• Pondělí, 27. září 2021
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

Institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení na členy vlády Andreje Babiše a další osoby. Vláda, opakovaně porušující zákony, destabilizuje stát, podporuje anarchii v řízení státu. Nezákonná opatření působí nevyčíslitelné škody.
Počet návštěv: 783

Institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení na členy vlády Andreje Babiše a další osoby. Vláda, opakovaně porušující zákony, destabilizuje stát, podporuje anarchii v řízení státu. Nezákonná opatření působí nevyčíslitelné škody.

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Rozhovor: Ing. Oldřich Lukáš - Zeptali jsme se Aleny Vitáskové Otázka : Běží vaše soudní spory se státem o desítky miliónu korun. Stíháte hájit nejen sebe před soudy, ale řadu dalších bezpráví. Zaznamenali jsme, že jste jako Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) podali v poslední době také řadu žalob, nebo trestních oznámení. Jak probíhá tato část žalob ve veřejném zájmu?

Vitásková: Chci postavit na pravou míru můj spor se státem o odškodnění za nezákonné vykonstruované trestní stíhání, které zničilo život nejen mi, ale i mým blízkým. Představte si, že mě oslovují na ulici, v obchodě úplně cizí lidé a sdělují mi podporu v boji se „státem“. Děkují mi, že bojuji „za nás za všechny“. Ano, mohu potvrdit, že tento můj boj je ve veřejném zájmu. Můj boj bude i nadále pokračovat prostřednictvím IAV (ochrana lidských práv a svobod). IAV usiluje o to, aby byl přijat zákon, který bude upravovat principy dostatečného odškodnění občanů poškozených státem, i se zpětnou platností. Věříme, že po parlamentních volbách nalezneme podporu nových politických subjektů, které o tento zákon budou mít zájem a také ho prosadí. Věříme, že některé strany se k němu přihlásí ještě před podzimními volbami.

Pochopitelně se setkávám i s názorem, že odškodnění nakonec zaplatí daňoví poplatníci. Proto znovu opakuji, že více než dvě stě miliónu korun, které jako odškodnění po státu žádám, oželím, pokud půjdou na těch 8,5 let do vězení konkrétní viníci, lajdáci, kteří mi život a pracovní kariéru ve vykonstruovaném monstr procesu zničili. Jejich potrestání zbaví společnost škůdců, kteří ničí životy dalším nevinným lidem. V opačném případě vysouzené peníze daruji potřebným.

Další hlavní líčení ve věci mého odškodnění bude probíhat u Městského soudu v Praze 2 a to ve dnech 29. července 2021 v 15,30 hodin (nemajetková újma) 5. srpna v 10,00 hodin (majetková újma) a 6. října 2021 v 9,00 hodin (náklady na obhajobu).

Otázka : Vaše žaloby ve veřejném zájmu se týkají především záležitostí kolem covidových opatření. V čem spatřujete důvod pro tyto žaloby? Jste očkovaná?

Vitásková: Zásadní důvod pro tyto žaloby je nezákonnost vládních opatření. V poslední době jsme se připojili k (správním) žalobám na stát za porušování zákona při nařizování restrikcí z důvodu proti covidových opatření. Bylo to například nošení roušek dětí v mateřských školkách. I zde jsme byli úspěšní. Oceňuji práci pana JUDr. Norberta Naxery, který řadu těchto žalob připravuje, za občany i spolky předkládá. Škoda, že takové odborníky nemáme například v Legislativní radě vlády. To bychom se nezákonnostem, které nám tato vláda předkládá, určitě vyhnuli. Zda jsem očkovaná, je moje soukromá věc. Je pro mě odpuzující politická a mediální masáž lidí, aby se nechali očkovat, nebo předvádění se jedinců, jak se nechávají očkovat. Já nejsem cirkusový kůň, abych se prezentovala při očkování, nebo naopak, jako odpůrce těchto úkonů. Považuji jakýkoliv nátlak na občany, jejich rozdělování na očkované, neočkované, za porušování Listiny práv a svobod. Naprosto zastrašující jsou pro mě „nějaká očkovací centra“ například v Praze na hlavním nádraží. To je degradace medicíny.

Otázka:ázka: Jak se díváte na demonstrace, které probíhají téměř v celém světě proti restrikcím jednotlivých vlád v oblasti proti covidových opatření? Zaznamenali jsme je nejen na Slovensku, v Austrálii, ale v celé řadě dalších zemích. Odpor probíhá napříč světem. Je to strach občanů z něčeho neznámého?

Vitásková: Demonstrace probíhají odjakživa z důvodů nespokojenosti občanů. Jak jinak mohou upozornit své vlády, že nesouhlasí s tím, jak řídí stát, spravují veřejné finance a majetek, který jím občané svěřili do péče. Nyní nesouhlasí s restrikcemi, které nemají v novodobé historii obdoby a je otázkou, zda jsou v takovém rozsahu nutné.

IAV počátkem letošního roku žádal Senát ČR o řešení nezákonností. Předložili jsme jak předsedovi Senátu panu Miloši Vystrčilovi, tak dvěma senátním výborům podklad a žádost o projednání vymahatelnosti práva a spravedlnosti, a to nejen v oblastí zdravotnictví. Předseda senátu odpověděl alespoň nic neříkajícím dopisem. Ostatní ani neodpověděli. Tak se nepodivujte nad tím, že lidé jdou demonstrovat, když zákonodárci je nechtějí vyslyšet.

Otázka: Postupujete od poslanců – viz seminář v Parlamentu ČR na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ k Senátu. Nenacházíte slyšení. Uchýlíte se také k demonstracím?

Vitásková: Pilíře demokratického státu jsou tři. Zatím selhaly dva. IAV byl nucen, v důsledku nezájmu Senátu tzv. pojistky demokracie, podat trestní oznámení na vládu, členy vlády, ministry a další odpovědné osoby, kteří opakovaně přijímají restriktivní nařízení v rozporu se zákony. Trestní oznámení (podrobně popsané skutky) jsme podali na státní zastupitelství dne 22. července 2021. V tomto trestním oznámení vycházíme ze skutečností, které nesčetně krát potvrdily soudy. Totiž, že řada restriktivním opatření byla nařízena v rozporu se zákony. Občané byli poškození na svých právech. Byly způsobeny nevyčíslitelné majetkové a nemajetkové škody státu, potažmo všem občanům, živnostníkům, podnikatelům, za které nese odpovědnost každý politik, který v rozporu se zákony, takto náš stát poškodil.

Řada restriktivních opatření byla přijata v rozporu se zákony, o čemž rozhodly soudy ve více než čtrnácti případech. Rozhodnutí soudů v těchto věcech považujeme za stěžejní v našem trestním oznámení. Jelikož se jedná o opakované porušování zákonů, nabyli jsme přesvědčení, že se jedná ze strany členů vlády a dalších osob o úmyslné porušování zákonů. Pokud dokonce vláda a řídící struktury státu úmyslně odmítají dodržovat platné zákony, Ústavu, Listinu, tak svým jednáním zavádí anarchismus do řízení státu.

Obracíme se tedy na další instituce a ve veřejném zájmu apelujeme na zachování demokracie. Není bez zájmu, že i v justici narůstá řada těch, kteří vyžadují vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny. /Pozn. Okrajově se o SPRAVEDLIVÝCH zmiňuji v posledním díle trilogie „Solární baroni III. – Vrazi v taláru“ možno objednat na knihy.vitaskova@seznam.cz/

Ale ani tato část justice, snažící se o nápravu, to nemá lehké. Uvidíme, jak se k celé problematice postaví státní zastupitelství pod vedením nového NSZ Igora Stříže, ke kterému se nyní upírá zrak veřejnosti v očekávání.

V tak závažné věci, opakovaného porušování zákonů ze strany vlády a jejich členů s nevyčíslitelnými škodami na stát, mohou rozhodnout pouze soudy.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

26.07.2021 20:13

Chyba našeho přístupu k informování laické veřejnosti spočívá v tom, že mainstream zcela vyloučil z veřejného prostoru vědce, kteří se profesně podílí na vědeckých objevech nebo alespoň pokroku ve virologii. K zasvěceným vědcům z oboru patří MUDr. Peková, šéfující mikrobiologickému výzkumu ve specializované laboratoři AV. Ta se zabývá vědeckým výzkumem přenosu virů, patogenů ze zvířat na člověka a naopak. Pro své rozsáhlé znalosti v tomto oboru byla ve veřejném prostoru umlčena. I ona byla pověstným kamínkem, článkem v příslušném oboru světa vědy. Pokud označíme příslušné vědce jako nepohodlné, ztrácíme tím kontakt s realitou v tomto vědním oboru. To nás ovšem uvrhuje do světa tmářství, v němž není prostor na skutečná doporučení zasvěcených vědců příslušného oboru. A tak je uměle vytvořen informační chaos, jemuž podléhají lidé nemyslící vlastní hlavou. Ti potřebují vycházet z mediální "informatiky". Ta je pak vede do vakcinačních center, kde jsou vakcinováni, aniž by kdokoli pátral po jejich zdravotním stavu. Tento přístup je svým charakterem roven organizovanému zločinu. Bez celkové anamnézy není možno provádět úkony související s lidským zdravím. To je naprosté selhání lékařské etiky hippokratovy přísahy. Tento stav není možno obhajovat. Je zhroucením všech hodnot, co nás dodnes doprovázely, držely při životě. ...Mějte se hezky.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

26.07.2021 18:33

PS: Po vyslechnutí tohoto interview se člověk dozví též o tom, nakolik jsou veřejně přístupné patenty k vědeckým objevům. Ty přístupné jsou. Pokud jsou zneužity, základ pro podchycení těchto patentů je k dispozici. Vědecké týmy různých zemí z nich mohou vycházet. V případě nutnosti lze vycházet z veřejně přístupných materiálů. Na tomto základě se dá přistoupit k protiopatřením. Jedná se o takovou laboratorní úpravu patogenu, při níž se docílí změny genomu viru tak, aby stávající séra nebyla účinná. Plná proočkovanost tedy nepovede k zamýšlené likvidaci patogenu. Pozměněný genom mohou počítačově vyvinout vědecké týmy zemí, proti nimž mělo být patogenem zaútočeno. Samozřejmě,že s biologickou válkou se kalkuluje. Je tedy předmětem zájmu tajných služeb. Ty potom předávají podklady příslušným vědeckým pracovištím. Na základě výzkumu patogenu se potom může reagovat úpravou, mutací viru, jenž rozbije původní záměr agresora. Poté lze převzít iniciativu. Už to není agresor, ale já, kdo diktuje podmínky. Mezi očkované lidí tak vstupuje nový patogen, který eliminuje účinky původní vakciny. Tento proces právě probíhá. Takže strůjci SARS pandemie mají problém. Bitva na kolbišti, kterou rozpoutali, se obrací proti nim. S nimi ji odskáčou všichni, co se nechali obelhat vakcinační mafií. ...Mějte se hezky. ...Napsal Jiří Přibyl.


 

26.07.2021 09:35

Chybička se vloudila... Tak nám v Izraeli předvedli vzorné, celoplošné očkování téměř celé populace. Proč právě tam, když "experimentální" vakcina neprošla celou škálou laboratorních pokusů potřebných ke schválení... Riskování života tamních občanů? Ale kdepak! Virus SARS byl objeven již na přelomu tisíciletí. Vakciny byly tedy výsledkem práce s vědeckým bádáním. Byly vyvinuty s předstihem. Proto v Izraeli očkovali s klidným svědomím. Chtěli ukázat světu, aby se všichni pozemšťané očkovali séry, které by jinak, bez potřebných laboratorních výzkumů, byly životu nebezpečné. Jenomže každý podvod dřív nebo později praskne. Původně vyvinuté vakciny přestaly chránit proti nově zmutovaným virům. Původně zamýšlený kšeft je ohrožen. Demonstrace bezpečného užití s předstihem vyvinuté vakciny je ta tam. Laboratorně vyvinutý virus byl vypuštěn do světa, ale není konstantní. Podléhá proměnám. Ty proměny kdosi ovládá jako protizbraň. Proto se původní záměr globalistů rozpadá. Po očkování těmito séry lidé opět onemocní novými mutacemi viru a stávají se infekční. Biologická válka je tedy spuštěna. ... Pro ozřejmění této plánované války poslouží interwiev, které lze vyslechnout na portálu "Pokec24". Bylo zveřejněno 24. 7. Dr. David Martin & Reiner Fuellmich - Žádný nový koronavIrus ANI JEHO VARIANTY TU NEJSOU. Přemýšlejme a nenechme se zničit. Mějte se hezky.


 
 Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

V nejbližších dnech stane před soudem Zdeněk Zemek st., zakladatel a šéf holdingu, jenž podlehl vábení státu a pustil se do výstavby fotovoltaických elektráren. Zatížil holding miliardovým úvěrem a jako mnozí jiní byl přinucen zúčastnit se běhu o závod s časem o získání licencí Energetického regulačního úřadu na provozování tří rozestavěných chomutovských fotovoltaických elektráren.  Startovním výstřelem bylo náhlé snížení  výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren v listopadu r. 2010 s účinností od 1. ledna 2011. Snížení bylo likvidační, neboť ohrožovalo způsobilost holdingu splatit úvěr. Tím stát nepřímo navodil nebezpečí jeho krachu. Pokud by holding nedoběhl do cíle včas a stal se nezpůsobilým splácet úvěr, čtyřem tisícovkám zaměstnanců by hrozilo propouštění.

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nemá smysl trápit mozkové buňky konstatováním, že letos jsou volby tak nějak důležitější než tomu bylo dřív. Půlka národa a politického spektra volí Babiše, ta druhá půlka proti němu. Zní to banálně, ve skutečnosti je to ale tvrdá a nekompromisní kalkulace.

Poslední domácí zprávy

Kunktátorova moudrost

Kunktátorova moudrost

Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Toto přísloví jsem si vybavil, když jsem se dověděl, že dohled Vrchního státního...

Koho volit?

Koho volit?

Otázka, se kterou se setkávám každý den. Lidé diskutují doma, v práci, na zahradě, se sousedy, na ulici, v tramvaji či autobusu i na večírku...