• Sobota, 24. březen 2018
  • Svátek má Rukojmí Gabriel

Poslední čtení na prázdniny:   PROROCTVÍ
Počet návštěv: 1221

Poslední čtení na prázdniny: PROROCTVÍ

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Porada náčelníků končila. Diskuse utichla a nejstarší náčelník povstal, aby vyhlásil konečné rozhodnutí.

Sešli jsme se, abychom rozhodli o našem dalším osudu. Po mnoho generací bojujeme s cizími nájezdníky z východu, ale náš boj není úspěšný. Je jich příliš mnoho a jsou krutí a nelítostní. Zbylo nás už málo a nemáme kam ustoupit. Na západě, jihu a východě je moře, na severu se zvedají vysoké hory, za kterými už je také území cizinců. Při posledním útoku nám pozabíjeli nebo odvlekli všechny ženy a děti. Zbyly nám už jen dvě možnosti: buď se vzdát na milost a nemilost nebo jít do posledního boje. Rozhodli jste se pro boj. Ráno požádáme duchy našich předků o jejich přízeň a potom pomstíme své mrtvé.“

 

V táboře na druhém břehu řeky také skončila porada. Nejvyšší vůdce seznámil ostatní náčelníky s plánem bitvy a na závěr jim připomněl: „Jejich nejstaršího náčelníka, který je také jejich šamanem, mi přiveďte živého. Umí prý předpovídat budoucnost a já se ho chci zeptat, jaký bude svět, až oni tu nebudou.“

 

Krátce před rozedněním vyrazili vetřelci z tábora, přebrodili řeku a vrhli se do útoku na ležení protivníka. Rychle zneškodnili předsunuté hlídky a v několika vlnách se převalili přes nepřítele. Obránci byli připraveni, ale přesila byla příliš velká. Za několik desítek minut bylo po boji. Skupina bojovníků se probila až k šamanovi a přes odpor jeho obránců ho zajala. Ostatní muži buď zahynuli v boji, nebo se rozprchli po krajině, kde je dobíjeli zuřiví pronásledovatelé.

 

Zraněného šamana přivedli k nejvyššímu vůdci. Oba muži na sebe dlouho hleděli, než vítěz prolomil mlčení. „Vítám tě Šik-šane mezi námi. Mnoho jsem o tobě slyšel. Jsi poslední svého rodu a zůstal jsi posledním i ze svého lidu. Než se však vydáš na svou poslední cestu, jak vy říkáte, prokážeš mi ještě jednu službu.“„

 

Obrátil se na muže, kteří šamana přivedli: „Dobře se o něho starejte, uzdravte ho a chraňte. Za dva úplňky mi ho zase přiveďte.“

 

Po dvou měsících přivedli šamana k Nejvyššímu.

 

Slíbil jsem ti, že mě před svou smrtí ještě uvidíš. Tvůj kmen i tvůj lid je vyhuben a ty jsi poslední žijící člen. Vypráví se o tobě, že umíš předpovídat budoucnost. Pověz mi tedy, jaký bude náš svět.“

 

Starý šaman se dlouze zadíval na vzdálené hory a potom se otočil směrem k mořskému pobřeží.

 

Je to tajemství, které si předávali jen šamani mezi sebou, z generace na generaci, a nikdo jiný je nesměl znát. Ty jsi vítěz, který si myslí, že má právo všechno vědět. Porazili jste nás a vyhubili, protože vás bylo mnoho a nás málo. Žili jsme tu dlouhé věky podle zákonů přírody; vy jste zde krátce a už je porušujete a snažíte se přírodu změnit ve svůj prospěch. Povím ti tedy, co vás čeká, ale nepřinese ti to potěšení.“

 

Šik-šan se odmlčel a zavřel oči.

 

„Ovládli jste celou naši zemi. Budou přicházet další a další kmeny, až vám tu bude těsno. Za mnoho generací skončí velký chlad a vrátí se příjemná čtyři roční období. V té době přijdou z východu noví lidé vašeho plemene a začnou obdělávat zemi a pěstovat rostliny a zvířata, kterými se budou živit. Budete s nimi bojovat, ale budete poraženi, jako my dnes. Období lovu skončí. Znovu a znovu budou přicházet nové kmeny a budou hubit ty předešlé. Postupně objevíte a osídlíte celý svět. Celá vaše budoucnost bude utkána z dlouhých bojů a krátkých časů klidu. Lidé a jazyky se promíchají a svět se rozdělí na menší a větší části, ovládané jedním nebo několika nejsilnějšími náčelníky, kteří spolu budou neustále bojovat o území, o bohatství a o víru. Objevíte tajemství Země a Slunce, naučíte se posílat vzduchem obrazy a zvuky do vzdáleného tábora, budete vyrábět věci, které budou běhat a létat rychleji než jakýkoliv živý tvor, a jedna vaše výprava doletí až tam,“ ukázal na měsíční srpek nad obzorem. „Bude vás pořád víc a víc, až vás nakonec bude tolik, že vám nebude stačit země, voda ani jídlo a začnete bojovat navzájem mezi sebou, všichni proti všem. Skončí to velikou bitvou, ve které budete vyhubeni, všechen váš lid po celém světě a také většina zvířat a rostlin. Svět bude zase takový jako kdysi, když tu nežili lidé ani zvířata, která známe.“

 

Šik-šan zmlkl.

 

Nejvyšší vůdce na něj hleděl s vytřeštěnýma očima. Po dlouhé chvíli se vzpamatoval a vykřikl: „To není možné. To sis vymyslel, abys nás postrašil!“

 

Nemusíš tomu věřit, ale nic na tom nezměníš,“ odvětil tiše šaman. Vůdce sklopil hlavu. Potom zlomeným hlasem pronesl: „Daruji ti život i svobodu. Můžeš jít, kam budeš chtít a nikdo se tě nedotkne. Dožij svůj život podle vašich zvyků a na místě, které si vybereš. Slib mi však, že to, co jsi mi zde řekl, nikomu dalšímu neprozradíš a já ti na oplátku slíbím, že i z mé strany zůstane toto proroctví lidstvu navždy skryto.“

 

Starý šaman pohlédl na muže před sebou. Když spatřil v jeho očích prosbu a za ní strach, přikývl.

 

Nejvyšší vůdce přivolal náčelníky a přikázal jim: „Propusťte ho. Dejte všem na vědomí, že je volný a může jít, kam chce, a žít, kde chce. Nikdo mu nesmí ublížit.“

 

Starý neandrtálec beze slova opustil tábor.

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Děda Dědovič

Děda Dědovič

29.08.2017 15:18

Ten opičák celý herrmann-Germann.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

26.08.2017 20:27

Muslimové nás skutečně neukřižují,v tom má pan Přibyl pravdu.Raději uřezávají hlavy a až jich bude v Evropě dost,poznají to debilní humanisté na své vlastní kůži.Na změnu už bude pozdě.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

26.08.2017 12:06

Nejsem literární, divadelní a filmový kritik typu Rejžka. Vaše sci-fi, která se může snadno stát faktem, se mi líbí. Pište, co to dá. Dnes máme jednu jistotu. Muslimové nás za naše rouhačské vidění světa neukřižují. Holt pokrok! ....Mějte se hezky.


 
Spadne klec na premiéra Netanjahua ještě dřív než přijede do Česka? Vyšetřování trestních kauz může totiž vyústit v jeho obvinění z korupce, zpronevěry a odvolání z vlády...

Spadne klec na premiéra Netanjahua ještě dřív než přijede do Česka? Vyšetřování trestních kauz může totiž vyústit v jeho obvinění z korupce, zpronevěry a odvolání z vlády...

Hrozí snad v Izraeli předčasné volby a spadne klec na premiéra Benjamina Netanjahua dřív než přijede do Česka? Vyšetřování jeho trestních kauz, které se táhnou od loňského roku, může vyústit v jeho obvinění z korupce a zpronevěry; je podezřelý též z přijímání drahých darů a korumpování médií, což může vést také k odvolání z izraelské vlády...

Přiměla kampaň MeToo a MDŽ změnit Lewinské její pohled na orální sex s Clintonem; dřívější prohlášení, že její vztah s Billem byl dobrovolný,

Přiměla kampaň MeToo a MDŽ změnit Lewinské její pohled na orální sex s Clintonem; dřívější prohlášení, že její vztah s Billem byl dobrovolný, prý "nebralo ohled na dynamiku" tohoto souhlasu.

Nevím, jestli se v USA slaví Mezinárodní den žen, byť podnětem pro tento svátek byla v New Yorku stávka amerických švadlen počátkem 20. století, kdy daly ženy najevo svou celkovou nespokojenost s postavením v práci i ve společnosti. V roce 1975 byl svátek MDŽ uznán OSN...

Albrightová: CNN hlásí, že NATO bombardovalo čínské velvyslanectví v Bělehradu. Osudný omyl způsobil smrt čtyř Číňanů a zranil dalších dvacet. A fakt, že velvyslanectví bylo zasaženo několikrát, vedl Peking k tomu, že nás obvinil z úmyslného útoku

Albrightová: CNN hlásí, že NATO bombardovalo čínské velvyslanectví v Bělehradu. Osudný omyl způsobil smrt čtyř Číňanů a zranil dalších dvacet. A fakt, že velvyslanectví bylo zasaženo několikrát, vedl Peking k tomu, že nás obvinil z úmyslného útoku

Nastalo jubileum děsivého pogromu, jehož přičiněním jsem 24. března 1999 začal bytostně nesnášet slovo "humanitární"... To si totiž krvelační pokrytci přidávali k pojmenování svých zvrhlých bombardování bývalé Jugoslávie jako berličku pro smrtelný hřích jejich falešné mírumilovnosti... Když prý pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí...

Špion Skripal se stal nástrojem souboje velmocí, avšak pravda uniká.

Špion Skripal se stal nástrojem souboje velmocí, avšak pravda uniká.

 Vážení přátelé, čtenáři a příznivci. Ačkoliv proti mé osobě tvrdě zasahuje cenzura, tak si dovolím takový malý komentář k události která cloumá zahraniční politikou a prací špionážních služeb. Jako bývalý armádní důstojník něco málo o této problematice vím a musím konstatovat, že zprávy médií, či vyjádření našich politiků mě přivádějí k smíchu. Proč se tomu musím smát???

Poslední domácí zprávy