• Neděle, 18. únor 2018
  • Svátek má Rukojmí Gizela

Je třetí opoziční smlouva tzv, toleranční patent utopie? Nesmysl, byť by vznikla třeba mezi hnutím ANO a ČSSD? Tak si podnikněme exkurz do konce 90. let, ať víme, vo co gou…
Počet návštěv: 557

Je třetí opoziční smlouva tzv, toleranční patent utopie? Nesmysl, byť by vznikla třeba mezi hnutím ANO a ODS? Tak si podnikněme exkurz do konce 90. let, ať víme, vo co gou…

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Tak nám totiž poslanci ve středu 18. ledna 2018 opět odmítli vyslovit důvěru menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Pro hlasovalo pouze 78 poslanců, proti 117, pro vyslovení důvěry bylo potřeba 98 hlasů. Blázinec; což tak třetí opoziční smlouva?

Je třetí opoziční smlouva zvaná toleranční patent utopie a fantasmagorie, totální nesmysl, byť by logicky vznikla třeba mezi hnutím ANO a ODS a potřebná "101", resp. "103" by byla jasná?

Přestože včera menšinová Babišova vláda znovu nezískala důvěru, musí mít dle těch, co ji nepodpořili, jasný mandát pro evropské jednání o systému Dublin IV, který má řešit migrační krizi, myslí si Vojtěch Filip (KSCM). S tím souhlasí i Radim Fiala (SPD).Výsledek obrázku pro olser foto klaus opoziční smlouva

Podpořit jasný mandát pro Andreje Babiše při vyjednávání s orgány Evropské unie považuje opozice za naprosto zásadní. Chameleoni obecní ve horní komoře Parlamentu ČR, nestydatí korytáři za peníze občanů. V tomto směru hodlají vládu, která nejspíš podá demisi, podpořit i Piráti a ČSSD. Proaktivní role České republiky je v této věci pro Vojtěcha Pikala (Piráti) a Petra Dolínka (ČSSD) důležitá.

Když to všechno sledujeme, co se nyní děje ve sněmovně, musíme si klást otázku; je opravdu utopií zopakovat opoziční smlouvu možná už potřetí? Nesmysl? Každému soudnému je jasné, že z této Sněmovny už žádná dobrá vláda vzejít nemůže, protože všichni by chtěli vládnout navzdory svým minimálním hlasům voličů...

Nejsou zkrátka vhodní lidé. V roce 1998 byla opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD, proč by nyní nemohla být po předčasných volbách taková smlouva mezi hnutím ANO a ODS?

Zmiňovaná úmluva, později pejorativně pojmenovaná jako „toleranční patent“, byla uzavřena v Praze 9. července 1998; za ČSSD smlouvu podepsal její předseda Miloš Zeman, za ODS její předseda Václav Klaus. Sarajevský atentát na Václava Klause…

Zopakujme si stav Česka, politická pohádko, když byla tzv. opoziční smlouva v pěti vyhotoveních podepsána v Praze 9. července 1998. Jedním z jejích bodů bylo rovněž konzultování způsobu řešení zahraničně-politických a vnitropolitických otázek před jejich projednáváním v Parlamentu ČR, s přednostním zřetelem na stabilitu, prosperitu a postavení České republiky ve světě…

Za ČSSD smlouvu podepsal její předseda Miloš Zeman, Za ODS její předseda Václav Klaus. “Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi ČSSD ODS” bylo označením spolupráce obou stran po předčasných volbách v roce 1998.

Smlouva umožnila fungování Zemanovy menšinové vlády po celé funkční období 1998-2002. Tato úmluva byla doplněna tolerančním patentem z 26. 1. 2000, který umožnil přijetí státního rozpočtu a změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny. https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jak-si-zeman-s-klausem-rozdelili-cesko_1710090800_zloVýsledek obrázku pro olser foto zeman

V našem rozhovoru mi v roce 2012 tehdy ještě kandidát na prezidenta Miloš Zeman rovněž řekl, že je nutné mluvit o dvou opozičních smlouvách. A o tom, že tu první, kdy měla koalice v roce 1996 jen 99 hlasů, inicioval tehdejší prezident Václav Havel; Miloš Zeman dostal křeslo předsedy Poslanecké sněmovny, Václav Klaus byl premiérem ČSFR.

„Ti, kteří byli havlovci, tak v tomto prvním případě mlčeli, ale když byla podepsána druhá opoziční smlouva, tak ji vehementně kritizovali. Byli to především ti, kterým tato opoziční smlouva vzala možnost podílet se na nějaké koalici, slepenci. Představme si, že od roku 1918 byli Lidovci v každé vládě, včetně Národní fronty, a najednou ve vládě nebyli, což jim přišlo líto. Přitom šlo o úplně stejné smlouvy… Jen já jsem byl premiérem a Václav Klaus předsedou Poslanecké sněmovny…“ usmál se Zeman…

Dokument s názvem Opoziční smlouva odstartoval spolupráci mezi ODS a ČSSD. Dost často lidé říkají, že samotná opoziční smlouva zajistila stabilitu země a pomohla vyvést zemi z krize. Proč by třetí opoziční smlouva musela být nutně špatné řešení. Jen by se sepsala další Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi ANO a ČSSD…

A moc by se nemusel v zásadě měnit ani obsah preambule té předcházející, níž se pravilo:

„Výše jmenované strany, u vědomí hrozby politické nestability a v zájmu zachování základních demokratických principů, vědomy si odpovědnosti dané jim voliči, vědomy si odpovědnosti za zajištění dlouhodobé politické stability v České republice a za pokračování ekonomické a společenské transformace započaté v listopadu 1989, a vědomy si dále odpovědnosti za postavení České republiky ve světě, uzavřely mezi sebou tuto smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice.

Tato smlouva upravovala procedurální otázky vztahu smluvních stran; jmenované strany se zavázaly, že budou respektovat právo té z těchto stran, která zvítězila ve volbách, sestavit vládu České republiky, a vyjádří tento respekt neúčastí poslanců druhé strany při hlasování o důvěře vládě…“Výsledek obrázku pro foto KLAUS TOPOLÁNEK fiala

Takto by přesně nová opoziční smlouva kopírovala současný stav, byť víc v dezolátním stavu, než ten v roce 1998. Vzhledem k povolebnímu rozložení sil tenkrát zvolili její signatáři nestandardní, nicméně funkční řešení, jak nastalou situaci vyřešit.

Smlouva v preambuli deklarovala vůli smluvních stran vytvořit v České republice „stabilní politické prostředí“ a dát vztahu mezi nimi pevný procedurální rámec. Strany se v rámci opoziční smlouvy zavázaly k plnění zásadních bodů, jejichž sestavení by se dnes nemuselo vůbec měnit; holt, vzpomínky na minulost:

  • respektovat právo vítězné strany sestavit vládu a formalizovaly postup pro realizaci tohoto respektu  (opuštěním poslaneckých lavic při hlasování o důvěře)
  • respektovat právo poražené strany být vládě opozicí
  • respektovat právo opoziční strany obsadit místa předsedů obou komor Parlamentu ČR
  • respektovat právo opoziční strany na obsazení míst vedoucích kontrolních orgánů, ve smlouvě      jmenovaných
  • nevyvolat v průběhu volebního období PS hlasování o nedůvěře vládě ani takové hlasování nepodpořit
  • předložit takový návrh Ústavy a souvisejících zákonů, které by posílily význam výsledků soutěže      politických stran
  • konzultovat způsob řešení zahraničně-politických a vnitropolitických otázek před jejich      projednáváním v Parlamentu ČR, s přednostním zřetelem na stabilitu, prosperitu a postavení České republiky ve světě
  • neúčastnit se jednání a dohod s třetími stranami, vedoucími k oslabení pozic dle opoziční smlouvy

„Zapomíná se na to, že první opoziční smlouva byla podepsána v roce 1996. Já jsem u toho seděl a tahal jsem za jiný konec provazu než o dva roky později," opakuji někdejší slova Václava Klause, předsedy Poslanecké sněmovny. Výsledek obrázku pro olser foto klaus opoziční smlouva

„Tehdejší koalice získala ve volbách 99 mandátů a o pár místností vedle jsme s Milošem Zemanem uzavírali opoziční smlouvu za přítomnosti Václava Havla, který ji fakticky nadiktoval…. Nechápu, jak na to někdo pozapomněl už v roce 1998 a zapomíná na to do dneška.

Rozdíl byl jenom jediný. V roce 1996 byla tato opoziční smlouva dělána se souhlasem a z iniciativy prezidenta a ve druhém případě to vzniklo za zády prezidenta. Jinak v tom nebyl žádný jiný rozdíl. Dehonestace té druhé chvíle a zamlčování té první je také takovou smutnou historií….“Související obrázek

Pranic nezávidím vítězi druhého kola prezidentských voleb na konci ledna 2018, ať to bude Zeman nebo Drahoš; přímo volba mu sice v případě přivodí určitý zvětšený prostor jeho pravomocí, ale v případě volby nového premiéra, vlády či voleb ho staví do role, v níž musí brát opět v úvahu, že nemáme prezidentský ani poloprezidentský systém.

Máme prostě Parlament, jenž je sice jen dvě stě všech možných profesí, které však poslanci rádi zanechali, jelikož politikaření je pro jejich exhibicionismus, submisivitu a lotrovské spády přece jen nejideálnější pole působnosti. Vědí totiž, že by nebyli ani průměrní lékaři, právníci, inženýři, magistři či bakaláři, proto se svými nevymáchanými hubami vsadili na to jediné, v čemž mají šanci na pofiderní, ale přece jen úspěch - na politiku, při níž si k poslanecké ulévárně mohou přivydělávat ještě při vedlejšácích.

A těch má nejmíň polovina členů politického spektra. A pokud chci dodržet zásady genderovských pravidel, musím přidat i lékařky, inženýrky, bakalářky, právnice a magistry, pokud bych chtěl být zlomyslný sexista, přidal bych i porodnice, zabijačky, géniusky či strážnice a letečky, geoložky či hostky…

Lidské bytosti jsou všechny stejné nádoby hříšné; když opomenu přání – čím hůř, tím líp, vaše neštěstí, naše peníze, máme i pořekadlo, že na každou svini se už voda vaří… Osobně mám nejraději: Ut pueris placeas et declamatio fias – jen aby se zalíbil chlapcům a byl tématem řečnických cvičení. Ano, to je to pravé motto politiků. Tak, jak to kdysi posměšně o Alexandru Makedonském prohlásil Napoleon Bonaparte…

Inu, lze si vzít poučení z ne tak dávné politické historie Česka, kdy to začalo „tolerančním patentem“, jenž vznikl de facto v důsledku zvrhlého „sarajevského atentátu“ na Václava Klause? (Jako přes kopírák stejně vymyšlená kauza Babišovo Čapí hnízdo...) Je tedy třetí opoziční smlouva zvaná toleranční patent utopie? Nesmysl, byť by vznikla třeba mezi hnutím ANO a ODS…? Poučme se tedy z historie, která nebyla v těch dobách v žádném případě víc hysterická než ta současná... Nepoučitelní socialisté; trvá syndrom z jejich zrady Miloše Zemana?

http://www.rukojmi.cz/clanky/4704-dienstbier-ml-se-zblaznil-napred-pozadoval-odvolani-prezidenta-klause-pote-dvakrat-prezidenta-republiky-milose-zeman-dnes-pro-udajnou-anexi-krymu-dle-clanku-66-nasi-ustavy-cr

http://www.rukojmi.cz/clanky/2642-kdyby-lezl-prezident-zeman-do-zadku-usa-kalousci-by-aplaudovali-jeho-statotvornosti-a-hrdinstvi-leti-li-vsak-na-proruskou-konferenci-dialog-civilizaci-na-rhodos-je-to-vlastizrada-a-mel-by-abdikovat-jelikoz-utraci-statni-penize

Za ruku podanou Zemanem Kimovi - impeachment, tentýž pozdrav Obamovi dojme Schapira k slzám…

Vojenská přehlídka v Moskvě projevem síly, aneb Evropa jako základna NATO z armád 30 zemí?

Izraelské osudy - Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=113

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

18.01.2018 19:32

Třetí opoziční smlouva je v současnosti naprostou utopií.Ne kvůli partajím z parlamentu,ale kvůli lidem,kteří jsou ve vedení těchto partají.Stačí sledovat jejich jednání,kdy jeden den řeknou něco,co za týden odhodí a chtějí něco jiného,často úplný opak.V tehdejší době stáli v čele partají lidé,kteří měli nějaký plán na fungování údajné demokracie.Dnes tam stojí lidé,pro které je politika jenom jednoduché a velice dobré živobytí.V tom je rozdíl mezi dřívějšími a nynějšími tzv.politiky.Protože nemají stálé názory a nemohou být garanty nějaké smlouvy o politice.Jejich jediným zájmem je starost o jejich bankovní konta a obsazení nějaké funkce.Zkrátka tím chci říct,že dnes jim jde jenom o jejich osobní prospěch.Stát a národ je nezajímá.


 
Spadne klec na premiéra Netanjahua než přijede do Česka? Vyšetřování trestních kauz může vyústit v jeho obvinění z korupce a zpronevěry;  je podezřelý též z přijímání drahých darů a korumpování médií

Spadne klec na premiéra Netanjahua než přijede do Česka? Vyšetřování trestních kauz může vyústit v jeho obvinění z korupce a zpronevěry; je podezřelý též z přijímání drahých darů a korumpování médií

Hrozí snad v Izraeli předčasné volby a spadne klec na premiéra Benjamina Netanjahua dřív než přijede do Česka? Vyšetřování jeho trestních kauz, které se táhnou od loňského roku, může vyústit v jeho obvinění z korupce a zpronevěry; je podezřelý též z přijímání drahých darů a korumpování médií...

Únor se tak stal velmi významným měsícem roku 1986 pro dva židovské vyzvědače, žijících ve vězeních tisíce kilometrů od sebe vzdálených; Karel Köcher vězněný v USA a Natan Ščaranský, sovětský disident z Moskvy...

Únor se tak stal velmi významným měsícem roku 1986 pro dva židovské vyzvědače, žijících ve vězeních tisíce kilometrů od sebe vzdálených; Karel Köcher vězněný v USA a Natan Ščaranský, sovětský disident z Moskvy...

Byl to báječný měsíce roku 1986 pro dva židovské vyzvědače, žijících ve vězeních tisíce kilometrů od sebe vzdálených; Karel Köcher vězněný v USA a Natan Ščaranský, sovětský disident z Moskvy... Oba, i s Köcherovou manželkou Hanou, se před 32 lety chystali na výměnu svého věznění za svobodu.

Mladé lidi budou školit o demokracii Wollner z ČT a Bakalovi redaktoři?! Petr Žantovský vysílá zásadní výzvu ministerstvu...

Mladé lidi budou školit o demokracii Wollner z ČT a Bakalovi redaktoři?! Petr Žantovský vysílá zásadní výzvu ministerstvu...

TÝDEN V MÉDIÍCH V probíhajícím sporu o Český rozhlas se nehraje o svobodu slova, ale o vliv na zpravodajství jako v České televizi. Petr Žantovský v tom vidí analogii se situací z období televizní krize, kdy politici kapitulovali a předali Kavčí hory do rukou tamních redaktorů. Mediálního analytika rovněž zaujalo, že se rozjíždí program, v jehož rámci bude šéfreportér ČT Marek Wolner a lidé z Bakalovy party jezdit po Česku a školit studenty o demokracii. Moc by ho zajímalo, jestli na to bývalá ministryně školství Kateřina Valachová vypsala výběrové řízení a jak k tomu došlo, že zvítězily zrovna Evropské hodnoty nově vedené pornohercem Jakubem Jandou.

Trojka vypečených investigativců John-Kroupa-Klíma ještě nedávno jela vesele

Trojka vypečených investigativců John-Kroupa-Klíma ještě nedávno jela vesele "investigativně" dál a vpřed, než Klíma poplival svého kámoše z mokré čtvrtí Johna, který prý nebyl novinář, natož dobrý...

Nyní je na čase vyprávět příběh partičky investigativních mistrů světa a popsat jejich trapný držkopád z nadoblačných výšin vlastní nadutosti. Bylo 12. února 2010, když byla v televizi uvedena 13. komnata Josefa Klímy, kterou pro diváky tohoto cyklu spolu s režisérkou Adélou Sirotkovou otvíral Klímův přítel a známý investigativní novinář Janek Kroupa.

Poslední domácí zprávy