveřejňování svazků StB ukládá ÚPN zákon, ale na druhou stranu není možné ÚPN za nepravdivé údaje uvedené ve zveřejňovaných svazcích StB  žalovat a člověk postižený nepravdou  se tedy nemůže očistit díky tomuto právnímu obludáriu, které popsal ve svém bestselleru „Hlava 22“ americký spisovatel Joseph Heller.

Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN)  na základě archivních svazků StB, může kohokoli obvinit ze spolupráce s StB, a nenese žádnou právní odpovědnost za možné nepravdivé a zkreslené údaje, které tam jsou.  ÚPN  je dovoleno beztrestně lidi hanobit a poškozovat na základě dokumentů o jejichž  hodnověrnosti panují značné pochybnosti.  Rozsudky  slovenského nejvyššího i krajského soudu v kauze žaloby Babiše proti ÚPN daly za pravdu Babišovi.

Slovenský Ústavní soud  svým rozhodnutím sdělil, že není možné žalovat ÚPN za to, že archívy StB obsahují nepravdivé a zkreslené údaje,  ale již nesdělil to,  koho má tedy postižený Babiš žalovat, aby se domohl svých ústavních práv?  Nemá snad Babiš  právo na spravedlivý proces?

Pokud již tedy má ÚPN zveřejňovat archivní dokumenty  StB – nemělo by ÚPN součastně sdělovat, že se jedná o dokumenty s „ručením omezeným“, nebo rozhodnutí ústavního soudu ohledně nežalovatelnosti ÚPN má za účel nevěrohodné svazky StB považovat za nezpochybnitelné? To snad ne!

Nicméně Slovenský ÚPN věří svazkům StB, ale nevěří StB-ákům, kteří je vytvářeli!  Nevěří ani jiným nezávislým odborníkům.  Dle  někdejšího člena federální lustrační komise M. Žitného vykazují svazky StB nepravdivé a zkreslené údaje.  ÚPN  tedy dle vlastního rozhodnutí může , a činí tak, účelově vytrhnout části ze svazků StB, které se jim k jejich zveřejňování a kriminalizování politických oponentů zrovna hodí. Je zcela na hlavu postaven další z divných argumentů ÚPN týkající se svědků – bývalých pracovníků StB, kteří dle ÚPN nebyli „zbavení mlčenlivosti“.  Proč dle ÚPN by neměli  být tito svědkové povoláni k soudu?   Proč není možné zbavit mlčenlivosti svědka, který jako člen StB pracoval pro režim, který již dávno neexistuje a jehož výpověď nemůže již naprosto nikoho ohrozit? 

Nežijeme snad již 30 let v demokracii? Navíc tito svědkové volně podávají informace mediím.  Když dle ÚPN  překročili zákon  - neměli by tedy být tito bývalí StB-áci i za toto trestně stíháni?  Pokud nebyli za to  doposud obžalováni, proč již dříve ÚPN či Ústavní právníci neiniciovali proti těmto StB-ákům žaloby?  Pokud mají oporu v zákoně a Slovensko je právním státem, pak tito bývalí StBáci  měli již dávno sedět v kriminále  za „porušení mlčenlivosti“, a to zajisté za značné pozornosti masmedií.  Nejsou!  Naskýtá se logicky další otázka. Proč?

Koho by bývalí StB-áci  svými svědectvími ohrozili? Je zcela evidentní, že pouze pozici ÚPN, která tímto způsobem potřebuje utvrdit svůj nezpochybnitelný inkvizitorský status a vyloučit komukoliv „spravedlivé soudní řízení“ a na to snad i ten Babiš  právo má, dané ústavou. Nebo snad ne?

Pokud ÚPN opakovaně tvrdí, že je nelze za zveřejňování svazků StB žalovat, tak proč problém již dávno nedotáhli žaloby k Ústavnímu soudu?  Proč to muselo být až v případě Babiše?  Říká se, že spravedlnost je slepá, ale v tomto případě Slovenský ÚPN a Slovenský ústavní soud  společně nasadili spravedlnosti slepecké brýle. 

J. Hanes

 Názor autora se nemusí shodovat s názorem internetových novin Rukojmi.cz

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

08.10.2019 11:09

Pravda je filosofický, nereálný pojem. ...Každý má svou pravdu. Je pravda dobová, náboženská, pravda s různými kritériemi zapříčiněnými výchovou, stupněm poznání, profesí i vírou. Naivové věří ve spravedlivý, pravdivý obraz světa. S touto "pravdou" pracují různí vykukové, kteří naordinují do těch všech pravd tu svou, jedině správnou. Té se máme klanět, protože nic moudřejšího nikoho nikdy nenapadlo. A tak jsme u manipulace s lidmi, kteří doufají v zázrak zpracováni propagandistickými centrálami, na své procitnutí. Teď konečně mají nalezenou, zprostředkovanou pravdu. Není nad to, když profesionální mašinérie pravdy vytluče z hlav jiné verze přístupu k poznání. Takto zpracovaný člověk je vhodnou loutkou k jakýmkoliv úmyslům. Může se stát nadšeným propagátorem války proti "podlidem". Kdo snadno přejímá cizí myšlenky a netuší o záměrech těch, kdo jím manipulují, stává se oddaným sluhou manipulátorů s jeho vědomím. Přestane mít své názory, pouze nekriticky přejímá názory těch, kdo mu je podsouvají. Stane se zcela závislým na osobnosti vůdce. To je ten, k němuž zbožně vzhlíží, ten, jehož rozkaz zavazuje naprostou poslušnost k vykonání čehokoliv, co si vůdce přeje. Když mi přikáže vůdce, že se musím podrobit multikultularitě, nereptám a jeho rozkaz splním. Kdo tento rozkaz nechce akceptovat, je mým nepřítelem, s nímž musím udělat krátký proces. Musím ho za pomoci vymyšlených dehonestací za každou cenu zničit. Musí se mi klidit z cesty. Pak teprve je ta pravá demokracie, kde nemá nikdo místo, pokud není názorově sladěn s mým míněním. A tak své názorové soupeře převálcujeme, když proti nim vypálíme salvy obžalob a nekončících sporů. Co na tom, že jsme si obvinění vycucali z prstu... Účinek na občany je obrovský. Vládne nám zlosyn, donašeč na StB, zloděj. To, že "zlosyn" zdaňuje veškeré finance v naší republice, se zamlčí. To, že "zlosyn" si zaplatí letenku do USA a zpět se zamlčí. To, že "zlosyn" si nenechává ani korunu ze svého platu premiéra a veškerý příjem věnuje na dobročinné účely se zamlčí. To, že zaměstnává na dvacet tisíc svých zaměstnanců se zamlčí. To, že dal lidem práci i v oblastech s velkou nezaměstnaností se zamlčí. ...A tak bych mohl pokračovat do soudného dne. Ze štvavé kampaně vůči němu s obligátním zamlčováním skutečností nelze nikoho obvinit. Prý to není zlý úmysl. Je k mání jenom nepřetržitá diverzní propaganda těch, kteří systematicky, svým přičiněním, vytvářejí podmínky pro státní převrat. A tu svoloč si platíme svými koncesionářskými poplatky ze svého. Platíme si de facto pučisty, kteří mají za cíl uskutečnit státní převrat. Podporují svoloč dnem i nocí "Rund um die Uhr". Potom se nesmíme divit, že nositelé pravdy a lásky nenávidí každého, kdo je úspěšný. Jenom ty jeho firemní penízky hřejí jejich kapsy. .....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

07.10.2019 19:22

Použiji poněkud pozměněného přísloví.Kdo má hůl,vždycky si psa najde.Já nejsem Babišův volič a ani příznivec,ale toto všechno je tzv.volání do tmy.


 
Sedm rozsudků nestačí

Sedm rozsudků nestačí

V pondělí 25. května 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 1 v senátu předsedy Luboše Svrčka dospělo k závěru řízení, o němž jsem opakovaně psal jako o ping-pongu. Předcházelo mu postupné projednání obžaloby třemi senáty téhož soudu s šesti zprošťujícími rozsudky. Proto jsem psal o ping-pongu: soud vynesl zprošťující rozsudek, státní zástupce se odvolal a Městský soud v Praze senátem Jaroslavy Liškové vrátil věc na 1. stupeň. To se opakovalo šestkrát.

Poslední domácí zprávy

Sedm rozsudků nestačí

Sedm rozsudků nestačí

V pondělí 25. května 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 1 v senátu předsedy Luboše Svrčka dospělo k závěru řízení, o němž jsem opakovaně psal...

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...