• Pondělí, 27. září 2021
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Izraelci proměnili vyprahnou poušť v místo hojnosti. Jistě se naši ministři zemědělství a životního prostředí poučí, jak také u nás zavedou ochranu vodních zdrojů, byť nemáme žádnou poušť...
Počet návštěv: 3338

Izraelci proměnili vyprahnou poušť v místo hojnosti. Jistě se naši ministři zemědělství a životního prostředí poučí, jak také u nás zavedou ochranu vodních zdrojů, byť nemáme žádnou poušť...

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Mezi českými a izraelskými vědci funguje jakési přirozené porozumění a máme údajně velký potenciál spolupráce. Myslím však z vlastních zkušeností z židovského státu, že tento potenciál dosud využíváme jen z třiceti procent: takže stále máme k dobru sedmdesát procent...

TelevizeSeznam vysílá v těchto dnech dokumenty o tom, jak Izraelci proměnili vyprahnou poušť v místo hojnosti. Jistě se naši ministři zemědělství a životního prostředí poučí, jak také u nás zavedou ochranu vodních zdrojů, byť nemáme žádnou poušť…

Image result for izraelské technologie brabec

Naši politici výjimečně nezklamali; až v září 2018 jsme se dozvěděli z úst ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zásadní informaci, že „jestli o něco bude v budoucnu válka, tak o vodu“. řitom už před několika lety jsem psal o svých zkušenostech z Izraele a Blízkého východu, kde de facto válka o vodu v podstatě probíhá. Objevil tak Ameriku; pro Českou republiku je prý „nejdůležitější udržet vodu na našem území, nebrat ji jako samozřejmost a neplýtvat s ní…“

Ovšem je třeba si ale uvědomit, že jde pouze o laciné proklamace, jelikož k našemu zděšení nikdy nikdo z těchto papalášů rozhodně nezemře žízní; mají zkrátka dost těchto svých prominentních zdrojů „pitného režimu“ pro přežití… Z ničeho nic jsou tady konkrétní opatření, resp. obnovení stovek vodních nádrží, mokřadů, tůní.

Sto let se z České republiky cíleně voda odváděla, teď jí ale musíme zadržet, aby nám zůstala a neodtekla tak rychle. Aby se zasákla do podzemí, kde nevyschne a zůstane tam jako zlatý poklad. Najednou jsme objevili způsoby našich dávných předků, jak lépe využívat dešťovou vodu jako náhradu za pitnou vodu

Image result for izraelské technologie

Konkrétní obrysy poté představil zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Martin Fusek, který zmínil jak letní a zimní mezinárodní školu, tak vědeckou spolupráci se zmíněným Weizmannovým institutem v oblasti technologického transferu.

„Všechno začíná od základního výzkumu. Většina léků, které nyní používáme, je právě výsledkem základního výzkumu,“ uvedl poté viceprezident Weizmannova institutu pro technologický transfer Mordechai Sheves. Zároveň však dodal, že přivést lék z laboratoře na trh trvá v současnosti čím dál déle a farmaceutické firmy se jen nerady pouští do finančního rizika. „Proto je velmi důležité dovést výzkum do takového stádia, aby byl pro firmu atraktivní.“

Negevská poušť… Snímek Břetislav Olšer

Jižní Izrael je vyprahlý a zprvu se zdálo, že naprosto nevyužitelný. Místním obyvatelům se však povedlo ho proměnit. Z pouště vytvořil Izrael místo hojnosti: https://www.televizeseznam.cz/video/dokument-tydne/izraelci-promenili-vyprahlou-oblast-v-misto-hojnosti-63988551?dop_ab=15&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=yc9tah39HyL-201911111549&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=_var

Jak udělat z pouště zelenou krajinu? Mezi dalšími tématy byl i současný boj se suchem a nedostatkem vody, s čímž mají jak izraelští, tak čeští vědci své zkušenosti. Shemer Topper z agrikulturní výzkumné instituce Volcani Center mluvil o výhodách pěstování olivovníků v suchých oblastech nebo nahrazování kukuřice obilovinou čirokem.

„Když se podíváte na hranice státu Izrael s Libanonem z leteckého pohledu, vidíte ostrý přechod mezi žlutou barvou a zelenou, i když máme podobné klimatické podmínky. Doslova jsme se naučili využívat každý centimetr naší země,“ uvedl Topper.Image result for izraelské technologie olser

Tel Aviv… Snímek Břetislav Olšer

Kdyby Izrael neplýtval v poušti vodou na okrasné zahrádky a trávníčky a nepoužívat Jordán jako ochlazovač svých zbrojních atomových reaktorů a hned by byla z ubohého potůčku – Jordánu opět slavná řeka Jordán a Mrtvé moře by mělo svůj přítok. Jenže proč to dělat jednoduše, když to jde složitě….“

Vskutku moudrá slova, na která však nenaletí ani žák zvláštní školy. Kytičky a okrasné zahrádky by určitě nepostavily samy od sebe Izrael na nohy. Teprve zavlažené pouště a na nich olivové háje, banánové plantáže, vinice s nejlepší Cabernetem Savignonem, fíky, datle, zelenina. A tahat vodu z Jordánu až do Negevu, aby ochlazovala reaktory? Tak to nejlepší islámský vtip tohoto roku…

Od roku 1940 do roku 2006 se spotřeba vody na Zemi zvýšila čtyřikrát. Podle Světové rady pro vodu se odhaduje, že k roku 2015 vzroste počet obyvatel postižených nedostatkem vody na 3,5 miliardy. Ze statistik OSN vyplývá, že na světě umírá v důsledku pití znečištěné vody každoročně přibližně 1,4 milionů dětí.Výsledek obrázku pro izrael odsolování vody

Odsolovací zařízení Sorek. Foto uveřejněno se svolením IDE Technologies. CC-BY-NC-SA 2.0 Izrael, jedna z nejvyprahlejších zemí světa, má dnes vody nadbytek

Bohatší státy s vodním deficitem proto řeší tento problém odsolováním mořské vody. Nejvíce zkušeností s touto technologií má Izrael. Proč by používal Jordán jako ochlazovač zbrojních atomových reaktorů a přiváděl jeho vodu až do Negevské pouště, když k tomu stačí miliony litrů odsolené mořské vody.

Encyklopedie: Zemědělská půda Izraele se získává finančně nákladným zúrodňováním pouště − zavodňováním, odsolováním a vhodnou druhovou skladbou rostlin. Orná půda zabírá 15,45 %, pastviny 7 % a lesy 5,3 % rozlohy státu. Přibližně 54 % celkové výměry zemědělské půdy je zavlažováno a zemědělci se tak podílí 60 % na celkové izraelské spotřebě sladké vody…

Letní školy i výměny vědců, V rámci mimořádné dotace Úřadu vlády ČR bylo v letech 2016 až 2018 uskutečněno 120 krátkodobých pracovních pobytů, a to buď v podobě výjezdů mladých výzkumníků z Akademie věd na prestižní pracoviště v Izraeli (včetně špičkového Weizmannova institutu věd či Hebrejské univerzity v Jeruzalémě) nebo pracovních návštěv význačných izraelských vědců.Výsledek obrázku pro foto olser voda

V záchodech se v Česku spláchlo za 24 hodin 214 570 350 litrů vody. Přes 246 090 000 litrů jí uniklo z poškozeného potrubí… Nevěříte těmto údajům? Snadná pomoc stačí si spočítat, kolikrát denně sami spláchnete vodou na WC… Je vedro, jazyk se “lepí na vestu” a dehydratovaná těla strádají… Chtělo by to pivo!… Snímek Břetislav Olšer

Jediný relevantní zdroj pitné vody v oblasti je řeka Jordán, arabsky Nahr al-Urdun, hebrejsky ha-Jarden. Je dlouhá 320 km (vzdušnou čarou jen 170 km) a její povodí zaujímá 17 300 km². Pramení v pohoří aš-Šajch na hranicích Sýrie a Libanonu, protéká Tiberiadským jezerem, sníženinou al-Ghór a ústí do Mrtvého moře.

Je zdaleka nejvýznamnějším zdrojem sladké vody pro oblast Izraele, Palestiny, Jordánska a přilehlé části Sýrie. V současnosti je pro zásobování pitnou vodou, zemědělské závlahy (většina izraelského zemědělství se opírá právě o vodu z Jordánu) či průmysl odebíráno 70 až 90 % průtoku této řeky. V květnu 2005 uzavřely Jordánsko, Izrael a Palestina dohodu o výstavbě velkokapacitního převaděče vody z Rudého do Mrtvého moře, který by měl nahradit deficit přítoku Jordánu.

Palestinská autonomie má 1 823 000 dunamů (1ha=10 dunamů) obdělávané půdy, z toho 1 662 168 na Západním břehu, v Gaze 161 502. V sedmi agroklimatických zónách je na nejméně 20 druzích půdy pěstováno více než 60 druhů plodin. Tradičními jsou citrusové plody a olivy, nově zavedené bylo pěstování zeleniny, jahod a řezaných květin, vyvážených převážně do Nizozemska. Novinkou je vývoz „cherry rajčat“ a čerstvé zeleniny do Izraele. (z Túbásu, Dženínu, údolí Jordánu).

Během posledních 50 let se množství čerstvé vody, kterou Jordán přivádí do Mrtvého moře, snížilo z 1,3 miliardy metrů krychlových ročně na současných 70 až 100 milionů kubíků. Došlo k tomu kvůli odvádění až 90 % vod Jordánu Izraelem, Jordánskem, Sýrii a také částečně Samařím, Judeou a Pásmem Gaza.

Izrael se přesto podobá trosečníkovi, který uprostřed moře umírá žízní. Proto se židovský stát stal přední světovou zemí ve vývoji technologií, které se snaží řešit problém nedostatku vody. Jak píše web Al Bawaba, současný izraelský vodohospodářský průmysl zahrnuje okolo 270 společností a organizací, které se věnují vývoji a výzkumu a zaměstnávají přes 9 tisíc lidí.

A mají co dělat, pitné vody stále ubývá; statistické údaje Izraelského hydrogeologického institutu ukazují, že sladkovodní hladina jezera Kineret je o 43 centimetrů nižší, než byla v roce 2006 – celých 3,6 metru pod horní červenou linií (linií, po jejímž překročení je přistoupeno k vypouštění vody z jezera).

Izrael každoročně čistí a znovu využívá pro zemědělství takřka 70 % odpadních vod, tedy nejvíc na světě. Většina zbylých odpadních vod je znovu použita pro další účely. Ing. Rudolf Ger z Aškelonu je znalý problematiky odsolování. Izraelec, pocházející z Košic.

Maroko… Snímek Břetislav Olšer…

„V současnosti je asi 60 % izraelské odpadní vody recyklováno a operují dvě další odsolovací stanice v Aškelonu a Eilatu. Aškelonská desalinační stanice, která je největším takovým zařízením ve světě, produkuje 100 milionů metrů krychlových odsolené vody ročně“, říká Ger pohotově. Ovšem kdyby Izrael spláchli muslimové do moře, jak Palestinci neustále vyhrožují, nebude, kdo by uměl mořskou vodu tak dokonale a ve značném množství odsolovat a potřebná zařízení prodávat dalším zemím.

Co to má společného s námi? I my budeme jednou potřebovat recyklovanou užitkovou vodu, pokud bude koaliční vláda nadále stejně “škrťové” spravovat naši zemi. A budeme jako Egypťané, když vzpomínali na Nil, co svými gigantickými povodněmi roznášel životadárnou ornou půdu nejen po celé deltě. Než ho zregulovala Asuánská přehrada.

Voda je prostě dobrý, ba přímo vynikající sluha a pomocník, někdy ovšem i tragický protivník. Vést války je zvykem ve jménu Boha, dnes také kvůli proklamované svobodě a demokracii, resp. ropě, ale jak se zdá, tragickou a nezbytnou novinkou bude brzy válka kvůli vodním zdrojům; jasně, že kvůli těm sladkým a pitným.

Přes třicet vojenských konfliktů už bylo na Blízkém východu mezi Izraelem a okolními arabskými zeměmi.  Jediná řeka široko daleko je Jordán, o kterou se ale děli hned několik zemí. A my se nyní bavíme o tragickém výhledu, že možná brzy vzniknou podobné konflikty i u nás, jelikož instinkt žene muslimy do Evropy, kde je vody habaděj a ještě se s ní může beztrestně plýtvat.

Přitom pitné vody je ani ne čtyřicetina celkových zásob vody na Zemi. Kdo bude mít v polovině třetího tisíciletí pitnou vodu, ten bude nejbohatším. Hmotnost veškeré vody na Zemi se odhaduje na více než tisíc milionů miliard tun, tedy objem skoro třináct set miliard kubických kilometrů… Někdy lidská představivost nestačí. Asi z toho důvodu Židé milují poušť, že někde skrývá studnu. Sladká představa, jen těžce však realizovatelná…

„Zapomeňte na ideologie, zapomeňte na státy a národy, nevzhlížejte k náboženství, odhoďte všechny pakty a doktríny. Příští světová válka o takových malichernostech nebude. Lidé budou bojovat o holé přežití, o zbytky nerostných zdrojů, budou se zabíjet pro sklenici vody. Tak soudí ruský vojenský expert Konstantin Sivkov ve své analýze…

Egypt… Snímek Břetislav Olšer

Je vedro, jazyk se “lepí na vestu” a dehydratovaná těla strádají. Dnes se ještě lidé formálně modlí k Bohu, Alláhovi či Buddhovi, ale ve skutečnosti vzývají ropu, bez které by nebylo možné v podstatě nic. Brzy se však budeme modlit k pitné vodě, božstvu žíznivých na poušti. The Times připomněly varovná slova bývalých egyptských představitelů.

Nebožtík prezident Anvar Sadat před 40 lety řekl: „Jediné, kvůli čemu by mohl jít Egypt znovu do války, je voda“. Při návštěvě budovy OSN v New Yorku jsem se mohl v jeho tiskovém středisku dočíst, že Butrus Butrus Ghálí, tehdejší ministr zahraničí a pozdější generální tajemník OSN, zase během hladomoru v 80. letech upozorňoval: „Příští válka v naší oblasti se bude vést o vodu, ne kvůli politice“…

Odborníci považují rovněž Arktidu za jedno z dalších ohnisek napětí kvůli sladké vodě. Boj o Arktidu, který mezi sebou vedou Rusko, Norsko, Kanada, Dánsko, USA a Velká Británie, není ani tak kvůli zásobám ropy a zemního plynu, ale je motivován skutečností, že jde o největší zásobárnu pitné vody na planetě, i když pouze v ledovém skupenství. Bude jí zapotřebí, až se lidé budou schopni zabíjet kvůli její jediné sklenici…

Moudrá slova řekl Dr. Batmanghelidjem, autor knihy “Voda pro zdraví, léčbu, život” a jeden ze studentů objevitele penicilinu Sira Alexandera Fleminga: “Většina léků, které lidé používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení – to je známka dehydratace. Vaše tělo nedostatek vody postihuje postiženími, jako jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému…“

Jeruzalém… Snímek Břetislav Olšer

Za vším tedy nehledej ženu, ale vodu; už proto nemám při pohledu na statisíce běženců tísnících se za ostnatými dráty Evropy obavy z jejich TBC, eboly, cholery či HIV nebo lepry, bojím se, že dojde pitná voda a nastane soudný den, jako pro dva izraelské vojáky, zapomenuté v Sinajské poušti po jedné z válek.

Inu, už měli za sebou dva týdny martýria; nic než sluneční žár, rozpálený písek a žízeň jako náklaďák trámů. A jeden vzdychne: „Mít tak kanystr vody…“ A druhý sice polkne, ale ne z prahnutí po svlažení svých rtů, nýbrž jako správný byznysmen: „Jo, to by byla paráda, dovedeš si představit ten kšeft…?“

Máte-li lupénku, spěchejte k Mrtvému moři, než se vám moře vypaří…

Prší, prší, jen se leje aneb Chčije a chčije; situace je výtečná…

Jsme zhýčkaná generace; kdo z nás by pil vodu z Gangy, plné mrtvol?

Budeme se zabíjet pro sklenici pitné vody…?

Voda je pro život absolutně nezbytná, promiňte, lidé bez domovů…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

 Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

V nejbližších dnech stane před soudem Zdeněk Zemek st., zakladatel a šéf holdingu, jenž podlehl vábení státu a pustil se do výstavby fotovoltaických elektráren. Zatížil holding miliardovým úvěrem a jako mnozí jiní byl přinucen zúčastnit se běhu o závod s časem o získání licencí Energetického regulačního úřadu na provozování tří rozestavěných chomutovských fotovoltaických elektráren.  Startovním výstřelem bylo náhlé snížení  výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren v listopadu r. 2010 s účinností od 1. ledna 2011. Snížení bylo likvidační, neboť ohrožovalo způsobilost holdingu splatit úvěr. Tím stát nepřímo navodil nebezpečí jeho krachu. Pokud by holding nedoběhl do cíle včas a stal se nezpůsobilým splácet úvěr, čtyřem tisícovkám zaměstnanců by hrozilo propouštění.

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nemá smysl trápit mozkové buňky konstatováním, že letos jsou volby tak nějak důležitější než tomu bylo dřív. Půlka národa a politického spektra volí Babiše, ta druhá půlka proti němu. Zní to banálně, ve skutečnosti je to ale tvrdá a nekompromisní kalkulace.

Poslední domácí zprávy

Kunktátorova moudrost

Kunktátorova moudrost

Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Toto přísloví jsem si vybavil, když jsem se dověděl, že dohled Vrchního státního...

Koho volit?

Koho volit?

Otázka, se kterou se setkávám každý den. Lidé diskutují doma, v práci, na zahradě, se sousedy, na ulici, v tramvaji či autobusu i na večírku...