• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Raději Boženu Vikovou-Kunětickou, než Jiřinu Šiklovou, co nechtěla “pasivně přežívat a neomočit se…”
Počet návštěv: 4168

Raději Boženu Vikovou-Kunětickou, než Jiřinu Šiklovou, co nechtěla “pasivně přežívat a neomočit se…”

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Sociologové jsou zvláštní sortou lidstva. Vědí, že nemají na to být lékaři, advokáty, vědci či nositeli Nobelových cen, Proto jdou do politiky, aby se ukájeli alespoň svým zviditelňováním v masmédiích; Jiřina Šiklová měla 80 let.

21. Červen, 2015 – 22:52

Václav Havel v Ostravě...

Václav Havel v Ostravě...

Sociologové jsou zvláštní sortou lidstva. Vědí, že nemají na to být lékaři, advokáty, vědci či nositeli Nobelových cen, Proto jdou do politiky, aby se ukájeli alespoň svým zviditelňováním v masmédiích; Jiřina Šiklová měla 80 let.

Možná jsem sociopat a zbabělec, ale alespoň se do mě vklínily tátovy geny nezávislosti a nesnášení všech, kdož jsou vypočítaví kariéristé, patologicky umanutí pro to své koryto učinit první poslední. Neštítí se ničeho. Mému otci přiložil minulý režim 50. let nůž na krk; musíš něco podepsat, někam vstoupit a hlavně přestat chodit do kostela. Byl totiž venkovským učitelem a praktikujícím křesťanem. Tvrdili mu, že když učí vědecké obory jako je fyzika a chemie, nesmí zároveň věřit v metafyziku.

Nepodepsal, nevstoupil a šel k lopatě. Měl rodinu a čtyři děti, mohl se vymlouvat, že musel do partaje, jinak by pro ně neměl na živobytí. Byl charakter, což je slovo dnes skoro neznámé, nepoužívané a zvrhle zavrhlé. A v tom jsem po něm; nikdy žádná partaj, jen s mojí vírou jsem trošku vybočil, jelikož pro mě není Bůh v kostelích, mešitách a synagogách, ale v každém z nás. Proto je současné Česko nejvíc ateistický národ světa. Lid ten nezná Boha, pojem zvaný charakter a úcta k životu. Přirozeně nesnáším tento typ bytostí. Bez přemýšlení mohu jmenovat okamžitě dvě osoby, jež se plně ztotožňují s výše uvedenými lidskými parametry. Jaromír Štětina a Jiřina Šiklová, věčná synonyma submisivity a bezduchostí. Jak jsem obdivoval komunistobijce, co sloužil tajným službám a KSČ?

O prvně jmenovaném dnes psát nemíním, jen na něj pomyslím, zmítá mnou žaludeční neuróza a vysoký krevní tlak. To samé se sice týká i Jiřiny Šiklově, ale poněvadž oslavila osmdesát let svého života, sluší se jí blahopřát a dát navrch něco z jejího plodného života. Asi nejvíc na bytí Šiklové doplatil Ladislav Bátora, který se “provinil” tím, že kandidoval jako nestraník za Národní stranu. Mgr. Ing. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D. (59), předseda konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda – Tradice. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1

article_photo

Ejhle, tento člověk už dávno věděl, jak je nad věcí a nadčasový. Euroskeptici jsou dnes skloňováni ve všech pádech; před branami slavné EU totiž zdivočele přešlapuje na 60 milionů běženců z Afriky a Blízkého východu, kteří chtějí lepší život v Evropě. A soudní členové nevyvedeného klonu RVHP se brání direktivně nařízeným kvótám, kolik kdo přijme uprchlíků, co budou dle průzkumů pro svět přínosem jako jedineční gastarbeitři. Nesmysl…

To jsou mi paradoxy. U nás přece pořád platí, že pokud jsou politické strany zaregistrovány na ministerstvu vnitra, splňují-li zákonnou podmínku, že jejich program není v rozporu s listinou práv a svobod a nepropaguje násilí na jednotlivci ani skupině obyvatel, je vše OK. A všechno toto Národní strana splnila. Ke všemu byl Bátora jedním z několika kandidátů na náměstka ministra školství, ale média zajímal jen on, jelikož „lovci lebek“ přece musí zvedat náklady a sledovanost svých „nezávislých“ sdělovacích prostředků, co jsou myšlením národa, tedy Němců, Francouzů či Švýcarů, kteří jsou většinou většinovými vlastníky tohoto mediálního “českého myšlení”. Co dodat? Snad jen na adresu paní Šik(u)lové: “Kdy vyhlásíte, že extremisty byli či jsou také Jožka Fischer, Juan Barroso, Kurt Waldheim či papež Benedikt XVI….? A co Sarkozy, který vyhání rumunské Romy zpět domů…?” Jožka Fischer, Barroso a další extrémisté…

Proč tedy zrovna Bátora v ústech Šiklové? Že by uražená feministická ješitnost, jelikož její nedávný oponent prohlásil - „raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou”. (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k parafrázi slov evangelia svatého Matouše: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko”.

article_photo

O jakýpak trám se jedná? Paní Šiklová totiž se v minulosti během svého 12letého členství v KSČ propracovala do reformního křídla strany a na obhajobu svého členství prohlásila „Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se - nikdy, v ničem - a dnes ‘moudře’ kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ..“ Holt, pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak jen lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: Blahoslavení chudobní duchem, neboď jejich je království nebeské… Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala “2000 slov”, jejichž autorem byl nedávno zesnulý její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti… Chtěla si zkrátka podpisem “2000 slov” udělat “oko” u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem…

article_photo

Něco mi to připomnělo. Bylo to koncem roku 1989. Měli jsme redakci Horníka naproti Černé louce v Ostravě. Do redakce jsem se dostal prozaicky; musel jsem si vylepšovat kádrový profil na šachtě a po třech letech fárání do podzemí OKD jsem skončil u psacího stroje. Byl jsem v listopadu 1989 v redakci jediný nestraník a tak jsem se rozhodl, že půjdu a přihlásím se do Občanského fóra. Sotva jsem vešel do místnosti “pro spolupráci s tiskem”, šokoval mě hned první pohled; šéfoval tam tomu človíček, který ještě dva měsíce předtím přednášel na VŠB marximus-leninismus. Otočil jsem na patě a pochopil, co znamená OF - co asi? Znáte to: Očekávám funkci… stejně jako paní Šiklová.

Je složitá doba; za veškerým chaosem a anarchií tohoto světa nehledej ženu, tedy ani paní Šiklovou, nýbrž revoluce, vyvolané sociology, potažmo sociopaty. Každé revoluční vření přece vzniká jako vzdor sociálně slabých vrstev proti těm nechutně bohatým. Základem nenávisti sociálně vyloučených vždycky byla, je a bude závist. A kdo je chudý a kdo bohatý? Do první kategorie patří smolaři, lenoši a zásadoví lidé, tu druhou ovládli šťastlivci, jimž hoří i voda, převlékači kabátů a ti, jež zbohatli podvody, restitucemi nebo divokou privatizací; stát je miluje, protože žije především z jejich daní a snaží se jim uhájit beztrestnost.

article_photo

Bude pan Batora protestovat na ochranu gadžů před romskými násilníky? Jasně, že bude, protože ví, kdo v Česku koho diskriminuje. Je to přece rasista, fašoun a extrémista, co měl kdysi chuť kandidovat za Národní stranu a dnes nadává na homosexuály a transsexuály. Bídák jeden neregistrovaný… Jak pravil Orwell: “Diktatura se nenastoluje proto, aby zabezpečila revoluci, nýbrž revoluce se dělá, aby zabezpečila diktaturu…”

Jiřina Šiklová, zarputilá Ferdyška Pištorová, neustále bdí nad dobrem nás všech. Je v důchodu, má dost času. Třeba, když se někdo „fašisticky“ naváží do Romů. Jako třeba starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS). Přitom byl do čela města zvolen už popáté. Po opakujících se problémech s romskou menšinou ve městě, které vyvrcholily znásilněním jednadvacetileté dívky, starosta sepsal ostré prohlášení, v němž popisuje, jak v Novém Bydžově “cikáni otravujou, kradou a znásilňují”.

Naštěstí je zde ochránkyně demokracie Šiklová: „Vydá-li takovýto text státní úředník, tak to tu opravdu páchne fašismem,” řekla pro server Romea.cz o starostovi Loudovi z Nového Bydžova. “Pokud je rasistou starosta, tedy jedinec, který je placen státem, tak by měl být odvolán ze své funkce. Nejlepší by bylo, kdyby ho odvolali občané Nového Bydžova, kteří nejsou rasisty…“ Bez urážky; kdoví, čím páchne paní Šiklová…? Má se měnit zákon, který přikazuje, aby se Romové nesměli flákat a zadarmo projídat naše peníze…?

“Počet Romů vzrostl v Novém Bydžově za posledních pět let na pět procent, Teď se roztahují ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Dobu, během které slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby,” napsalo bez servítku vedení radnice. Bydžov má celkem zhruba 7000 obyvatel. Kdo bude přistižen v herně u automatu, přijde o dávky. Navíc romští starousedlíci uznávají, že za ohlášenými problémy jsou sice cikáni, ale ti, co se sem přistěhovali ze Slovenska, a od nichž se Romové Nového Bydžova distancují.

article_photo

Jo, tenkrát bylo Romům do zpěvu; v Kanadě, kde se nemuselo pracovat a jen zadarmo bydlet a jíst… Snímek Břetislav Olšer

Sociologie je makačka; zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností. Sociologie je chápána jako věda o jednání lidí ve společnosti, o její struktuře a systému. A co společnost, to jiná sociologie. To ovšem dává všem sociologům, zvláště těm, jež se změní v sociopaty, široký rádius jejich působení. A také šanci pro mnohé, schovat své nýmandství za přehršli plácání, rádoby filozofických úvah, klišé, floskulí a prázdných gest. Milá paní Šiklová, kdy zase poskytnete nějaký ten rozhovor. Doporučil bych téma: “Já extremistka, vy extremista, my všichni jsme extremisté…”

Vstoupila jste přece do KSČ v době, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”. Měla jste asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké bylo to politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…?

article_photo

Mezi lidmi-ovcemi koloval zajímavý manifest zvaný “Několik vět”. Také mě přistál na mailu. Podepsaná je pod tím Jiřina Šiklová, známá Havlova pravdoláskařka, fanatická to svazačka nejdříve Gottwaldova, později Dubčekova a naposledy jedna z vlajkových lodí Havlova pravicového Komsomolu  - Strany Zelených. Za každého režimu, vždy v prvních řadách revoluce. Autorka (dle jejích slov jen “iniciátorka”) textu „Několik vět“. soudružka “antikomunistka” Šiklová. Milovnice Václava Havla. Vášnivá obhájkyně nenávistného fašizujícího TOP-09 klipu “Přemluv bábu”.

Jiřina Šiklová v minulosti zastávala myšlenky pro vybudování radarové vojenské základny Spojených států v Brdech. Z toho se odvíjejí její velmi “fundované myšlenky” o Rusku a Ukrajině: .„Jestliže je pravda – a já si myslím, že je to pravda – že Putin neví, jaký dát program státu, který vede, tak to bere na otázce nacionalismu. Obama na rozdíl od Putina však ví, jak naložit se17bilinovým státním dluhem a se vzpourou černochů od New Yorku až po Las Vegas, od Fergusonu až po Baltimore.

Dle Šiklové pak stejným způsobem na podkladě nacionalismu, nebo svéprávnosti, se formuje také Ukrajina. Asi je dobré si uvědomit, že prý dříve než Rus a Rusko byla Kyjevská Rus. A že vlastně Kyjev byl centrem kultury dříve, než existovala Moskva, natož pak Petrohrad,“ poukazuje zcela pomateně socioložka na to, že Kyjevská Rus byla nejstarším státem, který se v 9. až 11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy... Vzkaz; ševče, drž se svého kopyta; kopytem sem kopytem tam… Ukrajina hledá své kořeny; žádný Lenin, ani Hitler, jedině bojovník za nezávislost Bandera

“Amerika se angažuje úplně jiným způsobem než Rusko, které se angažuje přímo vojensky. To je podstatný rozdíl. Dokud se lidé bodají bodáky a střílejí po sobě pistolemi, případně i puškami, tak se to dá pořád brát jako neorganizované jednání. Jestliže ale někdo sestřelí letadlo a ještě takhle sofistikovaně, tak potom je jasné, že je v tom cizí armáda, která má k tomu veškeré prostředky,“ vysvětluje socioložka s aprobací rádoby historičky…

Inu, jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet. (Lidové přísloví) Jsou lidé, jimž nevěřím ani nos mezi očima; třeba Kerryho náměstkyně Nulandová říká “fuck” komukoli…

Když peníze nejdou na zabránění bankrotu, ale na zničení symbolů z dob, kdy Ukrajincům skoro nic nechybělo

Krym a exprezident Francie Valery Giscard d’Estaing

Putna profesorem, spisovatel Umberto Eco bez čestného doktorátu…?

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Lahůdková Putinova pokerová hra 2.

Před týdnem tedy 19.1.2022 jsem napsal krátkou napůl odlehčenou glosu pod názvem Lahůdková pokerová hra, ve které jsem nadhodil, že k nadpisu mě přivedla americká agentura Bloomberg, která uvedla, že to co udělal Putin s rozložením sto tisíce svých vojáků u svých hranic s Ukrajinou je skvělým tahem a Putin nemůže nic pokazit, dokud je tam nechá, než mu Zápas splní jeho požadavky a nepohne se ani dopředu, ani do strany, ani vlevo, ani v pravo a nechá tím všechny zainteresované hráče v nejistotě.

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Antiwaxeři v ulicích evropských měst a částí médií…

Zatímco současná zahraničně politická publicistika zcela nepochybně žije úvahami západní mediálně politické propagandy o brzké okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, druhá část se soustřeďuje na vývoj a realitu možného prosazování či neprosazování politiky Green Dealu, část publicistiky se věnuje sice menšinového, ale o to agresivnějšího menšinového hnutí antiwaxerů, jako průvodního znaku poněkud dlouhého období covidové pandemie. Pod hesly o svobodě je toto hnutí namířeno proti většině společnosti, která bere zdravotní opatření za potřebná a chce většině vnutit svůj úhel pohledu. U nás se tohoto úkolu ujala SPD, v Rakousku Svobodní či vedle v Německu AFD.

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často hlasuju pro ruzne pitomosti, to už je v Praze taky zvyk.

Poslední domácí zprávy

Fijalovy podfuk

Fijalovy podfuk

Mam par kamaradu, keři volili Bruselsku pětku. Tuž, nevadi mi to, bo su demograt. Někteři z nich su z Prahy. To se da pochopit, bo lidi v Praze často...

Vrána k vráně sedá…

Vrána k vráně sedá…

Je několik evropských vlád, charakteristických zběsilou protiruskou nenávistí a podobně zběsilým příklonem k německému fašismu či dokonce...