• Úterý, 18. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Vladislav

 Česká justice převzala nepřesnou zprávu ČTK
Počet návštěv: 989

Česká justice převzala nepřesnou zprávu ČTK

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Pod názvem „Zlínský soud přijal prohlášení viny  dvou lidí v kauze ovlivňování soudů“ uveřejnila 12. srpna 2021 Česká justice zprávu ČTK o hlavním líčení u zlínského soudu, které proběhlo téhož dne. Netuším, co stočilo zájem právě k tomuto jednání, jež nebylo ani zahajovací, ani konečné, jen jedno z řady, na němž probíhala část dokazování. Pokud sehrála roli módnost institutu dohody o vině a trestu, podotýkám, že v „kauze Zadeh“ u Krajského soudu v Brně se pro tento postup rozhodlo šest obžalovaných včetně Shahrama Zadeha, jenž dosud úporně hájil svou nevinu.

Podstatné je, že ČTK vydala zprávu, jež je sepsaná čtivě a v podstatě je pravdivá. Referuje o jednom ze „zastavení na křížové cestě“ trojice obžalovaných k rozsudku za pokus o vylákání 25 milionů Kč od mohovitého trestně stíhaného muže pod záminkou, že za toto „všimné“ zařídí zprošťující rozsudek pro něj a jeho manželku. Dva z obžalovaných doznali vinu a žádají o dohodu o vině a trestu, pouze jeden trvá na své nevině. Dokazování na tomto jednání se vztahovalo k jeho úloze.

Přesto této hezky napsané zprávě vytýkám zastírání pohoršlivých skutečností. Jak známo, ďábel se skrývá v detailu“ a zde se pod uhlazeným povrchem skrývají detaily vskutku pobuřující. Pravdivě se uvádí, že pachatelé dostali pouze 10 milionů Kč. Čtenář by mohl litovat jejich oběti, že vydaly tolik peněz, za které nic nedostaly, a které už asi nedostanou zpět, nebo jim závidět bohatství. Ve skutečnosti není třeba litovat poškozené, ale stát, neboť se jednalo o předstíraný převod peněz, který policie provedla za účelem usvědčení pachatelů. Ze sdělení, že pachatelé peníze použili  pro vlastní potřebu, pak vyplývá, že není známo, kam se většina z částky poděla a zajištění návratnosti prostředků je sporné. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by pachatelé skutečně peníze použili k podplácení soudců či kohokoli jiného. Nepřekvapilo by mě, kdyby je měli někde „pod kamenem“ v naději, že si je jednou  užijí.

Ve zprávě není ani zmínka o vystoupení posledního svědka, jehož výslech směroval předseda senátu k objasnění dalšího pobuřujícího zjištění. Je možné, že ČTK nechtěla tuto záležitost rozviřovat: občany je třeba chránit před pobuřujícími informacemi, v době covidového šílenství a před volbami mají i tak dost starostí.  K přesvědčování obětí o své způsobilosti plnit sliby používali pachatelé poznatky, které k nim proudily ze senátu předsedy Radomíra Koudely. Došlo to tak daleko, že oběti znaly obsah svého rozsudku s předstihem několika dnů před jeho vyhlášením. Jedním z informátorů byl zřejmě přísedící, který má v řízení postavení svědka. Policie jej neobvinila, pouze přišel o postavení  přísedícího. Je podezření, že pachatelé měli ještě i nějaký další zdroj informací, ale nikoho to příliš nevzrušuje. Je možné, že jeho odhalení by nebylo vnímáno jako „Salonfähig“.

Na závěr podotýkám, že požadování peněz po obžalovaném za službu, kterou pachatelé nemohou zákonným způsobem poskytnout, považuji za hyenismus. Oceňuji, že se policie případu ujala a vedla vyšetřování důsledně. Pachatelé nezasluhují slitování.

Praxe ale ukazuje, že by tomu tak nemuselo být vždy. Poškozený z tohoto případu čelil rafinovanému pokusu  o podvod již dříve. Tehdy se mu nabízelo, že se zastaví jeho trestní stíhání, pokud se zřekne větší části obrovské pohledávky (více než  150 mil. Kč) za svým bývalým společníkem. Nabídku odmítl s odůvodněním, že si nebude kupovat spravedlnost. Podvodníci ostatně nedokázali popsat mechanismus zastavení trestního stíhání. Podle policejního orgánu, v jehož rukou nakonec případ skončil, to prý ale nebyl pokus o trestný čin. Oba případy jsou určitým způsobem propojeny a oba mají formální znaky trestného činu. Proto mě názor policie překvapuje. V tomto případě podvodníci jednali ve prospěch a údajně s vědomím dlužníka, v souzené věci jim šlo pouze o vlastní prospěch. 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Kdo se má bát božích mlýnů ?

Kdo se má bát božích mlýnů ?

Náhodou se mi dostal do rukou článek Markéty Chaloupské o obvinění 10 osob kvůli krácení daně se škodou 170 milionů Kč. Zaujala mě v něm dvě jména: uherskohradišťského multimilionáře Pavla Buráně, kterého jsem dosud považoval za nedotknutelného, ne-li přímo chráněného orgány státní moci, a jeho „pravé ruky“ Roberta Juřičky.

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Dopis ze dne 14. 1. 2022 zaslaný ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, premiéru Petru Fialovi, poslancům a senátorům – ti mají v rukou řešení. Občanskou veřejnost, neparlamentní strany a hnutí zveřejněním dopisu informujeme.

• Žádáme politiky, aby konali • Pracovní skupina „Energie není luxusní zboží“ zaslala politikům dopis • Navrhujeme řešení nastupující energetické krize

Poslední domácí zprávy