• Pondělí, 27. září 2021
  • Svátek má Rukojmí Jonáš

O Ústavě
Počet návštěv: 2554

O Ústavě

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Neuplynulo ani půl roku od červnové vládní krize, která vyvrcholila odvoláním A. Babiše z funkce ministra financí a máme tu nové kolo polemiky o znění a naplňování ústavy. Jestliže minule se vedly dohady o tom, zda prezident může nebo musí odvolat ministra a kdy, zda demise předsedy vlády je demisí jeho osoby nebo celé vlády, tentokrát se řeší otázka, koho prezident může či nemůže jmenovat předsedou vlády, kolikrát, jak dlouho může vládnout vláda bez důvěry či v demisi atd.

Tak jako byla ústava nejednoznačná v případě červnové krize, tak je nejednoznačná i v tomto případě nestanovením lhůt opakovaného jmenování premiéra po volbách a při řešení problémů spojených s vyslovením nedůvěry nové vládě.

 

(Viz též http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/3891-nekolik-poznamek-k-soucasnemu-sporu-o-odvolani-ministra-a-babise-aneb-ohlasy-z-ustavniho-trziste )

 

Česká ústava vznikla na podzim r.1992 v době, kdy bylo jasné, že Československo se rozpadne. Sepsal ji dnešní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s několika právníky a byla doslova ušitá horkou jehlou.. Moc práce jim to nedalo, protože řadu pasáží opsali z jiných ústav – např. články o Senátu jsou kompletně převzaty z americké ústavy, článek 9 z německé ( !), atd. Dále ústava obsahuje řadu nejasných formulací (ty se ukázaly právě v době zmíněných událostí v červnu a po volbách), formulace omezující vůli občanů (článek 9), přičemž některá ustanovení v ní naopak chybí (např. ustanovení o úředním jazyce, o rodině a manželství, lhůty v článcích o demisi vlády, apod.).

 

Krátká poznámka k článku 9.

 

V odst. (2( se píše:

(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

 

Tato formulace je převzatá z německé ústavy, kam ji vložili po 2. světové válce Američané, aby „zabránili opakování hrůz nacismu, holokaustu a genocidy v průběhu 2. světové války“. V případě poraženého Německa to mělo své opodstatnění, ale MY NEJSME PORAŽENOU ZEMÍ! Tímto způsobem se jisté kruhy pokusily zafixovat polistopadové poměry v České republice „na věčné časy“ a zatím jim to vychází. Pokud by totiž proběhlo např. referendum o vystoupení z EU a většina občanů se rozhodla pro Czexit, Ústavní soud by mohl, s odkazem na tento článek 9, odst. (2), výsledek referenda zrušit jako „protiústavní akt“. Tak může postupovat kdykoliv, pokud se mu nebude něco líbit – má tedy faktickou moc nad vládou, parlamentem i zákonodárným procesem. Jedinou cestou, jak mu v trvalém zakonzervování tohoto neudržitelného stavu zabránit, je uplatnit článek 2, odst. (1) Ústavy:

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

 

Správné a úplné znění by mělo znít takto:

(1) Lid je zdrojem, nositelem a vykonavatelem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

 

Takto je třeba chápat i současné znění, z něhož plyne, že vůle lidu je nejvyšším zákonem. Pokud by se Ústavní soud postavil PROTI vůli lidu, nezbylo by nic jiného, než jej rozpustit.

 

Pokud to řeknu polopatě – odhlasují-li si obyvatelé České republiky svobodně v referendu, že místo v unitární republice chtějí žít v personální unii-konfederaci okresů nebo místo v parlamentní demokracii v dědičné monarchii, nikdo – ani parlament, ani vláda, ani neziskové organizace a ani Ústavní soud jim v tom nemůže bránit, protože vůle lidu je nejvyšší zákon.

 

Předseda ÚS Pavel Rychetský poskytl nedávno rozhovor Hospodářským novinám, v němž dal najevo, že je rozhodně proti jakýmkoliv změnám ústavy a že Ústavní soud zruší veškeré zákony a rozhodnutí (i v referendu), které by šly proti současnému znění ústavy. Obdobné stanovisko zopakoval i v pořadu ČT Otázky Václava Moravce dne 19.11.

 

(Viz též : http://www.protiproud.cz/politika/3444-rychetsky-promluvil-na-hlasu-verejnosti-nezalezi-volby-jsou-jen-ornament-nove-totality-prohrali-jsme-valku-jako-hitlerovo-nemecko-rezim-neni-mozne-volbami-demokraticky-zmenit-opet-vladnou-prokuratori.htm )

 

Z určitého pohledu jej lze chápat. Ústava České republiky je jeho dítko, sice neduživé a přestárlé, ale jeho a hýčká si je už 25 let. Na druhou stranu mu nic nezabránilo v tom, aby Ústavní soud pod jeho předsednictvím „vyrobil“ několik velmi rozporuplných rozhodnutí (např. zrušením rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci zatčení tří poslanců ODS, kteří složili mandáty výměnou za lukrativní trafiky a pomohli tím ke schválení církevních restitucí, přičemž Ústavní soud vůbec nereagoval na situaci, kdy ve sněmovně hlasoval i odsouzený poslanec – prostě proto, že v ústavě taková (ne)možnost není zmíněna) nebo když sám Ústavní soud porušil ústavu tím, že umožnil nechat zapsat do rodného listu dítěte, adoptovaného česko-americkým párem gayů, dva otce, přestože to naše legislativa neumožňuje, a zdůvodnil to tím, že „nemůžeme zavírat oči před změnami lidské společnosti, které se prosazují ve stále větším měřítku“.

 

( Viz též: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3259-ustavni-soud-se-rozhodl-tvorit-zakony-uz-nepotrebujeme-parlament-ani-volby-dva-homootcove-jednoho-ditete-jsou-pry-normalni-priste-us-schvali-muslimske-mnohozenstvi-a-haremy-nevolenym-uchvatitelum-moci-se-musime-branit.htm )

 

Prakticky za několik málo dní to bude 25 let, kdy byla tato Ústava České republiky schválena Českou národní radou a 1.1. 1993 vstoupila v platnost, současně se vznikem samostatné České republiky. 25 let je dostatečná doba na zhodnocení úrovně a dopadů tohoto počinu a ve světle výše uvedených příkladů, jakož i dalších přešlapů vlád a poslanců českého parlamentu, především z pohledu toho, že po často naprosto zřejmém porušení ústavy se nic nestalo. Tady musím P. Rychetskému dát zapravdu v tom, že celková úroveň politické kultury v České republice je dosud velmi nízká – naposledy se to projevilo např. v tom, že ministr. D. Herman se jako člen vlády účastnil sjezdu sudetoněmeckého landsmanschaftu, kde doslova a do písmene kolaboroval, v případě podpisu memoranda o těžbě lithia v Krušných horách, kde ze strany ministra průmyslu a obchodu za ČSSD lze jen s nepatrným přeháněním hovořit o vlastizradě a naposledy když někteří poslanci a senátoři bez uzardění podpořili svými podpisy několik prezidentských kandidátů současně, přestože to volební zákon neumožňuje.

 

Viz též : http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/4567-zprava-o-stavu-demokracie-v-cechach-aneb-deset-velkych-hrichu-ceskeho-parlamentu )

 

Co tedy s českou ústavou do budoucna? Odpověď je jasná a jednoduchá. Svolat kulatý stůl ústavních právníků (bez ústavních a politických dinosaurů) a zahájit diskuzi nad novou ústavou, do níž se postupně zapojí i široká odborná právnická i laická veřejnost. Zahájení diskuze o změnách ústavy opatrně připustili i další účastníci diskuze v pořadu OVM – předseda KSČM Vojtěch Filip a ústavní právník prof. Aleš Gerloch a dali tím najevo, že čas na hlubší změny ústavy nepochybně nazrává. Ve lhůtě jednoho až dvou let by mohly vykrystalizovat jednotlivé verze článků a pak nastane hledání shod a kompromisů. Hlavním úkolem bude především odstranit nedostatky současné ústavy a reagovat na „nové změny ve společnosti“, ale nikoliv směrem k multi-kulti, termo-eko-, gender-, euro- a nejrůznějším -ismům či dokonce k „více Evropy“, ale naopak na posílení české státnosti a suverenity, národního uvědomění, rozvoje celé společnosti v novém multipolárním světě a nastavení jasných pravidel jejího fungování tak, aby se podobné excesy, jakých jsme byli svědky v uplynulých 25 letech, už nemohly opakovat.

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.11.2017 21:00

Ústavní soud nemůže rušit žádné zákony a vládní nařízení.Jeho úkolem je posuzování dotyčné věci,zda je v souladu s ústavou nebo není.Jiný úkol tento soud nemá.Přesto byl vytvořen jako čtvrtá složka prosazování moci.Rychetský už mnohokrát přesvědčil,že je to prodejný soudce a zcela u něho záleží,kdo se na ústavní soud obrátí.Když už senát rozhodne o nějaké kauze a není to v souladu s přesvědčením Rychetského,vymění se jeden až několik soudců,až se dojde ke kýženému výsledku.Celý ústavní soud v tomto státě je pouze fraška!Pokud se nenajde dost lidí,kteří nejsou spokojeni se současným stavem,nic se nezmění.Jak si vůbec předseda Ústavního soudu může dovolit prohlášení,že se ústava nemá změnit?Kdo ho k totmuto prohlášení zmocnil?Nikdo,jenom se bojí o koryto,ke kterému se dostal a dobře plní jeho bezedné kapsy.A tak je to v tomto státě se vším.


 
 Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

Štvanice na podnikatelský klan Zemků pokračuje

V nejbližších dnech stane před soudem Zdeněk Zemek st., zakladatel a šéf holdingu, jenž podlehl vábení státu a pustil se do výstavby fotovoltaických elektráren. Zatížil holding miliardovým úvěrem a jako mnozí jiní byl přinucen zúčastnit se běhu o závod s časem o získání licencí Energetického regulačního úřadu na provozování tří rozestavěných chomutovských fotovoltaických elektráren.  Startovním výstřelem bylo náhlé snížení  výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren v listopadu r. 2010 s účinností od 1. ledna 2011. Snížení bylo likvidační, neboť ohrožovalo způsobilost holdingu splatit úvěr. Tím stát nepřímo navodil nebezpečí jeho krachu. Pokud by holding nedoběhl do cíle včas a stal se nezpůsobilým splácet úvěr, čtyřem tisícovkám zaměstnanců by hrozilo propouštění.

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nejlepší vláda bude ANO s SPD?!

Nemá smysl trápit mozkové buňky konstatováním, že letos jsou volby tak nějak důležitější než tomu bylo dřív. Půlka národa a politického spektra volí Babiše, ta druhá půlka proti němu. Zní to banálně, ve skutečnosti je to ale tvrdá a nekompromisní kalkulace.

Poslední domácí zprávy

Kunktátorova moudrost

Kunktátorova moudrost

Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Toto přísloví jsem si vybavil, když jsem se dověděl, že dohled Vrchního státního...

Koho volit?

Koho volit?

Otázka, se kterou se setkávám každý den. Lidé diskutují doma, v práci, na zahradě, se sousedy, na ulici, v tramvaji či autobusu i na večírku...