• Úterý, 26. leden 2021
  • Svátek má Rukojmí Zora

Otevřený dopis
Počet návštěv: 1541

Otevřený dopis

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Praha dne 13. 9. 2020 Č.j. 24/2020/9 Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo Senátu, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení předsedové poslaneckých klubů parlamentních stran, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) ve spolupráci s dalšími spolky a občanskou veřejností více než tři roky vyvíjí svoji činnost v oblasti dodržování lidských práv, vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Naše analýzy prokázaly jejich porušování a to nikoliv selháním jedince. Jedná se o systémový problém, poškozující občany ve všech oblastech života.


Mnozí státní zástupci (jako nevolená struktura) si vytvořili „jakýsi“ neústavní pilíř moci, kterou si „uzurpovali“ bez jakékoliv zodpovědnosti a tím boří pilíře demokracie. Nedostatečné,
mnohdy chabé znalosti zákonů z jejich strany způsobují státu, tudíž občanům, značné škody, což je v rozporu s veřejným zájmem. Nikoliv v ojedinělých případech selhává i justice.


Jedním z výstupů naší více než tříleté práce byl mimo jiné seminář na téma: „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ uspořádaný IAV pod záštitou poslance Jiřího
Kobzy, Manifestu IAV, jednotlivých spolků, a odborníků v oblasti práva. Seminář se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 7. 9. 2020 za nebývalého zájmu veřejnosti. Jednání bylo zahájeno „Zdravicí prezidenta republiky Miloše Zemana“, kterou vám zasíláme.


Z jednání semináře vyplynuly následující závěry, ze kterých je zřejmé, že občanská veřejnost
odmítá, požaduje a navrhuje následující:


ODMÍTÁME
 nadále tolerovat „možnost“ objednat si trestní stíhání, či trestní nestíhání
 aby ti, kteří mají nad dodržováním spravedlnosti bdít, padělávali důkazy, aby mohli stíhat nevinné, či naopak krýt trestné činy
 nadále tolerovat, aby za tyto činy nebyl nikdo odpovědný, či vzájemně si trestnou činnost pokryli v tzv. „kárných řízeních“ a to nakonec bez trestu 

 nadále nést narůstání celospolečenských škod, které tímto vznikají a jsou v rozporu s veřejným zájmem
 dosavadní hanebný postup státu při odškodnění občanů poškozených státem

POŽADUJEME
 nápravu státního zastupitelství (dále jen SZ) v personálním obsazení a odvolání těch, kteří nesou plnou odpovědnost za stávající neutěšený stav SZ
 aby výběrová komise pro jmenování státních zástupců vč. vedoucích pozic nebyla jmenována z pracovníků státního zastupitelství
 dále, aby tato komise byla složena: 1x Ministryně spravedlnosti (zároveň předsedkyně komise), 1x poslanec (předseda ústavně-právního výboru), 1x senátor (předseda ústavně-právního výboru), 1x justice (předseda Soudcovské unie), 1x vysokoškolský pedagog z oblasti práva, 2x zástupci Institutu Aleny Vitáskové z.s. (Ochrana lidských práv a svobod)
 umožnit účast ve výběrovém řízení všem uchazečům, kteří splňují vzdělání a praxi v právní oblasti (advokáti, soudci, policisté, vysokoškolští pedagogové, státní zástupci…) nikoliv pouze praxe na státním zastupitelství (pozn. u vedoucích pozic).
Tím chceme přispět k očistě státního zastupitelství, protože se potvrdilo, že vnitřní očistný proces zde neexistuje.


Dále požadujeme:
 Přijeti novely zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců a soudců (není možné škody jimi způsobené skrýt za tzv. „právní názor“)
 Zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců a soudců s pravomoci prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i zpětně
 Postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti
 Náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti
 Požadujeme nový zákon o odškodnění občanů a firem poškozených státem, odpovědnost státu za odškodnění i zpětně, zásadní úprava výše odškodnění
 Požadujeme, aby mandát soudců i státních zástupců byl omezen na funkční období
 Skoncovat s nedůvodným vazebním omezením osobní svobody a důkladně nepodloženým obestavováním majetku
Dále požadujeme:
 Zařazení Institutu Aleny Vitáskové z. s. jako povinně připomínkové místo v mezirezortním připomínkovém řízení při přípravě legislativy, nových zákonů, novel zákonů a podzákonných norem
 Jmenování zástupců Institutu Aleny Vitáskové z. s. do Legislativní rady vlády (LRV)


NAVRHUJEME PARLAMENTNÍM STRANÁM A POSLANCŮM, ABY BYLA ZŘÍZENA:


 PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE k problematice „zločinu“ fotovoltaických elektráren. Netransparentní zmatečné legislativy, výše dotací, vyvolání boomu, poškození investorů, podnikatelského prostředí a podnikatelů, s negativním dopadem na jejich důvěru v právní stát. S tím spojeného závažné poškození veřejného zájmu, porušení lidských práv. IAV je připraven odborně spolupracovat na šetření tohoto závažného problému, který má dopad do veřejných financí v rozsahu stovek miliard korun.


 PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE k prověření možného „prokurátorského převratu - puče“ v kauze expremiéra Petra Nečase (pád vlády) za účastí státního zastupitelství. Veřejnost má právo být informována, zda se jednalo o politický převrat a přepsání politické mapy ČR nedemokratickou cestou.


Předem děkujeme za vyrozumění, jak jste s naším podnětem naložili. Stanovisko prosíme zaslat i v elektronické podobě, abychom mohli zpřístupnit široké veřejnosti.


S přátelským pozdravem


Ing. Alena Vitásková – předsedkyně v.r.
Mluvčí a signatářka MIAV


Zbyněk Prousek v. r.
člen výkonné rady IAV
signatář MIAV


Institut Aleny Vitáskové, z. s.
Záhřebská 154/30, 120 00 Praha 2
e-mail: a.vitaskova@seznam.cz,
institut@institut-av.eu
www.institut-av.eu, www.manifestiav.cz

 

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.09.2020 19:59

Situace v ČR je stejná,jako po "denacifikaci" v Německu.Nakonec služby válečných zločinců využívaly i tajné služby vítězných mocností.A to včetně československých tajných služeb.A to se přeneslo až do dneška.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

13.09.2020 22:33

Osnova žádostí, připomínek a návrhů je napsána přehledně, fundovaně. Bylo by skvělé, kdyby se tyto logické návrhy, požadavky prosadily a bylo tak zajištěno prosazení práva nad osobními ambicemi a čachry úmyslně chybujících právníků. Ale...je zde stále v pozadí to nešťastné osobní sepjetí, vazby bývalých kamarádů. Ti se budou bránit všemi prostředky, aby se tyto vazby nerozpadly. Proto má tato sebelépe vyargumentovaná akce malou naději na úspěch. Kamarádi se budou bránit všemi dostupnými prostředky. Situaci lze ozřejmit na případu poválečného Německa, kdy se ke kriminálním službám dostala řada bývalých členů Gestapa. (Prostě nebyli lidé). Ti ze svých pozic kryli spolupachatele válečných zvěrstev tak úspěšně, že mnozí z nich nebyli stíháni za masové vraždy, jež jako nacisti spáchali, po celý svůj život. Mnozí z nich "přišli před spravedlnost" až jako staří kmeti, kdy je již nechránili ze svých pozic bývalí spolupachatelé z válečných časů. (Ti pomřeli, odešli do důchodu). Divili jsme se, jak je to možné. U nás probíhá to samé, co v poválečném Německu. Pokud mají pachatelé vazby na ty, co je kryjí, nemůže se s tím molochem pohnout. Jediné co vyprodukuje, bude protiúder proti všem, kdo si vůbec dovolili stav v justici, jako občanská iniciativa kritizovat, napadnout. "Bývalí" Gestapáci si také poradili se všemi, kdo věděli, že jejich chráněnci vraždili nevinné civilisty. ...Tak, asi tak... Alespoň víte, co vás čeká. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Papaláši a pandemie

Papaláši a pandemie

Papaláši se sešli v hotelu a slavili narozeniny. Celkově mě to nijak nepohoršuje, protože to ukazuje jednu důležitou věc. Papaláši jsou jako všichni ostatní, covidu se nebojí. Kdyby se báli, seděli by doma na zadku a leštili by své respirátory.

Vyzýváme Pavla Zemana k rezignaci

Vyzýváme Pavla Zemana k rezignaci

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) - ochrana lidských práv a svobod MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

vyzývají tímto Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby rezignoval na svoji funkci.

Klausovo covidové protivenství

Klausovo covidové protivenství

Profesor Ing. Václav Klaus, svého času prezident ČR, se v souvislosti s koronavirovou pandemií jeví jako úchyl, který díky svému introvertismu a narcismu přes špičku svého nosu nevidí dál, jak do své bohémistické pracovny. V souvislosti s opatřeními stran Covidu-19 se pan profesor nechává svými výroky v médiích slyšet o Covidu-19 o jeho problematické existenci a léčbě, říká zcela provokativní absurdity které nemůže žádným věrohodným způsobem doložit. Dokonce se domnívám, že toto jeho vystupování na veřejnosti je svým způsobem trestné, nicméně protože žijeme v demokratickém (bohužel ne právním) státě, není takové jednání posuzováno jako trestné, nýbrž jako svobodný projev názoru, myšlenek, případně svobodomyslných úvah.

Poslední domácí zprávy

Papaláši a pandemie

Papaláši a pandemie

Papaláši se sešli v hotelu a slavili narozeniny. Celkově mě to nijak nepohoršuje, protože to ukazuje jednu důležitou věc. Papaláši jsou jako...

Už máte svou zemljanku?

Už máte svou zemljanku?

Je na čase připravit se na život v podzemí. Je to myšleno samozřejmě obrazně. Nicméně je jasné, že už nelze doufat v nějaký zvrat, který by...