• Pondělí, 18. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Lukáš

Hovory AV 4 - o českých národních zájmech Oldřich Lukáš – rozmlouvá s Alenou Vitáskovou
Počet návštěv: 1232

Hovory AV 4 - o českých národních zájmech Oldřich Lukáš – rozmlouvá s Alenou Vitáskovou

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Vítám naše čtenáře u dalšího dílu z cyklu rozhovorů s paní Ing. Alenou Vitáskovou o českých národních zájmech. Dobrý den, paní Aleno, rád Vás vidím a těším se, že opět poodkryjeme nebo alespoň připomeneme další ze střípků mozaiky, která odhalí těm, kteří hledají pravdu, opět něco o tom, co se kolem nás děje

Dobrý den přeji i já vám a s napětím očekávám, s jakým tématem na mne dnes vyrukujete.

Inu, tentokrát bych navrhoval opustit rovinu filosofickou a zaměřit se na národní zájmy poněkud hmotnější povahy, konkrétně na ochranu země před nebezpečím zvenku.

To ovšem souvisí s další zásadní otázkou. Kdo (co) je pro nás skutečnou hrozbou, což si vzhledem k omezenému časovému rámci musíme nechat na jiné, třeba hned na příští sezení.

Plně souhlasím. Jsou to opravdu dvě strany téže mince. Ovšem – má to jeden háček: budeme muset vstoupit na velmi tenký led. Samozvané euro cenzory internetu a vykladače té jediné správné pravdy tím nejspíš rychle zvedneme ze židle.

To máte pravdu, ale vyhnout se tomuto velmi aktuálnímu národnímu zájmu nemůžeme, vždyť jde o zcela zásadní otázku naší bezpečnosti. Takže – jdeme na to?

Dobře tedy, téma dnes velmi aktuální – ochrana našich hranic a vztahy se sousedy. Jsme v NATO a EU, zdá se tedy, že žádný problém vlastně nemáme. Nebo se mýlím? 

Jak vás tak pozoruji, tuším, že víte dobře, že skutečnost je jiná. Že NATO se zpronevěřilo svému původnímu poslání – bylo do jisté míry protiváhou Varšavské smlouvy, vytvářelo do jisté míry vojenskou rovnováhu mezi politickými bloky tzv. západního a socialistického uspořádání v Evropě. Po zrušení Varšavské smlouvy je třeba si položit otázku, jakého nepřítele po té hledalo, když reálný nepřítel – Varšavská smlouva byla ukončena.

Také začalo stále častěji porušovat i svoji zakládající smlouvu z roku 1949, podle které se ve článku prvním členské státy zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

A výsledek? Naši vojáci jsou zatahováni do útočných misí daleko mimo území států NATO, aniž by byl kdokoliv z jeho členů napaden. Hájí kdesi jakési zájmy kohosi. Stále zřetelněji se tak z obranného uskupení stává organizace agresorů sloužící k mocenskému prosazování privátních zájmů nadnárodních společností a jednotlivců, kteří chtějí ovládnout celý svět.

V tom, bohužel, máte až příliš děsivou pravdu. Dokáže vysílat vojenské mise do celého světa, vést útočné války bez jakéhokoliv mandátu (viz Jugoslávie či Lybie), ale kupodivu nedokáže (nechce) chránit hranice Evropy před islámskými invazními vojsky. Dokonce odmítá pomoci Řecku proti turecké agresi. To je velmi varovné zjištění. 

Když nedokáže ochránit hranice Evropy, myslíte, že ochrání ty naše, budeme-li to potřebovat? Vaše připomínka, že odmítá pomoci Řecku… Ale Turecko je členem NATO. Tady se nám to trochu zamotává.

To asi sotva. Zůstává tedy otázkou, kdo naše hranice ochrání. Současná naše armáda i s policií, při vší úctě, by zvládla nanejvýš pár desítek kilometrů. Myslím, že v této souvislosti je nejvyšší čas nastolit otázku legalizace domobrany a její začlenění do resortu národní obrany, vybavit ji a financovat její výcvik. Vždyť nemusí jen střežit hranice, může pomáhat při katastrofách, teroristický útocích, epidemiích, hledání ztracených osob, bezpečnostním monitorování oblastí apod.

Domobranu – nemyslíte tím přejmenování Milicí? To tu také bylo a k tomu bych se opravdu nerada vracela. Politici by měli více než na NATO začít spoléhat na bilaterální smlouvy se sousedními zeměmi o společné ochraně hranic. A také na budování dobrých vztahů s největšími mocnostmi světa, dále zeměmi V4. Zde to považuji za zásadní a byla jsem osobně zklamána, jak se V4 v mnohých zásadních věcech nedokáže sjednotit. Například poslední hlasování o evropském rozpočtu. S tím je spjat ze strany EU tlak právě na Polsko a Maďarsko a to dokonce zasahováním do jejich vnitřních záležitostí, jako je justice. Jako malé země, tím mám na mysli Českou republiku a Slovensko (součást V4), jsme jen mlčeli. Proto se obávám, že v dalších zásadních věcech, jako např. tlak na respektování zakladatelské smlouvy NATO a další požadavky související s národními zájmy, jsou z naší strany těžce realizovatelné, ale možné.

Obávám se, že jen tak lehko to nepůjde. Začne pekelný nátlak ze strany EU, která je pilířem NATO, abychom drželi ústa a krok. Avšak i tomu lze čelit, opět nejlépe společně s několika sousedními státy. Začne-li nás EU vydírat kvůli nepovolenému postoji k NATO nebo čemukoliv jinému (např. kvůli odmítání džihádistů převlečených za uprchlíky, zastavení růstu práv LGBT, nedostatečné nenávisti k Rusku, volnému šíření nezávislých informací a zakázané pravdy, nebo odmítneme-li Gatesovy zabijácké vakciny a čipování populace, nepodvolíme-li se válečné propagandě a kdejaké další EU pitomosti) třeba tím, že nám přestane dávat dotace, pak obdobně zareagujeme my, tedy přestaneme platit veškeré odvody do rozpočtu EU (a zdaleka nejen to). V případě dalšího vydírání nám nezbyde, než z EU okamžitě vystoupit. Ubezpečuji Vás, že to není vůbec tak složité, jak nám sugerují média. Kdosi spočítal, že i z hlediska ekonomického nás žádná katastrofa nečeká, spíše naopak. A prospělo by to i EU, už delší čas si totiž uvědomuji, že chceme-li zachránit EU, musíme se zbavit Bruselu – největšího parazita v lidské historii.

Řadu věcí můžeme dělat již nyní, aniž bychom vystupovali z EU. Jako například zákon o nezcizitelnosti naší půdy a přírodního bohatství, jakož i přirozených monopolů (energie, nerosty, voda, krajina, přírodní památky) a kulturního dědictví. Vše by se tak vrátilo do majetku státu. Současně by měly být zavedeny bankovní daně a série dalších opatření, které v tomto časovém rámci nemáme šanci rozebírat. Za férové považuji i zavedení povinnosti všech korporací podnikajících na našem území zdaňovat svoji činnost u nás. Jenomže – má to jeden malý háček: současně by musela proběhnout zásadní očista nejen justice, ale celých struktur, tak jak tento očistný proces již nastal na Slovensku. Bez této „skutečné očisty“ je každý krok k nápravě sebezničující. Podívejte se například na Maďarsko, je součástí EU, ale národní zájmy si tvrdě hájí a Orban se stal skutečným lídrem svého národa, za který dokáže bojovat. Mohla bych sdělit řadu zákonů, které v Maďarsku po jeho nástupu přijímali, jak se na ně EK zlobila, ale Orban si stál za svým a vše prosadil.

V tom s Vámi plně souhlasím. Teprve pak bychom mohli začít znovu budovat to, co vlastizrádci a posluhovači světovlády zničili, především učňovské školství, potravinovou soběstačnost, státní normy pro ochranu zdraví (od potravin až po elektromagnetické pozadí). Na druhé straně bychom mohli začít rušit vše, co životu občanů neprospívá, např. formulářový a elektronický teror na úřadech, kdy musíte vyplňovat fůru dotazníků stále dokola, ačkoliv stát o nás téměř všechny údaje má. Moje skromná představa je taková, že nás úřad jednou za rok pozve na kávičku, kde s námi probere vzájemné závazky a pohledávky a vygeneruje pak částku, kterou se vše vyrovná. Budu-li naopak něco požadovat já, půjdu na jeden jediný úřad, kde svoji žádost přednesu (od občanek po řidičáky), úřednice vše zaregistruje, a jelikož všechny údaje má, vše vyřídí. Podobné zjednodušení by potkalo i podnikatele. Tím by mohla začít přelomová redukce veřejné správy, a to vč. registrů, rejstříků, katastrů, stavebních úřadů, správních procesů, vyřizování bezpočtu povolení atd.

Vidím, že případné vystoupení z NATO či EU nám dvěma vrásek nejspíš nepřidělá a přiznejme si, že hlavní trable našich občanů spočívají v něčem jiném. Zákony nemáme pro lidi, ale pro ochranu tunelářů a šmejdů. Měli bychom si udělat pořádek doma, ve státní správě. Naše vláda je odpovědna svému národu, tak ať v zájmu občanů pracuje. Otázkou zůstává, zda jsme schopni v této chvíli začít sami, bez seskupení, jehož jsme členy? Doposud bylo zničeno vše, co jsme před rokem 1989 vybudovali. Byly zničeny fabriky od těžkého průmyslu po ten spotřební, bylo zcela zničeno řemeslo, ubíjí se drobné podnikání, živnostníci. Nemáme žádnou banku, vše je v rukou cizího kapitálu. Nevlastníme již téměř nic, co vytváří skutečnou přidanou hodnotu. Jsme schopni a ochotni ve světě „peněz“ začít od nuly a uspět? Nejsme Švýcarsko, a nikdy i přes veškerou snahu nebudeme. Nejsme Maďarsko s národním cítěním, nemáme lídry, kteří by byli schopni naši zemi vyvést z této slepé uličky. Stali se z nás lokajové, a ještě si k tomu tleskáme. Stydíme se snad přiznat, co jsme všechno vybudovali ještě před „revolucí“? To jsem jen přidala na závěr trochu reálu do snění vlastenců, že bychom mohli odněkud odcházet. EU si nás dotacemi a nastávající zadlužeností drží a my v této chvíli nemáme silné vlastenecké lídry, silné politiky. Politici v čele státu jsou z velké části závislí na svém podnikání a bez dotací by ani podnikat neuměli. Mám na mysli mimo jiné premiéra Andreje Babiše. Takže DOTACE budou i nadále vytvářet nekonkurenční prostředí, zvýhodňovat ty, kteří v TOM UMÍ CHODIT. Pokud se neobjeví politik – lídr, který se bude na svůj národ dívat jiným pohledem, než přes dotace a podpory a svůj osobní prospěch nebude upřednostňovat před veřejným. Osobně se celý život řídím heslem: „Nikdy neříkej, že něco nejde! Přiznej se, že na to nemáš nebo, že to neumíš“.

Snad podobně uvažujících občanů přibývá. Bohudíky! A tímto radostným zjištěním bychom dnešní povídání mohli uzavřít. 

Souhlasím a těším se na příště.

Já také a děkuji Vám.

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

06.12.2020 19:40

S názory,že něco můžeme změnit bez odchodu z EU,jsou v podstatě takovou nevhodnou podporou EU,která se v zápětí mění na odmítání EU.Bez odchodu z EU a likcidace úřednické byrokracie v Bruseli se nic nezmění.Stačí jednání údajně "české" komisařky Jourové.Změna se dá udělat jedině změnou lidí v parlamentu.A protože tam sedí stále stejní,tak nemáme žádnou šanci něco změnit.Všichni poslanci a senátoři ze všech politických partají jsou více či méně prounijní.Takový Benda,který sedí celý život v parlamentu,je přesvědčen,že bez něho nemůže národ existovat a také podle toho jedná.Je třeba omezit pravomoce parlamentu ohledně tvorby zákonů,které jsou už při schvalování nuceny v nejbližší době novelizovat.Oni to vědí a přesto schválí naprostý paskvil.A co se týká oněch údajných vakcín,nejsou řádně otestovány ani ty americké a ani ty ostatní.


 
Rudolf Kavan

Rudolf Kavan

06.12.2020 17:06

"odmítneme-li Gatesovy zabijácké vakciny a čipování populace"

Vakciny jsou vubec nejvetsim uspechem lekarske vedy. Vymytilo to epidemie nestovic, obrny, tetanu a pod. Nefunguje to jako antibiotika proti kterym si bakterie vyvinou imunitu. Neni to umely hormon, ktery zpusobi, ze vase telo si vlastni hormon prestane vyrabet. Vakcina funguje tim zpusobem, ze trenuje vas imunni system.

Vakciny vivinute v ramci operace Warp Speed byly financovany a americkeho federalniho rozpoctu, nikoliv Billem Gatesem. Donald Trump je na ne velmi pysny.

Zminka o cipovani pak svedci o naprost ztrate soudnosti.

Jina vec je, ze EU odmita testovat ruske a cinske vakciny. To je ovsem zhovadilost. V Madarsku ale budou tyto vakciny dostupne.

Rudolf Kavan
https://voxpopuliblog.cz/author/rudolf_k/


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy