• Pátek, 23. duben 2021
  • Svátek má Rukojmí Vojtěch

Vidle v procesu
Počet návštěv: 460

Vidle v procesu

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

V předchozích článcích o „velké daňové kauze“ či „kauze Zadeh“ u Krajského soudu v Brně jsem popisoval obtížné plížení procesu k závěru. Zmínil jsem se, že před závěrem hlavního líčení dne 23. března státní zástupce Aleš Sosík předložením požadavku na výslech dalších svědků „hodil vidle“ do snahy předsedy senátu Aleše Novotného dovést konečně řízení k závěrečným řečem. Zdržel tím řízení o týden.

Při dalším jednání dne 29. března se ukázalo, že „hození vidlí“ nemělo jiný účinek než ztrátu času: předvolaní svědci se nedostavili. A předseda senátu začal preludovat na motiv zahájení závěrečných řeší. Než jsme se ale dověděli, co chce podniknout, nečekaně povstal obž. Shahram Zadeh a do jeho směřování k závěrečným řečem „vhodil vidle“ obnovením zájmu o dohodu o vině a trestu. Požádal o jednání se státním zástupcem na toto téma.

Předsedu senátu viditelně zaskočil. Vyhověním požadavku by zřejmě jednal proti svým původním záměrům na rychlé ukončení nekonečného procesu. Ale jednoduše žádost odmítnout nemohl, pouze se snažil žadatele od jeho záměru nenásilně odvést. Obž. Shahram Zadeh projevil zájem o dohodu již dříve, a to jako první ze všech. Ale z tohoto mračna nezapršelo, neboť žadatel nebyl ochoten se doznat, že organizoval a řídil skupinu pachatelů, kteří se dopouštěli daňových úniků. K jednání se státním zástupcem na toto téma tehdy vůbec nedošlo. Za těchto okolností byl jeho návrat k myšlence dohody velmi překvapivý.

Ale ani státní zástupce nemohl jednoduše odmítnout žádost o jednání, takže Aleši Novotnému nezbylo, než vytvořit potřebný časový prostor dalším odročením hlavního líčení.

Obžalovaný má ze zákona právo volit prostředky a taktiku obhajoby. Nelze proto nic namítat proti obnovení zájmu o dohodu o vině a trestu. Ovšem otázka po důvodech tohoto myšlenkového vývoje pana obžalovaného visí ve vzduchu. Když s návrhem na uzavření dohody o vině a trestu přišel 1.prosince 2020 poprvé, byl jsem k jeho záměru skeptický. Pochyboval jsem, že by obž. Shahram Zadeh mohl být ochoten doznat se k organizování a řízení zločinecké skupiny, popř. že by žalobce mohl upustit od vyžadování doznání právě v tomto směru. Ovšem od té doby došlo k vývoji v dokazování, který se zdá být pro pana obžalovaného příznivý. Výpovědi žadatelů o dohodu a svědků, kteří od 1. prosince vypovídali před soudem, oslabily důkazní situaci ve věci jeho domnělé pozice zakladatele skupiny a organizátora podvodných obchodů s pohonnými hmotami. Vyjednávání o dohodě o vině a trestu bude za těchto okolností zkouškou sebevědomí a tvrdošíjnosti státního zástupce Aleše Sosíka, který bude muset uvážit, zda uvedené obvinění obž. Shahrama Zadeha argumentačně udrží. Vodítkem by mu mohl být vývoj v druhé kauze obž. Shahrama Zadeha: ministryně spravedlnosti Marie Benešová (kdysi obhájkyně pana obžalovaného ve vazebním řízení) napadla stížností pro porušení zákona rozsudek senátu předsedkyně Haliny Černé právě kvůli neoprávněnému přiznání skupině obžalovaných povahy zločineckého uskupení, organizovaného a řízeného obž. Shahramem Zadehem. Od vazebního řízení až dosud základní doktrinou procesu byla snaha odsoudit obž. Shahrama Zadaha za každou cenu. Za pár dní budeme vědět, zda se jí bude žalobce držet i nadále.

V každém případě je zřejmé, že vývoj důkazní situace v závěrečné části procesu je pro žalobce nepříznivý a výsledek jednání mezi státním zástupcem a obž. Shahramem Zadehem bude důležitý nejen pro pana obžalovaného osobně, ale i pro ostatní účastníky z vrcholu pyramidy obžalovaných.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Negramotný nebo arogantní?

Negramotný nebo arogantní?

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel publikoval v Právu článek „Důrazná odpověď na agresi, spolupráce doma i ve světě“. Napsal tam doslova toto: „To, že byl útok na sklad ve Vrběticích proveden příslušníky speciální jednotky zpravodajské služby, je fakticky vojenské napadení. ..... to, co se stalo, by mělo sloužit jako vystřízlivění pro řadu našich politiků i občanů.“

Poslední domácí zprávy