• Středa, 02. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Blanka

Chromý úřední šiml
Počet návštěv: 729

Chromý úřední šiml

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

K příznačným znakům administrativní kultury resortu  spravedlnosti patří vynechávání spisové značky přijatého podání v odpovědi na ně. Uvádí se pouze datum. To podstatně ztěžuje orientaci v úřednich sděleních. A dalším, daleko významnějším, jsou tak dlouhé lhůty vyřízení věci, že odpověď na podání postrádá smysl. Odpoví-li úřad občanovi na podání, jím dávno zapomenuté, aniž by je řádně označil, může vyvolat zmatek.

Příkladem může být omyl, za který jsem se čtenářům omluvil v článku Nezastavitelný justiční ping-pong.  Upadl jsem do něj, když mě ministerstvo vyrozumělo 9. března 2020 o zamítnutí žádosti o abolici,  podané 25.října 2018. Na podanou žádost jsem dávno zapomněl a má reakce tomu odpovídala. 

Je znepokojující, že toto nebyl poslední případ zchromnutí ministerského úředního šimla. Jeho poslední výstřelek je ještě „výživnější“. Dne 5.srpna 2020 mě vyrozuměl ředitel  odboru dohledu a kárné agendy ministerstva, že paní ministryně neshledala důvody k podání stížnosti ve prospěch ods. Shahrama Zadeha a můj podnět odložila. Považoval jsem za samozřejmé, že vyjádření se vztahuje k podání z 12. prosince 2019 a podivoval jsem se mediální zprávě z 2.září 2020, že paní ministryně podala stížnost ve prospěch pana obžalovaného. Až dodatečně jsem si všiml, že páně ředitelovo vyjádření se vztahuje k podnětu ke stížnosti pro porušení zákona ze dne 4. července 2019 proti usnesení senátu Haliny Černé Krajského soudu v Brně z vazebního řízení ze dne 26. června 2019. 

Veškeré jednání ve vazebním řízení má probíhat bez průtahů. Zde ministerstvo předvádí, co si  představuje pod pojmem „bez průtahů“. Současně předvádí, že jeho úřední šiml je asi slepý, protože  vyřízení podnětu, týkajícího se vazby, zhruba až  po roce, nedává smysl, neboť Shahram Zadeh je již dávno ve výkonu trestu a případné rozhodnutí o propuštění z vazby by mu bylo stejně prospěšné jako mrtvému zimník.

 Navzdory tomuto zmatku ale nadále zůstává v platnosti základní otázka, vyslovená v článku Zvraty mysli Marie Benešové : proč Marie Benešová nepodala stížnost pro porušení zákona již na základě podnětu spolku Chamurappi z.s. z 12.prosince 2019, ale až 2.září 2020, když ve vztahu ke klasifikaci jednání obžalovaných jako činnosti organizované zločinecké skupiny náš podnět a podaná stížnost se shodují. „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. 

Vzhledem  k výše uvedeným okolnostem byl nadpis článku „Zvraty mysli Marie Benešové“ nepřiléhavý ke skutečnosti. Proto se za jeho použití touto cestou paní ministryni veřejně omlouvám. Současně však dodávám, že „zvrat mysli“, který by ji během měsíce přivedl k podání  stížnosti pro porušení zákona, kterou původně podat nechtěla, by vyzněl  pro ni příznivě, zatímco roční lhůta pro vyřízení podnětu ke stížnosti pro porušení zákona se vazebním řízení je nepřístojnost, která jí dělá ostudu.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

12.09.2020 09:38

Jak překlenout minulost a zbavit se starých svazků, bývalých spolužáků, kamarádů v justici...? To není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Proč dochází k soudním líčením, které mají daleko od základní spravedlnosti? Je to způsobeno tím, že (dnešní) soudní moc, její vykonavatelé, jsou provázáni svými známostmi z doby studia se svými spolužáky. Část z nich sloužila u StB jako vyšetřující soudci s policejními hodnostmi, (výkonná moc) a další pracovali zákonodárné moci v justici. Bohužel, tyto svazky nelze nijak zrušit a fungují dodnes. Proč? Každý z nás má své bývalé spolužáky, s nimiž se v průběhu let stýká. Tykáme si, vzpomínáme na dobu studia. Protože se tak chováme všichni, ani soudní moc není výjimkou. I soudci jsou lidé, kteří žijí podle stejných principů daných našimi svazky. Pokud má soudce bývalého kamaráda sloužícího u StB, neutíká před ním. Problém vznikne tehdy, když jeho propuštěný kamarád od tajné policie založí nějaký projekt a začnou mizet peníze. Člověk, který oznámil podvod musí být "eliminován", musí být odstraněn z cesty kamarádovi. To první, co soudce udělá po převzetí daných spisů, je taková kombinace právních ustanovení, které postihnou člověka, co chtěl ve své práci nastolit pořádek a podvody řádně nahlásil. To je vážné. Lidé, co si neformálně tykají a schází se při skleničce vína či pivu v restauraci se musí chovat při vyvolaném procesu, jako by se neznali. Vykají si, a tím přesvědčí veřejnost, že žádné skryté kamarádství mezi nimi neexistuje. Je to samozřejmě účelové chování. Cílem je zbavení se nebezpečného svědka, co neměl vidět rozkrádání peněz ze státního. Ten je pomocí falešných obžalob a udání donucen k tomu, aby ustoupil kmotrům z cesty. Za jeho oznámení trestného činu mu hrozí mnohaleté vězení. Vazba mezi soudci a pachateli z bývalých struktur StB je tak prokazatelná. Opět opakuji, že tito lidé se znají z doby studií tak, jako my všichni. Oni nejsou výjimkou. Nikdo z dnešních soudců neřekne svému spolužáku, kamarádu "Ode dneška se mnou nemluv"! A tak se soudní procesy zvrhávají. Hraje se na nervy oznamovateli. Výsledek je, že oznamovatel, pokud svou soudní při po několika letech vyhraje, je zcela odstaven od působení ve firmě, kde kmotrům z StB škodil. Důsledek? Máme nejdražší vodu v EU, též nejdražší mobilní operátory, máme nejdražší byty v EU, je u nás nejdražší elektrická energie (v poměru k průměrnému platu je 2krát dražší, než je evropský průměr). Dokonce i plzeňské pivo nám vaří Japonci. Bez nich by to asi nešlo. Stali jsme se cizinci ve vlastní zemi. Koupíme si německou škodovku, natočíme si do rychlovarky francouzskou vodu a čaj poté nahradíme japonskou Plzní. Což o to, ale šikulové se postarali, aby vše bylo řádově dražší, než v okolních zemích. Naštěstí se máme dnes tak dobře, že k nám žádní Mahmedové, Mohamedáni vůbec nechtějí svou svatou nohou vkročit. Jejich svatá noha směřuje tam, kde jim kyne zisk za nicnedělání. Nemakačenko je dnes o mnoho koňských délek překonán. A tak se vrátím k těm co způsobili, že se dnes v naší zemi můžeme cítit bezpečně. Pomocí všech intrik a rozkrádaček způsobili, že se k nám muslimští inženýři vůbec nehrnou. Zlodějny našich kmotrů je bezpečně odklonily tam, kde jsou ze sociálních dávek nepoměrně bohatší, než by byli u nás. Nezbývá, než abych kmotrům za jejich protistátní činnost poděkoval. Čím jsme chudší, tím méně k nám přijde obohacovačů. ....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Francie je pod útokem muslimských imigrantů

Francie je pod útokem muslimských imigrantů

Již nyní je pode mého evidentní, že Francie je napadena islámem a je pod útokem muslimských imigrantů. Jen necelá polovina Francouzů v novém průzkumu agentury Ifop po vraždě učitele Samuela Patyho muslimským azylantem věří sluníčkářskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, že zatočí s terorismem tak, jak slibuje. Celých 87 procent oslovených se obává, že jsou sekulární základy republiky v nebezpečí. A téměř osm desetin oslovených míní, že radikální islamismus vyhlásil Francii válku. Situace ve Francii je možná ale už tak daleko, že s nenávistný islámem nebude moci už nic dělat…

Poslední domácí zprávy

Takže lapidárně

Takže lapidárně

Andrej Babiš skvělým způsoben rozložil politickou scénu. Jeho slevu na dani příjmu ocení 4,2 miliónů zaměstnanců, i tí, kteří na tom budou...