• Úterý, 04. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Dominik

Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?
Počet návštěv: 610

Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?

- Lubomír Man - Článek od - Lubomír Man -

Je možné, že by takováto shoda  existovala? K zodpovězení té otázky si nejdříve zopakujeme čerstvý výrok generála Flynna, do nedávné doby to hlavního vojenského poradce prezidenta Trumpa: „Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu.“  

O jakou změnu jde, je každému jasné. Jde o BAREVNOU REVOLUCI, tentokrát nikoli už provedenou Spojenými státy v zahraničí, na Ukrajině (Revoluce oranžová), v Jugoslávii (revoluce buldozerová), v Gruzii (Revoluce růžová) a v Kyrgystánu (Revoluce tulipánová), ale o revoluci, jak  na webu the Unz Review 5. července uvádí americký komentátor Mike Whitney, zinscenovanou a uskutečněnou přímo doma, ve vlastním domě, čili ve Spojených státech. A kdo že má takovéto světodějné dílo odvést? Na tuto otázku odpovídá Mike Whitney tak, že tento úkol na sebe bere Osa CIA - Demokratický národní kongres – hlavní mainstreamová americká média. „Cílem uvedené Osy“, píše dále Mike Whitney, „je využít všech jejích sdružených sil v zájmu jediného: skoncovat s existencí americké ústavní republiky a vytvořit trvalé autoritativní panství jedné strany“.
Takže je to, milý čtenáří, venku. A nejde o žádné jiné řešení než to, které předvídali a předvídají marxisté všech druhů a zabarvení už roky a roky. Nejvyspěllejší kapitalistická země ve svém nejvyšším stádiu svého rozvoje zákonitě propadne fašizmu. A otázkou zůstávají jen formy nátlaku či boje, kterými se k uvedenému cíli dospěje.
Současným mečem, o němž mluví generál Flyn a jímž má být vítězství fašizmu v USA dosaženo, je hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). Vnějškově většinou provozováno černošskými občany USA, ale jak dále uvádí generál Flynn, dirigováno ze zákulísí „malou skupinou pološílených lidí, tvrdě pracujících na úkolu zničit americký způsob života“.
To tedy abychom věděli, k čemu je současným fašistům USA toto hnutí dobré. Až ničení soch a rabování, mainstreamovými médií zatím podporováno, dosáhne neudržitelných rozměrů, vyhlásí se nad územím USA vláda pevné ruky a  j e d n é  strany (bude to přirozeně strana demokratická), která národu slíbí zavést v zemi konečně pořádek. Fašistický pochopitelně, protože jiný by takovýto úkol nezvládl.
Tolik tedy k USA, ale vraťme se nyní k nám domů. Nabízí se totiž otázka, do jaké míry by se naznačené fašistické řešení, ke kterému vývoj za Atlantikem směřuje, líbilo i politikům našeho současného liberodemobloku, resp. příznivcům pražské kavárny všobecně. A to pro případ, že by se cosi podobného jako pozornost odvádějící hnutí Black lives Matter vymyslelo a zavedlo i u nás.  A následně by se šlo fašisticky řízně na věc tak, jak se to dnes chystá učinit Osa v USA?
Heslo Black Lives Matter (Na životech černých záleží), se většině našich lidí nelíbí, nelíbí se ani prezidentu republiky, protože jde o heslo rasistické, vyzdvihující jednu rasu nad druhou. Proto též náš prezident volá All lives matter, čili Na životech všech záleží, a vzal si je za své i nezařazený poslanec Lubomír Volný, který si je, výtvarně vyvedené na transparentu, těsně před svým úterním projevem ve sněmovně položil před řečnický pult.
A představte si, co se nestalo. Ze své poslanecké lavice se jako rozzuřený býk vyřítil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek, transparent popadl a s nekonečnou zlobou v očích s ním uháněl zpět na své místo. Vlastně chtěl uhánět, ale poslanec Volný se od pultu na Kalouska vrhl a svůj majetek bránil.
Dalo by se říct: půtka jako vystřižená z ukrajinského parlamentu, ale současně i jedna velká záhada. Proč heslo All Lives Matter ( Na všech životech záleží), které si poslanec Volný položil před řečnický pult, rozlítilo poslance Kalouska až tak, že se kvůli němu nerozpakoval vyvolat ve sněmovně téměř rvačku – první v její historii? To snad proto, že heslo Black lives Matter mu jde k duhu až tak, že se proti jeho, řekněme, opaku, rozhodl postavit i své tělo? To opravdu má za to, že černoši jsou víc než běloši – a tedy víc než i on sám - Miroslav Kalousek?
Nenechte se vysmát. Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu, která skoncuje s nekonečným demokratickým handrkováním se soupeři opačných názorů, nastolí vládu pevné ruky a jedné strany, a to jak v USA tak následně i u nás, a bude to strana Bidenů, manželů Obamových a Clintonových za Atlantikem, a stranička Kalouskova a straničky jeho ideových přátel zde v ČR.
Hnutí Black Lives Matter k tomuto cíli vede, je jeho nezbytnou součástí a proto je třeba je bránit všemi prostředky, a tedy i svým vlastním tělem, jak poslanec Kalousek v úterý názorně předvedl. A to i s tím rizikem, že svým neurvalým a rozumem zřejmě nekontrolovaným útokem na Volného transparent poskytne důkaz, že jak on, tak i s ním ti správní z liberodemobloku a pražské kavárny patří do oné generálem Flynnem shora zmíněné „malé skupiny pološílených lidí tvrdě praujících na úkolu zničit americký způsob života“.
Zaměňte Flynnovu poslední reálii „...zničit americký způsob života“ českou reálií: ...“zničit demokracii v Česku“, a  budete doma.

Lubomír Man

 

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

10.07.2020 20:59

Specifikum protestů v USA. Různá etnika a různá vyznání nebude nikdy spojovat heslo "Ein Volk, Ein Führer"! Rozmanitost přináší problémy jiného typu. Například: Pokud vojensky napadnou USA zemi, z níž jsou tisíce přistěhovalců přímo v zemi, co uskutečnila útok na jejich původní vlast v níž pobývali jejich předci, soukmenovci, vznikají ohniska odporu vůči agresi. Zprvu je skrytá, ale vrstevníci napadených přidávají na intenzitě protestů měnících se na odboj, protože mají pocit křivdy. USA napadly celou řadu zemí s jiným společenským uspořádáním v domnění, že "humanitární bombardování" přivede místní národy k rozumu (K radostnému budování nové společnosti se "svobodou" střihu made in USA). Čím více mají vojenské kruhy nevyřízených účtů s mnoha zeměmi světa, tím větší vnitřní odpor vzbuzují ve vlastní zemi. (Jenom protičínská politika znamená v čínských čtvrtích amerických měst vzpouru většiny tamních Číňanů. Vojenské zlikvidování nejbohatšího státu Afriky Libye a napadení zemí Perského zálivu, nezůstalo v USA bez odezvy a touhy po pomstě. I dřívější agrese jsou nyní ve hře. Americký "papiňák" vybouchl a je těžké natlačit v této situaci zpět víko. V USA tedy probíhá přesně pravý opak toho, co dokázal Hitler a jeho poskoci, fanatici, s německým národem. Skrytá zloba z napáchaných křivd explodovala na povrch. Ohánění se dějinným zvratem a náhlým procitnutím (černošských) mas není pravdivé. To, co se odehrálo před stovkami let a stalo se dějinnými událostmi, nehraje hlavní roli. Zvláště lidé nevzdělaní si dějinné souvislosti neuvědomují. Jejich reakce je na současné konflikty, jichž USA vedly několik a vždy byly krvavé s tím, že představitelé jiných společenství byli brutálně zavražděni, aby byli nahrazeni proamerickými loutkami. To se pochopitelně vymstilo stratégům, kteří spoléhali na masivní lživou propagandu, která měla uvést napadenou zemi pod americké jařmo. Na to dnes lidé, rebelové reagují. Vzpoura černých v USA je následkem na současné kruté vojenské invaze v jejich původní vlasti. Statisíce Číńanů v USA jistě záhy vypoví poslušnost. Vede je k tomu současná oficiální politika USA vůči Číně. Zkrátka, až příliš mnoho národů a národností žijících v USA má důvod k rebélii. My, jako "nestranní" pozorovatelé vidíme jenom hněv a rabování v amerických městech. Co se tak zamyslet nad tím, že jim předcházelo americké bombardování v muslimských zemích se statisíci mrtvých. Že to skóre, jaká civilizace povraždila víc obyvatel napadených zemí, je na naší straně s děsivými statisíci mrtvých. Tedy na té straně, která se dnes nejvíce pohoršuje a dovolává se nejvyšších civilizačních hodnot. To, zda-li jsou takovéto hodnoty nadřízeny těm násilníkům, kteří rabují, lze s úspěchem pochybovat. Těch civilizačních hodnot se dovoláváme, za nimi si stojíme...ale...zatím ani jeden z vandalů, hříšníků nám nezpůsobil takové hrůzy, jaké jsme připravili my jim. My jsme na ně vletěli a srovnali jejich města se zemí a zničili při té příležitosti i infrastrukturu jejich zemí tak, aby byli zcela bez pomoci mezinárodního společenství. Vliv humanitárních organizací je ve zničených zemích bagatelní. Oficiální propaganda skutečnost zamlčuje. A tak jsme si vytvořili bajku o naší jedinečnosti, o našem obrovském přínosu pro svět. Ti, kteří přežili kobercové nálety bombardérů NATO mají trochu jiné zkušenosti s naší civilizací. Ale kdepak, nás to neodradí od toho, abychom tvrdili, že za všecno mohou "primitivové". Jako "primitivům" jsme jim dali lekci z naší famózní demokracie. Není nad to, ji prosazovat ohněm a mečem. Pokud se tomu postižení začnou bránit a začnou s námi bojovat, jsou nepřáteli naší skvělé civilizace, naší po zuby ozbrojené holubice míru .....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

10.07.2020 19:51

Stane se pouze to,co si nechají občané líbit.Pokud budou i nadále mlčet,tak Kalousek konečně odhodí "demokratický plášť" a podle pokynů fašistického nedoučeného hajného začne prosazovat režim,který je naprosto stejný,jako ten komunistický.Jen prováděný fašistickými kreaturami typu Kalousek.Rozhodnout musí národ!


 
Pokud by byl Salvini migrant a dopustil se znásilnění, nehrozil by mu tak vysoký trest.

Pokud by byl Salvini migrant a dopustil se znásilnění, nehrozil by mu tak vysoký trest.

Matteo Salvini je hrozbou pro současné držitele moci v Itálii. Vyhrál by totiž volby. A zřejmě je také vyhraje. Proto se ho italský senát snaží diskreditovat a strčit do vězení. Hodila by se nějaká defraudace nebo zneužití veřejných prostředků, nebo tak něco, ale není kde brát. Proto po prozkoumání všech možností přišlo obvinění pro "nezákonné zbavení svobody lidí". Hrozí mu 15 let odnětí svobody.

Zpráva o islamofobii ...jak si stojíme?

Zpráva o islamofobii ...jak si stojíme?

Na počátku léta vyvolala kratičký záblesk prchavého zájmu veřejnosti i medií Evropská zpráva o islamofobii za rok 2019. Záhy však zapadla, zasypána všudypřítomným Covidem a zásadními informacemi o tom, ve kterých turistických destinacích je nezbytná rouška… A to je možná trochu škoda. Pokusme se proto alespoň dodatečně o nápravu a pojďme se na tohle dílko podívat zblízka.

Poslední domácí zprávy

Srpnová předtucha

Srpnová předtucha

Bez ohledu na rozmary počasí a plíživou pandemii nás naše veřejnoprávní média letos zásobují hlavně novými pohledy na historii.

Prapodivné rozsudky

Prapodivné rozsudky

Ve veřejnosti probublává pohoršení nad prapodivnými rozsudky nad provinilci z okraje společnosti, kteří se dostali do vazby nebo byli odsouzeni za...