• Neděle, 31. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kamila

Porušování lidských práv v kauze dr. Davida Ratha, dlouhé šetření, nebo maření spravedlnosti
Počet návštěv: 526

Porušování lidských práv v kauze dr. Davida Ratha, dlouhé šetření, nebo maření spravedlnosti

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

 Někteří státní zástupci se mohou dopouštět „omylů“  Lidské životy za těmito „omyly“ jsou nepodstatné  Nerespektování zákonů státními zástupci je považováno za jejich právní názor

Obava občanské veřejnosti, že státní zastupitelství může jednat v rozporu se zákony, se nepodařila Ministerstvu spravedlnosti doposud vyvrátit.
Institut Aleny Vitáskové – Ochrana lidských práv a svobod (dále jen IAV) se zabývá případy, kdy se stát dopouští na občanech (vězně nevyjímaje) porušování zákonů a především porušování lidských práv. Na základě těchto poznatků byl založen Manifest IAV – občanů poškozených státem.
Jedním z případu, kterými se zabýváme, je podivné jednání státního zastupitelství při kontrole výkonu trestu vězně Davida Ratha (odebrání zdravotní matrace atd.). V této souvislosti se obáváme, že může docházet k šikaně a porušování lidských práv, ze strany orgánů, které mají dbát nad dodržováním zákonů a spravedlnosti jako takové.
Upozornili jsme veřejnost na možné nezákonné praktiky státního zastupitelství a přislíbili, že se případem budeme zabývat a o výsledku budeme informovat.
Požádali jsme Ministerstvo spravedlnosti Marii Benešovou podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dopisem ze dne 4. 2. 2020 o níže uvedené informace:


1. Zda došlo ze strany státního zastupitelství k porušení zákona a podzákonných norem, které zákony byly porušeny?
2. Které osoby jednaly v rozporu se zákonem?
3. Zda bylo podáno trestní oznámení na tyto osoby, nebo zahájeno kárné řízení? (celý text dotazu naleznete na www.institut-av.eu kauzy)


Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo v řádném termínu (viz dopis ze dne 14. 2. 2020, jehož scan naleznete na www.institut-av.eu kauzy). V dopise je mimo jiné uvedeno:
„Ministerstvo spravedlnosti ČR si vyžádalo ve věci výkonu trestu odsouzeného Davida Ratha spisový materiál jak Vrchního státního zastupitelství, tak Vězeňské služby ČR, přičemž se daná věc stále šetří, a proto nelze v tuto chvíli zaujímat jakákoliv stanoviska a odpovědět tak na Vaše dotazy, zda a kdo se  případně dopustil jednání v rozporu s právními předpisy. Za zdejší úřad lze závěrem dodat, že žádné
trestní oznámení v dané věci podáno nebylo a ani nebylo zahájeno kárné řízení.“
Jelikož jsme nebyli doposud uspokojivě informováni o možném porušení zákonů, podali jsme na Ministerstvo spravedlnosti další dotaz v této souvislosti. Obáváme se totiž, že může v dané věci dojít k maření spravedlnosti a možná trestná činnost státních zástupců nebude potrestána. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat. Dotaz na Ministerstvo spravedlnosti ve výše uvedené věci ze dne 30. 3. 2020 naleznete v celém znění na www.institut-av.eu (kauzy). Níže uvádíme jen část požadavků, které jsme u Ministerstva spravedlnosti uplatnili.


1. Kdy vyhodnotí Ministerstvo spravedlnosti spisový materiál Vrchního státního zastupitelství a Vězeňské služby ve věci výkonu trestu odsouzeného Davida Ratha?
2. Zda jsou tyto termíny v souladu s příslušnou legislativou?
3. Kdo je jmenovitě odpovědný na MS za vyhodnocení těchto spisových materiálů?


Porušování zákonů ze strany některých státních zástupců dlouhodobě sledujeme, stejně jako jejich neřešení a to v projektu „celorepublikového monitoringu“, který je součástí Manifestu IAV.


Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Signatářka a mluvčí Manifestu IAV-občanů poškozených státem
V Hlučíně, dne 5. 4. 2020

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

05.04.2020 20:07

Je škoda,že státní zástupkyně(typicky americký název) Bradáčová není stejně aktivní při osvobozování podvodníků a zlodějů z různých společností,zaměřených na podvody.Ona by z toho pro Bradáčovou nekynula žádná výhoda,spíše nepříjemnosti.Pokud se týká Ratha,měl tu smůlu,že se znelíbil z nějakého důvodu vlastní partaji a ta se ho potřebovala zbavit.Vyšetřování trvalo několik let a nakonec ho odsoudili za něco jiného,než ho zatkli.V tom ani velice aktivní Bradáčová nepomohla.Ale miliardové podvody na státu Bradáčové nevadí!


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

05.04.2020 18:44

PS: Opět se mi neotisklo jméno...JP.


 

05.04.2020 18:43

Pokud mohu, vždy se přesvědčím na vlastní oči, jak se věci ve skutečnosti mají. S MUDr. Davidem Rathem je spojena též kauza Buštěhrad. Jel jsem se tam před několika lety podívat, abych zjistil, že střecha tohoto velkého, monolitního objektu je celá nově pokrytá, zrenovovaná. Do budovy tedy nepršelo, tomu bylo zabráněno. Jenom ta střecha musela stát miliony. Rozsah vnitřních úprav jsem bohužel neviděl. Bylo ale na první pohled patrno, že práce na restaurování zámku skutečně probíhají. MUDr. Rath nebyl z těch, kteří zinkasují miliardy za podvodné transakce a zmizí s nimi do zahraničí. Jeho "lup" prokázaný u soudu byl pouhým zlomkem toho, co si pro sebe vytěží "zlatokopové" a zmizí, aniž by je kdo za miliardové kšeftíky postavil před soud, natož potrestal. Rath tedy nebyl členem zločineckého syndikátu, protože charakteristikou velkých , miliardových loupeží je naprostá beztrestnost pachatelů. Ti žádné objekty nerenovují, sbalí peníze, miliardy a zmizí, nebo jejich trestná činnost není soudem prokázána. Samozřejmě, pokud jde o miliardy, soudy se chovají k takovým pachatelům shovívavě a vychází jim vstříc. Rath ovšem odvedl za utržené peníze práci, o níž se může každý dodnes přesvědčit. Když se na něho vrhla smečka "spravedlivých", zabránila mu v dodělání rekonstrukce zámku. Částka, s níž byl Rath přichycen, byla na poměry kmotrů směšná. Proto také byl přísně potrestán. Kdyby jel v megarozkrádačkách s chobotnicí, mohl si dodnes užívat života, aniž by byl jakkoliv trestán. ...Pokud si pamatuji, v poslanecké sněmovně rázně vystupoval proti pojišťovacímu podvodu a jmenoval tam pachatele, kteří se měli dopustit dvoumiliardové rozkrádačky. Jejich jména mi již vypadla. To, že od řečnického pultíku ve sněmovně tuto kauzu řešil a neustále na ni upozorňoval, uspíšilo jeho zatčení a byl mu vyměřen relativně vysoký trest. Krabice od bot s penězi byla na něho nalíčena. Rath se do této pasti chytil. Policie by v jiném případě proti poslanci nezasahovala. Bylo to předem domluvená akce a šlo se najisto. .....Mějte se hezky.


 
Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Mě nemilý Mirku
         Za ta léta, co tě znám, tak nepřestáváš překvapovat. Vím o tobě, že jsi velmi schopný a inteligentní člověk a říkám to zde, na tomto místě, i když jsem si vědom toho, že mi možná někteří lidé budou nadávat. Ty nejsi ve své podstatě zlý člověk, ale tvá ješitnost a oportunismus tě ničí. Ty jsi zneužil své znalosti a um proti vlastním lidem po kterých každé čtyři roky chceš aby tě volili. Ty nemáš páteř a plazíš se politikou jako slizký had u kterého nikdo není schopen předvídat, kdy uštkne. Jsi katolík a to ti také moc dobré renomé nedělá, protože tvé politické postupy jsou v přímém rozporu s textem písma a katolíci jsou z hlediska víry plémě nečisté. Divíš se tedy, že tě lidé nemají rádi??? Já se tedy nedivím.

Poslední domácí zprávy

Zažít znovu?

Zažít znovu?

Když jsem tento týden přemýšlel o nedělním komentáři, vzpomněl jsem si na dva známé citáty George Santayany: Ti, kdo si nepamatují minulost,...