• Čtvrtek, 25. únor 2021
  • Svátek má Rukojmí Liliana

Právní ochrana proti testům a vakcinaci
Počet návštěv: 1970

Právní ochrana proti testům a vakcinaci

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru. Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit.

U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Za nezletilého jedná tedy zákonný zástupce nebo můžete někoho pověřit.

Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti. Pokud se na hájení práv svého dítěte při poskytování zdravotní péče necítíte, můžete si zvolit jinou osobu, která je více neústupná a bude umět hájit práva pacienta důrazněji.

 

Hned po příchodu do ordinace, na odběrné místo nebo do centra očkování požadujte následující dokumenty, které Vám musí pracovníci předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 - § 27, § 31. Otázky, na které vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně, si zapisujte a nechte doložit, než budete pokračovat v přijímání lékařské služby.

    1. Certifikát kvality testu.

    2. Podrobnosti o výrobci testu.

    3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.

    4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.

    5. Dokumenty o schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

    6. Platné firemní licence:

·       osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,

·       nežádoucí účinky testovacích tyčinek,

·       platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.

    7. Dokumenty osoby, která test/očkování provádí:

·       Školení a zaškolení.

·       Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test/očkování provádí.

·       Pracovní povolení.

·       Její vlastní negativní certifikát – test na COVID-19.

    8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.

    9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

    10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.

 

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechte si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).

Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto přijmete poskytnutí zdravotní služby, máte nárok na využití svých zákonných práv.

 

PRÁVA PACIENTA PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 

1/ Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

 

Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny. Zde můžete pokládat jakékoli dotazy. Jelikož jste došli až sem a hledáte obranu proti poskytnutí zdrav. služby, musíte jich mít víc než dost. A opět lze použít dotazy ze začátku dokumentu, na něž vám nebylo srozumitelně zodpovězeno, respektive nebyly srozumitelně zodpovězeny.

Pokud nebyly dotazy, které jste kladli poskytovateli zdravotních služeb, řádně a srozumitelně zodpovězeny, nemůže být zdravotní služba poskytnuta, došlo by k porušení zákona. V této fázi se dá opět zastavit poskytnutí zdravotní péče.

 

2/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 b), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotnických výkonů.

Trvejte na poskytnutí informací o možných důsledcích a rizicích. Je vaším právem navrhovanou lékařskou službu odmítnout, pokud shledáte důsledky a rizika, která nechcete podstoupit. (Naučte se rizika, která jsou s danou lékařskou službou spojená, a pokud vám je všechna nepoví, můžete mu říci, že končíte s přijímáním zdravotnické služby, neboť vám neřekli všechna rizika, a že si na konzultaci najdete někoho jiného. Za rok, až vás doženou, můžete postupovat obdobně.

 

3/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 2 c), mají informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahovat údaje o jiných možnostech poskytnutí zdravotní péče, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta.

Trvejte zejména na těchto informacích. Dopředu víte, že u testů existuje mnoho druhů testování. Chtějte se všemi obeznámit a pak si svobodně vyberte variantu, kterou uznáte za vhodnou. My nyní doporučujeme krevní test. Jsou k dostání ve vybraných lékárnách. PCR test ať si poskytovatel zasune do svého libovolného otvoru. Naučte se všechny druhy testů, které jsou na trhu, a pokud vám je všechny nepoví, můžete mu říci, že končíte poskytování zdrav. služby, neboť vám neřekl všechny možnosti poskytnutí zdrav. péče a ztrácíte v něj důvěru, a že si na konzultaci najdete někoho jiného.

 

4/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 c), má pacient dále právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

Toto právo máte i v případě, že se vám poskytovatel snaží vše řádně vysvětlit. Je to zákonné právo a nepotřebuje odůvodnění.

 

5/ Podle zákona č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 b), má pacient dále právo zvolit si poskytovatele, popřípadě jiného zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

Když vám bude nejhůř, oznamte pracovníkům využití svého práva zvolit si jiného poskytovatele zdravotnické služby. Koho si vyberete, kdy a kde, je vaše soukromá věc. Nic jim do toho není.

 

Zdroj:

https://www.nejvic-info.cz/pravni-ochrana-pred-nucenym-testovanim-a-vakcinaci-pripravila-aliance-narodnich-sil/

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

20.02.2021 19:40

Vzhledem k tomu,že vakcinace je údajně nepovinná,tak odmítnu z toho důvodu,že výrobce odmítá na svůj výrobek poskytnout záruku,což je dohledatelné i na netu.A tím pro mne veškerá diskuze ohledně vakcinace končí.Těžko mi bude obvodní lékař předkládat nějaké papíry o vakcíně.Ten to totiž dostane příkazem,ale bez požadovaných dokumentů.A s tím se hádat vžádném případě nemíním.


 
Francie se začíná bránit islámu

Francie se začíná bránit islámu

Pozdě, řeknete. Ovšem. Ale ještě tak dva roky zpátky bych nevěřila, že Frantíci někdy prohlédnou. Že fakticky najdou koule na to se aspoň krapítek ohradit vůči pomalé, nicméně už poměrně pokročilé islamizaci, která v zemi Galského kohouta probíhá.

 Nechceme aktivistický Ústavní soud

Nechceme aktivistický Ústavní soud

Ústavní soud České republiky začíná přitahovat stále větší pozornost. Už to je podivná okolnost, příliš nesvědčící konzervativní pověsti, kterou by měla být nejvyšší ústavní instituce proslulá.

Poslední domácí zprávy