• Neděle, 19. srpen 2018
  • Svátek má Rukojmí Ludvík

Je-li Praha tak zcela jiná, nechť se osamostatní
Počet návštěv: 931

Je-li Praha tak zcela jiná, nechť se osamostatní

- Lubomír Man - Článek od - Lubomír Man -

S tím, jak čas běží, politické názory mezi lidem pražským a lidem zbytku republiky se rozcházejí stále dramatičtěji, ba dá se říci, že ať se ve smyslu politickém jedná o cokoli, je to vždy tak, že to, co chce Praha, mimopražští s hrůzou odmítají, a to co chtějí mimopražští, stejně emotivně odmítají Pražáci. Politicky stojí tedy obě strany na opačných pólech, hrboly na jejích tělech jsou jaksi narostlé jinak, takže při vzájemném styku a otřevu těchto nesourodých hrbolů jeden o druhého crčí z těl obou subjektů potoky krve, které by se ušetřily, kdyby město Praha a zbytek republiky žily každý zvlášť.

Všiněme si: Prezidentská volba - celá republika zemanovsky zelená s jedinou drahošovskou žlutou skvrnou uprostřed jako vášnivý výkřik: My jsme politicky jiní, opační než vy – a to téměř ve všem. A to nejen pokud jde o Drahoše. Vy Kalouska nesnášíte, zatímco my ho milujeme a víme, že s Drahošem jako prezidentem vejde náš Kalousek  hlavním vchodem i do úřadu předsedy vlády. A pokud se vám to, lidem mimo Prahu, nelíbí - dobře, souhlasíme, trhněte se od nás, my se trhneme od vás, a o to svobodněji si pak budeme oba vyřizovat věci po svém. Drahoše, coby prezidenta, budeme mít v Praze jen sami pro sebe, jako našeho ideového vůdce povoláme zpět na výsluní Schwarzenberga, který nás Pražáky co nejpevněji a už skutečně na věčné časy spojí s Bruselem i Washingtonem a ohnivým pruhem nás oddělí od Ruska, a to včetně jeho ropy – tu budeme (břidlicovou), nakupovat od Američanů; sice dražší, ale v jistém smyslu svobodnější. Kalouskova vláda Prahy pak ohlásí Bruselu, že my Pražáci jsme s uprchlickými kvótami  plně srozuměni – a to i zvýšenými – a v souladu s mocnějším přílivem uprchlíků do města, budou pak pražské úřady uvědoměny, aby na metropolitní mapě Prahy už předem vyznačily „no go“ zóny, kde si imigranti budou žít podle svého, a bude jen dobře, když tam našim policistům i vojsku nebude vstup doporučen. Jinak ale styk našich obyvatel s našimi hosty bude zabezpečen a přinese jistě mnoho působivých příkladů multikulturního oboustranného obohacování. Dá se např. očekávat, že muslimové budou poukazovat na nadměrné množství křesťanských kostelů v Praze a budou vyžadovat jejich zbourání a jejich nahrazení  mešitami. Bude pak záležet samozřejmě na tom, do jaké míry budeme my pražští tolerantní a dokážeme jejich tužby pochopit a vyrovnat se s nimi. Podobné to samozřejmě bude i s prodejem vepřového masa a tentokrát bude spíš záležet na tom, do jaké míry přijme pražská veřejnost logicky navazující kampaň o vyšší kalorické hodnotě mas ostatních. Vzniknou možná i menší rozmíšky ohledně zvonění kostelů, které muslimové nesnášejí, a přijdou možná i nepatrné zádrhele, řekl bych povahy intimnější. Naši lidé si při koupání ve veřejných koupalištích všimnou, že muslimky vcházejí do vody zahaleny v černých burkách od hlavy až k patě a pak ve vodě nehybně dřepí - a to celé dlouhé hodiny - protože považují za  zbytečné, aby se z živlu pro jakési tělesné potřeby vzdalovaly. I tady bude potřeba vcítit se do cizí kultury, ale Pražané to jistě dokáží s elegancí a šarmem jim vlastním.

V souladu s názorem nového našeho prezidenta i nové pražské vlády (Romancov ministrem zahraničí, Mitrofanov hlavou nového ministerstva propagandy, Romancovová ministryně vnitra), škrtneme referendum lidu o důležitých otázkách, jako jsou setrvání republiky v EU a NATO, protože ani lid v Praze není natolik vzdělán, aby do těchto nejsložitějších problémů viděl a mohl o nich rozhodovat – a politické vedení i média se postarají o to, aby ani v budoucnu nebyl podobnými problémy zatěžován. Dáme lidu jen nenáročnou jednoduchou zábavu a televizní seriály jako Ordinace v Růžové zahradě, aby se hlavně bavil a netrápil se otázkami, příslušejícími politikům. Podobně budeme postupovat i ve školství, kde se inkluze stane jádrem systému. Budeme tvrdě vyžadovat, aby byla zavedena nejen ve všech školách, ale i ve všech třídách těchto škol, a budou vytvořeny i zvláštní komise, které budou na území Prahy vyhledávat všechny dostupné žáky s lehčími stupni debility, kteří pak budou do všech typů škol rovnoměrně přidělováni. Sbory asistentů pro inkluzi budou pak téměř stejně početné, jako sbory učitelské, a na školách jim samozřejmě bude nutno vytvořit odpovídající materiální podmínky, včetně zvláštních sboroven atd.

Poslání škol všeobecně pak bude hlavně ideové a multikulturní, a o to méně vzdělávací. Žákům bude s využitím všech dostupných grafů a dalších pomůcek vysvětlován význam organizací jako jsou EU či NATO pro náš šťastný vývoj, a současně osvětlována velikost nebezpečí, hrozícího nám z východu, především pak z Ruska. Jinak žáci nebudou tradičními předměty v žádném případě přetěžováni, vůbec se nepředpokládá propadání,  a počítá se i s tím, že síť státních škol bude co nejvíce omezována ve prospěch méně náročných škol soukromých.

Podstatně zvýší vláda Prahy počet neziskovek , protože je i z minulosti považuje za své nejvěrnější spojence v boji se zbytkovým státem Republikou českou, a věří, že neziskovky zůstanou tomuto poslání věrny i do budoucna.

Je logické, že město Praha po svém osamostatnění okamžitě přijme euro, za své přijme i všechny požadavky NATO, včetně požadavků finančních, a v zájmu toho, aby zájem NATO souzněl se světovým názorem obyvatel Prahy, povolí na svém metropolitním území jen ty politické strany, které nejsou s tímto názorem v rozporu. Takže se dá zhruba počítat s tím, že pro Pražany budou povoleny jen strany TOP09, KDU-ČSL, ODS, Stan, Piráti a zelení. Jednotný světový názor si pak nad územím Prahy pochopitelně vyžádá i omezení či úplný zákaz těch webů na internetu, které tento světonázor zlehčují či jakkoli jinak narušují.

Podstatnou změnou, kterou budoucí vláda Prahy chystá, bude též zvýšený odvod peněz do centrály EU v Bruselu, protože se zaprvé domnívá, že 60 000 perzonálu EU nemůže žít ze vzduchu, a za druhé považuje Brusel za svou mocnou matku, která ji bude bránit, kdyby ji snad jednou buď sami obyvatelé Prahy, či občané zbytkové České republiky chtěli znovu ustanovit jen pouhým hlavním městem státu.

 

Lubomír Man

 

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

18.01.2018 20:38

Pan Man nastoluje otázku,která nemá opodstatnění.Ptám se ho na to,zda by mi mohl ukázat konkrétně ten pražský lid?Nemůže!Pod ten pražský lid se schovávají většinou lidé,kterým my,Pražáci,říkáme naplaveniny.Za dob ČSSR to byli hlavně Slováci,kteří tak rádi zasahují do českých záležitostí a dnes jsou to lidé z moravských krajů.Např.kde vznikla Kroměřížská výzva?Že by to bylo v Praze?Z Moravy byli poslední předsedové vlády ČR.Nakonec i Paroubek před nimi pocházel z Moravy.Do Prahy se stáhl veškerý póvl z celé republiky a vydává se za Pražáky!Kalousek je z Prahy,Zeman je z Prahy,Babiš je z Prahy?Kde je tedy ten lid pražský.Drahoš také není z Prahy,ale z Moravy.Tak nesvádějte všechno na Pražáky,když to Pražáci ve své vetšině nejsou.Na státních úřadech v Praze je zaměstnáno 17% lidí z Prahy a to včetně ukízeček.83% je z ostatních míst republiky včetně Moravy a českého venkova.Kolik tamních občanů vůbec ví,kdo je jejich poslanec či senátor?Naprosto stejné je to v Praze.Jen se do Prahy nějak lépe strefuje.Budu rád,pane Mane,když mi dokážete vyvrátit desetinu z toho,co tady píšu.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

18.01.2018 11:45

Ouha! ...Hezky jste to napsal, ale "věc se má tak": Kdosi může manipulovat s počítačovým systémem, který upřednostňuje vše, co by mohlo bránit jediné správné, nepopiratelné pravdě. Spiknutí odhalily náhle změněné preference ve prospěch těch, ko by si původně v politickém spektru ani neškrtli. Pražáci se nezbláznili, pouze bereme na vědomí, že kdosi na policii disponuje možností vstoupi do jakékoliv diskuse a upravit výsledky plebiscitu. Je o to smutnější, že manipulátoři budou štvát proti všem, kdo se dopustili zakázané úvahy. Je to přece jasné konspirace! A tak potřebujeme oddělit Pražáky od zbytku společnosti. To, že v Praze sídlí orgány, které jsou schopny dát zapravdu všem, kdo ji nemají, je burcující fakt.....Mějte se hezky.


 
A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory

A jaké morální odměny se dočkaly Albánie, Rumunsko a Jugoslávie, co byly proti okupaci ČSSR; státního bankrotu s fondy Madoffa, zastřelení bez soudu Ceaucesca a humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory

Úmysly států Varšavské smlouvy nebyly při obsazení Československa jednotné; zúčastnila se ho vojska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska, invazi odsoudila Albánie a Rumunsko, ze zemí východního bloku ji nepodpořila Jugoslávie, byť nebyla členem RVHP ani Varšavské smlouvy.

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

V srpnové dny 1968 jsem jako známý naivní antikomunista halekal v naší Kolibě: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, a na náš okresní asfalt jsem s partou psal: Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil…

Byla to hektická doba, zatímco kolem se všichni snažili na mně přiživit, jelikož jsem byl jediný bezpartijní s oprávněnou nenávistí, jelikož mého tátu vyhodili jako učitele ze školství k lopatě, jelikož odmítl soudruhům jako věřící něco podepsat a někam vstoupit...

Zabíjí nás kapitalizmus?

Zabíjí nás kapitalizmus?

Americká firma Monsanto vyvinula v r. 1970 herbicid (prostředek ničící polní a zahradní plevel), obsahující glykofasfát zvaný Roundup (Zátah). Počáteční úspěch nového herbicidu vystřídala po čase podezření, že glykofasfát v Roundupu přítomný je karcinogenem, čili látkou způsobující rakovinu.

Poslední domácí zprávy

Karel Kryl

Byl to Karel Kryl

Kdo vám na první dobrou vytane na mysli při vzpomínce na rok 1968? Dubček? Černíkova vláda? Různí reformní komunisté, kteří se mávnutím...