• Úterý, 27. říjen 2020
  • Svátek má Rukojmí Šarlota / Zoe

Co neměla paní Nela Lisková říkat
Počet návštěv: 1306

Co neměla paní Nela Lisková říkat

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Předesílám, že pani Nelu Liskovou osobně neznám a doposud jsem neměl jediný důvod se k ní jakkoli vyjadřovat. Přečetl jsem si však její článek (zde: http://www.rukojmi.cz/clanky/11007-nela-liskova-nedovolme-reznikovi-prymulovi-vakcinou-zabijet-nase-deti) ve kterém se zaměřila s těžkou kritikou a obviněním na ministra zdravotníctví, pana profesora Prymulu.

Pravda, vyjádřila v něm svůj svobodný názor na jeho počiny, které se jí zdají být nepřiměřené, špatné, neodpovídající situaci atd. Mohl bych s ní souhlasit i nesouhlasit, přičemž druhá varianta je realita, protože celá ta situace okolo ministra Primuly, i kolem Covideu-19, je velmi složitá a možno říct i znepokojující. Obecně řečeno, koronavirus, alias Covid-19 nám přinesl velké komplikace, způsobil řadu problémů a značnou nespokojenost, pokud jde o následky a výsledky opatření.

Ovšem mezi zmíněné problémy patří i samotní lidé, kteří jaksi nejsou srozuměni s existencí koronaviru, významem jeho obecného ohrožení, nevěří a bagatelizují jeho nebezpečnost, podceňují úmrtnost a snad i proto odmítají se podrobovat opatřením „řezníka“ Prymuly, jak jej nazvala pani Lisková. Řezníkem jej prý nazval prezident Zeman. Po shlédnutí projevu M. Zemana v pátek, 16. října v TV jsem nezaznamenal, že by měl prezident Zeman k osobě pana Prymuly kritické poznámky, naopak o něm mluvIL v pozitivním duchu a sliboval si od něj úspěchy v jeho boji s koronavirem. Paní Lisková se v tomto případě (a není jediný) vyjádřila o prof. Prymulovi velmi neseriozně, dokonce, že prý se pan Prymula svým počínáním dopouští mnoha zločinů, včetně zločinů proti lidskosti a potenciálně i genocidy. To jsou slova, se kterými nelze naprosto souhlasit, neboť i také výrok paní Liskové, že údajně jediným cílem profesora Prymuly je zlikvidovat ekonomiku v ČR a dostat lidi na samé existenční a psychické dno, je naprostý nesmysl a drzá, bohapustá lež. To jsou totiž slova, dotýkající se profesorovy cti, slova neopodstaněná a jistě také žalovatelná.

Paní Lisková se také odvolává na (americkou) „Rockefelerovu nadaci“, (sic) která v r. 2010 zveřejnila studii '“Jak lze pandemii použít jako záminku k vytvoření globální autoritářské moci“, čímž jakoby chtěla přirovnat a zdůvodnit počínání profesora Prymuly, přičemž ignoruje samotnou podstatu problému, vznik a existenci koronaviru, Covidu-19 a jeho odnoží. Bohužel je také pravdou, že jak odborníci v ĆR, také v jiných státech Evropy a jinde na světě, kde všude se Covid-19 vyskytuje, se kromě experimentální léčby koronavirového onemocnění prakticky vůbec nezabývají otázkou jeho vzniku. Celý svět byl náhle postaven před problém, který se stal pro medicinu velkou neznámou, neboť s ním nikdo neměl a ani nemá žádné praktické zkušenosti!

Paní Lisková se čílí nad nekoncepčním, nebo dokonce škodlivým řešením ministra Prymuly. Říká, že Prymulovy způsoby řešení vyvracejí lékaři, vědci a odborná obec, prý se snaží je zastrašovat (paní Liskovou nejmenovanými) výhružkami, zlehčovat a zesměšňovat jejich odborný názor. Může tato tvrzení pani Lisková dokázat, nebo se to jen domnívá? Na adresu pana Prymuly se vyjadřuje velmi emotivně, ukvapeně a co horší, značně neseriozně. Nehodlám pana profesora obhajovat, ale myslím, že by se paní Lisková měla v hodnoceních ministra Prymuly hodně mírnit. Když ministrem zdravotnictví byl pan Vojtěch, většina lidí jej kritizovala a nemohla mu přijít na jméno, jak byl špatný a slabý. Možná měli i pravdu, omluvou mu může jen být fakt, že nebyl „z branže“, což se na jeho rozhodování projevilo. Profesor Prymula je nejen „ z branže“, je také nepochybně větší kapacita a jistě nebyl jmenován ministrem zdravotnictví z nedostatku jiné odborné osobnosti., Vzhledem k všeobecným neznalostem v boji s pandemií koronaviru a problematickým průběhu výskytu Covidu-19 lze i u něj vidět zřejmou nezkušenost, bezradnost (není divu, zkušeností s Covidem-19 nemá nikdo ani v zahraničí) jakkoli je to bývalý vojenský specializovaný odborník.

Kritika paní Liskové je vedena zcela neoprávněně a nekorektně. Je třeba si uvědomit, že všechna dosavadní negativní řešení a opatření vyplývají z naprostých nezkušeností s virem, z čehož nutně plynou i nekoncepční, nebo neadekvátní opatření, z jistého pohledu snad i hazard. Jak se ale zdá, v Česku je tisíce koronavirových odborníků, kteří problému sice nerozumí, o to důrazněji kritizují a skuteční odborníci se potýkají s vlastní existencí. Co politik, to odborník, co doktor nebo lékař všeho druhu, to odborník, ale také mnoho rozumbradů z řad lidí více či méně vzdělaných, všichni vědí, že to co dělá (dělal) ministr zdravotnictví je špatné, ale žádný z nich není schopen předložit vlastní uchopitelné řešení, protože jej také neznají. Přesto kritikou těch, kteří se o řešení v dobré víře alespoň pokouší, nešetří. Bohužel mezi ně patří i pani Lisková, jakkoli snad může mít v některých případech stávajících výsledků s opatřeními i částečnou pravdu.

Je však od ní naprosto neseriozní o profesoru Prymulovi tvrdit, že páchá vědomé zločiny na lidech, proti lidskosti, potenciálně se dopouští i genocidy. Říká o něm, že jeho jediným cílem je zlikvidovat ekonomiku v ČR, dostat lidi na samé existenční a psychické dno. Tvrdi o něm, že proto prý jím národ, včetně pani Liskové, pohrdá. Opravdu je otázka, nakolik má pan Prymula v plánu vědomě zničit zdraví a životy občanů ČR prostřednictvím PCR testů, nesmyslných roušek a vakcinace, která bude koktejlem všeho, jen ne zdraví prospěšná, což prý svědčí o jeho absenci morálního kreditu a jakékoli slušnosti a lidskosti. Podle paní Liskové je to prý dokonce důvod, že panem Prymulou národ pohrdá. Pravda, podobné názory a invektivy jsou občas vedeny i proti prezidentu Zemanovi, ale skutečnost bývá zpravidla opačná. Podobně to může být i s osočováním pan Prymuly ze strany pani Liskové.

Ze strany pani Liskové nejde ani tak o konstruktivní kritiku, jako o výbuch emocí z její osobní nespokojenosti s výsledky opatření proti koronaviru s čímž lze snad i souhlasit, ale především je třeba objektivně a spravedlivě vidět potíže a problémy, které řešení a opatření v boji s

koronavirem tento proces provázejí. Navzdory všem těmto skutečnostem nekortektní tvrzení, resp. obviňování, osočování a nactiutrhání profesora Prymuly ze strany paní Liskové jsou velmi, velmi vážná, protože paní Lisková vznáší jen obecné, nekonkrétní a nepodložená obvinění. Bohužel tím také dává najevo osobní zášť, pohoršení a snad i nenávist vůči osobě profesora Prymuly. Je na panu Prymulovi, zda obvinění a pomluvy přejde mlčením, nebo učiní potřebná opatření.

A ještě jedna poznámka nakonec. Bývá pravidlem, že spáchání nějakého trestného činu, resp. zločinu, bývá veřejně odsuzováno. Jak vidno, v případě koronaviru či Covidu-19, ačkoli jde prokazatelně o zločin světového významu (možno říct, že jde o genocidu), se však zatím nikdo oficiálně neozval, aby inicioval stíhání a potrestání autorů tohoto smrtícího viru. Je totiž laboratorně prokázáno, že nejde o virus biologického původu, jak se původně usuzovalo, ale že virus byl uměle laboratorně „vyroben“ na objednávku US army. Otázka tedy je, zda by nebylo účelnější, kdyby se pani Lisková zaměřila na protesty na spravedlivé potrestání viníků, než kritizovat jistě nemalé, i když ne zatím stoprocentně úspěšné úsilí profesora Prymuly ?

Pan Prymula, navzdory všem útokům na jeho osobu, je svým způsobem v této záležitosti nevinně. On není tzv. číslo 1, on nezpůsobil epidemické šíření koronaviru, jemu jako odborníku byla dána důvěra s úkolem tomu nějak zabránit, zmírnit negativní a tragické důsledky pandemie, nalézt řešení. Že se mu to zcela nedaří, není jeho vinou, ani vinou vlády. Faktorů, které jsou příčinou zatímních neúspěchů je mnoho. Je však starým zvykem nedostatky, resp. problémy na někoho hodit. Dříve to byl ministr Vojtěch, dnes je na ráně jeho následník Prymula. Je to však od nespokojenců nefér jednání, pomluvami a útoky na ministra Prymulu zdůvodňovat, proč se nanaplňuje očekávání, o kterém zainteresovaní aktéři (Prymula, Babiš, Hamáček atd.) často s nadějí a očekáváním mluví. Sám nejsem se situací spokojen, ale dávat vinu a obviňovat pana Prymulu z úmyslů, jak je zmiňuje pani Lisková je hodně za hranou morální etiky a lidské slušnosti.

Jinak to nevidím.

Jiří B a ť a , 17.10.2020

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

25.10.2020 08:22

Pane Hercl, na věky zde zůstane pouze ten příspěvek, který měl historicky nejvyšší počet registrovaných čtenářů. Vítěz bere vše. Pokud chcete nahlédnout do historie, vyberte si z nabídky možností. Tam svého oblíbeného autora najdete celé měsíce. Jistě si sám poradíte. ....Mějte se hezky.


 
Richard Hercl

Richard Hercl

20.10.2020 07:37

KDYŽ
občas navštívím tyto stránky a vidím v levé části už měsíce starý článek
N.Liskové, blouznící o zákazu islámu, napadá mě, že administrátor portálu považuje svobodu náboženského vyznání také jen pro někoho, ať už vnímáme islám jakkoliv nepřátelsky.
Jiné, daleko závažnější příspěvky nové doby, např. od autora Rambouska, mizí po několika dnech v přívalu jiných článků. Asi tak, pane Olšere...


 
Petr Majevský

Petr Majevský

18.10.2020 20:03

Hrubou chybou bylo jmenování zupáka ministrem.V první řadě neumí jednat,protože je zvyklý přijímat a vydávat rozkazy.Nezpochybňuji jeho odbornost,ale schopnosti jednání.V jeho podání vlastně vysvětlení proč a kvůli čemu vydává nařízení znějí jako výhrůžky.Jak neposlechnete,tak přitvrdíme!Takové jednání si může dovolit snad v klubu,co se nazývá AČR.To nemůže takto jednat s námi.Dále už jeho napojení na farmaceutický průmysl ho posílá do postavení lháře,přestože údajně už toto spojení zrušil.A nakonec proti němu mluví i jeho egoismus!To stíhání těch,co s ním nesouhlasí,si skutečně mohl odpustit.


 
Kolik stojí podjatost soudce ?

Kolik stojí podjatost soudce ?

Zlínské soudkyni Ivetě Šperlichové se kdysi přihodila nehoda: na poradě senátu si „pustila pusu na špacír“ a notně pohaněla účastníky řízení včetně obhájců. Někdo její  monolog nahrál a nahrávku doručil novináři Lubomíru Xaverovi Veselému, který ji zveřejnil na svém webu. Následně ještě proběhly úkony, potvrzující autentičnost zvukového záznamu. Příhoda vyvolala  poprask.

Bulvár jako strážce morálky

Bulvár jako strážce morálky

V širším pražském centru stěží najdeme odlehlejší a opuštěnejší místo než je Vyšehrad. Zároveň leží na dohled od budov ministerstva zdravotnictví, takže volba lokality pro neveřejnou schůzku ministra s dalšími lidmi by byla pochopitelná.

 

Poslední domácí zprávy

Nejsme jako oni…

Nejsme jako oni…

Za několik týdnu bude výročí, ze kterého si pamětníci vzpomínají na hesla: „NEJSME JAKO ONI“ a „MÁME HOLÉ RUCE“. Byli jsme to my, naše...