• Úterý, 26. září 2017
  • Svátek má Rukojmí Andrea

Občanský manifest...
Počet návštěv: 1326

Občanský manifest...

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Přichází čas proměnit myšlenky a  iniciativy v politickou sílu. Nechť se spojí Okamura, Obrtel, čs. vojáci v záloze,  Úsvit, Konvička,  Alternativa pro Českou Republiku (žádné Česko, Czech, Ceco, Tjecko, Czechie, Tscheko, a podobné zhovadilosti - nanejvýš Bohemia), Národní domobrana a všechny neparlamentní strany a skupiny, které sledují stejné či podobné cíle. Odhoďte osobní výhrady a spojte se k dosažení primárního cíle:

Odstavit od moci všechny profláknuté současné politické strany, které si mezi sebe rozdělily pašalíky. Odborníků pro všechny rezorty je dost, jen je oslovit a nabídnout jim program, podmínky, práci a odpovědnost. Manifest je připraven, volební program ve výrobě, parlamentní volby se blíží.

Občanský manifest

My, občané České republiky,

kteří odmítáme bezbřehý neoliberalismus, multikulturalismus, europeismus a další -ismy všeho druhu, kteří odmítáme politickou pseudokorektnost, pozitivní diskriminaci, nepřirozené svazky, inkluzi a další direktivy a výmysly nevolených nadnárodních a nadstátních struktur a jejich domácích pomahačů, kteří jsme proto z jejich strany pohrdáni a nazýváni¨rasisty, extremisty, xenofoby, nacionalisty, populisty, povaleči, plebsem a lůzou,

my všichni, kteří odmítáme povyšovat se nad jiné lidi z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, společenského nebo jiného postavení, vydáváme toto provolání:

1) Jsme lidé, kteří ctí přirozené svobody a práva jiných lidí a dodržují své přirozené povinnosti, morálku a tradice, převzaté od svých předků. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

2) Jsme lidé, kteří ctí svobodu myšlení, vyznání, víru a názory ostatních lidí. Ale nedáme si cizí víru a cizí názory vnutit.

3) Jsme lidé, kteří se řídí právem, dodržují zákony a ctí a vyžadují spravedlnost. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

4) Jsme lidé, kteří žijí v míru, přátelství a dobrém sousedství se ostatními lidmi. Totéž vyžadujeme od ostatních lidí.

5) Jsme lidé, kteří pomáhají jiným lidem v nouzi. Ale nepřipustíme zneužití pomoci.

6) Jsme lidé, kteří jsou hrdí na svůj původ a historii a jsou odhodláni bránit svou vlast a svou rodinu před nebezpečím. Nikdy se jich nevzdáme a nikdy se nikomu nepoddáme.

7) Jsme lidé, kteří odmítají lež, podvod, násilí a další nelidské metody a způsoby k dosažení svých zájmů a potřeb. Použití takových metod je trestáno.

8) Jsme lidé, kteří rozvíjejí své znalosti, schopnosti a své vzdělání a zvyšují tak duchovní a kulturní úroveň celé společnosti.

9) Jsme lidé, kteří vůči ostatním lidem projevují slušnost, čestnost, spravedlnost a úctu a váží si jejich vědění, schopností a zkušeností. Totéž požadujeme vůči sobě od jiných lidí.

10) Jsme lidé, kteří svou prací tvoří duchovní a hmotné hodnoty a zajišťují tak rozvoj své rodiny a celé společnosti.

11) Jsme lidé, kteří chrání své hmotné a duchovní, přírodní a a kulturní bohatství a předávají je dalším generacím.

12) Jsme lidé, kteří vyznávají a ctí zásadu, že rodina, kterou tvoří muž, žena a děti v jejich společné péči, je základ státu.

13) Jsme lidé, kteří poskytují ochranu a pomoc všem, kdo ji potřebují a nemohou nebo nedokážou se postarat o sebe nebo svou rodinu. Ale nedovolíme pomoc zneužívat.

14) Jsme lidé, kteří si nenechají diktovat cizí vůli a společně s ostatními lidmi stejného nebo podobného smýšlení jsou odhodláni bojovat proti silám zla. Nikoho nezradíme a zradit se nenecháme.

15) Jsme lidé, kteří vědí, že svoboda, morálka, lidská práva, lidské povinnosti a lidská sounáležitost jsou nedílnými součástmi a jejich naplnění nejdůležitějšími podmínkami našeho skutečného lidství.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Ani Třískův tolik milovaný Shakespeare by nevymyslel tak fatální tragédii; objímat z lásky sochy dávných Čechů, říkat, jak se mu tam líbí a pak spadnout do své i Smetanovy Vltavy…

Ani Třískův tolik milovaný Shakespeare by nevymyslel tak fatální tragédii; objímat z lásky sochy dávných Čechů, říkat, jak se mu tam líbí a pak spadnout do své i Smetanovy Vltavy…

Zemřel herec Jan Tříska, bylo mu 80 let. Podlehl následkům pádu z Karlova mostu. Režisér Mádl k tomu dodal: "Několikrát mi říkal, že vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na sochy. Podle všeho se tam stalo něco nešťastného…"

Fejeton: Letiště Ruzyně...

Fejeton: Letiště Ruzyně...

Dne 5. října uplyne 5 let od úředního přejmenování mezinárodního letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. Uplyne tedy 5 let od okamžiku, kdy bylo na základě rozhodnutí vlády vypuštěno z názvu naší brány do světa starodávné označení  místa, na němž se letiště nachází.

Poslední domácí zprávy