• Neděle, 19. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Ivo

NIČENÍ A ZMAR POKRAČUJÍ
Počet návštěv: 4103

NIČENÍ A ZMAR POKRAČUJÍ

Zanedlouho budu opět stát před skupinou lidí, kteří si přijdou poslechnout starého spisovatele. Snad po tisíci budu zahajovat svou přednášku větou: „Člověk bez přírody existovat nemůže. Příroda bez člověka ANO!“

Z neděle na pondělí (27.9—28.9) jsem seděl na mysliveckém posedu a kochal se měsícem, který dorůstal do úplňku. Byl nádherný, zářil nad krajinou Oderských vrchů, která se v jeho světle třpytila. Neviděl jsem žádný signál o konci tohoto světa. Měsíci je úplně jedno, zda nějaký živočišný druh jménem Homo sapiens nebo Homo erectus skončí. Stane-li se to, pak si planeta Země jenom oddechne úlevou. Poletí vesmírem a bude se řídit jen a pouze svými zákony, tedy ŘÁDEM rovnováhy, ŘÁDEM vývoje, který citlivě reaguje na sebemenší hnutí ekosystémů, na aktivitu slunce, na pohyb vodstva… Bude se řídit prastarým ŘÁDEM, který jen a pouze člověk narušoval od chvíle, kdy se na Zemi objevil.

   Dobře vím, že novodobá společnost, která se formuje od roku 1989, není příliš přející myslivcům, tedy těm dědičným myslivcům, kteří s přírodou žijí a její zákony respektují a snaží se s přírodou žít v souladu. Tito myslivci (a já se mám čest k nim počítat) se řídí jinou etikou a jinými zákony než těmi, které čas od času zformuluje prachpodivná právnická verbež a nechá je odsouhlasit ještě prachpodivnějším politikům. Lobuje se, korumpuje se a kdo má více prostředků, tak svůj názor prosadí děj se co děj.

   A výsledek?

  Z tiskové zprávy Českého statistického úřadu dne 27.9.2015: „Myslivců ubývá! Výměra honební plochy se snižuje! Od roku 1970 do roku 2014 klesla o 321 829 hektarů… V roce 1970 myslivci ještě ulovili jeden milion bažantů a sedm set padesát tisíc zajíců. Loni to bylo jen 479 tisíc bažantů a pouze 40 tisíc zajíců. (Pozn. autora: Koroptve se neloví od roku 1961. V poválečných letech se tito nádherní ptáci, kteří nahrazovali dnešní chemické prostředky jen svou pílí, vyskytovali na našich polích v milionových počtech.) V roce 2004 už jich v České republice žilo pouhých 83 tisíc a o deset let později klesly stavy koroptve polní na 30 tisíc.

   Důvod? Surové nakládání s přírodou a zemědělskou půdou jednak ze strany zemědělců – to v řadě první, jednak v důsledku zhoubné politiky polistopadové „elity“.  

    Bodejť by skutečných myslivců neubývalo, když ti poctiví nemají dost prostředků, aby uhájili revíry! Bodejť by neubývalo výměry honiteb, kdy každý den je ztraceno 12-15 hektarů nejlepší orné půdy! Bodejť by nevymíral zajíc, bažant, koroptve(o dalších druzích zvěře nemluvě), kdby jim člověk-zemědělec pěstováním kukuřice, řepky olejné a obilovin na ohromných plochách nezlikvidoval životní prostředí! A ještě to znásobil masivním užíváním chemie.

   Současný ministr zemědělství, mladý to člověk, který zcela určitě nepamatuje naši krajinu z let padesátých, šedesátých a ještě sedmdesátých, která byla rozmanitá, pestrá, nabízející původní zvěři úkryt a potravu ve složení, jakou potřebuje, hlasitě vykřikuje o přemnožení černé zvěře, na čemž mají vinu jen a jen zemědělci. To ale pan ministr nezmiňuje! Nabízí příspěvek 8 tisíc korun a budování odchytových zařízení, ale ani slovem se nezmíní o nutnosti přestat likvidovat zemědělskou půdu, o nutnosti zásadně změnit systém jejího obdělávání, o nutnosti donutit zemědělce, aby přestali půdu exploatovat, zastavit erozi, zastavit odvodňování krajiny, prostě zastavit zhoubný proces, který byl nastartován za účelem stále větších a větších zisků bez ohledu na následky.

   Oslovil jsem tři ministry současné vlády otevřeným dopisem. Ministra zemědělství, ministra lesnictví a ministra životního prostředí. Média tento text nezveřejnila. Nabídl jsem jeho plné znění také časopisu Myslivost – bez odezvy. Poslal jsem text dopisu panu šéfredaktorovi Bláhovi do Parlamentních listů. Ani tento pán neodpověděl.

   Demokracie? Svoboda slova? Respekt a úcta k názoru jinému, než je ten, který pochlebuje současným mocipánům?

    Nic z toho neplatí.  Skutečná svoboda skončila ve chvíli, kdy na Letné otevřel ústa přiškrabující človíček kochající se pocitem moci nad šílejícím davem hluboko pod ním. Všichni ti jemu věřící, naivní lidé ještě netušili, jaká propast se jim pod nohama otevírá.  A mnozí si to neuvědomují ještě ani dnes, kdy do ní padají…

 

   UT SUNT HUMANA, NIHIL EST PERPETUUM DATUM. (Jde-li o lidské věci, nic tu netrvá věčně. CICERO)

 

                                                                                              Štěpán Neuwirth

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Terezín, místo, jež se stalo největším koncentračním táborem na území českých zemí.  Za necelé čtyři roky jím prošlo více než 150 000 mužů, žen i dětí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc...

Terezín, místo, jež se stalo největším koncentračním táborem na území českých zemí. Za necelé čtyři roky jím prošlo více než 150 000 mužů, žen i dětí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc...

Osvobození Terezína proběhlo hladce a bez bojů. 1. května 1945 byla kontrola nad táborem převedena na Červený kříž, 5. května utekli poslední nacisté před blížící se frontou a 8. května 1945 přijely první sovětské jednotky. Celkem tak terezínským ghettem prošlo asi 155 000 lidí, z nich nepřežilo 2. sv. válku 118 tisíc... 

Svalnatí muži už přestanou jako mužatky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu vítězit v bězích od 400 metrů až po jednu míli (1,61 km) nad křehkými atletkami

Svalnatí muži už přestanou jako mužatky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu vítězit v bězích od 400 metrů až po jednu míli (1,61 km) nad křehkými atletkami

A zase ta Semenyaová, co už má, doufejme, utrum. Dostal jsem před časem konečně spravedlivou zvěst z JAR od svých kamarádů, co fandí férovému sportu; IAAF se totiž konečně rozhoupala a rozhodla zavést kontroverzní pravidlo na základě odborné studie, podle níž mají atletky s odlišným sexuálním vývojem díky přirozeně vyšší hladině testosteronu výhodu ve srovnání s běžnou ženskou populací.

Poslední domácí zprávy

Pátá kolona mezi námi

Pátá kolona mezi námi

Asi se většina z nás shodneme, že je v zájmu našeho národa, aby vlastenci šli volit a aby jejich hlasy nepropadly... Ale řekněme si tu pravdu...