• Úterý, 19. říjen 2021
  • Svátek má Rukojmí Michaela

Ukradená budoucnost  Green deal. Energie, maso jen pro bohaté. Inflace v plném proudu.
Počet návštěv: 938

Ukradená budoucnost Green deal. Energie, maso jen pro bohaté. Inflace v plném proudu.

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Je to řada let, kdy Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) pod mým vedením (Alena Vitásková předsedkyní v létech 2011-2017) nechtěl a také nepřipustil bezdůvodné zvyšování cen energií. Upozornil, mimo jiné na „tunelářské“ nastavení podpory pro obnovitelné zdroje – fotovoltaické elektrárny, nepřipustil platby tzv. na jistič, prvně bil na poplach, proti energetické chudobě, která se dala již v té době predikovat.

Žádal o nápravu u vlády a zákonodárců, upozorňoval na ohrožení energetické bezpečnosti, nepřipustil kroky, které by vedly k porušení Listiny práv a svobod, nedosažením obyvatelstva na energie z cenových důvodů. Nechtěl připustit, aby i energie dělily společnost na ty, kteří si je mohou dovolit a ty, kteří na energie peníze mít nebudou.

Snaha Vitáskové, aby ERÚ sloužil veřejnému zájmu, vytvářel rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu, chránil spotřebitele, byla po ukončení jejího funkčního období, zcela rozvrácena. Politici (Sobotka, Babiš) bleskurychle dosadili do funkcí osoby, které se podílely na nezvládnutém boomu fotovoltaických elektráren, na pře kompenzaci s negativním dopadem do kapes daňových poplatníků v desítkách miliard korun. Zásadní vliv na chod tohoto úřadu mají nyní „poradci“. Babišova vláda návrat tohoto „systému“ na ERÚ plně, bezmezně podporuje.

Vláda Andreje Babiše si musí být vědoma negativních dopadů na obyvatelstvo, podnikatelskou sféru přijetí tzv. green deal a s tím spojených dopadů:

· Stávající dotační systém do energeticky vede k jejímu zdražování na neúnosnou míru

· Povede k nedostatku zdrojů a energie v krátkém časovém horizontu

· Energie budou jen pro bohaté, chudí budou dostávat po přechodnou dobu možná „šek“, aby si mohli pustit spotřebič, později nic

· Chudí na energie nedosáhnou – můžeme hovořit o cca 30 % obyvatelstva

· Elektroauta budou jen pro vyvolené – nebude energie – bude drahá

· Auta se spalovacími motory budou zakázána, nebo zatížena tak vysokou daní a restrikcemi, že si je dovolí opět jen velmi bohatí

· Restrikce vůči chovu dobytka povedou k enormnímu snížení výroby masových produktů a maximálnímu růstu cen – maso bude opět pro bohaté

Celá škála negativních vlivů roztáčí inflační spirálu, která má dopad na životní úroveň každého z nás. Green deal v boji proti klimatickým změnám je pouze ohlupování. Každý občan chce žit v ekologicky čistém prostředí, obává se klimatických změn, které by mohly mít dopad na život na naší planetě Země. Pak je nutná otázka, proč dovážíme do Evropy například jahody z amerického kontinentu, proč dovážíme jablka do naší země napříč Evropou, proč jsme vykáceli jabloňové sady, abychom mohli postavit například fotovoltaickou elektrárnu. Proč jezdí kamiony napříč naším kontinentem jeden za druhým, až vytváří pomalu se posunující sklady. Až někdo bude hovořit o boji proti klimatickým změnám, tak si tyto otázky musí položit, stejně jako např. ne-placení daně za kerosin, leteckou dotovanou přepravu tzv. nízkonákladovými spoji, neekologickou těžbu lithia, lodní přepravu odpadu z Evropy především do rozvojových zemí atd.

Otázkou zůstává, jak dlouho si občané Evropy tento zmar nechají od tzv. politiků líbit. Jak dlouho jsou ochotni platit ze svých daní experimenty politických uzurpátorů, které vedou ke snižování životní úrovně, zadlužování, budování strachu a beznaděje a ve svém důsledku k ekonomickým a ekologickým škodám.

Evropský zkostnatělý systém nemá ve stávající podobě žádnou šanci na přežití. Řada evropských zemí si to již uvědomuje a postupuje samostatně. Nejdále se v tomto procesu dostala Velká Británie.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Institut Aleny Vitáskové z.s. ochrana lidských práv a svobod

Praha 28. 9. 2021

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

29.09.2021 09:04

Zkrátka rozhodují zkorumpované politické partaje,které vytváří zákony podle potřeby určité skupiny lidí.Za to také mají různé benefity,o kterých ovšem mlčí.Podle toho to také vypadá.Zelené šílenství evropských idiotů nakonec Evropu zahubí.Jenže tak daleko slepičí mozečky zelených debilů a jejich politických přisluhovačů myslet nedokáží.Jejich sen je vlastně pouhé sci-fi.Jen ho vehementně prosazují ve jménu údajného dobra.Vůbec neví,že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.Situace stejná,jako v padesátých letech.Jen protagonisté jsou vnuci tehdejších svazáků.


 
Bůh s námi, přátelé...

Bůh s námi, přátelé...

Jsem na Floře v Olomouci a celý den mám možnost komunikovat s lidmi, kteří mají rádi přírodní léčbu nebo hledají alternativu k lékům, které jim už nezabírají. Deziluze z lékařského stavu je více než zřejmá. Bohužel si za to lékaři mohou sami svou arogancí, neochotou vyslechnout si pacienta a bagatelizovat jeho potíže. Lékaři se lidem vysmívají za jejich pokusy porozumět sami vlastnímu tělu. Apriori odmítají zabývat se stravou a zkoumat vliv vitamínů a živin na naše zdraví.

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají šanci postavit vládu s důvěrou Sněmovny. Vítězí slepenec pěti nesourodých stran, jejichž předáci se v povolebním opojení radují jako děti, jež dostaly novou hračku: těší se, že  si se státem pěkně pohrají. A opájejíce se vítězoslávou, dávají najevo, že jen na nich záleží, zda se vítěznému ANO dostane důstojného zastoupení ve vedení Sněmovny. Tradiční slušnost v zacházení vítězů s opozicí není zaručena.

         P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem

Bude Amerika existovat za dalších 10 či 20 let? Pravděpodobně nikoliv.

Pochopil jsem, že je s Amerikou konec, když blahosklonní a lhostejní hlupáci umožnili korupčnickému establishmentu ukrást prezidentské volby a za prvního muže pro agendu establishmentu nastolili nulu.

Poslední domácí zprávy

Stát jako hračka

Stát jako hračka

Parlamentní volby jsou za námi. Byly referendem o postavení Andreje Babiše. Hnutí ANO sice zvítězilo se 72 mandáty, ale je to nevýhra: nemají...