• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Zase ta snaha utvářet události k obrazu svému. Aneb, míč je na straně cikánského etnika!
Počet návštěv: 1202

Zase ta snaha utvářet události k obrazu svému. Aneb, míč je na straně cikánského etnika!

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

V souvislosti s pietním shromážděním k 78. výročí vypravení transportu devíti stovek moravských „Romů“ a „Sintů“ do vyhlazovacího tábora Auschwitz II - Birkenau, které se konalo v Památníku tzv. cikánského pracovního tábora Hodonín u Kunštátu se mj. účastnila také ředitelka Muzea romské kultury (MRK) paní Jana Horváthová. Ta ve svém vystoupení mj. také připomněla počty obětí a hřbitovy, ve kterém je pochována jen malá část těchto obětí, přičemž většina z 849 obětí skončila právě ve zmíněním táboře Auschwitz II – Birkenau. Tolik velmi stručně k pietnímu shromáždění, nicméně není od věci zmínit jisté zásadní nepřesnosti.

Především, jak je v úvodu zmíněno, pietní shromáždění se konalo v Památníku „tzv.“ cikánského pracovního tábora Hodonín u Kunštátu, čímž bylo připomenuto 78. výročí vypravení transportu devíti stovek moravských „Romů“ a „Sintů“ do tábora v Auschwitz II – Birkenau. Zde je nutno upozornit nepřesnosti, neboť je zde uvedeno, že shromáždění se konalo v „tzv.“ cikánském pracovním táboře, kde se cikánská entita připomíná jen jako „tak zvaná“, nicméně ze stejného tábora byl také vypraven transport devíti stovek nikoliv Cikánů, ale Romů a Sintů, což si značně odporuje v logice, nemluvě o tom, že to neodpovídá realitě té doby. V tu dobu totiž neexistovalo pro občany této komunity jiné oficiální pojmenovaní či etnický název, než Cikáni, o čemž svědčí nemálo písemných úředních záznamů a dokumentů z té doby. Přesněji řečeno, zmíněných devět set Romů a Sintů neodpovídá realitě té doby, protože šlo o prosté Cikány jako takové. Je zde tedy evidentní snaha některé skutečnosti stran tohoto etnika uvádět tzv. k obrazu svému, neboť pojmenování tohoto etnika jinak než jako „Cikáni“ se v tu dobu nepoužívalo. Toto pojmenování totiž přišlo (účelově) až s obdobím nástupu tzv. demokracie a prosazování lidských práv a svobod apod., po roce 1989!

Horváthová také upozornila, že velká část veřejnosti v ČR je prý ovlivněna stále se opakujícím neměnným náhledem na Romy a na minulost, kterou byli nuceni za války prožít. Jejich genocida je podle Horváthové upozaďována, pojem holokaust je uplatňován pouze u Židů. Takže, ředitelka MRK má skutečně pravdu v tom, že velká část veřejnosti v ČR je (a nutno poznamenat oprávněně) stále ovlivněna opakujícím se neměnným náhledem na Romy a jejich minulost. Důvod?Je to proto, že většina občanů tohoto etnika, jemuž se z jistých a možno říct z nepochopitelných důvodů začalo po listopadu 89 říkat Romové, resp. Sintové ( faktická poznámka: Cikáni jako takoví dnes také existují v mnoha evropských státech, např. Francii, Španělsku, Itálii, Rusku a jinde a přesto nejsou nazývání jako Romové! Proč asi? Apropó, není výjimkou, že řada Cikánů jsou na své pojmenování „Cikán“ hrdí) se bohužel z velké části dosud nepřizpůsobila životu, práci a zákonným povinnostem většiny pracujích , práv a povinností respektujících spoluobčanů ČR! Zmiňuje-li paní Horváthová minulost tohoto etnika v době války, pak to bylo zase především ze stejných důvodů, tedy jejich nekalého způsobu života, způsobu obživy, páchání trestné činnosti atd. Na druhé straně je však také nutné zmínit, že za války netrpěli

jen Cikáni, ale také mnozí jiní, mnohdy nevinní občané Československa, ale ze zcela jiných (politických) důvodů. Takže vydávat najevo utrpení cikánského etnika na úkor českých (případně jiných cizích) občanů (a obětí) lze považovat rovněž za neetické.

Na druhé straně nelze souhlasit s tím, že by pojem holokaust byl uplatňován jen u Židů. Pokud se tomu tak děje, pak to není většinový názor občanů, ale názor jistých kruhů či lidí, kteří k otázce židovského holocaustu a vůbec židovské otázce zaujímají svůj specifický, osobní názor. Považovat to za většinový trend je naprosto nepatřičné.

Ještě pokud jde o název či pojmenovávání cikánského etnika nutno konstatovat, že projevy jistého neměnného náhledu na toto etnikum je mj. i v přímé souvislosti s nepochopitelným „přeonačením“ Cikánů na Romy (event. Sinty), což veřejnost přijalo (a akceptuje) velmi nelibě a považuje to za vyloženě účelové. Změnou názvu tohoto etnika z Cikánů na Romy se v podstatě nic efektivního či pozitivního (snad až na vzácné výjimky) nepřineslo! Spíše naopak, neboť z hlediska existence jistých demokratických principů, lidských práv a svobod se jejich postavení zlepšilo jen formálně, nikoliv však fakticky. Toho jistí lidé využívají ke svým nejen osobním, ale i politickým a ekonomickým cílům. Je to stejné, jako se ve světě snaží jistí lidé prosazovat, ne-li přímo zakazovat používání všeho, co ve svém významu obnáší slovo černý, černá, černé, např. nenazývat lidi tmavé pleti „černochy-černošky“, ale jako lidi „jiné“ barvy pleti, resp. v USA jako „afroameričany“!

Těchto několik věcných a faktických poznámek či připomínek budiž chápano nikoli v duchu rasismu, diskriminace, xenofobie, upírání práv etnické menšině, ale jako reálná snaha uvádět věci a skutečnosti v duchu (bohužel profláknutého) Havlova sloganu: „Pravda a láska zvítězí“. Bude-li však přetrvávat snaha o zkreslování či překrucování skutečností jen proto, že se to někomu hodí do krámu navzdory tomu, že se situace s existencí tohoto etnika od r.1989 zásadně nezměnila, bude-li skutečná pravda o tomto etniku nadále potlačována, promptně odsuzována a považována za nepřijatelnou, pak bude cikánské etnikum nadále považováno za nepřizpůsobivé s přetrvávající tendecí příživnictví, zneužívání tzv. „romské, resp. sociální otázky a lidských práv“ na úkor většinové části občanské veřejnosti.

V takovém případě se náhled a názory většinové části české veřejnosti na toto etnikum ještě dlouho nezmění! Lidově řečeno: míč je na straně cikánského etnika!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

22.08.2021 11:05

Název Rom místo cikán se začal používat za tzv. pražského jara v zájmu demokratizace.I když se příliš nepoužíval.Postupněse rozšiřoval název Rom a za cikána se považují pouze ti,kteří se živí prací.Ti si jinak než cikán nikdy neřeknou.Romové jsou ti,kteří jen natahují ruce pro dávky a řvou něco o jakési dyšgryminaciji a rasízmu.Všeobecně platí,že v koncentrácích nebyli žádní Romové,jak se snaží tito bandité prosazovat.V tu dobu žádní nebyli.V konečném důsledku platí jedno.Cokoliv "Romové" chtějí,tak to z jejich strany znamená jen jedno:gadžo,zaplať to.A právě po převratu se zvedla úroveň romské drzosti nad únosnou mez.V Kanadě pro ně zřídili školy a s úžasem zjistili,že oni do školy chodit nechtějí.V UK zase si místní stěžovali na to,jak se jimpo zřízení romského střediska začala ztrácet drůbež a jiné drobné domácí zvířectvo.Z Francie je vyhnali zpět,odkud přišli a jenom hloupí čeští občané je budou neustále živit a zajišťovat jim snadné živobytí a ještě pčibírat ze Slovenska další pod jakousi záminkou dřívějšího společného státu.Pak se nedivte,že to samé chtějí sudeťáci,jež podporují lidovci.


 
Jiří Mařík

Jiří Mařík

22.08.2021 10:45

Pane Baťa je to tak a otázka cikánů po roce 1989 se stala lukratívní hlavně pro "právníky" nejen v Česku,ale VB i Kanadě. Tento demokratický póvl ničí vztahy i normální vývoj.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...