• Úterý, 04. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Dominik

P.C.Roberts, Paul May: Klasická hudba se ruší
Počet návštěv: 557

P.C.Roberts, Paul May: Klasická hudba se ruší

- Lubomír Man - Článek od - Lubomír Man -

USA: Je klasická hudba „privilegiem“ pro bílé a Asiaty? V rámci současného všobecného úpadku USA je klasická hudba mnohými kritizovana za to, že je až příliš bílá.   

Paul May, profesor univerzity v Monrealu k tomu poznamenává:
Klasickou hudbu dnes odsuzují za to, že neodpovídá rozmanitosti americké populace. Jisté jevy, i když ne příliš publikované a spíš nenápadné, prozrazují hluboké přeměny, které se v naší společnosti odehrávají. Jde např. o pokles zájmu o klasickou hudbu dnes už nepřehlénutelný. V konfrontaci s tímto poklesem, který v USA probíhá už léta, je dnes klasická hudba navíc obvińována i z toho, že neladí se stále rostoucí různorodostí americké populace. A to až do takové míry, že se v dlouhodobém horizontu její další přežití stává otázkou ano či ne. Sociologicky  pak jedna z hlavních kulturních činností elity země už od času jejího vzniku stojí dnes před doslova existenciálním problémem: Buď se změní nebo zanikne.
Studie Nadace pro umění oznamuje, že počet dospělých, kteří navštěvovali hudební koncerty klesl z 13 procent v roce 1982 na 8,6 procenta v roce 2017. Mezi roky 1982 a 2002 pak počet posluchačů  koncertů klasické hudby v kategorii lidí pod 30 let poklesl z 27 procent na 9 procent. Což je doprovázeno poklesem počtu amerických hudebních amatérů. V roce 1992 hlásilo 4,2 procent Američanů, že hraje na nějaký hudební nástroj, ale v roce 2008 takovýchto amatérsky muzicirujících Američanů byla už jen 2 procenta.
 Zatímco se země stále pyšní světově proslulými orchestry jako jsou ty z Chicaga či z Los Angeles, zůstává otázkou, jak dlouho si svoji výkonnost za popsaných poměrů udrží. Důvodů dělat si těžkou hlavu je dle hudebních publicistů hned několik: Jde o ekonomický model založený téměř výhradně jen na podpoře z privátních zdrojů, pokles úrovně hudební výchovy na školách  a konkurence jiných hudebních forem oblíbených mladší generací.
V konfrontaci s touto situací se klasické hudbě dostává rady, že se k novému vzestupu musí vzepjat sama a vlastní silou.Což je ovšem problém, z nichž největší je ten, že klasická hudba je dnes v USA všeobecně považována za „příliš bílou“. Podle zprávy vydané Ligou amerických orchestrů v r. 2016 představují černoši jen 1,8 procenta a Latinoameričané jen 2,5 procenta amerických orchestrálních umělců. Navíc pak velká většina hudebních děl orchestry hranými jsou díly evropských skladatelů, což se považuje za nedostatečně „inkluzivní“. Deník the San Francisco Chronicle si např.nedávno posteskl, že městský symfonický orchestr bude v příští sezóně hrát  téměř výhradně jen díla bělochů.
Příliš bílá a příliš stará a nedržící krok s dobou, to jsou obvinění, jež jsou házená na hlavu klasické hudby v USA a budou sílit v souvislosti s demografickým vývojem v zemi. Úřady odhadují, že etnické minority v USA se stanou v populaci většinou zhruba v polovině tohoto století a 45 procent této nové většiny budou převážně mladí lidé.
Už dnes však časopis New Music USA píše: Klasická hudba je neodmyslitelně rasistická.
Vybral a přeložil Lubomír Man

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.06.2020 20:00

Američané jako celek byli,jsou a budou pouze primitivy.Oni ani neměli možnost být jiní,protože do "Ameriky" utíkali neschopní s vírou ve zlepšení a další,kteří utíkali před zákonem z evropských států.Ti se tam dali opět na dráhu zločinu a hromadili peníze zavražděných.Tyto peníze pak jejich potomci využívali k podvodnému hromadění majetku.Jejich děti se díky bohatství dostali do škol a nakonec ovládli celé USA.Válka severu proti jihu nebyla o zrušení otroctví,ale o to,kdo bude mít vliv a vládu nad USA ve svých rukách.Bohužel,vyhrál sever a tak se dnes začíná projevovat ta rozdílnost mezi jednotlivými státy unie.Pokud vláda nevymyslí nějaké nové 11.září,stojí USA před rozpadem.Údajný rasismus v klasické hudbě jen dokazuje,že Hispánci a černoši ve většině případů nedosahují inteligenční úrovně bělochů.Pro ně je to všechno jen rasismus,vhodný k rabování.Jen jednotlivci se dostali nad úroveň většiny obyvatel USA.Také jen primitiv se snaží problémy vyřešit silou.


 
Pokud by byl Salvini migrant a dopustil se znásilnění, nehrozil by mu tak vysoký trest.

Pokud by byl Salvini migrant a dopustil se znásilnění, nehrozil by mu tak vysoký trest.

Matteo Salvini je hrozbou pro současné držitele moci v Itálii. Vyhrál by totiž volby. A zřejmě je také vyhraje. Proto se ho italský senát snaží diskreditovat a strčit do vězení. Hodila by se nějaká defraudace nebo zneužití veřejných prostředků, nebo tak něco, ale není kde brát. Proto po prozkoumání všech možností přišlo obvinění pro "nezákonné zbavení svobody lidí". Hrozí mu 15 let odnětí svobody.

Zpráva o islamofobii ...jak si stojíme?

Zpráva o islamofobii ...jak si stojíme?

Na počátku léta vyvolala kratičký záblesk prchavého zájmu veřejnosti i medií Evropská zpráva o islamofobii za rok 2019. Záhy však zapadla, zasypána všudypřítomným Covidem a zásadními informacemi o tom, ve kterých turistických destinacích je nezbytná rouška… A to je možná trochu škoda. Pokusme se proto alespoň dodatečně o nápravu a pojďme se na tohle dílko podívat zblízka.

Poslední domácí zprávy

Srpnová předtucha

Srpnová předtucha

Bez ohledu na rozmary počasí a plíživou pandemii nás naše veřejnoprávní média letos zásobují hlavně novými pohledy na historii.

Prapodivné rozsudky

Prapodivné rozsudky

Ve veřejnosti probublává pohoršení nad prapodivnými rozsudky nad provinilci z okraje společnosti, kteří se dostali do vazby nebo byli odsouzeni za...