• Sobota, 08. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Soběslav

Evropu spojují hodnoty křesťanské civilizace, kultury a vzdělanosti, nikoli diktát byrokratů Bruselu
Počet návštěv: 384

Evropu spojují hodnoty křesťanské civilizace, kultury a vzdělanosti, nikoli diktát byrokratů Bruselu

Tomio  Okamura Článek od Tomio Okamura

Dědictví otců, zachovej nám Pane!  5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Odkazem, který si od Cyrila a Metoděje můžeme vzít, je na křesťanských hodnotách postavená Evropa suverénních vlastí.

Oba světci krásně ukazují, že národní myšlenka i křesťanský evropský hodnotový univerzalismus nemusí být v rozporu, pokud jsou správně pochopeny. Oba dva světci jsou patrony Moravy, ale i Evropy. Oba stojí u kořenů české suverenity a státnosti, která začínala již na Velké Moravě. Oba světci jsou i mostem mezi Východem a Západem, protože přinesli liturgický slovanský jazyk staroslověnštinu i písmo (hlaholici) Slovanům a položili základ východní (řecko)katolické-liturgie a současně byli oba součástí univerzální křesťanské katolické církve.

Staroslověnštinu dodnes používají jako liturgický jazyk pro své nádherné obřady východní liturgie řeckokatolíci i ortodoxní. K cyrilometodějské tradici se hlásil i velký český panovník Karel IV., který nechal v Emauzském klášteře Na Slovanech v Praze sloužit slovanskou liturgii.

Na příkladu obou světců je důležité správně pochopit, co znamená vztah k Evropě a naší vlasti. Velká Morava i přemyslovský stát byly suverénní entity, které měly vlastní zákonodárství a vlastní panovníky. Zákony jim nevnucoval žádný Brusel. Ano, hlásili jsme se k evropským křesťanským hodnotám a k nim se hlásíme i nadále. Ale proto, abychom měli rádi Evropu – a my ji máme rádi – nepotřebujeme mít jednotný centrální evropský superstát, stejně jako ho nepotřebovali mít Cyril a Metoděj, sv. Václav, ostatní Přemyslovci či Karel IV.

Milujeme Evropu svobodných vlastí jako rozmanitou entitu, kterou spojují hodnoty evropské křesťanské civilizace, kultury a vzdělanosti, nikoli diktát byrokratů Bruselu. A to je pro nás právě i to, co si od Cyrila a Metoděje můžeme vzít – na křesťanských hodnotách postavenou Evropu suverénních vlastí.

Na závěr připomeňme jednu sloku písně, která se zpívá na tento svátek a která nám má stále co říci: „Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali, získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali. Nezhyne rod, jenž věřit neustane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!“

Udělejme vše pro to, abychom dědictví otců zachovali pro nás i pro naše potomky.

Tomio Okamura
Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny za hnutí Svoboda a přímá demokracie do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

08.07.2020 19:54

Jde o chybný závěr.Evropu nespojuje vůbec nic,jak nám předvedla historie.Ať se jedná o církev či náboženství,nebo politiku.Jediné pouto je německá snaha ovládnout Evropu.Nic jiného ji nespojuje.A náboženství a křesťanství už vůbec ne!


 

08.07.2020 10:47

Motto: Jiří Kolář r. 1848..."Válka, válka, prapor věje. Vzhůru, Češi, Bůh nám přeje, stůjte pevně ve svém právu!...Braňte vlast a Čechů slávu, braňte vlast a Čechů slávu! Nepřátelům na odpor svornost, svornost, český vzdor!" Zhudebnil Bedřich Smetana. A ještě Antonín Dvořák, opera Jakobín "My cizinou jsme bloudili, ach dlouhá léta dlouhá, zrak slzy stesku kalily a v srdci vřela touha..." ...O toto národní uvědomění, věčný boj, při němž vždy usilujeme, abychom bok po boku dovedli čelit nepřátelům, jde nám všem. Nesmíme dopustit, aby nás v tomto našem poslání zločinné živly řízené cizáky zrazovaly. Až příliš mnoho krve vsáklo po staletí do naší rodné hroudy. K. H. Mácha, Kytice: "Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!"...Ještě odkaz Jana Nerudy, Zpěvy páteční: "Že prý jsi národe, Božím tom na světě, jako to bodláčí v cestě jež zakvete, jako to děťátko, které se z chudiny zrodilo za těžké nevlídné hodiny"...Vždy, když jsme ohroženi, vlastenecké cítění se násobí. Za C&K Rakouska-Uherska spojovala Čechy národní hrdost. Lidé se upírali k národu a Bohu. Vzniklo mnoho vlasteneckých hnutí i děl. Bedřich Smetana ve své první opeře "Braniboři v Čechách" zhudebnil libreto Karla Sabiny: "Zle je zle je, zle! Braniboři zde!" Už roku 1863 byl vyjádřen odpor vůči cizákům. Určitě se to tehdejším "Bretschneiderům", předchůdcům BIS, nelíbilo. Co teprve revoluční "Udeřila naše hodina, otevřely se brány, pražská se vzbudila chudina a zahraje si na pány!", z téže opery. Dnes by takový text označila BIS jako provokaci extémistických sil. BIS se dopouští vůči SPD odporných ( s největší pravděpodobností někým nařízených), provokací. Je zcela protinárodní, zrádcovskou složkou, která štve proti národním, vlaseneckým silám. Organizace řízená ze zahraničí opět vydala zprávu, že hnutí SPD je extrémistické. Za extrémní se nepovažuje ani řádění smyslů zbaveného člena ODS Pavla Novotného, ani vyhrožování podřezáním "jako to prase" našeho nejvyššího státního představitele členem ODS, jesenického starosty. Podřezání a vykrvení našeho prezidenta přešla BIS výmluvným mlčením, protože to byl člen ODS, tak jeho nenávistný projev nemohl být extrémismus. SPD se ocitá v hledáčku BIS a jsou na ni pořádány dezinformační akce, přímo hony, řízené provokace, za účelem ji poškodit tak, aby ji eventuální voliči nevolili. Pevně věřím, že provokatérům dáme všichni společně při volbách co proto! Žádní američtí podvraťáci u nás nic řídit a rozhodovat nebudou! Nemají u nás šanci. Byli jsme tolikrát obelháni, okradeni, že jejich úmysly většinově přečteme a znemožníme jim v naší jedinečné, milované vlasti cizácké řádění. O udavačských stvůrách víme a pohrdáme jimi. Trest je nemine, jako všechny ty, co udávali vlastence cizí moci před nimi. "Bretschneideři z BIS" u nás nemají šanci. Mají smůlu. Pomoc CIA ze zámoří jim není nic platná. Dříve nebo později se jim šeredně nevyplatí. Práskači a odpornými lháři každý normální člověk pohrdá. .....Mějte se hezky. ...PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Svědci covidovi a šíření strachu

Svědci covidovi a šíření strachu

Proč státy považují roušky za nástroj ochrany? Chtějí ukázat, že dělají aspoň něco. Mnoho „epidemiologů“ podporuje nošení roušek, protože to udržuje lidi ve strachu a v pocitu, že se musí něco dělat a tím zůstává zachován jejich status „zachránců“.

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Známá tenistka Martina Navrátilová čelí mediální kampani kvůli tomu, že podepsala dopis, ve kterém více než 300 sportovkyň vyjádřilo nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu. Ten následně atletky poslaly Radě guvernérů National College Athletic Association. Přitom tento požadavek je naprosto racionální, neboť muži, kteří se nechají přeměnit na „ženu“, porážejí své ženské soupeřky, protože fyzická kondice a větší síla jim zůstala. Podobně se před časem vyjádřila i spisovatelka Jane Rowlingová. Ta upozornila na muže, kteří se deklarují jako ženy, ale na dámských záchodech mohou znásilnit ženy.

Poslední domácí zprávy

Agrese mocných

Agrese mocných

Srpnové události 1968 už mizí v historii. Před 52lety „soudruzi v SSSR“ udělali chybu, místo dialogu vsadili na agresi. Využili situace, v té...