• Neděle, 31. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kamila

Nouzové opatření – neopravňuje nikoho porušovat zákony
Počet návštěv: 587

Nouzové opatření – neopravňuje nikoho porušovat zákony

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Zákony se musí dodržovat i ve stavu nouze.  ERÚ požadoval (v rozporu se zákonem) po regulovaných subjektech konkrétní návrh úprav cenových rozhodnutí.  Tyto ceny pak musí spotřebitel povinně hradit.  ERÚ tímto postupuje své kompetence vyplývající ze zákona regulovaným subjektům a ohrožuje energetický trh  Občanská veřejnost se oprávněně obává strmého růstu cen energií.  Regulované subjekty odmítají účast na nezákonném postupu tvorby cenových rozhodnutí, jak požadoval ERÚ  Odpovědný za tento stav je premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček

Stav nouze, který je vyhlášen vládou ČR, neopravňuje porušovat zákony, Energetický zákon nevyjímaje. Dokonce se může porušování zákonů v době stavu nouze hodnotit
podstatně vyššími tresty, než ukládá běžný trestní zákoník. Je to celkem logické, pokud nechceme připustit anarchii a kolaps státní správy.
Nouzové opatření vlády k zvládnutí pandemie v naší vlasti si vyvolalo a vyvolá celou řadu dalších restrikcí a opatření, nejen pro občany, živnostníky, firmy. Všichni, kteří z tohoto titulu
nemohou mít příjmy a musí hradit fixní náklady (energie nevyjímaje), přivítali nabídku energetických, plynárenských a možná i teplárenských firem, které posečkají s platbou záloh, či posunou zálohy za energie na základě dohod s jednotlivými klienty.
Energetické, plynárenské firmy přišly se vstřícnou nabídkou, jak pomoci v nouzi. Jsou to firmy, které budou mít možná jeden z největších dopadů na své hospodaření a budou samy
řešit své zásadní ekonomické problémy. Přitom musí být zcela funkční, bez ohledu na to, že jim spotřeba klesá a není to způsobeno jen teplou zimou. V této souvislosti se dá očekávat
hluboký ekonomický propad, právě z důvodu neodebrání nasmlouvaného množství energií a plynu, rezervovaných kapacit atd. v důsledku opatření stavu nouze a výpadku výroby s tím
související. Jejich kolaps, či dokonce black out by znamenal válečný stav. Je to strategické odvětví, stejně jako voda.
O to více roste obava z nezákonného jednání Energetického regulačního úřadu, který prokazatelně vyzval regulované subjekty, aby si připravili do 31. 3. 2020 „konkrétní návrh úprav příslušných CR ERÚ (pozn. cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu).
ERÚ naprosto v rozporu s Energetickým zákonem požádal subjekty, které má regulovat, aby si sami připravili úpravy příslušných cenových rozhodnutí ERÚ. Rada ERÚ rezignovala na
svoji činnost a požaduje pokyny od regulovaných subjektů.
O to více roste obava spotřebitelů a ostatních účastníků energetického trhu, když ve stavu nouze začne selhávat státní instituce. Regulátor rezignuje na svoji činnost a
vyžaduje konkrétní návrhy cenových rozhodnutí od regulovaných subjektů, nad kterými má dohled. Dochází ke zjevné manipulaci na energetickém trhu ze strany ERÚ. Rozpad státní
správy pak znamená anarchii. V tak složité době kdy probíhá boj s pandemií, a jsou ohroženy lidské životy, není možné mít nefunkční, či kolabující státní správu.
Požadavek na nezákonné kroky ze strany regulátora nemohou přijmout ani regulované subjekty, pokud za manipulace s cenami energií nechtějí být stíhány.
Toto závažné selhání Rady ERÚ v době nouzového stavu je neakceptovatelné. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček je politicky odpovědny za členy Rady ERÚ, které
navrhoval vládě k jmenování do úřadu. Byl to ministr Karel Havlíček, který navrhoval odvolat členy Rady ERÚ (srpen 2019)za údajné pochybení a poškození energetického trhu a navrhl
za ně stávající členy Rady. Doposud se nám nepodařilo zjistit, jak byl trh a spotřebitelé v této kauze poškozeni a kdy budou odškodněni. Jelikož ministr Karel Havlíček nepodal dostatečné vysvětlení občanské veřejnosti, kdy jsme podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace žádali, podal Institut Aleny Vitáskové (IAV) počátkem letošního roku dvě žaloby k Městskému soudu Praha (poplatky byly řádně zaplaceny).
Občanská veřejnost požaduje, aby ministr Karel Havlíček přijal stejná opatření jako v červenci 2019, kdy členy Rady ERÚ za porušení Energetického zákona odvolal.
Požadujeme, aby postupoval ministr Karel Havlíček stejně i u těchto členů Rady ERÚ, kteří hrubým způsobem porušili Energetický zákon, když vyžadují od regulovaných subjektů konkrétní návrhy úprav cenových rozhodnutí a ohrožují tímto stabilitu energetického trhu a to dokonce ve stavu nouze.


Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Signatářka a mluvčí Manifestu IAV – občanů poškozených státem
Hlučín, dne 2. 4. 2020

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

04.04.2020 09:46

Ještě bych měl dodat, že ve Vašem případě se jednalo o zločinné spiknutí kmotrovské chobotnice. (Psal jsem o tom již dříve). Pokud se na Vás domluví několik zločinců, kteří budou předem domluveni na daném postupu vůči Vám,a budou u soudu jednohlasně tvrdit, že Vy jste tím viníkem, velice těžko se dokazuje takto, konspiračně domluvené skupině, že jde o zorganizovanou lež při jendnoznačných výpovědích proti Vám. Tento soud, soudní rozhodnutí "nadělilo" každému spotřebiteli elektrické energie, tedy každému občanu 44.000.-Kč jako úhradu mafiím za předraženou výstupní cenu e-energie. Výsledek soudního rozhodnutí je bodnutí dýkou do našich zad. Je to podraz! Soud si v tomto případě pohlídal, abychom platili jeden každý z nás za soudní ochranu mafiánské chobotnice desítky tisíc korun ...JP.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

04.04.2020 08:16

PS: Opět se mi automaticky neotisklo moje jméno, omlouvám se. JP.


 

04.04.2020 08:14

Vážená paní ing. Alenko....K Vašemu minulému příspěvku se ozval jakýsi Patrik Krátký, který několika slovy "vysvětlil", že jste to byla právě Vy, která znemožnila ing. Chalupovi seznámení s klíčovým spisem. Samozřejmě zcela "opomněl" dodat, že o stovky miliard korun, které byly konglomerátem kmotrů zcizeny, se vůbec nejedná. To soud zjevně naprosto nezajímalo. Toto spiknutí proti Vám nebere konce. Už několikrát jsem varoval, že svět zločinu Vás nenechá napokoji. Podsunutá lež spočívá především v tom, že kmotři, kteří si zařídili obrovský zisk z nelegálních podvodů pro sebe, jsou tímto soudním procesem zcela bez jakékoliv viny. Naopak, jsou jím kryti. Stovky miliard rozkradených korun jsou tedy v nenávratnu. Kamarádíčci si je rozkradli pro sebe, Vy jste jim stála v cestě. Museli Vás zlomit, odstranit z cesty, zlikvidovat. Z jejich kmotrovské hlavinky nevypadne nic jiného, než že za všechno můžete Vy. Naštěstí náš pan prezident se ve Vašem případě zachoval jako skutečný státník, když Vás odměnil státním vyznamenáním "Za zásluhy o stát". Ani to nezabrání mafii, aby na Vás dnem i nocí podle neútočila. Je třeba zas a znovu vyvracet tu spoustu lží, které na Vás soudní mašinérie nakupila. Jsme si jistě vědomi, že zločinecké mozky kmotrů mají velké kombinační schopnoti, jinak by se svět lži a povodu nedostal k megarozkrádačkám, jež bezpracně a beztrestně provozuje. Neomylně je poznáme podle toho, že úmyslně vynechají tu část, která je podstatná. To, co je podstatné je přeci to, že ve fotovoltaice zmizelo na stovky miliard korun za pomoci čachrů a zločineckou sebrankou "spíchlých smuv" na poslední chvíli, z nichž některé byly antidatované. O to panu Krátkému ale očividně nejde. Pokud se nezníní o této primární problematice, která hrála v soudním procesu hlavní roli, je to jasné. Víme, kam ten pán (pseudonym?) patří. ....Mějte se hezky.


 
Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Mě nemilý Mirku
         Za ta léta, co tě znám, tak nepřestáváš překvapovat. Vím o tobě, že jsi velmi schopný a inteligentní člověk a říkám to zde, na tomto místě, i když jsem si vědom toho, že mi možná někteří lidé budou nadávat. Ty nejsi ve své podstatě zlý člověk, ale tvá ješitnost a oportunismus tě ničí. Ty jsi zneužil své znalosti a um proti vlastním lidem po kterých každé čtyři roky chceš aby tě volili. Ty nemáš páteř a plazíš se politikou jako slizký had u kterého nikdo není schopen předvídat, kdy uštkne. Jsi katolík a to ti také moc dobré renomé nedělá, protože tvé politické postupy jsou v přímém rozporu s textem písma a katolíci jsou z hlediska víry plémě nečisté. Divíš se tedy, že tě lidé nemají rádi??? Já se tedy nedivím.

Poslední domácí zprávy

Zažít znovu?

Zažít znovu?

Když jsem tento týden přemýšlel o nedělním komentáři, vzpomněl jsem si na dva známé citáty George Santayany: Ti, kdo si nepamatují minulost,...