• Středa, 21. říjen 2020
  • Svátek má Rukojmí Brigita

Bylo 17. ledna 2017 a Hitlerův Mein Kampf se stal v Německu opět bestsellerem, tisíce čtenářů čekaly na dotisk. Jen 10 dní po jeho uvedení na knižní trh vychází druhý dotisk. Tentokrát šel náklad do desetitisíců.
Počet návštěv: 2471

Bylo 17. ledna 2017 a Hitlerův Mein Kampf se stal v Německu opět bestsellerem, tisíce čtenářů čekaly na dotisk. Jen 10 dní po jeho uvedení na knižní trh vychází druhý dotisk. Tentokrát šel náklad do desetitisíců.

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Když Hitler napsal Mein Kampf (1925) se 700 hustě popsanými stranami, jedním z prvních, kdo knihu přečte, je i Joseph Goebbels (1897–1945), doktor filozofie. „Dočetl jsem ji a zmocnilo se mě velké vzrušení. Kdo je ten muž? Napůl plebejec, napůl bůh? Kristus, nebo jen svatý Jan?“

Je tomu už 95 let, co vyšla v roce 1925 jedna z nejdiskutovanějších knih všech dob; Mein Kampf (Můj boj). Zrodila se v mozku strůjce bezprecedentních zločinů, který sám o sobě věděl, že „má dar mluvit“. Ale intelektuál to nebyl. Nebyl zvyklý psát, nebyl ani nijak vzdělaný.

Adolf Hitler (sedící zcela vpravo) jako dobrovolník bavorského 16. záložního pěšího pluku bezprostředně po mobilizaci 3. srpna 1914... (Wikipedie)

Vlastně se kniha ani "Mein Kampf" jmenovat neměla; Hitler si původně zvolil titul: "Čtyři a půl roku boje proti lžím, hlouposti a zbabělosti". Prý by však takový název nezaujal, a podle všeho je to on, kdo navrhne úderný Mein Kampf - Můj boj.

Dne 18. července 1925, sedm měsíců od propuštění Hitlera z vězení Landsberg, míří kniha na pulty! Každý kus z prvního nákladu 10 000 výtisků ve velkém formátu se 400 stranami měl na černobílé obálce fotku Hitlera v černém obleku. Název křičí na čtenáře z široké červené pásky.

Papír byl jemný, (jako toaletní), tisk kvalitní, cena: 12 marek! To bylo dost. Z Hitlera byl oficiálně spisovatel a 2. díl vydal v prosinci 1926. Od roku 1930 byly oba svazky spojeny v jeden – jako Starý a Nový zákon. Jako „nacistická bible“. https://epochaplus.cz/90lete-vyroci-mein-kampf-vydela-hitlerovi-15-milionu-marek/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Hitler knihu sepsal v polovině 20. let, když byl uvězněn v Landsbergu za pokus o mocenský puč v Bavorsku. V díle promítl své životní a politické postoje - odpor k bolševismu, radikální antisemitismus a ideu vůdcovského státu. Až do začátku 30. let se ale prodalo jen pár desítek tisíc výtisků nenávistného textu, po roce 1933 se z Mein Kampfu stal bestseller; v letech 1933 až 1943 kniha skončila ve více než deseti milionech domácností. O dva roky později, po válce, však byla kniha stažena z trhu... Dočasně...

Než se tak ale stane, führerovo dílo všechny fascinuje, okouzluje, stejně jako děsí a varuje. Stane se opravdovým světovým bestsellerem a je jím dodnes. Na Mein Kampf se nezapomíná. Nikdy se nezapomene. I po válce se prodává v milionových nákladech. Podle amerického časopisu Cabinet si v současnosti každý rok najde kolem 20 000 nových anglicky mluvících majitelů, jde o nejpopulárnější prodejní hit v Turecku s 80tisícovým nákladem, jsou z něj nadšení v Indii, Rusku, Indonésii, Egyptě.

A ejhle, bylo 17. ledna 2017 a Hitlerův Mein Kampf se stal v Německu dle předpovědí opět bestsellerem, tisíce čtenářů čekají na dotisk. Zájem německé veřejnosti o komentované vydání Hitlerovy vize světa je enormní. Jen deset dní po jeho uvedení na knižní trh vychází druhý dotisk. Tentokrát jde náklad do desetitisíců.

Už před oficiálním zahájením prodeje bylo jasné, že první náklad ve výši čtyř tisíc kusů zájmu veřejnosti rozhodně stačit nebude. Mein Kampf je historicky nejprodávanější knihou v Německu, do konce války se prodalo 12,4 milionu kusů. Na dalších sedmdesát let se z něj stalo tabu. Nová verze s odborným komentářem se už prodává druhý rok...

Výsledek obrázku pro olser churchill foto hitler mein kampf

Následující slova zazněla v éteru  v den, kdy Hitler zahájil válku proti Sovětskému svazu. Patřila nikomu významnému státníku Velké Britanie – Winstonu Churchillovi; 22. června 1941 začal útok nacistického Německa na SSSR. Plánu Barbarossa přitom nevěřil ani sám Stalin...

"Hitler je zlověstné monstrum, nenasytný ve svém dychtění po krvi a loupení. Nespokojil se s tím,  že se celá Evropa ocitá pod jeho botou nebo ze strachu se musí  poníženě plazit před ním.  Nyní chce totiž  pokračovat v započatých jatkách a pustošení na nekonečných prostorách Ruska a Asie," řekl Churchill a pokračoval....

"Strašlivá vojenská mašinérie, kterou jsme my a ostatní část civilizovaného světa tak hloupě a tak ledabyle, tak nesmyslně dovolili nacistickým gangsterům postupně rok za rokem  vytvořit z ničeho – tato mašinérie nemůže zbytečně odpočívat, nehledě na to, že by zrezavěla nebo se rozpadla na jednotlivé součásti.

Ta musí být v neustálém pohybu a musí  drtit lidské životy a bořit obydlí a ničit lidská práva milionů lidí. A navíc je ji ještě nutno krmit lidskými těly, ale rovněž i  naftou, takže tento krvežíznivec  nasměroval své mechanizované armády na nová pole masakrů, loupení a pustošení. Bez ohledu na to, jak  chudobní jsou  ruští rolníci, dělníci a vojáci, on si zamanul zbavit je jejich  vezdejšího chleba. On si zamanul zničit jejich pole, která je živí..." dodal významný státník Velké Británie...

Hitler a jeho sestra: https://www.dotyk.cz/magazin/paula-hitler-20200103.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Vzít jim ropu, která uvádí do pohybu jejich pluhy, a tím přivést je k hladu, který nebude mít obdoby v dějinách lidstva. A dokonce krvavá jatka a ničení, které přinese ruským lidem jeho vítězství (jestli by zvítězil, což je zatím ještě daleko), stanou se předstupněm k pokusu uvrhnout čtyři sta nebo pět set milionů obyvatel Číny a tři sta padesát milionů v Indii do této bezedné propasti lidské degradace, nad níž hrdě vlaje ďábelský emblém  hákového kříže…

Co uváděl ve svém pamfletu Mein Kampf  Hitler o méněcenných rasách; „Kdyby dnes tělesná krása nebyla zatlačena do pozadí našimi nedbalými módními bytostmi, nebylo by možné svádění statisíců árijských dívek křivonohými odpornými židovskými mladíky..,“ notně se spletl a poprvé si to uvědomil v mrazech Stalingradu, odkud se jeho beznozí hrdinové, co kapitulovali, plížili po sněhových pláních Sibiře jako mrzáci…

(Osvětimský lékař Mengele by se už nehodil; na některých dětech v Osvětimi totiž zkoušel, jak dlouho vydrží bez jídla, jiné zavíral do cel, kde je nahé nechal v mrazu, aby údajně zjistil pro německé vojáky na Sibiři, kolik může člověk vydržet v zimě…)

Přitom která německá žena by nechtěla nosit pod svým srdcem führerova syna? Která by nechtěla mít jeho dítě; silné a krásné, abych naplnila slova z vůdcovy knihy Mein Kampf: „Analogicky k výchově chlapců povede národní stát ze stejných hledisek i výchovu dívek. Též zde je třeba klást hlavní důraz na tělesnou výchovu a teprve až poté na podporování duševních a posléze duchovních hodnot. Cílem výchovy žen je jejich příprava na budoucí mateřství…“Výsledek obrázku pro olser foto hitler

Ovšem i proti Hitlerovi se zvedl odpor i z řad jeho nebližších nacistů; porážka skupiny armád „Střed“ v Bělorusku, již sami Němci označovali za horší pohromu než Stalingrad, a celkově beznadějná situace na frontách, doprovázená masakrováním německých měst americkými bombardéry ve dne a britskými v noci, vedly část vysokých důstojníků Wehrmachtu k dalšímu pokusu zlikvidovat Hitlera jako hlavní překážku na cestě k uzavření míru.

Vždyť jen v období od 1. června do 31. srpna 1944 ztratila německá armáda na západě 293 802 osoby, a na východě dokonce 916 860! V čele takzvaného červencového roku 1944 spiknutí stál bývalý náčelník generálního štábu německé armády Ludwig Beck, zatímco vlastní přípravy realizoval štáb velitele náhradní armády generála Olbrichta.

Mezi spiklenci byl mj. také hrabě Helmuth James von Moltke, prasynovec slavného pruského válečníka Moltkeho, a někdejší lipský starosta Carl Goerdeler. Operace dostala krycí název „Walküre“ (Valkýra) podle severské mytologické bohyně. Stejný název nesl americký film režiséra Bryana Singera z roku 2008 s Tomem Cruisem coby plukovníkem Stauffenbergem v hlavní roli. Německá kritika tento historický snímek ztrhala.

Plukovník Claus von Stauffenberg provedl neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera 20. července 1944 • Foto Profimedia

Dvacátého července 1944 plukovník Claus Schenk hrabě von Stauffenberg (v osmatřicátém roce se účastnil záboru Sudet) umístil časovanou pumu do konferenční místnosti velitelského baráku v Hitlerově Vlčím doupěti ve východopruském Rastenburgu. Výbuch sice zabil čtyři přítomné a šest osob zranil, diktátor však vyvázl jen s lehkým zraněním, jelikož jedna z obětí aktovku s inkriminovanou pumou těsně před výbuchem přemístila za masívní dubovou fošnu podpírající stůl.

Neúspěch atentátu měl rovněž za následek nezdar současného pokusu o vojenský puč. Stauffenberg před popravou zvolal: „Ať žije svaté Německo!“ (Existuje několik odlišných verzí, podle nichž jeho poslední slova zněla: „Ať žije svobodné Německo!“ nebo: „Ať žije tajné Německo!“)

Adolf Hitler ukazuje Benitu Mussolinimu stav místnosti, kde měl být zabit pomocí bomby... Foto:  Profimedia

Mrtvoly Becka, Stauffenberga a ostatních tří zastřelených byly okamžitě převezeny na hřbitov a pohřbeny, druhého dne však byly opět vykopány a spáleny. Říšský vedoucí SS Heinrich Himmler v jednom projevu prohlásil: „Vydal jsem rozkaz, aby byly mrtvoly spáleny a popel rozptýlen po polích. Nechceme, aby nám ty lidi ani ty, co se teď popravují, cokoli sebeméně připomínalo; ani hrob, ani něco podobného.“

Jak Hitler přežil možná hned dva pokusy o vraždu: Henry Tandey byl totiž prominentní voják a dá se říct, že toho měl s Hitlerem spoustu společného, alespoň co se týče štěstí. Zúčastnil se první bitvy u Ypres v říjnu 1914, v roce 1916 byl nasazen do bitvy na Sommě, kde si zranil nohu. Po léčbě změnil pluk a za rok se vrátil do Ypres k bitvě třetí, kde se opět stal terčem nepřátel. Zranění ho na několik měsíců vyřadilo ze hry, než se v červenci 1918 mohl konečně vrátit na bojiště, tentokrát pod vedením vévody z Wellingtonu.

Adolf Hitler byl během první světové války řádový desátník Královského bavorského záložního pluku č. 16. V roce 1916 na něj poprvé sáhla Smrt, když ho málem zabil granát. Trvalo rok, než se ze zranění vzpamatoval a mohl vzít do ruky zbraň. Nehod se událo ještě několik, ale vždy z toho jako zázrakem vyvázl živý

Dne 28. září 1918 se oba šťastlivci shledají ve francouzské vesničce Marcoing. Zraněný Adolf překříží cestu po zuby ozbrojenému a vitálnímu Tandeymu. Brit pozvedne svou zbraň, zadívá se Hitlerovi do očí, ale rozhodne se nevystřelit. Nechá ho jít. Vděčný desátník svému zachránci zamává a jeho tvář si zapamatuje.

Zachránil Hitlerovi život: https://www.dotyk.cz/magazin/henry-tandey-20191220.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

A co Češi a jejich vztah k Hitlerovým fantasmagoriím...? Češi a Hitlerovy myšlenky…

Nicméně teď v Německu jako za starých dobrých Hitlerových časů - znovu je povolen Mein Kampf a první krok k další "křišťálové noci" byl německým soudem omilostněn; pokus vypálit synagogu v německém Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku byl prý dle německého soudu přiměřený krok...

Výsledek obrázku pro milující ženy foto hitler mein kampf

Mám též židovskou zkušenost s Hitlerem a Wagnerem; jen jednou se Židé totiž postavili proti věhlasnému umělci. To když zakázali, aby se v Izraeli hrály skladby Richarda Wagnera, jehož nenávist vůči Židům asi začala ve chvíli, kdy se dozvěděl zlovolnou zvěst, že údajně není synem svého otce, ale matčina milence.

A tím měl být prý židovský herec Ludwik Geyer. Wagnera měl tento fakt natolik pobouřil, že se nakonec stal duchovním otcem německého nacionalismu.Výsledek obrázku pro wagner chamberlain

V tom si notoval se svým zetěm H. S. Chamberlainem, který ve svých Základech devatenáctého století ((Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) psal o "skvělé nordické rase” a neschopných lidských "křížencích” zvaných Židé. Wagner pak sám vydal elaborát Das Judentum in der Musik - Židovství v hudbě. Zostudil v něm mezi jinými Mendelssohna či Offenbacha a nechal je vyškrtnout ze seznamu německých komponistů.

Zostudil tak v obecné rovině všechny minulé, současné i budoucí židovské hudební skladatele v čele s Mahlerem a dalšími, i kdyby se narodili třeba sto roků po Wagnerovi. Asi zapomněl, že nejvíce zhudebňovanými básnickými texty v dějinách evropské církevní hudby byly hebrejské žalmy z 2. století p. n. letopočtem.

Adolf Hitler s Wagnerovou snachou Winfruidou Wagnerovou, rozenou Williamsovou, jež byla dlouholetou Hitlerovou osobní přítelkyní, na festivalu v Bayreuthu...

Izraelci však zákaz uvádění Wagnerovy hudby, jež se stala hymnem hitlerovských vojsk, před několika roky zrušili, i když se pořád uskutečňují Hitlerem v duchu německého nacismu iniciované Wagnerovské festivaly v bavorském Bayreuthu, v divadle, které postavil sám Richard Wagner.Výsledek obrázku pro hitler bayreuth

Napětí však v tomto ohledu povoluje, o čemž svědčí vyjádření Daniela Barenboima, což je židovský pianista a dirigent: „Hitler a Wagner by se museli obracet v hrobě.“ řekl a komentoval tak skutečnost, že izraelský židovsko-arabský orchestr pod jeho vedením odehraje skladby Richarda Wagnera v berlínském amfiteátru Waldbühne, kde během Olympijských her v roce 1936 vzdávali němečtí atleti hold Adolfu Hitlerovi.

Přestože byl Wagner brilantní skladatelem, byl donedávna Izraelci zcela bojkotován pro své rasistické a antisemitské postoje; Adolf Hitler Wagnerovu hudbu miloval a má se za to, že jej inspiroval i jeho antisemitismus, byť podle výše citovanému obskurnímu plátku Hitler údajně ve své novoročním projevu v roce 1939 vynechal své nenávistná slova o židobolševismu. A Moskva se prý revanšovala, když vyměnil na postu ministra zahraničí žida Litvinova a zastánce kolektivní bezpečnosti za árijce Molotovova…Výsledek obrázku pro hitler rusko

Inu, poprvé jsem sám v roce 2000 využil "Mein Kampf" při psaní svého románu o holocaustu "Černá krev". Je to již moje sedmá kniha, která nezakrývá výchozí inspirační zdroje vycházející z židovské kultury i osudů této komunity v horizontu naší generace. Hrdina románu je tentokráte vtažen do širokého spektra vášní, pramenících z historických břemen rasismu a xenofobie: Román Černá krev..

Hitler a Valkyra: https://www.reflex.cz/clanek/historie/95527/operace-valkyra-jak-probihal-nejvaznejsi-pokus-o-atentat-na-hitlera-a-jak-se-vudce-nasledne-mstil.htm

A ještě dvě kapitoly:  Z deníku osvětimské dozorkyně Gizelly Schwarzové-Hornové – I. část

Z deníku osvětimské dozorkyně Gizelly Schwarzové-Hornové – II. část

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/426453-podpaleni-synagogy-byla-primerena-kritika-izraelske-politiky-rozhodl-nemecky-soud.html

Židé a hákový kříž, znak SS, šípový kříž – znak maďarských fašistů

Prezident je zvolen, nenávist trvá dál, aneb Na řadě jsou tchánové…

Kdyby žil Henlein, dal by to on Vondráčkovi cenu za lidská práva…?

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Ľudovít Štúrovec

Ľudovít Štúrovec

15.01.2020 21:50

Radšej tie fotky najprv preverte uznávanými historikmi, pretože "Adolf Hitler sedící zcela vpravo" určite nie je náš Adolf!


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

15.01.2020 18:59

Pevně věřím, že ti, kdo mi dali za mé názory mínusy dělají vše pro to, aby projevy současného neonacismu potlačovali. Svůj příspěvek jsem napsal proto, že o jejich působení nevím. Byl bych velice rád, kdyby zveřejnili své aktivity. Uvítal bych aktivní přístup k této závažné kriminalitě batalionů a komand, jejichž členové beztrestně stříleli do měst, kde do té doby žili mírovým životem jejich obyvatelé. Vzbouřili se až ve chvíli, kdy nemohli akceptovat nástup hajlujících neonacistů v Kyjevě. Dali najevo, že s nacisty pod jednou střechou nechtějí a nebudou žít. Uklidnilo mě, že ti, kdo mi dali mínusy jistě podnikají veškeré kroky k tomu, aby se nacismus stal NENÁVRATNOU MINULOSTÍ. Omlouvám se jim, o jejich působení jsem skutečně nevěděl. Jistě též dali podnět k řádnému vyšetřování oděské tragédie, kdy zde nacisti zapálili "Dům odborů" kde uhořelo přes čtyřicet lidí zaživa krutou smrtí v plamenech, Ti co vyskočili z oken, byli dobíjeni k smrti nacisty pod okny budovy. Tyto bestiality nesmí být promlčeny. Vrazi by měli být vypátráni, usvědčeni a odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody. (Filmové dokumentární materiály existují)! Tak věřím, že je vše na nejlepší cestě, protože lidé co mi dali mínusy jistě usilují o to, aby neonacismus a neonacisti zmizeli z našeho světa. Jejich vzor a idol spáchal v rozbombardovaném Berlíně sebevraždu. Nacistické Německo podepsalo 8. května 1945 kapitulaci. Budiž to výstrahou všem, kdo by ještě dnes chtěli kráčet ve stopách masových vrahů! Tyto stopy jim musíme rozmetat a postarat se, aby pokračovatelé Hitlera se svými bataliony a prapory zmizeli ze světa. Není možné, abychom s neonacisty, jejich ideologií i skutky, bojovali v rámci samizdatu. Tento boj musí být prosazován všemi politickými stranami i hnutími! Dělat mrtvého brouka znamená, že dějinný vývoj nás jednoho krásného dne stejně zašlápne. Hlavy vzhůru! Dělejme všechno pro to, aby neonacismus a jeho projevy zmizely z tohoto světa! ....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 

15.01.2020 11:05

Znovuobjevování Hitlera, jeho projevů a názorů je zhoubné. To, co není zakázáno, se šíří. Mnozí lidé si modifikují do svého konání neústupnost. Každý musí podlehnout jejich názoru, jinak je to osobní nepřítel. Hledají způsob, jak by se mu "demokraticky" pomstili, jak by ho vyšachovali ze hry. Ze člověka se tak stává onálepkovaný "proruský troll" a tato nálepka stačí na to, aby byl tak vnímán ve společenském prostředí, kde může zaznít pouze jedna jediná pravda, a to ta, jíž má ten, kdo o tom, co je to pravda, rozhoduje. To je potom ta pravda, jíž se má řídit společnost. To je přesně splnění Hitlerovy vize o jednom centru, z něhož se šíří vliv a moc. Dokonce i tisíce lidských, zmasakrovaných obětí při masakru na jihovýchodní Ukrajině se dá omluvit. Ti co to spáchali, to myslí s naší planetou dobře. Je v jejich zájmu ty masakry provádět a my jim v tom budeme nápomocni. Přijedeme na ta místa a dáme najevo hajlujícím zmetkům své sympatie a podporu. A to i na státní úrovni. O Jemenu, který vojensky napadly Saúdské Arábské Emiráty se nemluví. Tisíce mrtvých a 15 milionů hladových místních občanů umírajících na nemoci způsobené hadomorem. O tom se nemluví, protože Saúdi jsou naši spojenci. Je to jasná paralela se zatloukáním hitlerovského Německa řadovým občanům o nacistických továrnách na smrt. O tom Němci neměli vědět. My o zvěrstvech v Jemenu také nesmíme vědět. Propaganda současnosti dospěla do stádia, které je srovnatelné s Goebbelsovou propagandou "Třetí říše". Civilizace, která se odvrátí od utrpení milionů lidí a ještě podporuje hajlující zmetky, není civilizací. Je vším možným, jenom ne civilizací. I u nás je volně prodejný Mein Kamp. Paradoxem je, že knihy od současných autorů publikujících, uvažujících v jiném názorovém spektru jsou v knihkupectvích nevítaným hostem, mnohdy s přetištěnou obálkou, aby nebylo na první pohled vidět, kdo je autorem. Hitlerův Mein Kamp je volně přístupný, aniž by bylo vloženo do této slátaniny duševně nemocného člověka upozornění na nevhodnost četby. Takže koupit si pamflet od Hitlera je dnes snažší, než koupit si knihu od autora protivícímu se mainsreamu. Šíří se nenávistné projevy vůči oponentům a policie je proti tomu bezmocná. Pokud účelově postihne jednoho hajlujícího, musí jí být lhostejní statisíce dalších, protože jsou to naši spojenci v Pobaltských zemích a na Ukrajině. Česká diplomacie tvrdí, že se tamní obyvatelé s tím musí vypořádat sami. Pochodňové pochody nacistů tedy tolerujeme, zatímco jeden (provokatér?), který hajloval, je předhozen našim občanům jako zlovolný lotr, hodný maximálního potrestání. A už jsme opět u rozporu, který způsobuje lež. Zatímco jednoho potrestám, tisíce nechám plavat. Lež totiž podsunuje ambivalenci, která nás nutí k tomu, abychom měli v hodnocení téhož protichůdný postoj. Jedná se o rozštěpení osobnosti. Takto jednající společnost je nemocná. Není možné si teatrálně zchladit žáhu a jednom hajlujícím, zatímco za těmi, kdo hajlují na té správné straně jezdí i naše státní delegace a naslouchají jejich požadavkům. Chcete zbraně, dostanete je, pokud je použijete na obyvarele ruského původu. My přece víme, že střílet Rusy je beztrestné. Jinak by se přece konaly procesy s těmi, kdo bezhlavě pálili do lidí, mužů, žen i dětí. Tato zvěrstva jsou však schválena z vyšších kruhů. Nikdo nepřijde s tím, že tamní sirotci by potřebovali pomoc našeho státu, že by bylo záhodno, kdyby se jich dobrovolníci i charitativní organizace ujaly. I v tom lze spatřovat dvojakost, rozštěpení osobnosti. A taková špína nám tu vládne! ....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl. PS: Lež je rozpor mezi tvrzením a skutečností. Proto se říká, že má krátké nohy. Dříve nebo později se každá lež provalí...JP.


 
Jak Češi smýšlejí o

Jak Češi smýšlejí o "právním státě"?

Server Euractiv nám nedávno přinesl informaci o novém, celoevropském průzkumu, ve kterém Češi opět „propadli”. Vedení EU před časem pověřilo agenturu Kantar, aby prozkoumala míru souhlasu evropského občanstva s navázáním čerpání evropských fondů na dodržování principů právního státu. Tedy, stručně řečeno: „kdo nebude dodržovat, nic nedostane”.

Čína válí, Západ drhne…

Čína válí, Západ drhne…

Pandemie koronaviru se svými zdravotními, ekonomickými i politickými důsledky ukazuje sílu a schopnost politicko-ekonomického uspořádání geopolitických bloků i jednotlivých zemí.

Poslední domácí zprávy