• Neděle, 31. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kamila

O (NE)OVLIVNITELNOSTI SOUDCŮ
Počet návštěv: 1278

O (NE)OVLIVNITELNOSTI SOUDCŮ

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Prezident republiky je opět jednou terčem nevybíravých útoků ze strany novinářů a politických pidižvíků. Dívám-li se na něj přes jejich podání, vidím pošetilého starce, dopouštějícího se neuvěřitelných pochybení, dělajícího ostudu zemi doma i v zahraničí.  Díky vystoupení mnou jinak váženého soudce Josefa Baxy bych jej měl považovat za narušitele veřejného pořádku zásahy do nezávislosti soudců.

Dívám-li se na téhož Miloše Zemana v pořadu Týden s prezidentem, vidím moudrého muže ve skvělé psychické a věku přiměřené fyzické kondici, zkušeného politického hráče se schopností zachování nadhledu, svérázným smyslem pro humor a sklonem k provokatérství, úplně jiného člověka než je ten, kterého nám servírují media. I když právo a problematika justice zjevně nejsou jeho parketa, přesto jako zmocněnec svých voličů občas pociťuje nutkání vyjádřit se pro jejich dobro k problematice, která mu není blízká. Ne vždy to dopadá dobře.

Potkává se příležitostně se špičkami justice, které mu sdělují své názory. Nenapadá mě, proč by jim neměl naslouchat, ale na druhé straně nechápu, proč by měl škodit sdělením svých názorů: v každém případě to jsou názory člověka, který nemá hlavu jen na to, aby mu nepršelo do díry na krku. Vyslechnutí názoru, odlišného od vlastního, příjemce obohacuje, aniž by jej zavazovalo k převzetí. Všichni víme, že demokracie je diskuse.

Na problém, který nastolil Josef Baxa, se lze dívat i z jiné strany než z hlediska odporu proti údajnému tlaku na soudce. Na místě je otázka, zda jsou soudci tak ovlivnitelní, že je může prezidentův názor svést ke škodlivým rozhodnutím. Byl jsem svědkem trestního procesu, v němž byl soudce vystaven nelítostnému mediálnímu pronásledování.  Do soudní síně denně přicházeli stoupenci obžalovaného, kteří se k němu chovali nevlídně. Byly mezi nimi i známé osobnosti, jako např. Jan Ruml, František Janouch, Libuše Šilhanová a jiní. Obhájce jej hlasitě urážel, pokřikoval na něj Jan Šinágl. Soudce tehdy prokazatelně přestal vnímat mediální zprávy. Atmosféra v soudní síni navozovala obavy z fyzického napadení. Pan soudce bez ohledu na viditelný nátlak obžalovaného odsoudil. Byl totiž skutečně nezávislý.  
 
Jindy jsem byl svědkem otevřeného  zásahu do nezávislosti  soudu politizujícím advokátním koncipientem Jiřím Pospíšilem. Pár dní po nástupu svého druhého mandátu přijel k Nejvyššímu soudu ČR, kde se nechal informovat o stavu projednávání stížností pro porušení zákona, které před odchodem z funkce podala ministryně Daniela Kovářová. K jedné stížnosti již bylo zahájeno řízení a bylo nařízeno veřejné zasedání. Několik dalších ještě leželo netknutých.
 
Jiří Pospíšil neměl k disposici trestní spisy a ani kauzy neznal, přesto zasáhl do živého procesu zpětvzetím stížnosti své předchůdkyně a ostatní stížnosti označil za kontroverzní. Jeho zásah přežila jen stížnost ve prospěch bývalého radního za ODS  Martina Langmajera, ač do té doby Nejvyšší soud ČR zamítal stížnosti Daniely Kovářové jen výjimečně. Nikdy dříve ani nikdy později si srovnatelný otevřený zásah do chodu Nejvyššího soudu ČR nikdo nedovolil. Stejný Jiří Pospíšil, který do nezávislosti soudců zasáhl konkrétním činem, dnes dští na Miloše Zemana oheň a síru a mluví o trestném činu kvůli pouhým akademickým úvahám.
 
Pohoršení vyvolaly také mise hradního  kancléře  Vratislava Mlynáře, po němž pan prezident v některých případech posílal soudcům vzkazy o svých představách na řešení jimi souzených kauz. Nabízí se ale otázka, proč se nenašel ani jeden soudce, který by rozhovor s ním odmítl, pokud tento způsob sdělování prezidentova názoru považoval za nedůstojný. Kdyby soudci jeho návštěvy odmítali, nemohl by v nich pokračovat.
 
Nezávislost přece nespočívá v ucpaných uších proti jiným než vlastním názorům, ale v jistotě, že člověk může jednat podle své hlavy bez rizika, že za to bude potrestán. Tu jistotu naši soudci mají a je výlučně jejich věcí, jak se každý pro sebe vypořádá s názory prezidenta nebo kohokoli dalšího.
 
Pokud  se tedy výroky pana soudce Josefa Baxy chtějí dokonce zabývat poslanci, působí to na mne dojmem, že nejsou dostatečně vytíženi zákonodárnou činností a nudí se.
 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

22.01.2019 20:54

Je třeba si uvědomit,že hlavní chyba je doživotní jmenování soudcem.Pak snadno sklouzne po nátlaku do pozice,která končí nesmyslnými rozsudky.Dále není žádná snaha o nápravu evidentně špatných rozsudků soudce,který byl uznán za člověka,jenž je blázen.Jen jeho rozsudky platí dál.Takže pokřik soudce Baxy je viditelně veden s cílem udržet si dobré jméno a stát se ústavním soudcem.Je zajímavé,že se nikdo neozval po nátlaku českého premiéra na soud v případě zapalení neobývaného domu.Bylo mu vyhověno a žhářům byl vyměřen trest,přeshující 20 let.Za vraždu dávají soudy poloviční tresty a ještě vrahy po odpykání poloviny trestu propustí na svobodu.Vlastně jsem zapomněl uvést,že se do domu neoprávněně nastěhovali cikáni.Takže do toho hned zařadili rasismus.Jen cikáni a dnes i "aktivisté" mohou zabrat cizí majetek a beztrestně a bez náhrady ho vužívat pro svoje potřeby.Takové stát chrání!


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

22.01.2019 19:27

PS: Pro pochybovače, kteří si myslí, že tato forma nátlaku na ty, kdo odhalí zlodějny v instituci kde pracují není možná, cituji část článku dnešního Práva: Potom, co se šéfka kontrolního odboru radnice Prahy 4 Jaroslava Kulasová podepsala pod audit tamního odboru investic, z něhož plyne podezření na možnou korupci a pletichy při sjednávání veřejných zakázek, byla radou městské části odvolána... Kontroloři zjistili řadu pochybení ....Kulasová chystá žalobu. Případ projednává hospodářská kriminálka. Tiskový mluvčí jiří Bigas na dotaz odpověděl, že" personální záležitosti jsou v kompetenci tajemníka úřadu, ten však má právě dovolenou". ...Audit prováděl spolehlivý úředník Pavel Fikar. ...Konec citátu z nejnovější kauzy, kdy se zločinci zbavují nepohodlných osob, které je mohou usvědčit z nekalé čínnosti a podvodů. Toto je nejnovější případ a příklad toho, že člověk, který vstoupí mezi mafiánské struktury nemá sebemenší šanci v takové instituci přežít. Je ze dne na den vyhozen na dlažbu a může děkovat Bohu, že se nestalo ještě něco mnohem horšího. ...JP.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

22.01.2019 10:34

Justice a nestrannost? ....Státní zástupci jsou v současnosti z jedné šestiny bývalí komunisti. Proto celá řada kauz, především miliardové rozkrádačky způsobené bývalými estébáky, je pečlivě zametena pod koberec. Ti, co rozkradli miliardy, jsou dodnes nepotrestaní. Proč k tomu došlo...? Komunistické soudnictví bylo pracovně svázáno s StB. Pokud soudci dostali z tohoto centra podklady k trestnímu stíhání, bylo to pro ně rozkazem. Po společenské změně r. 1989 byli těmito strukturami vydíratelní. Hovor probíhal v následujícím duchu: "Když mě necháš na pokoji, neprozradím, že jsi s námi spolupracoval". Tím byly celé naší justici přistřiženy křídla. Rozjelo se mnoho kauz, kdy miliardové rozkradačky nebyly řešeny. Soudci se báli vést trestní řízení, natož vynášet rozsudky nad těmi, jimž stačilo lousknout prstem a soudcovská kariéra by se zhroutila, jak domeček z karet. Proto před našima očima proběhly obří rozkrádačky, k jejichž definitivnímu řešení se nikdo neměl, nikdo neodvážil. Jako "náhradní program" byly proto vytaženy pro veřejnost takové případy, kdy šlo o vniknutí nezávislých osob do systému mafií, rozkrádajících státní rozpočet. Občané se měli uklidnit tím, že "na věci se pracuje". Kmotři se tak potřebovali zbavit těch, kdo se jim postavili a chtěli jim čelit. Kdo tak učinil, byl obžalován a hrozily mu vysoké, nepodmíněné tresty odnětí svobody. (Do této kategorie odvážlivců patří i Ing. Alena Vitásková). Scénář je vždy jeden jediný, a to zbavit se pro mafii nebezpečného jedince, který ohrožuje svou činností důmyslné tahy těchto megazločinců. V podstatě vždy vyhrají ti, kteří kradou v velkém. Teprve rozkradené miliardy umožňují zločincům zaplatit si renomovaného advokáta s komunistickou minulostí, který dá těmto megazlodějům vše do pořádku. Výsledek je bez výjimky ten. že před soudem stojí ti, kteří chtěli něco dělat s těmito rozkrádačkami. Těm hrozí vysoké tresty právě od těch, kteří s bývalými estébáky úzce spolupracovali. Proti těmto lidem je vedena mediální válka a v případě nutnosti jsou napsány proti nim pamflety, kde jsou předem obžalováni z trestných činů, jichž se (po rozsáhlém soudním řízení) nedopustili. Tato nehorázná pomlouvačná kampaň s hromadou lživých obvinění nebyla nikdy nikým potrestána. Všichni, kdo chtěli vyrvat kmotrům miliardy z jejich trestné činnosti, byli vyhozeni z práce nebo museli opustit po nekonečné dehonestizaci své politické posty. Zústávají tedy lidé typu Kalouska. Kdo s touto verbeží nesouzní, je napadám našimi veřejnoprávními médii. (Náš pan prezident byl přece vyhozený z KSČ, zúčastnil se demonstrací za naši svobodu, když stál na tribuně spolu s V. Havlem a biskupem Malým. Také prokazatelně nekradl). Proto ten štěkot starobolševické smetánky, které překáží jako všichni ti, kdo se postavili vždy čelem a necouvli ani o píď. ......Mějte se hezky.


 
Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Mě nemilý Mirku
         Za ta léta, co tě znám, tak nepřestáváš překvapovat. Vím o tobě, že jsi velmi schopný a inteligentní člověk a říkám to zde, na tomto místě, i když jsem si vědom toho, že mi možná někteří lidé budou nadávat. Ty nejsi ve své podstatě zlý člověk, ale tvá ješitnost a oportunismus tě ničí. Ty jsi zneužil své znalosti a um proti vlastním lidem po kterých každé čtyři roky chceš aby tě volili. Ty nemáš páteř a plazíš se politikou jako slizký had u kterého nikdo není schopen předvídat, kdy uštkne. Jsi katolík a to ti také moc dobré renomé nedělá, protože tvé politické postupy jsou v přímém rozporu s textem písma a katolíci jsou z hlediska víry plémě nečisté. Divíš se tedy, že tě lidé nemají rádi??? Já se tedy nedivím.

Poslední domácí zprávy

Zažít znovu?

Zažít znovu?

Když jsem tento týden přemýšlel o nedělním komentáři, vzpomněl jsem si na dva známé citáty George Santayany: Ti, kdo si nepamatují minulost,...