• Čtvrtek, 25. únor 2021
  • Svátek má Rukojmí Liliana

JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce
Počet návštěv: 1079

JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce

Zbyněk  Prousek Článek od Zbyněk Prousek

je názoru Zbyněk Prousek, tzv. „lovec šmejdů“ alias soukromý detektiv z Mělníka, který pro internetové noviny RUKOJMÍ CZ řekl: S mimořádným zájmem a současně mimořádným znepokojením sleduji sérii mediálních zpráv o chování nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.

Zemanovy opakované zásahy do trestního případu kolem občanství a odsouzení dvou pražských úřednic!

Zemanovo angažmá v kauzách farmáře Petra Habersbergera!

Zemanovi nestandartní schůzky se soudcem Janem Czerninem, vzdáleným bratrancem restituenta Karla Eugena Czernina!

Atd., atp.

Zmíněné medializované kauzy ve mně jen a jen dovršily přesvědčení o tom, že JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce, nemluvě zde o podezřeních z dlouhodobého ohýbání práva k obrazu svému. Prvně mě o jeho přístupu k průniku spravedlnosti přesvědčil v kauze o gangu Mělnického šmejdího byznysu (čj. 6 NZN 1040/2017-46) a pak už jen jednu negativní informaci míjela druhá, atd.

Když jsem na semináři pod názvem “Spravedlnost a vymahatelnost práva - žijeme v právním státě?“, který pořádal Insitut Aleny Vitáskové pod záštitou poslance Jiřího Kobzy v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 7. 9. 2021 mimo jiné přednesl,

že

z nejrůznějších úhlů pohledu vnímám současný stav vymahatelnosti práva a spravedlnosti jako žalostný, a současně jako důsledek obvykle líné či

klientelismem prolezlé policie a každým dnem více a více chřadnoucí justice - s očividně invalidní soustavou státního zastupitelství,

že stále poznávám více a více lidí, kteří po zkušenostech s praxí konkrétních státních zástupců, mnohdy i soudců, již zcela ztratili víru jak v českou justici, tak ve spravedlnost v této zemi,

že ze zkušeností z oblasti trestní justice je pak pro mě přímo děsivý systémový stav, a to, že české soudy soudí jen to, co k nim státní zástupci pustí,

že státní zástupce nesmí zákon vykládat, ale plnit, že státní zástupce není soudce a nesmí proto práci soudců nahrazovat či úskočně eliminovat,

když jsem tvrdil a tvrdím, že nám v ČR z institutu státní zastupitelství postupně a potichu vyrostla jaká si čtvrtá - prakticky nekontrolovatelná absolutní moc, tak jsem věděl a vím, o čem hovořím.

Jsem názoru, že aktuální stav soustavy státního zastupitelství je dílem nejvyššího státního zástupce Pavla zemana (za velkého podílu VSZ: Bradáčové a Ištvána).

Inu, jaký pán - takový krám, a mnozí státní zástupci se bohužel podle toho také chovají.

Jejich aroganci, mstivost, ješitnost, lajdáctví, pohrdání jak občany, tak zákonodárci vnímám jako zneužívání veřejné moci dobře placenými lidmi.

V rámci své praxe i občanských aktivit se čím dál více setkávám s erudovanými názory či informacemi o tom,

jak je státní zastupitelství zaprodané politice umělého snižování kriminality,

jak jsou špičky SZ školeni v gesci Americké ambasády (Rekonstrukce státu),

jak někteří SZ manipulují s důkazy,jak rozhodovací praxe SZ postrádá dobré mravy,

jak pro mnohé SZ je mnohem jednodušší či dokonce výhodnější stanovit si vlastní pravidla rozhodování, než studovat a dodržovat platné zákony,

jak mnozí SZ využívají mechanismus „palec nahoru či palec dolů“, a k tomu svými – tzv. „právními názory“ právo neprovádějí, ale nahrazují, deformují, upravují či ohýbají k individuální potřebě.

Mám za to, že nanejvýš nutné utnout to, aby se státní zástupci schovávali v brnění „živých kauz“ či za štít „nezávislosti“, a naopak zahájit proces k tomu, aby státní zástupci byli kontrolovatelní, ze své funkce odvolatelní a za svá rozhodnutí odpovědní. Aby striktně respektovali legislativu, kterou zákonodárce, jakož to orgán vzniklý z vůle lidu vydal. Vyjádřeno jinak: Státní zastupitelství nesmí být stát ve státě, a je nejvyšší čas narovnat právní stát a začít vymetat Augiášův chlév.

Proto jsem jako občan ČR podal Vládě ČR návrh, aby byl JUDr. Pavel Zeman za využité § 9 odst. 2 Zákona o státním zastupitelství (Zákon č. 283/1993 Sb., v aktuálním znění) z funkce nejvyššího státního zástupce neprodleně odvolán.

Mělník 25. ledna 2021

Zbyněk Prousek
Občan ČR, aktivně podporující spravedlnost a vymahatelnost práva, a všestranně potírající podvodný „šmejdí byznys“. Soukromý detektiv, mediálně známý též jako „lovec šmejdů“ a člen výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

25.01.2021 19:36

Prohnilá je celá česká justice.Nejedná se jen o Zemana či Bradáčovou,ten jejich systém je prolezlý celým tzv. státním zastupitelstvím.Jenže nemají důvod se něčeho obávat.Soudci jsou díky neodvolatelnosti velmi snadno zkorumpovatelní.Stačí pokus o odebrání 13.a 14. platu.Hned vyhrožovali,že budou snadno zkorumpováni.To jsou stejně a ještě jim platy zůstaly.Stejné téma jsou státní zástupci,kteří beztrestně zasahují do všeho,co jim hrozí nějakým nebezpečím.Stačí jim i nabídnout nějakou protislužbu(peníze se dají snadno vystopovat) a ovlivní i to,co je jinak nezajímá.Policie někde sežene důkazy o vině a státní zástupce to vrátí k došetření pro věcné pochybení.Když ne on,tak soudce.Je to provázané a nelze se divit,když o stížnosti rozhoduje ten,proti kterému byla podána.Česká justice je celá jenom komedie ve hře na spravedlnost.Kárná komise ještě nikoho ze svých neshodila,maximálně důtka a nejvyšší trest je snížení měsíčního platu o deset procent po dobu tří měsíců.Soudce,který byl uznán za mentálně nemocného soudil,ale jeho rozsudky platí dál.Spravedlnost?Výsměch!


 
Francie se začíná bránit islámu

Francie se začíná bránit islámu

Pozdě, řeknete. Ovšem. Ale ještě tak dva roky zpátky bych nevěřila, že Frantíci někdy prohlédnou. Že fakticky najdou koule na to se aspoň krapítek ohradit vůči pomalé, nicméně už poměrně pokročilé islamizaci, která v zemi Galského kohouta probíhá.

 Nechceme aktivistický Ústavní soud

Nechceme aktivistický Ústavní soud

Ústavní soud České republiky začíná přitahovat stále větší pozornost. Už to je podivná okolnost, příliš nesvědčící konzervativní pověsti, kterou by měla být nejvyšší ústavní instituce proslulá.

Poslední domácí zprávy