• Neděle, 19. srpen 2018
  • Svátek má Rukojmí Ludvík

Derniéra premiéra
Počet návštěv: 1216

Derniéra premiéra

Ivan David Článek od Ivan David

Každá politická strana směřuje k degeneraci a tím i k odchodu ze scény. Pokud se tak neděje, pak je to důsledek obrovského úsilí těch, kteří k tomu brání. Základem prevence je přísné dodržování vnitrostranické demokracie a sankce proti korupci uvnitř strany. Tedy, politická strana musí mít svůj očistný mechanismus a důslednou zpětnou vazbu. Bez ní spěje k záhubě - do čela se dostane velmi průměrný člověk a nebude odstraněn, ačkoli bude nutně rozpoznán.

Založit politickou stranu je dosti lehké, tedy netrvá-li se na její úspěšnosti. Všichni víme, kolik je někde na okraji politické scény malých, zcela neškodných politických stran. To jsou většinou takové, v nichž se velmi průměrní lidé prosadili do čela hned na začátku.

Politik velkého formátu hledá schopné spolupracovníky, lidi tvořivé, výrazné, organizačně schopné, s rozhledem a jasnou vizí. Hledá je těžko, ale ví, že jeho úspěch záleží právě na jeho úspěšném výběru. Výběr nespočívá v tom, že si je prostě vybere podle svého uvážení, ale v tom, že nastaví a udržuje takové prostředí, v němž mohou být demokraticky zvoleni ti nejlepší.

Stačí jeden chybný krok a strana se začne hroutit. V případě ČSSD se ten krok jmenoval Špidla. Omezené schopnosti a snaha držet se stůj co stůj u moci vedou k výběru spolupracovníků, kteří šéfa neohrožují, protože nedosahují  ani jeho nedostatečně úrovně. Ti pak postupují podobně o stupínek níže v hierarchii. Vzniká klientelistický systém propojený korupcí. Noví šéfové získají dost moci na to, aby nepřipustili uplatnění schopnějších. Na významná a viditelná místa se dostávají ti, kteří by v konkurenci neobstáli ani na místech nižších.

V případě ČSSD situaci nemohl zachránit ani velmi schopný Jiří Paroubek. Nebál se hledat spolupracovníky, kteří by mu mohli být konkurencí. Jenže všichni dohromady byli jen výsadkem na nepřátelském území. Překážkou úspěchu byla novému předsedovi i vlastní nadměrná sebestřednost.

Nastoupil Bohuslav Sobotka. Přiznám se, že jsem sice rozpoznal nebezpečí, ale podcenil jeho rozměry. Sobotka se obklopil lidmi pokud možno ještě průměrnějšími sebe sama, s podobně omezeným rozhledem a bez politické vize, ale někdy možná schopné pokud jde o "válcování" oponentů a vytváření korupčních vazeb.

Každý, kdo byl někdy v nějaké aspoň trochu vlivné politické straně asi musel být překvapen stejně jako já, jak degenerace může postupovat rychle. Pokroku v úpadku dochází po měsících, ne po letech. Na sjezdu v Ostravě jsem po nezvolení Marie Benešové zaslechl úlevné zvolení řadového naháněče hlasů: "Konečně jsme se zbavili všech Zemanových lidí!" Za hodinu přišel Miloš Zeman a sklidil bouři potlesku od delegátů, kteří skromně a poctivě hlasovali podle instrukcí.

To už na jednání ústředního výboru ani na kraji či okrese nebylo možné rozpoznat, zda jde o stranu levicovou či pravicovou. Ona už také neměla žádný ideový obsah. Šlo jen o to, kdo bude posunut vzhůru a kdo odstřižen, kdo bude na volitelném místě a kdo vypadne. Volby byly do detailu předem dohodnuté. Mezi posledním zvoleným a prvním nezvoleným byl obrovský rozdíl v počtu hlasů.

Kariéru Mgr. Sobotky včetně zvenku neviditelných detailů popsal velmi pěkně Martin Kunštek ZDE. To ale není celý obraz bídy a utrpení. Prázdnota, neschopnost, pokrytectví a korupce nebyly přehlédnutelné. Venku na bilboardech byla kritika církevních restitucí pro naivní voliče, v uzavřeném sálu bylo od Mgr. S. slyšet, že to samozřejmě dostanou. Katolík Sobotka potřeboval zkorumpovat lidovce potřebné do koalice. Jak dlouho je možné dělat blbce z vlastních členů a jak dlouho ze svých voličů? Politika vidím jako advokáta. Jak dlouho budete živit svého advokáta, když uvidíte že je neschopný, nebo jsou mu vaše zájmy lhostejné, nebo dokonce postupuje proti nim?

To především Bohuslav Sobotka učinil ČSSD zbytečnou. Byl a je tak proevropský, až je protičeský. S voliči se ostře rozešel. To by k zániku mohlo stačit samo o sobě. Ale přičtěme ještě ekonomickou situaci takto mistrně vedené strany... Žádný deus ex machina nemůže přijít, byl by zabit, než by dosedl na zem. K odvrácení konce by musel nastat zázrak, například, že ostatní strany se znemožní ještě víc a žádné nové schopné strany nevzniknou.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

06.12.2017 20:48

Nemohu zcela souhlasit s panem Přibylem.Za každou kauzou vždy stojí nějaký politik z nějaké strany.Bez politické podpory by ty zlodějny nemohly být provedeny,stejně,jako to bez politiky nešlo ani s tzv.privatizací.Rozpuštění pocejních oddělení už došlo jen na znemožnění dalšího vyšetřování a opět s politickou podporou.Kmotři také mohou působit jen v souladu s politikou.Takže za veškerým děním stojí vždy politici z nějaké partaje.Ve své podstatě je článek pana Davida správný.Co je špatné jsou voliči,kteří si volí stále stejně profláknuté partaje a osoby.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

06.12.2017 10:44

Tentokrát s Vámi nesouzním. Je až příliš jednoduché tvrzení, že každá strana má svůj poločas rozpadu a její lídři se zdiskreditují sami, protože žijí ve skleníkovém prostředí, odtrženi od reality života, skutečných potřeb lidu. Není tomu tak. Strany, které dnes vytvořily "Demokraický blok" mají jiné zadání. Všichni víme, že jsou provázané s mnohamiliardovými podvody, rozkrádačkami. Ve společnosti se etablovaly tak, že změnily možnosti policie k vypátrání a potrestání miliardových krádeží ze státního rozpočtu. Tyto rozkrádačky dostaly svůj "něžný" název - tunelování. Dosáhly toho, že policisté, kteří rozkryili tyto kauzy, byli účelově reorganizonáni a celá policejní oddělení přešla pod jinou správu. Pátrání po škůdcích tak bylo znemožněno. Schopní, nebojácní policisté byli vyhozeni. I kauzy, které skončily před soudem byly organizované mafiemi. Prní na řadu šel JUDr. Vít Bárta. Byla proti němu vznesena četná obvinění, sepsán pamfet "Superguru" J. Kmentou. Vše bylo báječně organizované, až na to, že při soudním procesu se prokázalo za pomoci výslechu desítek svědků, že všechna obvinění byla podvodně organizována. Účelu ale bylo dosaženo. Vít bárta zmizel z politické scény pošpiněn, pohaněn. Proč k tomu došlo? JUDr. B8rta k těmto tunelářům nepatřil. Byl šéfem bezpečnostní agentury, a co víc...vystudoval kriminologii na Plicejní akademii u mezinárodně uznávaného odborníka prof. JIřího Strause jehož vědecké poznatky publikuje celý propojený systém jako odborné podklady pro práci kriminalistů. Úzce s ním spolupracoval při vzniku vědecké publikace nazvané "Forenzní biomechanika". Vít Bárta představoval pro svět rozkrádačů obrovské nebezpečí. Bylo třeba ho zlomit všemi prostedky. Dnem i nocí byla vedena kampaň vedoucí k jeho odstranění z politiky. Byla vyhrocena tak, že postiženi byli i ti, kdo se s ním osobně znali. (Princip kolektivní viny). Řádění kmotrů nebralo konce. Případ skončil před soudem a JUDr. Bárta byl v důkazovém řízení zcela vyviněn ze všech údajných činů, jichž se měl dopustit. Účel byl splněn. Byl odejit z politiky a jeho agentura nyla pošpiněna tak, že jeho bratr ji musel přejmenovat. Podvedení občané byli kmotry tak umně vedeni proti Bártovi, že uvěřili i tomu, že na pražském Magistrátu byli vini ti z jeho detektivní divize, kteří poukázali na stamilionové rozkrádačky tamních kmotrů. Nikoliv ti kmotři, co ve velém kradli, ale ti, kdo je sledovali, byli vini. Kauzu opencard jsme de facto kmotrům odsouhlasili a odsoudili ty, kdo na ni upozornili. Až takovou moc zde kmotři měli. Vše dotáhli až k fotovoltaice, kde měli spadeno rovnou na bilion korun, které chtěli získat za pomoci obřích podvodů. (Zdroj - Alena Vitásková). Ta, jako předsedkyně regulačního energetického úřadu, byla soudem vedeným mafiány v taláru, odsouzena v této kauze k osmi a půl roku nepodmíněně. Drzost mafií vzrostla. V politice ve vrcholných funkcích zůstávali především hloupí jedinci, kteří nemají mozkové kapacity na to, aby hrátky mafií přečetli, nebo přímo viníci tohoto stavu. Viníci vždy "reformovali" policii tak, že rozprášili útvary, odkud jim hrozilo nebezpečí. Víme o nich. Karta se ale obrátila. Po řadu let obelhávaný národ přestal těm, kdo zde tahali za nitky, věřit. "FInta" s kriminalizací ing. Babiše jim nevyšla. Čím více se snažili, tím více lidí Babiše a jeho hnutí podporovalo. Byl opět nasazen Kmenta. Tentokrát napsal na zakázku pamflet "Boss Babiš", ale to byl jen poslední hřebíček do kmotrovské rakve. Lidé vynesli při volbách karty a tím donutili kmotry semknout se do "Demokratického bloku". Je to jediná obrana mafií, která jim v součsnosti zbývá. Musí táhnout za jeden provaz, i když jejich stranické sliby byly diametrálně odlišné. Jsou ohroženi, proto neustále pořádají štvanici na Babiše a podsunují společnosti Čapí hnízdo. Tím máme opět zapomenout na stamiliardové rozkrádačky, o nichž se nepíše, protože si to chobotnice nepřeje. Babiše tedy musí zaměstnat natolik, aby mu znemožnili vládnutí. Bude kriminalizován tak, jako všichni, kdo se jenom odvážili napadat jejich stamiliardové výnosy z rafinovaných loupeží. Naděje kmotrů je pouze v tom, že nenechají Babiše nadechnout, a tím za sebou budou účinně pálit mosty. Uloupené peníze tak, jako tak navždy zmizí. To, co je v současnosti velice důležité je, že většina veřejnosti už ví, kdo je skutečný zloděj a kdo předhozená oběť. Vítězství selského rorumu našich občanů začíná kmotry nepříjemně válcovat. Dnes žijí z představy, že názory občanů přesměrují na svou stranu ustavičnými lžemi. Ale to jim dnes neprojde. O tom jsem přesvědčen. .....Mějte se hezky.


 
A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory

A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory

Úmysly států Varšavské smlouvy nebyly při obsazení Československa jednotné; zúčastnila se ho vojska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska, invazi odsoudila Albánie a Rumunsko, ze zemí východního bloku ji nepodpořila Jugoslávie, byť nebyla členem RVHP ani Varšavské smlouvy.

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

Byla to hektická doba, zatímco kolem se všichni snažili na mně přiživit, jelikož jsem byl jediný bezpartijní s oprávněnou nenávistí, jelikož mého tátu vyhodili jako učitele ze školství k lopatě, jelikož odmítl soudruhům jako věřící něco podepsat a někam vstoupit...

Zabíjí nás kapitalizmus?

Zabíjí nás kapitalizmus?

Americká firma Monsanto vyvinula v r. 1970 herbicid (prostředek ničící polní a zahradní plevel), obsahující glykofasfát zvaný Roundup (Zátah). Počáteční úspěch nového herbicidu vystřídala po čase podezření, že glykofasfát v Roundupu přítomný je karcinogenem, čili látkou způsobující rakovinu.

Poslední domácí zprávy

Karel Kryl

Byl to Karel Kryl

Kdo vám na první dobrou vytane na mysli při vzpomínce na rok 1968? Dubček? Černíkova vláda? Různí reformní komunisté, kteří se mávnutím...