• Středa, 01. prosinec 2021
  • Svátek má Rukojmí Iva

Kdo ponese vinu?
Počet návštěv: 1396

Kdo ponese vinu?

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Přicházející energetická chudoba, ztráta energetické bezpečnosti. Kde budeme hledat viníka, abychom se vyvinili z vlastní neschopnosti? • Za nedostatek zemního plynu není vinen Putin • Za špatnou energetickou politiku ČR není vinen nějaký úředník z EK, či dokonce EU

Vinu nutno vidět v každém z nás, že jsme tiše přihlíželi, anebo nám
to bylo jedno, že naše politické struktury přistupují na podivnou hru
energetické politiky, přestože v mnoha směrech to bylo v rozporu
s našim veřejným zájmem, v rozporu s Listinou práv a svobod,
s Ústavou.
Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se
doslova topí ve stížnostech na růst cen energií, údajné nedodržování
smluv obchodníků. Jelikož nelze na všechny stížnosti odpovídat (z
kapacitních důvodů IAV) zodpovíme opakující se otázky.
Mám zafixovanou cenu dodávky elektřiny a plynu u svého
obchodníka na tři roky. Nyní mi mění smlouvu, nebo ji dokonce ruší.
Energetický regulační úřad (ERÚ) se ochranou spotřebitelů zabývá,
nebo nezabývá? Co mám dělat?
Značná část obchodníků nemá svůj nákup energií dlouhodobě cenově
zafixován, a tudíž jen těžce mohou vybalancovat tento rozdíl cen při
prodeji svým klientům, kterým fixaci cen dali do smlouvy. Prudký růst cen
energií povede k rozsáhlému bankrotu těchto firem – jejich insolvenci.
Budou nakupovat energie dráž, než je za fixovanou cenu mají prodávat.
Tento trend žádná z firem nemůže ustát. Budou chtít odstoupit od smluv,
budou smlouvy rušit, nebudou schopni dodávky zajistit. Část spotřebitelů
tak bude muset buďto souhlasit se změnou smlouvy, tj. prudkým
navýšením cen, nebo přejít k jiným obchodníkům. Ale ani jiný obchodník 
jim nenabídne ceny původní. Pokud jejich dodavatel nebude vůbec
schopen dostát svým závazkům z důvodu insolvence, budou nuceni přejít
k jinému dodavateli energie, nebo spadnou dle zákona do rukou vyšší
instance, tj. firem, které převezmou dodávky těchto energií. Pak mají ještě
malou časovou lhůtu, aby se rozhodli, zda u tohoto dodavatele zůstanou,
či si v této přechodné době budou hledat nového dodavatele se kterým
smlouvu na dodávku uzavřou.
Jak jsem v těchto dnech četla, tak se ERÚ rozzlobil a dokonce sdělil,
že obchodníky, kteří nechtějí dodržet dosavadní smlouvy se zákazníky,
nebo tyto smlouvy porušují bude snad pokutovat až do výše 5 mil. Kč, jak
umožňuje zákon.
Rozzlobení členů Rady ERÚ považuji za oprávněné, ale zcela neúčinné.
Pravděpodobně nejsou seznámení s tristní situací na evropském trhu
s energiemi. Dát pokutu krachující firmě je k ničemu, jen se urychlí její
pád. ERÚ měl činit kroky podstatně dříve, protože jako instituce musel
vědět, co vše se na nás v důsledku evropské energetické politiky řítí. Na
energetickou chudobu jsem jako tehdejší předsedkyně ERÚ upozorňovala
před více než šesti lety, a to dokonce i v televizních pořadech. Politici tomu
asi nevěřili. Nyní je ERÚ skutečně bezzubé a impotentní něco v této věci
udělat. Mohli by například nastavit maximální ceny energií pro
domácnosti, ale je to velký zásah do regulace a musí být k tomu nejen
osobní statečnost členů Rady ERÚ, ale i částečná politická podpora.
Ovšem v tak prudkém růstu cen to bude velmi složité nastavit a pak
prosadit.
Vyšší instance nebo obchodníci, kteří budou přebírat spotřebitele od
krachujících obchodníků, nemusí ani nemohou dodržovat ceny, které měl
klient nasmlouvány u svého původního dodavatele. Cena tak vzroste dle
mého odhadu nejméně o 60 procent v elektřině, u plynu to bude podstatně
více. To je ta lepší varianta, pokud skutečně tyto energie budou mít. Ta
horší varianta je, že ani vyšší instance nemá možnost dodávat to, co na
trhu není.
Otázkou zůstává, čeho bude méně – elektřiny nebo plynu? Obávám se,
že v důsledku špatné politiky, nastavenými pravidly, unbandlingem,
liberalizací trhu s elektřinou a plynem, to bude mít negativní dopad na oba
energetické zdroje.
Zemní plyn s celou sítí podzemních zásobníků bude mít dle výše
uvedeného problém. Kapacity podzemních zásobníků, které dříve
v České republice pokrývaly asi z jedné třetiny potřebu zemního plynu 
jsou naplněny jen částečně a nejsou připraveny na zimní období. Virtuální
zásobníky přece nemohou pokrýt dodávky, když tak pouze virtuálně.
Vysvětlete pak kotelně na zemní plyn, že má topit na virtuální plyn. Kromě
několika málo zemí EU nejsou uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky
zemního plynu. Krátkodobé kontrakty, nebo obchody na burze nemohou
zajistit bezpečnou dodávku zemního plynu. Je nereálné, aby se rozšířily
stávající kontrakty bez dopadu do cen. Pokud se bude zemní plyn
zajišťovat nad stávající kontrakty, tj. dodatečně, tak pochopitelně to bude
za jinou cenu – bude drahý.
Unbandling rozbil dobře fungující systémy a nenahradil je ničím, naopak
silně poškodil energetický sektor. Nelze investovat do zdrojů bez dotací,
nelze investovat do přepravy, když investor nesmí tyto přepravní cesty
využívat a musí je dát k dát k dispozici ostatním obchodníkům, kteří si
kapacity podle legislativy (která se pravidelně mění) nakupují.
Modlit se, aby nebyla v zimě zima je slabá útěcha pro občany a firmy,
na které tato katastrofa dopadá a teprve v plné síle dopadne. A to nejen
cenou, ale i nedostatkem.
Nikdo nesejme odpovědnost politiků, kteří se podíleli a podílejí na
destrukci energetiky, špatné legislativě a nefunkčností institucí, které za to
odpovídají. Jsou to oni, kteří pracují v rozporu s veřejným zájmem, tudíž
protiústavně. Jsou to oni, kteří se nemohou skrýt za kolektivní imunitu a
budeme je muset začít vést k odpovědnosti. Pevně věřím, že nová vláda
zahájí kroky k nápravě.
Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Institut Aleny Vitáskové z. s.

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.10.2021 11:26

kpt nemo:za prvé si jdi koupit naučný slovník a zjisti si,co vlastně slovo soudruh znamená.Jako všichni s nízkým intelektem to slovo přisuzujete komoušům,ale vaše slepičí mozečky nemajé ani páru o původu slova soudruh.Za druhé:silně pochybuji,že by paní Vitásková měla zájem o takového soudruha,jako jsi Ty.Máte všichni největší odvahu pouze na netu a i tady projevujete svůj strach skrýváním své identifikace za nick.Kromě toho bys měl vědět,že máš mlčet,pokud nemáš nic k věci.Osobní útoky takových nul,jako je např.kpt nemo,slouží pouze k léčení vlastních mindráků.Protože to,jestli je pevně věřící,nebo nevěřící,je Tobě do toho úplné h...o.


 
kpt nemo

kpt nemo

13.10.2021 12:50

Soudružko nositelko státního vyznamenání,
pokud jste " pevně věřící", tak jděte do kostela nebo si změňte svůj spolek na CAV - církev aleny vitáskové.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

13.10.2021 11:28

Ať se paní Vitásková na mne nezlobí,ale vina je z největší části právě na orgánech EU.Ty prosazují energetické nesmysly typu elektromobilů,těch obnovitelných zdrojů energie a dalšího zeleného šílenství.U nás se vyrábí větší množství elektrické energie,než my spotřebujeme.I za Vašeho působení v energetice se přebytky prodávaly do ciziny za ceny nižší,než domácím odběratelům.Dnes se všichni ohání jakousi evropskou burzou s energiemi.Jenže co nás má zajímat evropské problémy?My je máme před nimi zachraňovat?Řešením je pokrýt nejdříve spotřebu u nás a teprve přebytky prodávat dál.Rakušáci protestovali proti JETE,ale elektřinu brali rádi.Tu samé SRN.Takže ČR,rozkradená nejen domácími,ale i cizími subjekty,má zachraňovat neschopné a hloupé idioty z EK,EP a byrokratické debily úřednictva v Bruseli?Po proběhlých volbách to bude ještě horší,protože vyhráli eurohujeři.Tak si Čecháci splnili svůj dlouhodobý sen o likvidaci vlastního státu a nakonec i národa.Už jednou zachraňoval Singer hodnotu eura dvěma biliony korun,o které okradl národ.Takže EU nám byl čert dlužen a o eurohujerech ani nemluvě.


 
 P.C.Roberts: Data z Britanie a Německa dokazují: Je to pandémie očkovaných

P.C.Roberts: Data z Britanie a Německa dokazují: Je to pandémie očkovaných

Čertsvá data Bezpečnostní zdravotní služby (Health Security Agency), Velké Britanie dokazují, že v průběhu října se neočkovaní občané Velké Británie podíleli na všech v Britanii Covidem onemocnělých 39 %, na všech hospitalizovaných 34%  a na všech na Covid zemřelých 19 %. Zatímco očkovaní se na všech v Británii onemocnělých podíleli 61%, na všech hospitalizovaných 
66 % a na všech zemřelých 81 procenty.

Firma Pfizer, resp. její mluvčí z nás dělá hlupáky.

Firma Pfizer, resp. její mluvčí z nás dělá hlupáky.

Farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s BioNTech. vyvíjí pro přeočkování třetí dávkou vakcínu Comirnaty, ale vyvíjí i aktualizovanou verzi vakcíny. Tak tuto zprávu či informaci bychom mohli přivítat, kdyby ….

„Přestože společnosti Pfizer a BioNTech věří, že třetí dávka vakcíny Comirnaty má potenciál zachovat nejvyšší úroveň ochrany proti všem v současnosti známým variantám, včetně varianty delta, zůstáváme ostražití a vyvíjíme aktualizovanou verzi vakcíny, která je zaměřena na celý s-protein delty.“ Zpravidla každý, kdo jde tzv. „s kůží na trh“ je o své „kůži“ přesvědčen, že je kvalitní a jen „věřit“ znamená, nemít jistotu. U vakcíny, která má člověka spasit od mutací Covidu, to je slabá naděje.

Poslední domácí zprávy

Ten tanec oželíme

Ten tanec oželíme

Nebudeme ani vysedávat po 22. hodině v hospodě, dokonce ani usrkávat punč či grog na vánočním trhu. Nářek v těchto případech není na...