• Sobota, 30. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Ferdinand

Demokracie s.r.o
Počet návštěv: 1035

Demokracie s.r.o

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Americký novinář Chris Hedges napsal o stavu v němž se nachází údajně tato nejdemokratičtější země světa. Žijeme v zemi, kde;   doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, media ničí svobodné informace, církve ničí morálku a naše banky ničí ekonomiku. Lze ještě k tomu doplnit, kde politici ničí demokracii,  celebrity ničí umění.

Společným jmenovatelem příčin tohoto ničení tradičních hodnot na nichž stála euro-atlantská civilizace je vznik moci elit, které za posledních 100 let mnohdy silovými či podvodnými akty nabyla postupně takového bohatství a vlivu, že změnily hodnotový žebříček naší civilizace, který reprezentuje „finanční moc“ [1], která diktuje a prosadí takřka cokoli [2]. Tyto nadnárodní finanční elity se zcela vymkly kontrole států. Dnes operují globálně a mají větší reálnou moc než drtivá většina  států světa.  Tyto finanční elity, které nikdy dříve nebyly považovány za subjekty demokratických  procesů, nyní díky svému vlivu danému finanční  dominancí ovládly demokracii, která z nástroje vlády lidu se změnila na nástroj zájmů těchto mocných. Dnes bez obrovských finančních podpor je politická kariéra v demokraciích nemyslitelná [3]. 

• Jsou to finance, které zničily tradiční hodnotový systém  naší civilizace a jsou dnes považovány novým  atribut  evropských hodnot.  •   Jsou to právě finance  nadnárodních elit, které finančními granty ovlivňují lékaře, univerzity, směry výzkumů a umění. 

• Jsou to finance, které pro dosažení a posílení svých pozic tyto finanční elity použily pro ovládnutí  kdysi  nezávislých medií. Dnes media v USA, ale například i ve Velké Britanii vlastní hrstka těchto mocných. 

Media tímto přestala plnit funkci hlídačů vlád a demokracie.  Úkolem takto vlastnicky zkrocených  medií není informovat, ale přetvářet a vytvářet názor mas, které nemají přemýšlet, ale pouze slepě baštit cokoli co se jim předloží, ať je to potrava pro žaludek, nebo pro mozky potenciálních voličů. 

•  Jsou to finance, jako prostředek na ovládnutí politiků, z nichž se staly loutky mocných v kabaretech  nazývaných ještě stranami, které dle připravených scénářů mocných plní pouze jejich agendu. 

•   Jsou to finance,  které změnily původní formát demokracie a jsou jediným důvodem proč politika,   přestala být službou lidu a které vytvořily to, co lze nazvat Tržní Demokracií.

Předvolební demokratická klání postavená na idejích a vizích ve prospěch občanů byla přetransformována na tržní předvolebních show a slibů politických stran.  V rámci předvolebních klání, jen aby byli zvoleni,  jsou politici schopni slíbit cokoli, aby okamžikem zvolení tyto sliby zavrhli.

Politici přestali hájit zájmy voličů. Plní pouze požadavky a vůli, těch kdo financoval jejich kampaně. Voliči se stali pouhými statisty v pseudo demokratickém jarmarku a jejichž důležitost a právo se scvrklo na akt vhodit jednou za 4 roky svůj hlas do urny a pak do dalších voleb držet hubu. Běda však pokud voliči  nehlasují tak, jak si skuteční vládci přáli.

Pak následují „spravedlivé“ reakce patřičně rozhořčených  finančně motivovaných politiků, placených aktivistů, kteří mají plnou podporů elitami placených novinářů. Politika je o zákonech, což jsou pravidla, která by se měla, v rámci skutečné demokracie bez přívlastků, vytvářet ve prospěch voličů. Ve skutečné  demokracii pouze  lid=občan=volič  disponuje prvotní  ustavující mocí. Všechny orgány, které vykonávají svojí činnost na základě  svěřených kompetencí, disponují pouze mocí druhotnou.

Reálnou skutečností současnosti je, že v tržní demokracii jsou  mezičlánky implementované do legislativních procesů. Jsou to mimo jiné, nikým nevolení  lobisté [4],  kteří úkolují a řídí politiky,  dle instrukcí finanční moci, která  není subjektem demokratických procesů, ale její finance mají patřičný vliv. A tak mnohé zákony netvoří lidem volení zákonodárci, ale sekretariáty finančních monarchů,  kteří za finanční investici do zkorumpovaných politiků mají zákony, které potřebují pro další navyšování vlastní moci. Zda jsme ještě v reálné demokracií, to dnes spousta  myslitelů zpochybňuje [5] a předkládají konkrétní fakta, která však media vlastněna mocnými nikdy neotisknou.

[1]  Study: US is an oligarchy, not a democracy The US is dominated by a rich and powerful elite. Studie: USA je oligarchií, nikoli demokracií. USA je ovládaná  bohatou a mocnou elita. https://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746

[2]   https://en.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler nebo   https://cs.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler

Odstavec z prohlášením US generála S. Butlera: „Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě a během té doby jsem nejvíce času trávil jako vysoce postavený ranař pro velký byznys, Wall Street a bankéře. Jednoduše řečeno, byl jsem bandita, gangster kapitalismu. Pomáhal jsem udělat Mexiko a zejména Tampico bezpečné pro americké ropné zájmy v roce 1914. Pomohl jsem učinit z Haiti a Kuby decentní místo pro chlapce z National City Bank, aby tam vybírali výnosy. Pomáhal jsem znásilnit půl tuctu republik ve Střední Americe ve prospěch Wall Streetu.

Pomáhal jsem očistit Nikaraguu pro International Banking House of Brown Brothers v letech 1902-1912.  Přinesl jsem světlo do Dominikánské republiky pro zájmy amerického cukrovarnictví v roce 1916. Pomohl jsem učinit Honduras správným místem pro americké ovocnářské společnosti v roce 1903. V Číně jsem roku 1927 pomohl vyšlapat cestu Standard Oilu, který do ní expandoval nikým neobtěžován. Když se na to podívám zpětným pohledem, býval bych mohl Al Caponemu dát pár rad. On řádil přinejlepším ve třech okresech. Já na třech kontinentech.“

Také: https://www.counterpunch.org/2017/12/06/how-corporate-power-killed-democracy/  

The Rise of Corporate Power  Vzestup korporátní moci

Corporations made the first big power grab in 1913 when the Federal Reserve was created.  Banks were given the power to impose corporate regulation on the “cutthroat competition” of the free market. Competition was chaotic and lowered profits. Corporations killed not just democracy but the free market as well. Vzestup korporátní moci Korporace udělaly první velký mocenský vzestup v roce 1913, kdy byl vytvořen Fed. Banky dostaly pravomoc uvalit podnikovou regulaci na „krutou konkurenci“ volného trhu. Konkurence byla chaotická a snížila zisky. Korporace zabíjely nejen demokracii, ale i volný trh.

[3]   http://www.britskelisty.cz/0008/20000828i.html

 [4]  https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/

[5)  http://www.prvnizpravy.cz/language=cs/zpravy/zpravy/princetonska-univerzita-v-usa-neni-zadna-demokracie/preview=true/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/26/princeton-studie-als-warnung-an-europa-usa-sind-keine-demokratie-mehr/

https://medium.com/thewashingtonpost/the-united-states-isnt-a-democracy-and-was-never-intended-to-be-9ba297f6f9a8

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.12.2019 18:55

Problém není v tom,že USA mají takové problémy(amričtí vlezprdelkové by tam měli na dva roky jít žít).Problémem je,že to různí proameričtí příznivci podporují,aby se to rozšířilo i jinam.A ještě se diví,že jsou mnozí občané,kteří jejich proamerický náhled nepodporují.Vždyť USA nám nic neudělali,jenom na konci války bombardovali české a moravské továrny jenom proto,že je sami zaprodali Stalinovi.Nevím,kolik obětí bylo jinde,ale v Praze jich zabili dost.A to v době,kdy válka byla vyhraná.A nakonec nás chtěli vyhladit po válce jadernými zbraněmi.Nakonec se všechny vynálezy z ekonomie a politiky od USA ukázaly být nebezpečné pro celý svět.


 
Nenávist patří k životu

Nenávist patří k životu

Vážené kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce na pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala. Pane místopředsedo, já váš názor plně respektuji a přeji vám, aby vás za něj jednou nezavřeli. (Potlesk v sále.) Vážené – a teď vážně. Karla toho už hodně řekla, ale myslím si, že je velmi důležité celou tu věc pojmenovat a říct si, o co vlastně jde. Podle mého názoru – a mrzí mě, že tady není pan ministr vnitra Hamáček, který by to určitě měl slyšet – je Karla Maříková jenom střípkem celé té věci, která tady kolem nás jakoby letí.

 Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

My všichni, kdož chodíme nakupovat, to vidíme. Ceny potravin rostou, brambory jsou už pomalu sváteční jídlo a nyní prosakují zprávy o tom, že v Evropě dochází maso. Už i viníci se hledají a v Česku za to jako obvykle může Babiš a jeho Agrofert. Už jen čekám, až vyskočí nějaký blbec a bude vyřvávat, že za tuto situaci může Rusko a Putin. Skutečně je to trapné takhle lidem lhát!!

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Připouštím, že matematika není mou silnou stránkou, i proto jsem kdysi za tolerantního „komunistického“ režimu mohl absolvovat tzv. humanitní gymnázium. Nakonec jsem se stal doktorem práv, možná špatným, možná dobrým, ale ta matematika mi nikdy nechyběla. Ne, neumím vyhodnocovat ty miliardy, které by se měly rozházet v rámci EU. Ale nezdá se mi to.

Tři podmínky, bez jejichž splnění nelze schválit Macron-Merkelový Fond obnovy

Tři podmínky, bez jejichž splnění nelze schválit Macron-Merkelový Fond obnovy

Premiéři budou v červnu na Evropské radě projednávat způsob financování Fondu obnovy EU. Jeho zřízení schválili už v květnu, ale tehdy se nedohodli, jak by měl fungovat. S nápadem na jeho zřízení přišel v dubnu italský premiér Giussepe Conte. Podle jeho původního návrhu, který podpořili premiéři všech jižních zemí, Francie a zemí Beneluxu, měl mít fond něco mezi 1 až 2 biliony eur. Měl rozdávat dotace podnikům, kterým pandemie COVID-19 způsobila problémy a tím přispět k oživení ekonomiky.

Poslední domácí zprávy

Provokace nebo test ?

Provokace nebo test ?

Včera se na Pražském mezinárodním letišti v Ruzyni stala podivná, v civilizovaných zemích málo vídaná věc. Okolo deváté večer tam bez...