• Pondělí, 25. březen 2019
  • Svátek má Rukojmí Marián

NIČENÍ A ZMAR POKRAČUJÍ
Počet návštěv: 3948

NIČENÍ A ZMAR POKRAČUJÍ

Zanedlouho budu opět stát před skupinou lidí, kteří si přijdou poslechnout starého spisovatele. Snad po tisíci budu zahajovat svou přednášku větou: „Člověk bez přírody existovat nemůže. Příroda bez člověka ANO!“

Z neděle na pondělí (27.9—28.9) jsem seděl na mysliveckém posedu a kochal se měsícem, který dorůstal do úplňku. Byl nádherný, zářil nad krajinou Oderských vrchů, která se v jeho světle třpytila. Neviděl jsem žádný signál o konci tohoto světa. Měsíci je úplně jedno, zda nějaký živočišný druh jménem Homo sapiens nebo Homo erectus skončí. Stane-li se to, pak si planeta Země jenom oddechne úlevou. Poletí vesmírem a bude se řídit jen a pouze svými zákony, tedy ŘÁDEM rovnováhy, ŘÁDEM vývoje, který citlivě reaguje na sebemenší hnutí ekosystémů, na aktivitu slunce, na pohyb vodstva… Bude se řídit prastarým ŘÁDEM, který jen a pouze člověk narušoval od chvíle, kdy se na Zemi objevil.

   Dobře vím, že novodobá společnost, která se formuje od roku 1989, není příliš přející myslivcům, tedy těm dědičným myslivcům, kteří s přírodou žijí a její zákony respektují a snaží se s přírodou žít v souladu. Tito myslivci (a já se mám čest k nim počítat) se řídí jinou etikou a jinými zákony než těmi, které čas od času zformuluje prachpodivná právnická verbež a nechá je odsouhlasit ještě prachpodivnějším politikům. Lobuje se, korumpuje se a kdo má více prostředků, tak svůj názor prosadí děj se co děj.

   A výsledek?

  Z tiskové zprávy Českého statistického úřadu dne 27.9.2015: „Myslivců ubývá! Výměra honební plochy se snižuje! Od roku 1970 do roku 2014 klesla o 321 829 hektarů… V roce 1970 myslivci ještě ulovili jeden milion bažantů a sedm set padesát tisíc zajíců. Loni to bylo jen 479 tisíc bažantů a pouze 40 tisíc zajíců. (Pozn. autora: Koroptve se neloví od roku 1961. V poválečných letech se tito nádherní ptáci, kteří nahrazovali dnešní chemické prostředky jen svou pílí, vyskytovali na našich polích v milionových počtech.) V roce 2004 už jich v České republice žilo pouhých 83 tisíc a o deset let později klesly stavy koroptve polní na 30 tisíc.

   Důvod? Surové nakládání s přírodou a zemědělskou půdou jednak ze strany zemědělců – to v řadě první, jednak v důsledku zhoubné politiky polistopadové „elity“.  

    Bodejť by skutečných myslivců neubývalo, když ti poctiví nemají dost prostředků, aby uhájili revíry! Bodejť by neubývalo výměry honiteb, kdy každý den je ztraceno 12-15 hektarů nejlepší orné půdy! Bodejť by nevymíral zajíc, bažant, koroptve(o dalších druzích zvěře nemluvě), kdby jim člověk-zemědělec pěstováním kukuřice, řepky olejné a obilovin na ohromných plochách nezlikvidoval životní prostředí! A ještě to znásobil masivním užíváním chemie.

   Současný ministr zemědělství, mladý to člověk, který zcela určitě nepamatuje naši krajinu z let padesátých, šedesátých a ještě sedmdesátých, která byla rozmanitá, pestrá, nabízející původní zvěři úkryt a potravu ve složení, jakou potřebuje, hlasitě vykřikuje o přemnožení černé zvěře, na čemž mají vinu jen a jen zemědělci. To ale pan ministr nezmiňuje! Nabízí příspěvek 8 tisíc korun a budování odchytových zařízení, ale ani slovem se nezmíní o nutnosti přestat likvidovat zemědělskou půdu, o nutnosti zásadně změnit systém jejího obdělávání, o nutnosti donutit zemědělce, aby přestali půdu exploatovat, zastavit erozi, zastavit odvodňování krajiny, prostě zastavit zhoubný proces, který byl nastartován za účelem stále větších a větších zisků bez ohledu na následky.

   Oslovil jsem tři ministry současné vlády otevřeným dopisem. Ministra zemědělství, ministra lesnictví a ministra životního prostředí. Média tento text nezveřejnila. Nabídl jsem jeho plné znění také časopisu Myslivost – bez odezvy. Poslal jsem text dopisu panu šéfredaktorovi Bláhovi do Parlamentních listů. Ani tento pán neodpověděl.

   Demokracie? Svoboda slova? Respekt a úcta k názoru jinému, než je ten, který pochlebuje současným mocipánům?

    Nic z toho neplatí.  Skutečná svoboda skončila ve chvíli, kdy na Letné otevřel ústa přiškrabující človíček kochající se pocitem moci nad šílejícím davem hluboko pod ním. Všichni ti jemu věřící, naivní lidé ještě netušili, jaká propast se jim pod nohama otevírá.  A mnozí si to neuvědomují ještě ani dnes, kdy do ní padají…

 

   UT SUNT HUMANA, NIHIL EST PERPETUUM DATUM. (Jde-li o lidské věci, nic tu netrvá věčně. CICERO)

 

                                                                                              Štěpán Neuwirth

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Anální Langer, co přinesl kdysi Klausovi obří známku s jeho portrétem, už není o 11 let později členem regionální rady strany na Olomoucku. Chybička se vloudila, byl anulován. Inspektorská zahrádka je zřejmě v pr.eli

Anální Langer, co přinesl kdysi Klausovi obří známku s jeho portrétem, už není o 11 let později členem regionální rady strany na Olomoucku. Chybička se vloudila, byl anulován. Inspektorská zahrádka je zřejmě v pr.eli

Konec nadějí o slavný návrat do náruče ODS? Bohužeĺ, zatím ejí bývalý místopředseda a někdejší ministr vnitra Ivan Langer není členem regionální rady strany v Olomouckém kraji. Výkonná rada ODS na sobotním zasedání v Praze rozhodnutí krajské organizace ho anulovala s tím, že jednání sněmu provázelo procedurální pochybení.

Kateřinu Jacques Jau Jau známe jako biomasu, pak z neúspěšného boje o křeslo v Evropském parlamentu v roce 2014, kdy končila na 5. místě kandidátky LES, dnes jde o další pokus o EP za STAN a TOP 09

Kateřinu Jacques Jau Jau známe jako biomasu, pak z neúspěšného boje o křeslo v Evropském parlamentu v roce 2014, kdy končila na 5. místě kandidátky LES, dnes jde o další pokus o EP za STAN a TOP 09

Kateřinu Bursíkovou Jacques si většina běžných lidí spojí především s jejími „zelenými“ léty ve Sněmovně a s nešťastnými výroky ohledně biomasy v show Jana Krause. Poté se politička na nějakou dobu přemístila do Británie, kde absolvovala prestižní kuchařskou školu v Londýně, dnes je ředitelkou coworkingového a vzdělávacího centra ve Sněmovní 7.

Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Zrůdná vietnamsko-americká válka; na jejím počátku bylo vojákům US Army řečeno, že jde jen o policejní akci, která do tří měsíců skončí rozbombardováním rákosníků do doby kamenné. Děsivá válka však trvala deset let a za oběti jí padlo na tři miliony Vietnamců a Laosanů. Byly shozeny miliony tun bomb, granátů a napalmu, k tomu na 70 milionů litrů jedovatého defoliantu Agent Orange. Nejkrutější akci bylo vyvraždění vesnice My-Lai…

Poslední domácí zprávy