• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Hovory AV 11. - Volby Oldřich Lukáš rozmlouvá s Alenou Vitáskovou o českých národních zájmech – část 11.
Počet návštěv: 835

Hovory AV 11. - Volby Oldřich Lukáš rozmlouvá s Alenou Vitáskovou o českých národních zájmech – část 11.

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Dobrý den, vážená paní Aleno, již po jedenácté se scházíme, abychom si povídali o českých národních zájmech a souvisejících otázkách. Dnes bych si dovolil nastolit téma aktuálně snad nejdůležitější – volby. Po zkušenostech z Ameriky, kde při volbách prezidenta došlo k největšímu podvodu v hitorii této civilizace, nebude od věci vzít si z nich poučení i pro nás. Co Vy na to?  

Nepochybně! Když zloděj křičí chyťte zloděje, když společnost pronásleduje okradeného, když se justice odmítne zabývat fakty a ignoruje zákony, aby mohla požehnat megazločinu popírajícímu základní pilíře demokracie, toť situace krajně varovná.

Všichni víme, co se v USA stalo. Za pomoci celé pejády podvodů včetně těch nejsofistikovanějších řízených ze zahraničí bylo Donaldu Trumpovi ukradeno až 20 mil hlasů a překlopeno ve prospěch Joe Bidena. Víme také, co se nestalo – je to v podstatě vše, čím nás dennodenně krmil mainstrem, který se tak stal součástí onoho obludného spinutí. Tisíce důkazů, místopřísežných svědectví, fotodokumentace, videodůkazů, expertních analýz, žalob právníků atd., tím vším se orgány spravedlnosti USA odmítly zabývat, aby všemu dal korunu Kongres, který udělal totéž. Díky tomu si celá Amerika uvědomila, kdo jí to vlastně vládne. 

Kdyby jen lehký odér z toho, co se stalo v Americe, zavál do Ruska či Běloruska, panečku, to by byl nářez, to by bylo sankcí, z toho by naše média a různí Petříčkové dostali přinejmenším vzteklinu. Bohužel, jak vidno, demokracie a spravedlnost už evidentně dostaly dvojí tvář, dvojí metr, dvojí předsudečnou nenávist a dvojí výklad pravdy. Můžeme pak vůbec ještě mluvit o demokracii? Když v Číně prezident vypnul facebook, to bylo řečí o totalitě, ale když v Americe facebook vypnul prezidenta, nastalo hrobové ticho. Tak a teď mi řekněte, kde je demokracie a kde totalita?

Myslím, že odpověď známe všichni. Zanedlouho však u nás proběhnou parlamentní volby. Jaké poučení si z toho všeho můžeme vzít?

Zaprvé je nezbytné zpřístupnit systém (program) sčítání veřejnosti a zdrojový kód nechat posoudit expertům, kteří v amerických volbách celý ten grandiózní podvod odhalili. Zadruhé: jakýkoliv IT produkt vyhodnocující výsledky voleb (systém, přenos a sčítání) nesmí mít absolutně nic společného s firmami, které se na americkém podvodu podílely, stejně jako s manipulátory v pozadí, zejména Sorösem, Gatesem a podobnými. Zatřetí: považuji za nezbytné zajistit paralelní nezávislé sčítání. Jakmile přijede předseda komise z volebního okrsku na úřad, aby vložil do systému výsledky, tyto budou současně vloženy do paralelního systému. Ten by měl být také plně pod kontrolou mezinárodních expertů, avšak na jiném SW základě. Začtvrté: od zahájení voleb zcela zakázat zveřejňování jakýchkoliv dílčích výsledků, neboť právě zkušenost z Ameriky jasně říká, že jejich hlavním posláním bylo dávat manipulátorům voleb on-line informace o tom, jak se vše vyvíjí, a podle toho volby upravovat. Teprve po ukončení voleb a sečtení hlasů v obou větvích se ve stejný okamžik zveřejní výsledky obou sčítacích linií a musí souhlasit na jediný hlas. Pokud ne, lehce se dohledá příčina. Berte ale v úvahu, že jsem laik v této oblasti.

Plně s vámi souhlasím, neboť vzpomínám na zázračné zmrtvýchvstání TOP 09 při posledních volbách. ČSÚ by si měl před volbami pečlivě prověřit svoji infrastrukturu, aby nedošlo k náhodným výpadkům, zaplavení serverů apod., neboť to jsou právě okamžiky, kdy se přepíná z čehosi na cosi, kýmsi a s čímsi. V USA právě v takových chvílích proběhlo nejvíce podvodů.

To nepochybně, na to musíme být připraveni, nemůžou dělat nic mimo veřejnou kontrolu. A k oněm čtvero bezpečnostním podmínkám bych přidala ještě pátou – zcela eliminovat korespondenční hlasy. Neboť ty se staly dalším významným zdrojem podvodů. A ještě jednu úpravu bych doporučila – omezit volby na jediný den. Když to zvládnou mnohem větší státy, tak proč ne my? Ušetří se finance a eliminují se možnosti manipulací v době uzavření volebních místností.

Jednoznačně! Považuji za nesmírně důležité iniciovat v parlamentu takovou úpravu volebního zákona, která vše, o čem jsme hovořili, do něj neprodleně zapracuje. Bude náramně vypovídající sledovat, jak kdo bude pro takové změny hlasovat. I pouhé zdržování celého procesu sejme všem podvodníkům masky a voličům pak bude naprosto jasné, s kým mají tu čest.

Tak jest! Pokud toto v parlamentu nikdo nepředloží, volby ztratí jakýkoliv smysl, neboť výsledky budou takové, jak si už dnes naplánovali. Asi není náhodou, že se prý Ivan Bartoš vyjádřil v tom smyslu, že je připraven dělat předsedu vlády. Neskutečná sebedůvěra, nemyslíte? Na základě čeho? Prozkoumáme-li napojení Pirátů na Antifu a Soroše, myslím, že povytáhnout nad tím obočí nestačí.

Toto jsou vpravdě svatá slova. Jen bude-li volební zákon takto upraven, má smysl pokusit se celou neparlamentní scénu spojit do jednoho, nanejvýš dvou subjektů, které pak budou mít velkou šanci uspět a vyčistit ten Augiášův chlív zvaný Velká politika. 

Snad ještě jednu důležitou změnu bych si dovolila navrhnout: Zrušit diskriminační, ne-li zločinnou podmínku pětiprocentní hranice pro vstup do parlamentu. Neboť poslanců je 200, jeden poslanec tedy tvoří půl procenta, takže nevidím nejmenší důvod, aby se hranicí, má-li se vůbec nějaká stanovit, stalo 1%, tedy dvě křesla v poslanecké sněmovně. Že by tam bylo dvakrát tolik partají a nebylo by možné tvořit silné koalice? No zaplať Bůh za to! Horší než dnes už to být nemůže.

Nesmírně důležitá pravda! Nezbývá, než vyzvat všechny, kterým jde o budoucnost této země a našich dětí, aby nad obsahem tohoto rozhovoru hluboce přemýšleli a pomohli prosadit zmiňované podmínky volebního zákona jako nejvýznamnější úkol svého života! 

A neuděláme-li to, bude velmi zle, neboť opět budou hlasovat o nás bez nás ti, kteří chtějí tuto zemi rozkrást, národ zdevastovat a z občanů udělat vyhnance ve vlastní zemi, ne-li dálkově ovládané otroky.

Milá paní Aleno, myslím, že se nám v našich rozhovorech podařilo poodkrýt i jinou, málo známou stránku vaší osobnosti. Díky jim už veřejnost bude vědět, že nejste jen odborník na energetiku a velký bojovník za spravedlnost, ale také člověk, který náramně dobře ví, jaké jsou naše národní zájmy, a zná cestu, jak je ochránit. A také odvahu za ně bojovat a nepodlehnout korupci ani jiným tlakům, což jste svým dosavadním životem nejednou prokázala. A jelikož vím, že v nejlepším je dobré přestat, myslím, že dnešním rozhovorem bychom mohli naše dosavadní setkávání ukončit, byť jen, jak věřím, dočasně.

Ano, pane Oldřichu, můj pocit je podobný tomu vašemu. Určitě se naše cesty ještě mnohokrát sejdou a těšme se, že to bude vždy jen v lepších časech. Takže přijměte mé hluboké díky za čas, který jste mi věnoval. Kéž to pomůže naší zemi, vlastencům a těm, kteří nepřestali ctít tradiční hodnoty, klasikou rodinu a odkazy našich předků!

Já vám děkuji rovněž, bylo mi ctí a potěšením. A tlumočím vám poděkování i jménem Mezinárodního výboru pro záchranu Evropy a jejího kulturního dědictví, které vám uděluje mimořádné ocenění, jež vám tímto předávám. 

S paní Alenou Vitáskovou rozmlouval Oldřich Lukáš

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.05.2021 12:07

Podřídit se cizí vůli nemusíme,ale chtějí to tak naši politici,co sedí v parlamentu.A to bez ohledu na partajní příslušnost.Myšlení těchto subjektů se projevuje zbabělým rektálním alpinismem.Jen se jim podařilo přesvědčit poměrně velkou část občanů o správnosti takového přístupu.Co si občané nechají líbit,to jim politici dají v plné míře.Však v případě války nebudou ani politici a ani jejich potomci v zákopech,ale v krytech.Vzhůru a radostně ke světlým zítřkům.Jen ta hesla používají obě strany.Jak se razilo heslo v prvních volbách v roce 1946.Volte voly,volte krávy,jen nevolte klerikály.To po zkušenostech s jejich chováním při německé okupaci v letech 1939-1945,která stála životy 360 000 našich občanů.Stejně se tam objevují pravidelně.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

14.05.2021 10:58

Všichni víme, že se musíme podrobit příkazům globální moci. Jsme manipulovani tak, jako ještě nikdy v našich dějinách. Musíme se podřídit vůli těch, kdo nás plně ovládají. Za vyboceni následují tresty. Jsme si vědomi, že se musíme podřídit globální moci. Akce globalistu probíhá v duchu humánnosti a ohledu k našemu zdraví. To, že nošení roušek vedlo k rychlému šíření covidu víme všichni. Je nejvyšší čas vystřízlivět a k naordinovanym dobrum se chovat skepticky. Vakcíny jsou spichnute horkou jehlou, nebo naopak velmi pečlivě pripraveny předem k účelům omezení světové populace. To se projeví už po roce nucených aplikací těmito prostředky hromadného ničení. Osvetimske pece mohou zůstat mimo provoz. Zkrátka se přestaneme množit. Čas ukáže. Vakcína je buď nevyzkousena nebo naopak předem připravená jako biologická zbraň. Mějte se hezky.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...