• Neděle, 19. listopad 2017
  • Svátek má Rukojmí Alžběta

O umělé inteligenci
Počet návštěv: 745

O umělé inteligenci

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Při psaní článku o konci kapitalismu jsem zapomněl na jeden důležitý faktor, který může už za několik let sehrát důležitou, ne-li rozhodující roli v tom, jak bude vypadat lidská společnost poté, co se tento faktor naplno rozvine, zapojí do ekonomického, politického i kulturního života lidí a začne je v řízení a rozhodování postupně nahrazovat. Řeč bude o umělé inteligenci.

Rozvoj počítačů významně urychlila 2. světová válka. Po elektromechanických, elektronkových a tranzistorových počítačích nastoupila v polovině 60. let třetí generace počítačů fungujících na základě integrovaných obvodů. V té době společnost Intel představila světu první čip, který byl vlastně pokračováním vývoje tranzistorů a který je v podobě mikroprocesoru základem počítačů dodnes.
Za padesát let dospěl vývoj automatů, robotů a počítačů do fáze, kdy dokážou komunikovat s jinými počítači i s člověkem, samy se programovat, hrát s člověkem šachy, upozornit ho na jeho chyby a napravit je, samostatně řídit provoz, projektovat, opravit sebe i jiné stroje a roboty a plnit spoustu dalších úloh. Stojíme dnes na prahu doby, kdy se umělá inteligence osamostatňuje, začíná s člověkem spolupracovat, pomáhat mu, ale také mu začíná konkurovat.a nahrazovat jej v nejrůznějších činnostech a na různých úrovních.
Lidstvo se ocitlo dalším dějinném rozcestí a kromě uspořádání společnosti a zajištění vlastního přežití z pohledu ekonomického, zachování životního prostředí a zabránění zničující válce jej čeká vyřešit úkol soužití s umělou inteligencí, kterou samo stvořilo pro svůj vlastní pohodlnější život.
Už dnes se setkáváme s „inteligentními“ stroji v průmyslu, službách, informatice, v řízení procesů, ale také třeba u pokladny supermarketu a tento trend se rychle posiluje a rozšiřuje na další obory. V průběhu příštího desetiletí roboti téměř zcela zaplní průmyslovou výrobu, velkou část služeb, obchodu a začnou ve velkém pronikat na úřady, do zdravotnictví a dalších oborů. Lidská pracovní síla začne být zbytečná a umělá inteligence nakonec převezme rozhodující podíl činností i v řízení státu, bezpečnosti, justici a legislativě.

Biologická inteligence vzešlá z evoluce živých organismů má složku pudovou, rozumovou a citovou, které mají určitou kvantitu a kvalitu, jsou vůči sobě v určitých vztazích a rozhodují v určitých situacích. Přitom pudy a emoce hrají v lidském životě a rozhodování mnohem větší roli, než si většina lidí uvědomuje a je ochotná přiznat.
Je otázkou, zda umělá inteligence bude mít tutéž strukturu a vlastnosti. V současné době totiž můžeme jen stěží mluvit o citových projevech v chování umělé inteligence. Nezaznamenal jsem, že by svařovací robot z automobilky vyrazil po šichtě s kolegy „na jedno orosené“ nebo že by robotický vysavač po úklidu začal metat kozelce radostí nad dokončenou prací, pak sáhl do ledničky pro báječně vychlazenou -colu a večer vyrazil na robo-diskotéku..
Zatím nemá ani smysl se dohadovat, zda má být umělá inteligence vybavena rozmnožovacím pudem, nicméně pud sebezáchovy jí budeme muset časem naprogramovat, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám drahých „inteligentních strojů“ v mezních situacích. Tady stojíme na úplném počátku.
Rovněž v oblasti vztahů člověk versus robot (počítač, android, atd.) bude nutno znovu definovat základní premisy těchto vztahů a oprášit, případně aktualizovat morální pravidla chování rozumných bytostí vůči sobě navzájem. Tuto problematiku ostatně už před mnoha lety nakousl slavný spisovatel sci-fi Isaac Asimov ve své neméně slavné knize Já, robot.

V okamžiku, kdy umělá inteligence dosáhne nezávislosti na svém lidském stvořiteli, mohou nastat dvě alternativy:
a) zůstane podřízena vrchlovému orgánu lidské moci, který bude určovat priority vývoje společnosti, vytvářet příslušné programy a kontrolovat jejich plnění;
b získá úplnou nezávislost na lidech a bude komplexně a nezávisle na lidech řídit chod a vývoj společnosti.
V prvním případě je otázkou, jaké složení bude mít onen lidský vrcholový řídící orgán a v čí prospěch bude pracovat. Zda ve svůj, tj. vznikne oligarchie na kvalitativně vyšším stupni, nebo ve prospěch umělé inteligence, která jej pomocí své vyšší úrovně myšlení ovládne, nebo ve prospěch všech obyvatel tím, že udrží umělou inteligenci pod svým řízením a zajistí společnosti blahobyt, o kterém se nám na počátku 21. století nesní.
Ve druhém případě dospěje umělá inteligence dříve nebo později k závěru, že člověka jako biologický druh a producenta ekonomických (a dalších hmotných i nehmotných) statků nepotřebuje a zahájí řízený a neodvratný proces jeho likvidace.
Jaký bude potom vývoj umělé inteligence, lze jen těžko předvídat. Možná projde ve zrychleném běhu podobným vývojem jako lidstvo, tzn. proběhnou krátká období otrokářství, poddanství, námezně pracujících a oligarchie (vždyť čím jiným jsou nám dnešní automaty, roboti a počítače než nepřetržitě pracujícími otroky), možná se, poučena z lidských dějin, vydá cestou čistého komunismu (bude přece myšlenkově mnohem vyspělejší než lidstvo) a poté zahájí kolonizaci vesmíru.
V každém případě však stojíme na křižovatce a nemáme k ruce moudrého stařečka, ani chytré zvířátko, kteří by nám pomohli vybrat tu správnou cestu. Musíme se spolehnout jen sami na sebe, na svůj vlastní úsudek, a to činí naše rozhodování mnohem těžší a pro naši vlastní budoucnost o to více odpovědnější.

Odkaz:
http://nazory.e15.cz/rozhovory/marik-pozor-lidstvo-abys-s-inteligentnimi-roboty-nezaslo-prilis-daleko-1329155

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Josh Ommi

Josh Ommi

06.09.2017 07:36

Pane Bradávka, souhlasim, jenom mala nepresnost. V pripade b,: kdyz uz "nebude lidi", tak nebude potreba nic produkovat ani opravovat ani slouzit. Umela inteligence (AI) jednoduse roboty vypne. A kdyz se nebude nic dit, nulovy input, tak se taky sama vypne nebo da do "stand by". A bude cekat na input. Alespon by mela tak reagovat...


 
Byl rok 2004 a opět se zhaslo (pokolikáté už?), aby se ještě snadněji kradlo; nejlíp z toho vyšel dámský krejčí Bakala; největší český zloděj, kterého zaštítil sám jedinečný humanitární bombardér Havel…

Byl rok 2004 a opět se zhaslo (pokolikáté už?), aby se ještě snadněji kradlo; nejlíp z toho vyšel dámský krejčí Bakala; největší český zloděj, kterého zaštítil sám jedinečný humanitární bombardér Havel…

Zdeněk Bakala je největším českým post sametovým kmotrem; podle svazku, který na něj po jeho emigraci do USA, kde se naučil krást, vedla StB, pochází z rodiny laborantky krajské hygienické stanice a po nepřijetí na gymnázium se vyučil dámským krejčím a rok pracoval v oděvním družstvu VKUS Brno.

Cítí se snad Dusilová po sametovém Koncertu pro budoucnost jako v jedné ze svých nejnovějších písní V hodině smrti? Asi je jen mimo, když z Medvídka z Bogoty padá bílý sníh…

Cítí se snad Dusilová po sametovém Koncertu pro budoucnost jako v jedné ze svých nejnovějších písní V hodině smrti? Asi je jen mimo, když z Medvídka z Bogoty padá bílý sníh…

Je patrně prototypem dívky, která se řídí rčením: „Dřív se dívky červenaly, protože se styděly, dnes se stydí, protože se červenají …“ Spolu s dalšími politickými šašky a „významnými umělci“ totiž 17. listopadu 2017 vystoupila na Koncertu pro budoucnost se svým ansámblem také Lenka Dusilová & Baromantika a pranic se nestyděla.

Poslední domácí zprávy

Po volbách zase…

Po volbách zase…

Znova, péče o veřejné blaho, se blíží k páchnoucí díře. Znova všechny ty sliby čekají ve frontě, aby je naši nově „vyvolení“ svým...