• Pondělí, 02. srpen 2021
  • Svátek má Rukojmí Gustav

SOUD PROTI ZDRAVÉMU SELSKÉMU ROZUMU
Počet návštěv: 1462

SOUD PROTI ZDRAVÉMU SELSKÉMU ROZUMU

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), je příkladem toho, jak může dopadnout člověk, který se dostane do střetu s mocnými zájmovými skupinami, působícími pod povrchem oficiálních struktur moci ve státě. Kdysi rozhněvala hodně vlivných lidí. Především tím, že jako správná „drzá holka“ přijala nabídku, aby se stala předsedkyní ERÚ, ačkoli na toto místo měli zálusk  jiní, kteří lépe vyhovovali zájmům obchodníků s energiemi.

Ti „jiní“ se podíleli na odpovědnosti za nezvládnutý „fotovoltaický boom“ a nelibě nesli, když na jejich selhání ukazovala. Nepotěšila několik desítek majitelů fotovoltaických elektráren, jimž ERÚ pod jejím vedením nechal odebrat licence, vystavené jejími předchůdci. Zejména ale vyvolala velké pohoršení tím, že po celou dobu svého působení v úřadě nepovolila zvyšování cen energií a připravila tak obchodníky s energiemi o velké peníze.

Od nástupu čelila různým projevům nelibosti s jejím působením v úřadě a snahám vytlačit ji z funkce. V určitém období jí vláda přidělila policejní ochranu. Jako nejnadějnější metoda likvidace se jevila její kriminalizace. Od r.2013 proto čelila trestnímu stíhání za to, že své podřízené neznemožnila učinit rozhodnutí, jež v danou chvíli zabránilo možnému odebrání licencí fotovoltaickým elektrárnám, vlastněným rodinným klanem Zemků. Aby si toho užila, přihodili ji k obžalovaným, žalovaným kvůli údajně neoprávněnému získání licencí pro tyto elektrárny. Podstatná část obsahu monstrprocesu, vedeného u Krajského soudu v Brně, se jí vůbec netýkala, ale musela nést ztráty času a odpovídající bobtnání nákladů na obhajobu. Její „přátelé“ očekávali, že neunese souběh účasti na trestním stíhání a výkonu funkce předsedkyně ERÚ. Doufali, že ji z úřadu vytlačí pravomocný rozsudek. Zklamala je: vše zvládla, pravomocně odsouzena nebyla, pouze se víceletá štvanice podepsala na jejím zdraví.

Do soudní síně poprvé vstoupila 2. června 2014, konečného pravomocného zproštění obžaloby se díky zlovolnému zásahu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana dočkala až 13. listopadu 2019.  To jí již ale dávno vypršel mandát a stala se důchodkyní. Jistě měla nárok, aby se konečně dočkala klidu. Avšak roztočená kola justiční mašinerie se ze setrvačnosti točí dál. Její „přátelé“ se předem pojistili pro případ, že by z „fotovoltaické“ kauzy vyšla se zprošťujícím rozsudkem a v r.2015 proti ní vyvolali trestní řízení kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní ERÚ, jež neměla zákonem požadovanou praxi v energetice. Roznětkou bylo oznámení bývalého zaměstnance ČEZu. Řízení provázely různé „roztomilosti“ jako prohlídka nebytových prostor, na kterou si pro platový dekret Renaty Vesecké přišlo do objektů ERÚ zhruba 30 policistů.

Obžaloba napadla k Okresnímu soudu v Jihlavě již 22. ledna 2016. Hlavní líčení soud zahájil až 14.srpna 2018. K zvláštním „roztomilostem“ obžaloby patřil názor státního zástupce Kamila Špeldy, že právní úkony, učiněné místopředsedkyní ERÚ Renatou Veseckou jsou v důsledku její nekvalifikovanosti nulitní  a její plat je tak  škodou, způsobenou státu, kterou by měla obžalovaná Alena Vitásková uhradit. Na názoru trvá, i když jej nalézací soud již dvakrát odmítl a také odvolací soud se vyjádřil v jeho neprospěch.

Jak jsem uvedl výše, příčinou trápení Aleny Vitáskové v tomto případě bylo jmenování Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ, pověřené řízením právního úseku úřadu. V tomto ohledu trvá zásadní rozpor mezi žalobcem Kamilem Špeldou a paní obžalovanou. Žalobce soudí, že Renata Vesecká neměla kvalifikaci, požadovanou zákonem, proto ji Alena Vitásková nesměla jmenovat. Jejím jmenováním jí opatřila neoprávněný prospěch a dopustila se tak zneužití pravomoci úřední osoby. Nic dalšího jej nezajímá. Nemůže ovšem prokázat, že by Renata Vesecká nezvládla svou práci, či že by dokonce v důsledku nekvalifikovanosti způsobila výkonem své funkce škodu. Nezajímá ho, jaké škody mohly vzniknout, kdyby se Aleně Vitáskové nepodařilo obsadit funkci místopředsedy pro řízení právního úseku úřadu. V každém případě požaduje pro paní obžalovanou nepodmíněný trest. Když u nalézacího soudu dvakrát neuspěl, odvolal se.

Naproti tomu paní obžalovaná poukazuje na to, že jednala ve veřejném zájmu, neboť narostl rozsah úkolů právnické povahy, jež musel úřad řešit a nebylo možné ponechat několik  desítek právníků ERÚ bez odpovídajícího odborného dozoru. Když se jí dlouhodobě nedařilo najít jiného vhodného zájemce, vzala zavděk vstřícností Renaty Vesecké. Státu nevznikla žádná škoda, nikdo se neoprávněně neobohatil. Renata Vesecká poctivě pracovala a své úkoly zvládla.  Paní obžalovaná se proto dožaduje zproštění obžaloby.

Okresní soud v Jihlavě se v této situaci chová jako chytrá horákyně: aby Aleně Vitáskové příliš neublížil, již dvakrát uložil podmíněný trest, navíc dvakrát odmítl názor státního zástupce, že požitky Renaty Vesecké jsou škodou, způsobenou státu. Ale k zproštění nenašel odvahu. Spor mezi stranami by měl rozřešit Krajský soud v Brně jako soud odvolací. 19. března se bude zabývat tímto úkolem již podruhé.

Jako laikovi mi tento proces připadá jako výsměch zdravému selskému rozumu, popř. jako propadnutí  státního zastupitelství a soudů běsu přepjatého formalismu obecných soudů, občas kritizovaného Ústavním soudem. Sedmiletou praxi energetický zákon nevyžadoval pro místopředsedu ERÚ odjakživa. Nevyhovoval mu např. svědek obžaloby Blahoslav Němeček,  a přesto se místopředsedou stal a po změně zákona ve funkci nadále setrval. Zejména si myslím, že zákonodárce vůbec nenapadlo, že by se někdy o funkci v ERÚ mohl ucházet právník, který v minulosti dosáhl zcela výjimečného postavení nejvyššího státního zástupce. Je paradoxní, že Renata Vesecká měla dostatečnou kvalifikaci k řízení úřadu, zaměstnávajícího zhruba 1.200 právníků, ale nedostatečnou pro podstatně menší úřad. Že neznala problematiku resortu energetiky ? Každý právník se během své praxe může dostat do situace, v které bude řešit dříve mu neznámou právní problematiku. V tom případě se seznámí s odpovídajícími právními předpisy a začne problémy řešit. Skutečnou mírou způsobilosti řídícího pracovníka je úroveň výkonu, který odvedl: Renata Vesecká se během působení v ERÚ nedopustila žádného pochybení, což dokazuje, že fakticky byla pro svou práci dostatečně kvalifikovaná. Mimo to jako laik vytýkám žalobci i soudu přehlížení  absence subjektivní stránky trestného činu a nedbání  zásady „in dubio pro reo“.

Pokud státní zástupci a soudy propadnou touze „pořádně skřípnout“ sebevědomou dámu, předvedou nám platnost poučky, že „kdo chce psa bít, hůl si najde“. Vyhoví-li odvolacísenát přání státního zástupce, Aleně Vitáskové přijde společně s jeho rozhodnutím příkaz k nástupu trestu. V lepším případě se pak stane totéž co její odsouzené podřízené Michaele Schneidrové, tedy že jí po několika měsících vrátí svobodu Nejvyšší soud ČR, v horším se nejspíš domůže podmíněného propuštění po odpykání poloviny trestu. V obou případech bude rozhodnutí odvolacího soudu   posledním oceněním ze strany státu její svědomité péče o svěřený úřad.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

10.03.2020 21:18

Jsem moc rád, že ve Vás soudní lidé nachází nositele či spíše propagátora spravedlnosti. Paní Ing. Vitáskové jsem psal již několikrát a vysvětloval jí, že soudní mafie je provázaná svou minulostí, kdy se dnešní aktéři tohoto monstrprocesu osobně znali. (Dodnes znají). Jen zdánlivě spolu vedou "nezaujatý" proces, který per forma vedou před veřejností. Vše je předem domluveno v hospůdkách, kde se tito "kamarádi" stýkají a baví se nad sklenicí piva jak vyzrát nad nepříjemnými "narušiteli" jejich bývalých profesních svazků, pořádků. S těmito procesy není možno hnout. Jsou "zavíčkované" domluvenými zločinci z obou stran. U soudu hrají na nezaujaté a formálně si vykají, aby pak opět byli "kamarády", kteří mají společně stálé vazby. Mireček, jako advokát, rád podpoří Toníka, který dnes má možnost rozkrádat miliardy. Takové procesy vedenými spřeženými "kamarádíčky" nemohou dopadnout jinak pro "narušitele rozkrádaček", než nejvyšším možným trestem. Ten má dopad nejen na jejich oběť, ale je především veden proti všem, kdo by se jenom pokusili o nastolení práva a pořádku v institucích, které to neodkladně vyžadují. Je to tedy boj vedený proti všem, kdo by zločincům vzepřeli a dělali jim potíže při miliardových rozkrádačkách ze státních peněz. ...Jste zkušený člověk a znalec soudních praktik. Nemělo by Vám dělat problém uznat obě dvě strany v takto vedených procesech, jako strany zúčastněné za účelem spiknutí proti jedincům, kteří mají tu odvahu rozbít jejich mafiánské struktury. Protože polovina právníků podporuje své bývalé kumpány z bývalých estébáků (též právníků, byť trestního práva), musí tato smečka útočit vyzbrojena paragrafy na všechny ty, kdo ji ohrožují. Jenom pohádky mají dobrý konec. V tomto případě se jedná o zločinné spiknutí mafií, jež mají v naší republice rozhodující moc. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

10.03.2020 19:00

Běžná praxe.Kdo má hůl,vždycky si psa najde!


 
Už se perou?

Už se perou?

Je zajímavé sledovat, jak rostoucí počty  Afghánců, hromadně prchajících před Talibanem směrem k evropské hranici, obnažily trhliny v „jednotné, solidární a hodnotově orientované” Evropské únii. Ne, tentokrát už opravdu nejde o nějakou zaostalou, remcající chátru z východních teritorií.  Ostrý, otevřený spor o migraci a „hodnoty” Únie se v těchto dnech rozhořel v samotném jádru organizace. Mezi jejími starými, úctyhodnými, zakládajícími zeměmi. Mezi Německem a Rakouskem.

Cykloterorismus

Cykloterorismus

Už jste zkoušeli zkoušeli přísně dodržovat nový dopravní předpis, že mezi cyklistou a jej předjíždějícím vozidlem musí být minimálně jeden a půl metru odstup?

 

Poznámky a postřehy z internetu (červenec 2021)

Poznámky a postřehy z internetu (červenec 2021)

Tak jsme konečně (po 20 letech) zvítězili?

Česká armáda se stahuje (spolu s Američany) z Afghánistánu!

Jak ten čas běží – jednou jsme v Afghánistanu s rusákama proti straně, kterou amíci horlivě podporuji jako hrdinné bojovníky za svobodu, a uplyne pár let a mydlíme ty samé bojovníky společně s amíky jako největší teroristy na světě…

Je fakt, že podruhé je to alespoň za pořádný peníz (??)…  (Erik Best, novinář)

Poslední domácí zprávy

Cykloterorismus

Cykloterorismus

Už jste zkoušeli zkoušeli přísně dodržovat nový dopravní předpis, že mezi cyklistou a jej předjíždějícím vozidlem musí být minimálně...

Hej Slované …

Hej Slované …

„Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky....

Elektrodebilita

Elektrodebilita

Možná jste si všimli, že ve čtvrti, kde bydlí střední třída, (ke které se řadím i já), se mnoho elektromobilů nenachází. Za to v...