• Čtvrtek, 25. únor 2021
  • Svátek má Rukojmí Liliana

Vážení přátelé, seniorky a senioři, vážené důchodkyně a důchodci, vážení spoluobčané,
Počet návštěv: 1048

Vážení přátelé, seniorky a senioři, vážené důchodkyně a důchodci, vážení spoluobčané,

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

nevíme, nakolik je vám známo, že jistá skupina lidí (počet osob není blíže znám) založila nové občanské hnutí Senioři 21. (informace, viz příloha). My, ale i mnoho našich přátel jsme tuto iniciativu přivítali, proto jsme také projevili zájem se do hnutí zapojit s cílem pomoci řešit jak situaci nás, lidí staršího věku, tj. seniorů, tak také řešit mnohé další, nemálo závažné celospolečenské problémy. Protože ve sdělení o založení hnutí Senioři 21 je rovněž výzva k zapojení se do činnosti hnutí, my jsme se zapojili formou vyjádření svých názorů k dalšímu vývoji hnutí a realizace jeho programu.

Bohužel jsme se svými příspěvky neuspěli, neboť předseda hnutí pan Fojtík považuje spolupráci hnutí a nás za bezpředmětné. Prosím, neberte to jako něco, čím se chceme chlubit a čím chceme hnutí Senioři 21 nějak negativně oponovat, ale ve svých připomínkách jsme vyjádřili řadu poznatků a zkušeností, které jsme za dobu posledních cca 10 let svou osobní angažovaností ve veřejné politice získali. Předně je to otázka financí, po kterých pan předseda Fojtík volá již v informaci o založení hnutí. A to chce „jen“ 266 tisíc Kč na režijní náklady. Upozornili jsme jej, že pro existenci a činnost politického subjektu, který se chce angažovat ve volbách s cílem se dostat do Parlamentu, jsou zapotřebí desítky milionů Kč a tak jsme se dotázali, jak to chce hnutí zabezpečit, kde či jak chce finance získat, aby hnutí mělo stejné podmínky pro svou činnost, jako jiné, zaběhnuté politické subjekty a šanci na nějaké slušné výsledky ve volbách.

Vzhledem k tomu, že sami víme, jak nesnadné je peníze získat, navrhli jsme, resp. doporučili jsme hnutí Senioři 21 také možnost spojit se nebo podporovat jiný politický subjekt, tj. politickou stranu, která nejvíce splňuje shodné představy hnutí, jak je má také ve svém poněkud chaotickém programu vytýčené, ale má je lépe formulované a je finančně zajištěna.

Nutno poznamenat, že program hnutí Senioři 21 je svým obsahem (sobecky) zaměřen hlavně na potřeby a záležitosti, které se týkají seniorů, ale vůbec se nezmiňuje o potřebách celospolečenských, které de facto současný stav sociálního zabezpečení a života nás seniorů a mladších občanů ovlivňují.

Nepochybujeme, že i mezi vámi se najdou odpůrci našeho názoru a sice, úsilí o realizaci programu hnutí Senioři 21 spojit s KSČM. Stejně jako vedení hnutí Senioři 21 s touto myšlenkou nesouhlasí a odmítá ji, nebudou souhlasit, tedy budou jí odmítat někteří z vás, jednak proto, že mohou mít nedobré zkušenosti s KSČ z období do r. 1989, nebo že jsou, příznivci jiné politické strany či hnutí. Máme pro takový nesouhlas pochopení, jsme ale přesvědčeni, že většina z vás jste schopni reálně posoudit, jaké byly životní a jiné podmínky občanů, potažmo seniorů, důchodců v době vlády komunistů a porovnat s tím, co existuje dnes, klíči vycinkaném, kapitalisticky „demokratickém“ režimu za vlády všech a nikoho!

Je pravda, že podle prognóz by se KSČM ve volbách dostala pod hranici 5 %, což by znamenalo, že by se do Parlamentu ČR komunisté nedostali. Je to škoda právě proto, že KSČM jediná má ve svém programu to, co chybí ostatním, bohužel pravicovým a opozičním stranám: program se sociálním, spravedlivějším zaměřením a řešením. Je také pravdou, že KSČM je neprávem posuzována jako zločinecká organizace a jsou jí už 30 let přisuzovány činy, které KSČM nespáchala. Jde o hodnocení lidí, kteří nemají komunisty takříkajíc v oblibě z různých důvodů a jak se říká, kdo chce psa bít, klacek si vždy najde. To jen na vysvětlenou, proč se dnes KSČM nachází v takové situaci.

Na druhé straně nelze nevidět, že se KSČM významně podílí na vládě, že nebýt jí, je otázka, jaká vláda by nám dnes vládla. Nebo si umíte představit jako předsedu vlády a ve vládě lidi z TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráty atp.? Jistě, někomu by to asi vyhovovalo, dokonce i vám některým seniorům, ale na to máte právo, nikdo vám nic nevyčítá. Jde však o to, že současné opoziční pravicové strany rozhodně nebudou hájit zájmy nás

seniorů a seniorek, sotva se budou angažovat za lepší podmínky sociálně slabých, za spravedlivý, právní stát, zasazovat o potrestání všech viníků za rozkradení státu, podvodníků a všech těch „demokratů“, kteří díky Václavu Havlovi si z listopadu 1989 udělali výnosnou trafiku!

Vážení přátelé, vážení kolegové, kolegyně, seniorky a senioři, vážení občané. Touto přímluvou se na vás obracíme jménem těch z nás, kteří jsme se rozhodli učinit něco jak pro nás starší a staré občany, ale také pro spoluobčany a celou společnost, protože naše životy právě ta společnost zajišťuje. Že ne vždy k naší spokojenosti, není třeba zmiňovat. Chceme-li však něčeho konkrétního, reálného dosáhnout, je třeba spojit úsilí, síly, snažení, což představuje vedle morálních hodnot lidí ve vedení hnutí také velké peníze. Říká se, že „Bez peněz do hospody nelez“, v našem případě však platí, že Bez peněz do velké politiky nelez! Jak výše zmíněno, někteří z ustanoveného hnutí Senioři 21 mají velké představy, už se vidí v Parlamentu, ale ve skutečnosti má hnutí obrazně řečeno prázdnou pokladnu, nedostačující program, nemá zpracovanou strukturu okresních, krajských kanceláří a základních organizací, což jsou základní podmínky pro činnost hnutí.

Protože jsme optimisté, věříme, že když se chce, tak mnohé (reálné) lze uskutečnit. To co chceme, co všichni potřebujeme, čeho se nám nedostává, toho můžeme dosáhnout spojením, resp. naší osobní podporou KSČM ve volbách, která má pro nás seniory pochopení a podporu nás, seniorů a seniorek uvítají. Dáme-li my, senioři, resp. důchodci a další lidé v podzimních volbách do Parlamentu své hlasy KSČM, budeme mít naději, že se po více jak 30 letech v naší společnosti něco zlepší, že se podmínky nejen nás seniorů, ale všech slušných, poctivě pracujících občanů ČR změní k lepšímu, abychom mohli klidně a spokojeně žít.

Chápeme, že pro někoho to může být těžké rozhodování. Je třeba zvažovat všechna pro a proti. Pokud však odmítneme tuto možnost, pak není jiného způsobu, jak naši situaci a situaci v celé naší společnosti

změnit. Žádáme vás, zvažte, co je pro vás, potažmo pro nás seniory a spoluobčany výhodnější, zda současné, neutěšené a mnohdy až tragické podmínky bez možnosti reálného zlepšení, nebo podpořit dobrou věc k prospěchu nás, ale i ostatních občanů České republiky.

Vážení přátelé, seniorky, senioři, občané. Děkujeme vám jménem všech, kteří se snažíme o lepší, spravedlivější a šťastnější život v naší vlasti, že se vážně zamyslíte nad našimi osudy a svým odpovědným rozhodnutím a přístupem k volbám podpoříte dobrou věc tím, že dáte své hlasy KSČM! Odevzdáním hlasů KSČM nemáme co ztratit, protože hlasy jiné politické straně nám lepší život nezaručí. Domníváme se, že po 30 letech zkušeností, jak je vedený náš stát, po 30 letech neustálého rozkrádání státních prostředků a státních podniků se nemůžeme příliš mýlit.

Hodně dobrého a pevného zdraví, pohodu, dobrou mysl, víru a spokojený život v rámci možností všem dobrosrdečným seniorkám, seniorům z Čech, Moravy a Slezska, jménem slušných, čestných a poctivých podporovatelů lepšího života seniorů a celé společnosti

 

Autor Jiří B a ť a, 82 let, Holešov, Václav Princ, 72 let, České Budějovice

Zdeněk Hykš , 75 let, Česká Lípa, Štefan Haviar , 80 let, Holešov,

Miroslav Schötta, 69 let, Plzeň

Předkládáme veřejnosti dne 22. 01. 2021

 

Pro informaci : Prohlášení z internetových stránek Senioři 21: S potěšením oznamujeme všem důchodcům a seniorům, že jsme úspěšně zaregistrovali nové politické hnutí – Senioři 21. S vaší podporou se budeme snažit napravit politické chyby, které byly příčinou rozkradení majetku ČR, to jest majetku nás všech. My všichni, kteří jsme žili třicet let v socialismu a třicet let

v kapitalismu, máme nezpochybnitelné právo posoudit a vybrat z obou režimů to nejlepší pro spokojený život nejen seniorů, ale všech občanů České republiky. Prosíme všechny, kteří by nám mohli a chtěli pomoci v rámci ČR, přímou účastí v našem hnutí, nechť tak učiní pro dobro svoje a všech občanů ČR. Voláme do svých řad všechny, kterým není lhostejno jaké budou důchody, zdravotní péče, inflace a další náležitosti, které ovlivňují životy našich seniorů důchodců. Připravujeme celorepublikový sněm a na něm rádi uvítáme zástupce všech regionů, s kterýma se poradíme o dalším postupu v přípravě na parlamentní volby 2021. Dále vás prosíme, o šíření tohoto prohlášení (přeposílat svým známým, umístit na nástěnky).

 

Program občanského hnutí Senioři 21

1.Budeme prosazovat sociální politiku, která zajistí všem seniorům a důchodcům, důstojné prožití svého stáří v suverénní ČR. Budeme spolupracovat s jinými hnutí a stranami napříč politickým spektrem, kterým bude vlastní spokojený život našich seniorů a důchodců. (kromě KSČM, pozn. autora) 2. Jsme zásadně proti posouvání odchodu do důchodu. Hranice 65 let je pro nás maximální. 3. Odchodem do důchodu, ukončit povinnost seniorů platit koncesi ČT a Českému rozhlasu. 4. Bude zřízen nedotknutelný důchodový fond,musí být plněn z rozpočtu 10% HDP, což je evropský průměr. 5. Budeme usilovat o revizi neziskových organizací. 6. Budeme prosazovat výplatu deset tisíc Kč každému důchodci,

před vánocemi. 7. Jsme zastánci plošné valorizace, pro každého stejně, bez ohledu na výši důchodu

 

Poznámka autorů dopisu seniorům a občanům ČR:

Jak z uvedeného vyplývá, program nové politické strany je zaměřen výlučně na otázky a problematiku života seniorů, o dalších aspektech společenského života ani slovo, například o řešení migrace, vztahu k EU, koncepce rozvoje státu, navrácení potravinové soběstačnosti, řešení navrácení rozkradených státních podniků, které nebyly zaplacené, ale vytunelované a nebyl splněn jejich privatizační projekt, řešení problémů školství a zhoršení kvality školství, zdravotnictví atd.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.01.2021 20:06

Opět se jedná pouze o snahu dostat se k penězům.A je úplně jedno,zda se o to pokouší Senioři 21 či Minář.Jde přece jen o prachy.Co se týká KSČM,tak se sama zlikvidovala díky svému vedení.Pavlíček Novotnů řekl porvé v životě pravdu.Komunisty dokázal zničit jen Filip a jeho pohůnci,hlavně Dolejš.Stala se z nich středová partaj a těch je na naší politické scéně dost a dost.Podpora této partaji je pro mne jen vyhozený hlas.A ten stejně ve volbách využiji,aby byl neplatný a nemohla si ho nějaká partaj přivlastnit,což jim jde ze všeho nejlépe.To přivlastňování.Takže letos mají politické partaje utrum!Ať vyhraje kterákoliv,tak se pro národ nic nezmění.


 
Francie se začíná bránit islámu

Francie se začíná bránit islámu

Pozdě, řeknete. Ovšem. Ale ještě tak dva roky zpátky bych nevěřila, že Frantíci někdy prohlédnou. Že fakticky najdou koule na to se aspoň krapítek ohradit vůči pomalé, nicméně už poměrně pokročilé islamizaci, která v zemi Galského kohouta probíhá.

 Nechceme aktivistický Ústavní soud

Nechceme aktivistický Ústavní soud

Ústavní soud České republiky začíná přitahovat stále větší pozornost. Už to je podivná okolnost, příliš nesvědčící konzervativní pověsti, kterou by měla být nejvyšší ústavní instituce proslulá.

Poslední domácí zprávy