• Pondělí, 17. květen 2021
  • Svátek má Rukojmí Aneta

Nejnovější nezisková subverze - Berlínský akční plán
Počet návštěv: 2498

Nejnovější nezisková subverze - Berlínský akční plán

Lubomír Vylíčil Článek od Lubomír Vylíčil

V Německém a zčásti i francouzském tisku se začíná šířit nespokojené mrmlání. Města a obce v Sevrním Porýní-Vestfálsku se v posledních týdnech hromadně obracejí na zemskou vládu, aby jim nahradila výlohy na vydržování imigrantů. 

V součastnosti jim totiž zemské vlády pokrývají výdaje na shora, direktivně přidělené imigranty z necelých 30%. A bouřící se obce, kterým se rozpočty dostávají do červených čísel, teď požadují doplacení „dlužných” 750 mil €, které na imigranty každý rok vydávají .

Nebude proto na škodu zabrousit do našich „luhů a hájů” a nahlédnout pod pokličku, jak je to s  financováním podobných aktivit u nás. Sledujme stopu peněz. Bude to velice poučné. Cestou se dozvíme spoustu nových a ne příliš známých informací, které před námi naše media s jakousi ostýchavostí tají. A začít můžeme rovnou v  městě hlavním, kde je vzrůstající počet „nových” a „exotických” cizinců asi nejvíce patrný.

Jedním z mnoha spolků, co tu má „migrační” agendu na starosti, je tzv. Integrační centrum Praha (ICP). Jedná se o jakousi „střechovou organizaci”, která řídí a koordinuje práci mnoha dalších neziskovek. Sami o sobě uvádějí, že: Jsme nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu..” Založeno to bylo 14. 3. 2012 hlavním městem Praha „za účelem efektivní koordinace integračních aktivit a navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem, místní samosprávou a Magistrátem hl. m. Prahy.” Financování má pak na starosti Ministerstva vnitra České republiky, skrze Azylový, migrační a integrační fond (AMIF). Na období  1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 je tu pro  Integrační centrum naplánováno pěkných 19 755 132 Kč…

Ale, jak již bylo uvedeno, ICP je hlavně střechovou, řídící organizací. Podívejme se proto na jeho tzv. partnery. Aspoň na některé. Jedním z mnoha je spolek, nazývaný InBáze z.s. (zde). Z aktuální činnosti uveďme alespoň malou ochutnávku: Projekt „Výměna dobré praxe”, financovaný  v rámci Podpory bilaterální spolupráce z Fondů EHP a Norska. Spočívá v přebírání norských zkušeností s „integrací”. Spolupracují s norskou organizací Bymisjon Bergen na „začleňování” mladých migrantů. Říkají tomu „sdílení dobré praxe” a pochvalují si, že „Práce s mladými migranty je v Čechách i Norsku velmi podobná”. Což při znalosti současných migračních problémů Skandinávie může znít poněkud zlověstně. Ale pojďme dál.

Dalším ze zajímavých „partnerských” spolků je Sdružení pro integraci a migraci.  Organizace, která nám, jako většinové populaci a daňovému poplatníku, poskytuje netušené benefity. Tak třeba v rámci oblasti „Působení na veřejnost a advokacie” presentuje, že: „…se intenzivně věnuje práci s českou veřejností s hlavním cílem rozvíjet toleranci vůči cizincům a potírat existující xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI proto vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku a prezentují práci SIMI na různých festivalech a kulturních akcích. Přednášíme rovněž na základních, středních a vysokých školách po celé České republice…”  Ještě zajímavější je ale pohled na plátce a sponzory. Podívejte se sami.  kdo všechno je za tohle dobro platí. Anebo platit musí.

Ovšem pravou perlou v portfoliu ICP je Organizace pro pomoc uprchlíkům. Pro tentokrát pomiňme její běžné, každodenní pro-uprchlické řádění, přesně takové, jaké podle názvu očekáváme. I aktivity jejího ředitele, známého obránce a propagátora migrace z afromuslimských zemí, JUDr. Martina Rozumka. Ale zaměřme se na horkou novinku. Před pár dny, 25. listopadu 2019 přijalo v Berlíně 30 evropských organizací a měst tzv. Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky. Za nás to, tak jaksi v poloutajení,  podepsala právě Rozumkova Organizace pro pomoc uprchlíkům.

O co jde? Podívejte se a neuvěříte svým očím. Najdete tam vše, co jsme dosud jako šílené (a nezákonné) odmítali. Počínaje „revizí” Dublinského procesu, přes tzv. „sdílení odpovědnosti”, tedy přerozdělování migrantů podle kvót a dále tak zvaný „jednotný status uprchlíka” platný pro celé území EU, který v podstatě znamená, že uprchlík zaregistrovaný v jedné zemi se může po EU pohybovat kde chce a dostane se mu stejného zacházení.

K tomu pak další evergreeny neziskovek, jako zákaz kriminalizace pašování uprchlíků do Evropy, zákaz ochrany hranic a nakonec, v bodě 5 i neuvěřitelně drzý a neomalený požadavek na lepší financování tzv. „občanské společnosti” ze strany orgánů EU.

Čeká se prý jen na německé předsednictví EU, které by mělo přijít příští rok. Pak by se  ten Berlínský akční plán měl stát oficiální migrační politikou EU a jako takový vnucen členským zemím. Včetně dosud odolávající V4….

Tak si to shrňme. Ve všech státech EU, nás nevyjímaje, vedou neziskovky, placené z EU i domácích zdrojů,  skrytý, sabotážní boj proti suverenitě jednotlivých hostitelských států. A díky dlouholeté infiltraci státních orgánů a srůstání se státem je jejich rozkladné, subverzní působení mimořádně účinné.

Dovedli jste si někdy dřív představit, že jakási neziskovka, jakási OPU, podepíše za nás, za ČR dokument, kterým má v úmyslu měnit migrační politiku našeho státu? S tím, že když neuspěje „po dobrém”,  tak nám to stejně časem vnutí Německo silou?

Lubomír Vylíčil
Farmaceut, ročník 1959, nekonvenčně uvažující amatérský pilot a přírodozpytec se silným vztahem k tradici. Miluje přírodu, létání, turistické i akrobatické; na úrovni zapáleného amatéra se věnuje terénní ornitologii a paleontologii na střední Moravě. Zajímá se o historii i současné dění. Patriot s pozitivním vztah ke katolicismu. Pocity, které mu už léta způsobuje politická scéna u nás i ve světě ho vedou k tomu, že občas něco napíše.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

26.11.2019 19:02

Národ si tyto neziskovky platí a mlčí.Tak ať v tom pokračují,nakonec budou pracovat až do smrti a v případě,že nebudou moci,tak pojdou někde za plotem jako prašiví psi.Nebo budou muset začít jednat,ale nejsou schopni ani zastavit placení tv.poplatků!Placení neziskovek ze státního rozpočtu je všechny okrádá a stejně jen mlčí!Až budou občané rýt rypákama v zemi,aby našli nějaký kořínek k jídlu,tak jim teprve dojde,že se měli zvednout dřív.Pokud se zlu nikdo nevzepře,rozleze se ve společnosti jako jed v těle a záchrana už nebude možná!


 
Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Hamáčkovo vyjádření v Právu je nevěrohodné a značně nadhodnocené.

Vicepremér, ministr vnitra a krátce (zcela účelově pro potřebu řešení kauzy Vrbětice a potřebou vyhoštění ruských diplomatů) bývalý ministr zahraničí Jan Hamáček, se v rozhovoru pro Právo (sobota 15.5.2021) naprosto nevěrohodně vyjádřil ke kauze Vrbětice, neboť v obsáhlém rozhovoru pro deník neřekl jediné slovo o důkazech, které by opravňovaly vládu obviňovat Ruskou federaci, resp. GRU z teroristické akce ve skladě munice ve Vrběticích. Jeho nadsazené, přehnané a hodně sebevědomé tvrzení, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem vlády!“ je nejen směšné, ale také odsouzení hodné, protože toto vyjádření není hodno člověka, který zastává vysoké funkce, mj. silové ministerstvo vnitra. Je zcela nepochopitelné, proč v kauze Vrbětice, kontra agenti GRU připisuje takové zásluhy vládě, když vláda, kromě dramatického prohlášení v TV, žádnou zásluhu na vyřešení Vrbětic nemá! Tedy pokud nepočítáme bleskové a zcela nestandardní vyhoštění ruských diplomatů!

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

ČR je mistrem světa za cenu toho, že se Hamáčkovi údajně zhroutil svět.

 Proč jsme mistři světa?? Inu stát po boku Spojených států a tím v první řadě mezi nepřáteli Ruské federace chce skutečně mistrovství v daném oboru. Nelze pominout, že hlavními tahouny týmu byli Andrej Babiš s Janem Hamáčkem a velmi zdatně jim sekundovali na křídlech příslušníci ODS a Pirátů. Nicméně každý takovýto souboj má i své oběti anebo bude mít. To ukáže čas, či zase nějaký jiný mistr světa.

Putin má pravdu, ne Zeman…

Putin má pravdu, ne Zeman…

V poslední době jsme si na Vrběticích uvědomili, že v podstatě můžeme plácnout cokoliv, protože v mezinárodním styku v krajním případě nás jen blahosklonně berou na vědomí.

Poslední domácí zprávy

Triumf

Triumf

Na českou zahraniční politiku se snad konečně usmálo štěstí. Dnes už je více méně jisté, že se žádná z klíčových postav západní...