• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

I ty (myslím tím sebe) Brute? Budu či nebudu trestně stíhán?
Počet návštěv: 1157

I ty (myslím tím sebe) Brute? Budu či nebudu trestně stíhán?

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Možná si někdo bude myslet, že jsem se zbláznil, v lepším případě pomátl. Ne, nic takového se nestalo, jen jsem se dobral k názoru, že možná budu trestně stíhán, neboť řeknu něco, za co bych mohl být také trestně stíhán. K tomuto závěru mne donutila skutečnost, když jsem si v jednom článku na Parlamentních Listech.cz (název článku záměrně vynechávám, bude o něm řeč později) přečetl následujícíc příhodu. Prý (nejspíše úmyslná) náhoda. Ti dva prý jen šli na polévku (nejspíše na držkovou). Tak alespoň komentuje Andrej Babiš jr. svůj výstup, kdy jedovatě vynadal svému otci, premiéru Andreji Babišovi. A také zcela náhodou na mítink v Ústí nad Labem přišel spolu s dokumentárním režisérem Vítem Klusákem, který ho přitom (útoku na otce) točil.

Tato příhoda je jen laitmotivem toho, co chci sdělit. Režisér Vít Klusák mě totiž zaujal svým nedávným výrokem o prezidentu Miloši Zemanovi o kterém veřejně prohlásil, že je „čurák a kunda“. Přesněji Klusák řekl, že „Prezident Miloš Zeman je transgender a ani to neví. Je čurák i kunda v jednom“. V tomto smyslu je také citován nadpis zmíněního článku v PL.cz.

Očekával bych, že po těchto slovech na adresu prezidenta republiky se zvedne vlna nevole, že se každý slušný občan, notabene právník a jedno jakého smýšlení či politického zaměření, od takového výroku bude distancovat a že tato slova bude považovat za natolik nevhodná, vulgární a urážlivá, že režiséra Klusáka bude (budou) žalovat za tr. čin Pomluvy, dle § 184:

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Že se tak nestalo potvrzuje (nejen) můj názor, že tvrzení většiny našich politiků o tom, že máme právní stát, je realitě na hony vzdálený. Ostatně není to ani první případ, kdy na osobu prezidenta byly vylity kýble špíny, vysloveno množství vulgárních, pejorativních, urážlivých slov a pojmenování (viz Hřebejk, Novotný, Hutka a další). Přesto se naše bohorovná judikatura nad těmito skutečnostmi nejenže nepohoršovala, ale ani se neobtěžovala jakkoliv trestně-právně proti autorům zasáhnout Je otázka, zda je to proto, že téměř vždy šlo o nějakou výzamnou osobu, ne-li přímo o VIP, kdy jak se u nás stalo zvykem, od případu se právníci a advokáti odvracejí, distancují, v lepším případě to buďto zametou tzv. „pod koberec“, nebo dělají tak dlouho procedurálně-objektivní obezličky,

až z toho nakonec viník vyjde čistý jako lilie! Příkladů je přehršel.

Dokazuje to, jak v důsledku realizace havloidního přístupu v aplikaci „americké“ demokracie na demokracii českou, na lidská práva a hlavně na svobodu slova se to všechno promítlo do života společnosti, jak moc hluboce byla ovlivněna a v důsledku toho jak hluboce klesla úroveń morálky a znevažování postavení hlavy státu některými „výjimečnými“ politiky a osobami(nostmi). Pozoruhodné na to je, že v naprosté většině jde o lidi, kteří (z osobních důvodů) inklinují či jsou loajální k prozápadní usácké politice, zbožně vzhlíží k těm, od kterých mají nebo očekávají vděk, uznání a nějaké to palmáre za svou loajalitu. Kromě toho, už jaksi ze zásady, odvrhují, odsuzují a bojkotují vše, co má něco společného s východní politikou, Ruskem, Čínou, ale už jim nevadí politika s Tchaj-wanem, Japonskem, Jižní Koreou, dokonce ani s problematickým státem Izrael apod.

Není tedy nic výjimečného či mimořádného, hanobí-li hlavu státu, tj. prezidenta, případě premiéra vlády ČR zástupce pravicové opozice nebo člověk, který inklinuje k pravicové politice. Pejorativně k hlavě státu se vyjadřují především lidé z oblasti kultury, herci, režiséři, zpěváci a řada pravicově smýšlejících novinářů domnívajíc se, že jsou nejen za hrdiny, ale že jsou to oni, kdo prosazují demokratické principy. Chtějí prosazovat své záměry, své nároky, požadavky, dávají ultimáta, dští hromy a blesky na vše, co učiní prezident. On jim totiž vadí ze všeho nejvíc, počínaje vítězstvím nad svými konkurenty (Schwarzenberg, resp. Drahoš), jeho otevřenost, upřímnost, zásadovost, objektivní vidění světa a především jeho národní hrdost a vlastenectví.

Samozřejmě, že ne všichni všemu co prezident Zeman dělá, činí nebo říká souhlasí, mu fandí či tleskají, nebo nemají výhrady, mezi ně patřím i já. Nelze však předpokládat, že v případě, že by místo Miloše Zemana seděl Jiří Drahoš či Karel Schwarzenberg, byli občané více spokojenější, tedy kromě umanutých pravdoláskařů, sluníčkářů, pražskokavárníků, havloidů a Milionchvilkařů, kteří usilují o dehonestaci a odstranění prezidenta M. Zemana. Neštítí se veřejně nazývat a hanobit prezidenta způsobem, jak se např. vyslovil režisér Klusák (viz výše), případně také génius režisér Hřebejk, rozumově, morálně nedomrlý starosta Novotný, slaboduchý písničkář Hutka a další. Svým vystupováním a mnohdy i svým chováním dávají najevo svou morální ubohost navzdory tomu, že jde často o lidi s VŠ vzděláním, tedy s předpokladem vysokého IQ a tak říkajíc o intelektuály, kteří by měli (mohli) být (po vzoru osobností konce IXX a začátku XX století) vzorem či příkladem občanům České republiky. Často si říkají, že jsou elita národa, ale naštěstí tomu tak není, protože většina občanů jejich vulgární vystupování tvrdě odsuzuje.

V úvodu výše jsem zmínil, že na sebe asi podám trestní oznámení za pomluvu, jak výše uvedeno. To proto, že se chci osobně přesvědčit, zda jako „nicka“, jako řadový občan budu za protivenství vůči zákonům ČR, konkétně za „pomluvu“ dle § 184.odst. 1) a 2) tzv. popotahován, nebo ne. Říká se, že „jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá“, jinými slovy,

jestliže se pan režisér Klusák vyjádřil (rozuměj do lesa volal) k osobě prezidenta Zemana jak výše uvedeno, pak (se z lesa ozývá), že on sám je „lidské hovno, které někdo vysral a neuklidil“! Tato pejorativní urážka je zcela vědomá a záměrně vyslovena s cílem zjistit, zda tato pomluva může být předmětem mého možného trestního oznámení za pomluvu. Pokud ano, potom naše justice a soudnictví nemá nic společného s ministerstvem spravedlnosti, protože by v takovém případě spravedlnost vzala za své.

Tímto jsem vyčerpal pojednání o naprosto nepřijatelném vyjadřování režiséra Klusáka na adresu českého prezidenta Miloše Zemana. Apropó, jestli si pan Klusák (ale i někteří další) myslí, že by v jiné zemi mohl někdo o prezidentoivi prohlásit, že je „čurák a kunda“, pak se strašně mýlí. Domnívám se ale, že něco podobného ani není možné s nikdo nikde by si to nedovolil, protože jejich pojetí a přístup k demokracie jim prostě nedovolí ji dehonestovat, notabene urážet hlavu státu, jak to činí někteří blbí „frajeři“ (lidské hovna) u nás. Sorry, ale jinak jednání pana režiséra Klusáka nelze vyjádřit.

Jiří B a ť a , 4. září 2021

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Silvestr Žilka

Silvestr Žilka

08.09.2021 15:24

Skutečnost lze shrnout do konstatování, že pravicová opozice v Česku a její "klusáci" představují dno žumpy demokracie.


 
Blanka Ševčíková

Blanka Ševčíková

05.09.2021 14:31

Pane Baťo, ještě jeden úhel pohledu na V. Klusáka: v prvních porevolučních letech se často objevovala v TV debatách paní Jana Klusáková, jinak publicistka, překladatelka z ruštiny a znalkyně poměrů v tehdejším SSSR, ale žádná rusofilka. A jednou se zmínila, samozřejmě laskavě a s mateřským pochopením pro "názorové zrání" svého syna studujícího na filmařské škole, jak velmi se veřejně za ni její syn stydí. Toto si vybavím vždy když se někde objeví jméno Vít Klusák. A. Babiš jr. nemůže mít lepšího "poradce". No uznejte


 
Petr Majevský

Petr Majevský

05.09.2021 12:03

Co chcete od podrazáckých a prodejných komediantů.Jedině nějaký podraz a případně pomluvu a vulgaritu.A o Klusákovi nemá cenu se bavit.To je ten největší póvl mezi komedianty.Komedianti považují každého za hlupáka a drze označí lidi,bez kterých oni nemohou vůbec žít,natož existovat ve své bublině,za hlupáky jen proto,že nemají stejný názor,jako ti komedianti.Tím vlastně odkrývají svou nenávistnou povahu,která je mezi komedianty velice rozšířená.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...