• Středa, 12. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Klára

Car neziskovek skončil
Počet návštěv: 4241

Car neziskovek skončil

Ivan Bednář Článek od Ivan Bednář

S přichodem posledního měsíce skončil ministr bez portfeje, který měl na starosti lidská práva a rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor Jiří Dientstbier, někdejší neúspěšný kandidát na pražského primátora.

Obhajoval lidská práva menšin, jenomže v tom je největší kámen úrazu. Zjednodušeně řečeno, lidská práva mají všichni bez rozdílu, nelze obhajovat lidská práva jedné menšinové skupiny a potlačovat stejná práva většiny. Jistě je asi správné, chránit práva menšin, ale každý extrém škodí.

Nehledě na to, že v resortu docházelo (a dochází) k neuvěřitelnému plýtvání finančních zdrojů. Všichni ti „dobrotrusové“ (senátor Jaroslav Kubera používá i silnější výraz) jsou neuvěřitelně lační po finančních příspěvcích od státu, krajů či obcí. Není divu, že odchodu Dienstbiera nejvíce litují tzv. neziskové organizace. Dienstbier byl totiž také předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která rozděluje finanční příspěvky. Před dvěma lety Dienstbier také prosadil, aby ministerstva mohla podporovat tyto organizace na základě víceletých dohod, nikoliv jenom ročními granty.

V České republice bylo těchto organizací v loňském roce registrováno neuvěřitelných 128 tisíc. Od státu, krajů či obcí získaly 16,5 miliardy korun. Prostřednictvím dotací a grantů se přerozdělují stovky milionů korun, které pocházejí z Norských fondů, fondů Evropské unie a samozřejmě také z peněz nás daňových poplatníků. Vedle našich peněz získává i čím dál větší vliv na politické i společenské dění.

Nadace miliardáře George Sorose Open Society Fund Praha (OSF) spravuje šest hlavních programů, mezi kterými hraje prim „Dejme (že)nám šanci“. Tento program se zaměřuje mj. na rovné příležitosti žen a mužů v pracovním a osobním životě.

OSF rozděluje v tomto programu 160 milionů korun z Norských fondů, ve kterých mají někdejší nové členské státy EU k dispozici celkem 800 milionů eur. Mezi řečníky na konferencích tohoto programu jsou uvedeni exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier či ministryně práce a sociálních věcí Marksová-Tominová. Však také v období mezi lety 2007 až 2015 z MPSV odešlo na různé projekty neziskových organizací v oblasti podpory integrace přistěhovalců téměř sto milionů korun. V loňském roce odsálo z rozpočtu MPSV asi třicet neziskovek více než 19 milionů korun. Bývalá zastupitelka ČSSD na Praze 2 mj. působila sedm let v neziskové společnosti Gender Studies o.p.s., jejíž zakladatelkou je Jiřina Šiklová.

Z programu Dejme (že)nám šanci jsou rozdělovány další desítky milionů korun menším či větším neziskovým organizacím. Za posledních několik měsíců to bylo po celé České republice až 150 milionů korun. Peníze v řádech stovek tisíc i milionů korun obdrželo nespočet „neziskovek“, jež se věnují boji proti domácímu násilí a rovným příležitostem.

Všechny peníze byly ale utraceny na přednášky, workshopy, kulaté stoly, tiskové konference, a aktivistické kampaně na podporu neomarxistického snění novodobých elit o beztřídní, spravedlivé a rovnostářské společnosti. Šířit dobro za peníze daňových poplatníků je tak vlastně hračka.

V posledních pětadvaceti letech vznikla v České republice novodobá elita tzv. „lepších lidí“, kteří se již od svých studií připravují na práci v neziskovém sektoru. Nechtějí nic vyrábět, vymýšlet ani nikoho léčit. Jejich jediným cílem je propagovat utopické myšlenky multikulturalismu, feminismu, politické korektnosti a dalších témat levicové agendy.

Bezkonkurenčně nejvíce finančních prostředků z programu Dejme (že)nám šanci(asi 13 milionů), získala za poslední období nevládní nezisková organizace Gender Studies, kterou v roce 1991 založila bývalá komunistka Jiřina Šiklová a dodnes je také členkou správní rady. V dozorčí radě Gender Studies působí také dcera Milana Uhdeho Zuzana, která často přednáší o feiminismu na žižkovské Klinice v Praze.

Na té Klinice, kde se scházejí levicoví extremisté, neuznávající soukromé vlastnictví a nezákonně okupující objekt v majetku státu. Stát tak paradoxně přispívá na činnosti organizacích působících – proti státu.

Nový ministr pro lidská práva Jan Chvojka prý bude jiný, než byl ministr Dienstbier. Nepřejme si nic jiného.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.12.2016 16:52

Dientsbier je jen obyčejný americký blb,který se pokoušel americké zvyky zavést v tomto státě.Kladeňáci,kteří ho zvolili,by si měli nafackovat.Tento idiot má zdatné pomocníky v Šabatové,Kocábovi a dalších exotů,kteří se potřebují zviditelnit.Stejně jako kripl Banga.Raději škodit,hlavně být v če- le,aby na ně bylo vidět.Dienstbier má americké občanství,tak ať táhne tam a neopruzuje tady.


 
Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Včera, to je v pondělí ráno, jsem se probudil do hrozivé skutečnosti. Mail, zaslaný všem obyvatelům zdejšího obvodu mi sděloval, že během předcházející noci z neděle na pondělí, došlo na nejvýznamnější chicagské třídě, nazvané Velkolepá míle (Magnificent Mile), a patřící do našeho obvodu, k masovému rabování maloobchodních prodejen. 

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Přiletět do země jako představitel zatímní supervelmoci, která se hroutí před očima, tři měsíce předtím, kdy jeho nejvyšší šéf prezident USA má nakročeno k odchodu z Bílého domu, je v podstatě komické. A ještě je komičtější, že přijíždí s tím, aby podpořil fanatické protičínské sunity v podobě Vystrčilů, Fischerů apod. svým vystoupením v Čechy hluboce nenáviděným Senátu.

Poslední domácí zprávy