• Středa, 24. červenec 2019
  • Svátek má Rukojmí Kristýna

Ze světa exekucí: Dopis předsedovi vlády, ministru spravedlnosti a všem poslancům a senátorům:
Počet návštěv: 2159

Ze světa exekucí: Dopis předsedovi vlády, ministru spravedlnosti a všem poslancům a senátorům:

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Pane předsedo vlády, pane ministře spravedlnosti, páni poslanci a senátoři:   obracím se na Vás s žádostí o pomoc při řešení těžké životní situace. Celý život jsem poctivě pracovala a celý život poctivě platila daně, takže nikomu nic nedlužím. Když jsem po úrazu dostala částečný (!) invalidní důchod, odstěhovala jsem se na chalupu na venkově, kde je pro mě snazší život, a když jsem po letech zdravotních, lékařských a finančních peripetií konečně dosáhla důchodového věku, tak místo zaslouženého odpočinku musím řešit jeden z mnoha problémů českého Absurdistánu. Tady je můj příběh:

Dne 1.8. 2018 přijel neohlášeně k mému domu pracovník Exekutorského úřadu a pod falešnou záminkou, že nese dokumentaci mému podnájemníkovi, který u mě bydlí, vstoupil na můj pozemek a do mého domu. Tam se mě snažil neoprávněně legitimovat, pak mě v nestřeženém okamžiku vyfotil a následně se prošel po mém domě a začal sepisovat můj majetek pro exekuci vedenou proti mému podnájemníkovi. Choval se přitom značně arogantně a vůbec nebral na zřetel mé opakované prohlášení, že pozemek, dům a veškerý movitý inventář v domě jsou mým majetkem a že dotyčný žije u mě v podnájmu a vlastní pouze svoje osobní věci (oblečení, boty, hygienické potřeby a drobné osobní předměty).

 

Před vstupem do vnitřních prostor domu onen pracovník navíc vznesl provokativní dotaz, zda mu hodlám fyzicky bránit ve vstupu (z verandy, kde se odehrávala komunikace) dovnitř do domu. Odpověděla jsem, že ne, ale jen proto, že nejsem zdráva (až do letoška jsem pobírala invalidní důchod)) a z tohoto důvodu bych nezvládla zamést s urostlým mužem. V opačném případě bych jej totiž bez milosti vyhodila z domu.

 

Já nemám nic společného s exekucí vedenou proti mému podnájemníkovi, NIC jeho bance NEDLUŽÍM a exekutorský úřad nemá žádné právo vcházet na MŮJ pozemek a do MÉHO domu a činit tam jakékoliv úkony.

 

II.

 

Činností pracovníka Exekutorského úřadu došlo k těmto protiprávním činům:

 

Pracovník Exekutorského úřadu mi nepředložil žádný dokument (příkaz soudu), který by jej opravňoval vstoupit do mého obydlí. Tím se dopustil trestného činu porušování domovní svobody podle § 178 trestního zákona a porušení Listiny základních práv a svobod v článku 12 o nedotknutelnosti obydlí.

 

Pracovník Exekutorského úřadu mi nepředložil žádný dokument, který by jej opravňoval provádět prohlídku mého domu a sepisovat můj majetek. Neoprávněným pohybem v mém domě a neoprávněným sepisováním mého majetku se dopustil trestného činu porušování domovní svobody podle § 178 trestního zákona a porušení Listiny základních práv a svobod a čl. 10, odst. 2 o nepřípustnosti zasahování do soukromého života.

 

Pracovník Exekutorského se mě pokusil neoprávněně legitimovat požadavkem, abych mu předložila občanský průkaz, a následně si mě bez mého souhlasu vyfotil. Tím se dopustil trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 trestního zákona a porušení Listiny základních práv a svobod čl. 7, odst. 1 o nedotknutelnosti osoby, čl. 8, odst. 1 o osobní svobodě a porušení zákona o ochraně osobních údajů, neboť si neoprávněně pořídil mou fotku.

 

Pracovník Exekutorského úřadu zapsal do soupisu věcí k exekuci předměty v mém výlučném vlastnictví. Tím se dopustil trestného činu pokus o krádež dle § 205 trestního zákona a podvodu podle § 209 trestního zákona, neboť tak učinil pod záminkou exekuce. Současně tím porušil Listinu základních práv a svobod čl. 10, odst. 2 o nepřípustnosti zasahování do soukromého života a čl.11, odst. 4 o vyvlastnění.

 

Exekutorský úřad zamítl můj návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, přestože jsem v něm uvedla čestné prohlášení, že věci v soupisu jsou v mém výlučném vlastnictví a odkázal mě na žalobu k exekučnímu soudu. Tím porušil:

§ 46 exekučního řádu, odst. 1, kde je výslovně uvedeno, že exekutor ... dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem§ 125 občanského soudního řádu, podle něhož za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob,

§ 51 správního řádu, podle něhož k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy,

 

§ 53 správního řádu, podle něhož předložení listiny je v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem možné nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou výpovědí;

 

§ 3 správního řádu a § 2, odst. 3 správního řádu,

 

čímž zasáhl do mých práv a omezil je nad míru stanovenou zákonem (zahrnul do seznamu věcí k exekuci můj majetek a tím mě neoprávněně omezil v jeho užívání).

 

Současně tímto postupem (nepřijetí mého čestného prohlášení) mě označil za lhářku, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákona a rovněž se dopustil trestného činu pokusu o krádež dle § 205 trestního zákona a trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákona, neboť se pokusil pod záminkou exekuce vedené proti mému podnájemníkovi ukrást mi můj majetek.

 

III.

Na základě výše uvedených událostí mám k vám tyto dotazy:

Jak je možné, soukromá podnikající fyzická osoba má jako předmět podnikání (za účelem tvorby zisku) vymáhání práva a toto činí za úplatu? (§ 1 a § 3 exekučního řádu). Vymáhání práva je jednou z výlučných funkcí státu, potažmo jeho orgánů a institucí ( úřady, policie, soudy, atd.).

Jak je možné, že soukromá podnikající fyzická osoba má pravomoci soudce? (§ 55b exekučního řádu)

Jak je možné, že státní orgány a instituce jsou povinny spolupracovat a projevovat součinnost se soukromou podnikající fyzickou osobou při tvorbě jejího zisku a pokud tak neučiní, mohou být sankcionovány? (§ 33 - 34 exekučního řádu)

Jak je možné, že v právním státě, kterého mají mnozí z vás plná ústa, může exekutor násilím vstoupit do obydlí a začít zabavovat a odvážet věci, i když majitel není přítomen a aniž exekutor má ověřeno, komu věci patří? (§ 325-326 občanského soudního řádu) To se má nevinný občan pokaždé, když se vrací ze zaměstnání, z nákupu nebo od lékaře, obávat, že najde dům vybílený exekutorem?

Jak je možné, že osoba, která nemá s exekucí nic společného, nikomu nic nedluží, musí u soudu dokazovat, že zabavený majetek je její a nikoliv naopak? (§ 68 exekučního řádu) Tím je porušen princip presumpce neviny!

Jak je možné, že exekutorský vykonavatel ze dne na den dlužníkovi zavolá a sdělí mu, že pokud do konkrétního data nesplatí celý svůj dluh, odveze z domu veškerý movitý majetek, přestože vykonavatel ví, že ten majetek že dlužníkovi nepatří? Jak je možné, že tady existuje takovýto legislativně ukotvený gangsterismus??

Jak je možné že celé roky tady existuje takovýto zákon, který odporuje Ústavě, výkonem exekucí je páchána trestná činnost, jsou ničeny osudy celých rodin i nevinných lidí a policie, státní zastupitelství a soudy s tím nic nedělají?

Jak je možné, že tady existuje takovýto zákon a vláda ani parlament nejsou schopny ( ochotny? ) jej zrušit a nahradit zákonem, který nebude v rozporu s Ústavou???

Kdy se konečně rozhoupete a místo vymýšlení a schvalování hloupostí (vojenské mise v zahraničí, kauza Skripal, přijímání „sirotků“ ze Sýrie, atd.) začnete konečně dělat něco smysluplného pro občany, kteří vás do vrcholových politických funkcí zvolili, abyste pracovali pro jejich zájmy a pro jejich lepší život?

Páni poslanci z podvýboru pro exekuce: Jaký mi doporučíte postup, aby se v mém domě už více neproháněli exekutorští pohůnci a nekradli mi můj majetek, když nikomu nic nedlužím? A co učiníte, aby se taková situace už (nejen u mě) neopakovala?

(Zveřejněno s laskavým souhlasem paní R.D. z Olomouckého kraje.)

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
alena novotna

alena novotna

17.01.2019 16:34

Je to organizovaná mafie - člověk a lidská práva pro ně nic neznamená. Soudní exekutor má za den 800000,-kč - má program v počítači a za půl hodiny má napsaný exekuční příkaz, který asistentka - rodinný příslušník - hodí do pošty. To je jedinečný za půl hoďky mít 800.000,-kč.
Motejl byl idealista - táhnul s nima.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

26.09.2018 19:54

Nezlobte se na mne,ale podle exekutorského zákona,který poslanci a také senát odhlasovali,může bez Vašeho svolení vstoupit na Váš pozemek a do Vašeho domu,nebo bytu.V případě odporu si povolá Policii České republiky a za její asistence se exekutor do domu dostane.Tento zákon vypracoval ombudsman Otakar Motejl.Co k němu přilepili poslanci za dodatky nevím. Je zcela jedno,že se za exekutora vydává třeba typař bytových zlodějů.Takto je tento zákon postaven a jeho znění mohou změnit pouze poslanci se slavným senátem.Už jenom slovní spojení fyzická osoba a úřad je poněkud postavený na hlavu.Ale v tomto zaostalém státě se tomu nedá divit.Jenom je divné,že zrovna o tyto záležitosti nemá EU jako celek,ani nevolená EK či EP,nemá absolutní zájem.Okurky,slepice a podobné záležitosti jsou pro ně mnohem důležitější než spravedlnost.Zlepšení nelze čekat,protože je třeba rozdělit 100 milionů islámských migrantů.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

26.09.2018 11:26

S jídlem roste chuť....Vaše známá zvládla sebeobhajobu na jedničku. Dala si práci s vyhledáním příslušných paragrafů. Zkrátka stala se bojovnicí o svůj majetek. Klobouk dolů! Z tototo případu je patrné, že exekutoři využívají neznalosti právního řešení sporu u mnoha dalších "klientů" U nich jim ty triky a podvody vyjdou. Proč by se tedy namáhali s dodržováním zákonů? Pokud se exekutoři chovají tak, jak je to popsáno, jedná se o organizovaný zločin. Používají praktiky zlodějů a mafie. .....Mějte se hezky.


 
ZEMŘEL SOUDCE S LASKAVÝM SRDCEM

ZEMŘEL SOUDCE S LASKAVÝM SRDCEM

V pondělí 22.července 2019 sedmdesátidevítiletý Pavel Kučera, bývalý dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu ČR, pracoval ve své advokátní kanceláři poblíž obchodního domu Kotva s obvyklou  vitalitou. Domlouval si schůzky na další týden. Ty již ale neuskuteční.

O čekání na politickou stranu

O čekání na politickou stranu

Milé děti, dnes vám povím pohádku o ideální politické straně. O takové, která bude mít šanci vyhrát volby. Za těch mnoho let, co se v politice pohybuju, už vím, jak to nemá vypadat. Takže logicky vím i co je ten ideál.

Poslední domácí zprávy