• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Oldřich Lukáš rozmlouvá s Alenou Vitáskovou o českých národních zájmech – část 10.
Počet návštěv: 1008

Oldřich Lukáš rozmlouvá s Alenou Vitáskovou o českých národních zájmech – část 10.

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Dobrý den, vážená paní Aleno, žijeme v době informační války o naše vědomí a hlavně svědomí. Na jedné straně brutální propaganda lží a drastická cenzura pravdy, na straně druhé stále se zmenšující prostor pro občany, kteří si uvědomují, co se děje, a chtějí zvolat Král je nahý! Je opravdu smutné, že šíření necenzurovaných informací a nepovolených názorů se přesouvá do hledáčku zkorumpovaných práskačů a co je ještě horší – do působnosti orgánů činných v trestním řízení. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že proti tomu, co páchá propaganda dnešní, byla ta „totalitní“ z osmdesátých let jen nesmělou milostnou předehrou. Co Vy na to?

Myslím, že s experty na odhalování nežádoucí propagandy, tedy pravdy, se v tomto čase roztrhl bezedný pytel plný ubohostí a naprostých pitomostí. Buď prodali své svědomí, nebo se sami stali obětí propagandy svých chlebodárců a slouží ďáblu jen nevědomě, což je varianta ještě horší. Dennodenně potlačují hlas intuice a bojují se svým svědomím, skrze brýle Temnoty nevidí nic a přes sluchátka mainstremu si nechávají permanentně vymývat mozek sugescemi zločinců, kteří se rozhodli ukrást svět a zotročit celou populaci. Odmítají se bavit o faktech a jakoukoli smysluplnou argumentaci nahrazují pouhou vírou. A to vírou v mamon či kariéru, tedy ve „světlo“, které však vychází z baterky samotného ďábla. Tak neochvějnou víru by jim mohla závidět i nejedna sekta.

Zajímavé je, že ta oficiální, tedy mainstreamová propaganda zahrnující nás vodopádem polopravd, lží a propagandistických prefabrikátů má sice k dispozici neomezené prostředky, ale její kreativita je žalostně ubohá. Jede ve stále stejném formátu: vygenerovat problém (spáchat zločin), vymyslet nepřítele (viníka), vyrobit proti němu důkazy, zatajit pravdu a fakta, zaplavit vše göebbelsovskou propagandou, transformovat lež na pravdu a pravdu polepit nálepkami lži. Jedou tak ve formátu politickém (protiruská vzteklina), obchodním (kšefty bank a nadnárodních korporací), zdravotním (vakcinace zdravých lidí nebezpečnými látkami), duchovním (devastace tradičních hodnot, dehonestace klasické rodiny, likvidace národních kořenů). 

Nemohu nesouhlasit. Tím spíš, že placení anebo naivní, či mentálně zanedbaní a eticky nemocní „věrozvěsti“ mainstreamové propagandy byli instalováni do role posuzovatelů pravdy a cenzorů nežádoucích informací (pochopitelně v rozporu se zákony) – prý v zájmu odhalování cizí propagandy, čímž se ovšem stali nositeli propagandy mnohem horší. Jen mi vrtá hlavou, proč při jejich výjimečných schopnostech jaksi neregistrují např. obludné útoky extrémně nenávistné propagandy protiruské. Nemohu se ubránit pocitu, že mají dvojí metr a jsou nakaženi virem předsudečné nenávisti. Aktivně pomáhají likvidovat pravdu, nezávislé názory a jejich nositele, čímž devastují nejen svobodu slova, ale i myšlení celého národa v měřítku vpravdě mamutím! Ačkoli tito sedmilháři zacházejí s pravdou jak medvěd s mikroskopem, kolosální protiruská, proválečná, protitrumpovská či provakcinační propaganda jejich bystrozraku z nepochopitelných důvodů stále uniká.

Jelikož je mi jasné, jaké nálepky nám právě oni za tento rozhovor přidělí, domnívám se, že nebude na škodu přenést se do roviny konkrétnější a porovnat současnou propagandu s tou „totalitní“, tedy socialistickou z osmdesátých let. Zažil jsem obě a stařecká demence se mi stále taktně vyhýbá, takže věřím, že si takovou smělost mohu dovolit.

Zajímavý nápad! Myslím, že i já mohu lecčíms přispět ku zdaru. Dejme se tedy směle do toho!

Propaganda za socialismu nás zahlcovala prázdnými hesly, nutila na schůze a pomlouvala imperialismus (neměli jsme ani tušení, kolik pravdy v tom bylo). Nicméně sama si nastavila nepřekročitelné limity! Jako nedotknutelné kameny civilizace ctila a nikdy si netroufla cenzurovat, zpolitizovat či jakkoliv zneužívat několik základních pilířů. Souhlasíte?

Jak by ne! Napadá mě jich hned několik. Například úcta k vlasti a národním kořenům. Jistě si vzpomínáte, jak nás nejednou otravovalo memorování národních písní, básní, pořekadel, tradic, výuka historie s akcentováním slovanské sounáležitosti, opěvování národního dědictví na všech frontách (hudba, literatura, obrazy, sochy, architektura a mnoho dalších). Avšak dalo nám to jasné vědomí národní identity a hrdosti na to, kým jako národ jsme.

Přesně tak! Dokonce ona propaganda, ač neměla v oblibě náboženství, neútočila proti křesťanským hodnotám. Vzpomínám, jak rádi jsme naslouchali pohádkám a pověstem utvrzujícím nás ve víře, že dobro vždy zvítězí nad zlem, pravda nad lží, čestnost nad křiváctvím. Do našich duší se tak ukládala úcta k hodnotám prověřeným generacemi našich předků, probouzelo se a posilovalo naše svědomí.

S tím souvisela i ochrana tradiční rodiny. Nejenže ji propaganda nenapadala, ale rodina byla systematicky chráněna v řadě oblastí. Rodinná výchova rozvíjela nejen individuální dovednosti, ale i úctu k rodičům a k opačnému pohlaví, posilovala přirozenou roli muže a ženy, vedla k odpovědnosti, k respektu k zákonům života. Rodina dostávala i rozsáhlou hmotnou podporu vč. bydlení a třeba i rodinných rekreací.

A tím vším prolínala úcta k jistým etickým principům, chcete-li vyšším principům mravním. Výchovně vzdělávací systém učil základům společenskému chování, vedl k respektu ke starším, k autoritám, ke státním symbolům (vlajce, hymně aj.) a (nejen) na pořekadlech učil obecným zákonitostem života. Facku od učitele jsme doma tajili, abychom nedostali nářez navíc ...

Tehdejší propaganda nebourala ani nezesměšňovala sociální postavení člověka a sociální jistoty. Ani ve snu nás tehdy nenapadlo, že bychom neměli peníze na jídlo, vodu, energii, že bychom nesehnali práci nebo museli dřít jako otroci za minimální mzdu, že bychom neměli střechu nad hlavou, nemohli s rodinou každoročně na dovolenou, neměli na dopravu, museli platit za školství či zdravotnictví, nebo byli zničeni exekutory. Žebráky a bezdomovce jsme vůbec neznali. Avšak tehdejší „propaganda“ nás před nelichotivými sociálními aspekty v západním kapitalismu zcela běžnými, už tenkrát varovala.

Zmínit bychom měli i další rys tehdejší propagandy – obrovský akcent na význam práce. Pracovat bylo povinností (bez práce nejsou koláče), poctivá práce (zejména manuální) byla ctěna, řemesla vzkvétala, v mnoha oborech jsme se blížili světové špičce, tradiční výroba byla chráněna a podporována.

Ano, určitě bychom nalezli řadu dalších limitů, které si tehdejší propaganda nikdy nedovolila překročit. Na druhé straně jsme neměli propagátory LGBT, problémy s feministkami, uprchlíky, rasami atd., ale nějak nám to, kupodivu, nechybělo, přesněji – nikomu nevadili a nikoho to nezajímalo. V obchodech chyběly západní potraviny v luxusních obalech, avšak ty naše byly mnohem zdravější. Sporty a nejrůznější druhy tvořivosti byly dostupné každému. Soudy neřešily pitomosti, politické a mafiánské pletichy, ani exekuce, netrestaly za názory, ale za zločiny a činy vlastizrádné. Ano, kradlo se, ale jen v rozsahu, který nikoho vážněji neohrožoval, neexistovaly ekonomické tunely, církevní 3 restituce, ani vykrádání republiky strategickými investory. Administrativa neměla počítače, a přesto byla co do rozsahu jen chudým odvarem té dnešní. Banky a spořitelny nevyvážely stamiliardy za hranice, ale pomáhaly za hubičku financovat dlouhodobý rozvoj každému, nenaháněly své klienty do sítí exekutorů. Voda a energie byly za pár šupů. Ano, na západní hranici byly ostnaté dráty, vojenská služba byla povinná, ale úroveň bezpečnosti byla pro dnešní rodiče strachující se o své děti na každém kroku téměř nepředstavitelná. Tehdejší propaganda o takovýchto „vedlejších“ problémech opravdu nemluvila, ale ne proto, že by je utajovala, ale prostě proto, že nebyly podstatné.

Zato propaganda dnešní všechny hodnotové pilíře, které i pro tzv. totalitní propagandu byly nedotknutelné (viz výše), cílevědomě bourá, aby po nich zůstal jen chaos, národní vykořenění, etický úpadek a mravní nihilismus. Vyřvává o právech, ale odmítá jakoukoli odpovědnost. Od základu převrací význam pojmů, co dřív bylo trestné, díky jí je čestné, a co bylo čestné, mnohdy je dnes trestné. Odpůrci takovéto kolosální devastace jsou zasypáváni nálepkami končícími na -ismus, -fob, -fil a dalšími, jsou dohonestováni a šikanováni.

A nejen to. Novými „hodnotovými“ pilíři soudobé propagandy se stala nenávist k vlasti, devastace klasické rodiny, zneuctění tradičních hodnot, padělání historie, rozbíjení společnosti, chamtivost, bezohlednost, lež, nenávist, kariérismus, bezbřehý egoismus, nespravedlnost a příprava na válku s Ruskem. Díky této propagandě ztrácíme národní i lidskou identitu. A také budoucnost. V tomto anticivilizačním mlýnu jsou drceny naše kořeny i základní lidský kompas – svědomí. A co je nejhorší – zavládla cenzura, šmírování a udavačství, za které by se nejedna totalita zastyděla. Pravda, cenzura má už jiný název – boj proti dezinformacím, ale ve skutečnosti jde o potírání nepohodlných postojů a vymývání mozků novodobou superpropagandou. Šíření zpráv a názorů, které se liší od oficiálně schválených, může již být hodnoceno jako trestný čin. A ze všeobjímajících mraků této propagandy se nám vynořuje novodobý fašismus.

K tomu není co dodat. Snad jen otázku nejzásadnější: Která z obou propagand je nebezpečnější?

Myslím, že tuto otázku výjimečně ponechám nezodpovězenu. Nechť si odpověď najde každý sám. Snad jen tichou návodnou poznámku: zákony Všehomíra žádnou propagandou znásilnit nelze!

S úctou a pokorou k pravdě a dobru bez jakékoliv propagandy jsme se tak propracovali k pozoruhodnému závěru. Děkuji Vám, milá paní Aleno, a těším se na další pokračování.

Já vám děkuji rovněž, pane Oldřichu, a jsem zvědava, s jakým tématem na mne příště vyrukujete.

 

S paní Alenou Vitáskovou rozmlouval Oldřich Lukáš nezávislý publicista a spisovatel, dopisovatel MV pro záchranu Evropy, n.d.i.

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

06.04.2021 20:42

Každým dnem se blíží chystaná (pečlivě připravená) válka s Ruskem. Vojenské provokace na ruských hranicích se stupňují. Z (tureckého) dronu byla vypálena salva na přízemní rodinný dům v donbaské oblasti, při níž byl zavražděný pětiletý chlapeček a zraněna jeho babička. To musel být pro střelce, kteří z kamer vidí kam míří, skutečný požitek! Spustili spoušť, dítě bylo okamžitě mrtvé, žádné slitování. Náš mainstream takové drobné příhody, jimiž se vojáci obsluhující dron pobaví a mají si o čem vyprávět, nikdy nepustí do étéru. To, že jsou v DLR a LLR ostřelována města s civilním obyvatelstvem nikoho z těch, kdo chtějí vyvolat horkou válku s RF, netrápí. Situace na jihovýchodní Ukrajině eskaluje. Rusové (Slované) nejsou hodni bytí na tomto světě. Hitler se nás neptal na naše hodnoty a jejich sdílení. Chtěl nás vyhubit v rámci "Endlösung", konečného řešení. O nic jiného nejde ani jeho následovníkům. Ideální stav je ten, že se Slované, poštvaní proti sobě, sami vyvraždí. Strýček Sam bude blahosklonně přihlížet, jak s jeho dodanými zbraněmi plníme jeho vůli. Češi měli vždy nesmírné množství kolaborantů, kvůli nimž v dobách ohrožení šeptali a nemohli se na nikoho spolehnout. Následovala udání cizákům a trýznění vlastenců před popravou. ...Byli bychom velmi naivní, kdybychom se domnívali, že současní kati ČR jsou nepřipraveni. Že by si rozmyslili (už kvůli vlastním rodičům) své kroky, které podniknou vůči národu. Co nás tedy čeká. ...V případě vypuknutí konfliktu, války, budeme zcela odstaveni od informačních zdrojů. Bude znít jedna jediná propaganda, ta, jenž do nás bude hustit, že Rusové musí být zničeni, protože by jinak byli zkázou civilizace. Naše telefonní spojení zanikne. To vše bude konáno k našemu dobru, abychom pochopili blahodárnost válečného tažení proti RF. To je přece jediná možnost, jak přežít. Jistě je již dnes připravena loutková vláda s rychlým odstraněním prezidenta Zemana a všech politiků i občanů, kdo věřili v mezinárodní spolupráci. Musí se od nás vyčistit prostor, abychom nepřinášeli "hoaxy". Pak teprve zavládne ordnung potřebný pro klidný průběh naplánované války. Potom teprve si užijeme tu pravou americkou demokracii, která se neomezuje jen na humanitární bombardování bezvýznamných slovanských zemí a jejich obyvatel, jako je Srbsko. Vždyť přece víme, jak dopadnou křesťanští Slovani, když bojují proti mustimským mafiím kšeftujícím, mimo jiné, s lidskými orgány. Soudkyně Carlo Ponti dala v Haagském procesu ruce pryč před zločiny, kdy bylo dokázáno na 300 vražd mladých lidí za účelem odebrání orgánů. Budiž jí za to dík. Ing. JUDr. Miloševič se obhajoval sám. Když vyšla pravda najevo, byl ve vězeňské cele popraven. .....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

06.04.2021 18:20

Už jsem to psal kolikrát.Dnes jsou děti a mládež vychováváni k sobectví a snaze žít na úkor druhých.Velký bratr své děti vychovává k úctě k vlasti a jejich hodnotám,u nás je to jen všechno pro cizinu.Je to dáno politiky a jejich partajemi,které si uzurpovaly moc do svých rukou a nehodlají se jí vzdát.Proto také odmítají referendum.281 lidí v parlamentu a další na vládních místech se dá snadněji zkorumpovat,než celý národ.Toho využil šmejd Topolánek a protlačil parlamentem Lisabonskou smlouvu.Ta se měla původně schvalovat v referendu a po krachu ve dvou státech už stačil jen parlament.Zcela v duchu bruselské "demokracie.Od té doby se dostala do chodu cenzura,aby se předešlo nevhodným názorům vůči Bruseli.Ti skuteční novináři byli vyhozeni a nastoupili presstituti,kteří lžou bez toho,že by se začervenali.Prodali se mamonu stejně,jako politici a jejich partaje.Co si občané volí,to je zastupuje.Tak si nestěžujte.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...