• Úterý, 18. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Vladislav

O sebechvále Igora Stříže
Počet návštěv: 1078

O sebechvále Igora Stříže

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Některé komentáře ke jmenování Igor Stříže nejvyšším státním zástupcem jsou nesouhlasné. Lidé připomínají jeho minulost vojenského prokurátora a člena KSČ, často s dovětkem, že ve sboru státních zástupců je dost osvědčených jedinců bez předlistopadové zátěže, takže vládou schválený výběr Marie Benešové byl nemístný. Igor Stříž odpovídá věcně, zdá se, že bez hněvu, a zdůrazňuje, že pro své jmenování neudělal vůbec nic. Prostě jen přijal nabídku. Nelze se divit: na sklonku kariéry již s další počítat nemůže. K výhradám k předlistopadové minulosti se staví odmítavě a zdůrazňuje, že při výkonu služby vždy dbal o zákonnost svých rozhodnutí a ostatně trestný čin odmítnutí nástupu vojenské služby znala i Masarykova republika a v zákonících jej měly a stále mají mnohé demokratické státy. 

Odkaz na zákonnost rozhodnutí vyvolává otázku spíše filozofickou, zda právo protiprávního režimu je plnohodnotným právem nebo jen institucionalizovaným bezprávím. 

Odkaz na poměry v Masarykově republice je ale nemístný, neboť ve své době patřila k hospodářsky nejvyspělejším evropským zemím a byla jedinou demokracií na východ od Rýna. Během celé své existence musela opakovaně bránit územní  celistvost a vnitřní bezpečnost s použitím branné moci. V obklíčení nepřátelskými sousedy se pak neubránila proti mohutné přesile nacistického Německa. Za těchto okolností by odpíračství bylo vážným proviněním. 

Naproti tomu Igor Stříž sloužil okupovanému státu s loutkovou vládou, jehož armáda nemusela nikdy vlast aktivně bránit a proti okupačním vojskům ji ani bránit nesměla. Odpírači tak ohrožovali bezpečnost státu jen fiktivně. 

Igor Stříž a masa novinářů mluví o tom, že stíhal nenastoupení vojenské služby. Neznám samozřejmě jeho agendu v plné šíři. Mám pouze doklady o pronásledování Svědků Jehovových, jež jejich víra vedla k odmítání zacházení se zbraněmi, což je něco poněkud jiného. Během základní vojenské služby jsem se setkal s několika takovými oběťmi vojenské justice. Byli z pobytu ve vojenské káznici v Sabinově tak převychovaní, že při odchodu z jídelny sbírali ze stolů  kůrky chleba a salutovali i „bažantům“, ale odpor k použití zbraně neztratili. Rozumní velitelé je před opakováním trestné činnosti chránili zařazením do funkcí, v nichž v míru nemuseli vzít zbraň do ruky. 

V souvislosti s jmenováním Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem se ale nemluví o tom, že po Listopadu 1989 byli mnozí „odpírači“ českými soudy rehabilitováni, což znamená, že jejich odsouzení za odmítání služby se zbraní v ruce bylo od počátku protiprávní. Samochvála Igora Stříže tím dostává vážnou trhlinu: zřejmě byl nositelem institucionalizovaného bezpráví.  

Na skutečnosti jeho jmenování se tím ale nic nemění a špatná minulost sama o sobě neznamená, že svůj úřad nezvládne.

Nicméně úplně na závěr se mi vnucuje pochybnost: byl vůbec nějaký Listopad 1989 nebo to byl jen sen, když ti, kdo byli u moci před  ním, jsou u moci dál.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jan  Kučera

Jan Kučera

21.07.2021 21:12

Víte pane Jemelíku, vaše implikace o případné beztrestnosti odpírání zákonné povinnosti svědků Jehovových, Adventistů sedmého dne, případně jiných náboženských blouznivců není tak zcela správná. Zákon je zákon a když zákon tyto výjimky neuznává, nejede přes to vlak a zákon musí konat i kdyby se to nikomu nelíbilo. Zkuste si to aplikovat na současnou dobu. Odpírači očkování jsou fuj a není daleko doba, kdy budou proskribováni, možná natahováni na skřipec a nebudou smět do tramvaje, ani do obchodu. A to mám pocit, že tyhle zákazy, příkazy a omezení jsou mnohem horší, než tresty za odmítání základní vojenské služby.


 
Mirja Mikkesh

Mirja Mikkesh

21.07.2021 09:26

Pane Jemelíku, tím že sledujete různé trestní kauzy, což je bezesporu záslužný počin, určitě právu rozumíte více než já. Nicméně se domnívám, že nenastoupení vojenské služby, tam kde je zákonem povinná, je trestný čin, bez ohledu na to zda na západě, východě, severu, či jihu. Tečka. Z toho vyplývá, že nemáte doklady o pronásledování jakýchkoliv Svědků, ale pouze lidí co nenastopili zákonnou vojenskou službu. Odpírači tedy porušovali zákon. Jestli lidé něco prušovali fiktivně, či byli nositeli institucionalizovaného bezpráví je opravdu filosofická otázka, jak píšete na začátku. Stejně tak jako, zdali se president Masaryk zachoval správně k Čechům uvězněným za rozvracení mocnářství před vznikem republiky.
Vaše závěrečná pochybnost je opravdu namístě. Listopad 89 nebyl sen, ale prachobyčejnej podvod. Jinak bychom si museli zafilosofovat i o zázraku zmrtvýchstání na Národní třídě, kdy ubitý student Šmíd se druhý den probudil jako pručík Zifčák. A pro psychiatry zase, proč se na ono "pietní místo" (pokud to nebyl zázrak) chodíme jako ovce rok co rok klanět.


 
Kdo se má bát božích mlýnů ?

Kdo se má bát božích mlýnů ?

Náhodou se mi dostal do rukou článek Markéty Chaloupské o obvinění 10 osob kvůli krácení daně se škodou 170 milionů Kč. Zaujala mě v něm dvě jména: uherskohradišťského multimilionáře Pavla Buráně, kterého jsem dosud považoval za nedotknutelného, ne-li přímo chráněného orgány státní moci, a jeho „pravé ruky“ Roberta Juřičky.

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Dopis ze dne 14. 1. 2022 zaslaný ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, premiéru Petru Fialovi, poslancům a senátorům – ti mají v rukou řešení. Občanskou veřejnost, neparlamentní strany a hnutí zveřejněním dopisu informujeme.

• Žádáme politiky, aby konali • Pracovní skupina „Energie není luxusní zboží“ zaslala politikům dopis • Navrhujeme řešení nastupující energetické krize

Poslední domácí zprávy