Zapomněl pan ministr s göringovským jménem Herman, jak stupidně se nedávno vyjádřil šéf rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu; v tom případě by nebylo ani Mnichovské dohody a Protektorátu Böhmen und Mähren..." Nikdo ze sudetských Čechů a hlavně Židů nezapomene na „křišťálovou noc“ z 9. na 10. listopadu 1938 v českých Sudetech, které po Mnichovské dohodě už šest týdnů patřily německé říši, nacisté vypálili a poškodili na 35 synagog...

Časopis “Přísně tajné” mj. napsal: “Teprve nedávno vyšla najevo informace až dosud pečlivě skrývaná, že byli odškodněni nejen odsunutí z Protektorátu Böhmen und Mähren sudetští Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly rakouské občanství teprve po roce 1945, prakticky po odsunu, na něž se nevztahovaly čs. – rakouské smlouvy o odškodnění z r. 1964 a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Starorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými občany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků. Novorakušané byli odškodněni na základě zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech 1961-62…”

A další Hermanova faleš; ví vůbec ten vyčůránek, s kým že se to držel za ruku před několika dny v kdysi nacistické Lucerně? Že to byl v 50. letech minulého století submisivní pochlebovač Mao Ce-tunga, jemuž psal oddaný dopis (Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře) a posléze na Maovu počest dokonce napsal oslavnou báseň „Je kultivovaný a zdvořilý“…? A když mu začalo téct do bot, vzal roha do Indie, kde řídil boj za nezávislost Tibetu. Dalajlámův dopis Maovi…

Dnes pochopil, že prohrál, tak sám zrušil "převtělovací" vznik dalších dalajlámů a začal zatlačený do kouta veřejně a pokrytecky vykřikovat, že už není pro nezávislost Tibetu, nýbrž jen pro udržení jeho kultury a tradice v rámci celistvosti Číny, což dělá Čína od počátku své existence v zemi, v níž pramení největší řeky světa.... http://www.rukojmi.cz/clanky/1738-tak-se-nam-sesla-particka-veznu-svedomi-co-ho-vsak-v-sobe-nemaji-ani-za-mak-pokrytec-vaclav-havel-prevteleni-zvane-dalajlama-i-dcera-zakladatele-barmske-komunisticke-strany-do-aun-schan-su-tij

Komentátor Eura Jan Hrbáček napsal: „Z amerického kabelogramu z roku 2010, odtajněného WikiLeaks, se můžeme dozvědět, že dalajláma po předešlých neúspěšných pokusech vytvořit ve spolupráci s CIA rozsáhlý tibetský ozbrojený odpor proti čínským okupantům založil v rámci indické armády vlastní bojovou jednotku známou jako Establishment 22, do níž podle kabelogramu byli rekrutováni i dětští bojovníci ze škol z tibetské diaspory, mezi nimiž byli sirotci a opuštěné děti,“ a dodává, že "podle zmiňovaného článku. Dětské oddíly byly prý v roce 1971 odeslány s dalajlámovým souhlasem do války mezi Indií a Pákistánem a dalších ozbrojených konfliktů…“

Na závěr dopis, který se s peticí objevil na Facebooku: