• Čtvrtek, 21. březen 2019
  • Svátek má Rukojmí Radek

Alena Vitásková: Ceny energií by mohly být nižší. Požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií
Počet návštěv: 217

Alena Vitásková: Ceny energií by mohly být nižší. Požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Vyzýváme politiky, aby ochránili své občany od energetické chudoby, roztočení spirály inflace, razantnímu snížení životní úrovně. Plně podporujeme kroky některých zemí V4, kde vlády svým opatřením zamezily růstu cen energií pro domácnosti. Naše mzdy, ani důchody neodpovídají příjmům našich západních sousedů, přitom ceny energií bychom měli hradit ve stejné výši jako oni...

Občané s obavou očekávají dopady růstu cen energií na jejich životní úroveň. Obávají se energetické chudoby, kterou je již část našich občanů postižena. Zvyšování důchodů tyto náklady nepokryje.

Cenová rozhodnutí pro regulované ceny energií pro rok 2019, které ERÚ vydal v závěru loňského roku, se jeví být v rozporu s energetickým zákonem, a je proto na místě jejich zrušení. Aktivně legitimováni k uvedenému kroku jsou mj. poslanci i senátoři, a proto je činěna tato výzva, která je podporována i občanskou veřejností, kdy požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií.

Institut Aleny Vitáskové z. s. připravil několik kroků k možné nápravě této situace:

a) Ústavní stížnost - zrušení platnosti příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019. Aktivně legitimování jsou mj. poslanci a senátoři k podání Ústavní stížnosti.

b) Správní žalobu ke Krajskému soudu Brno -  zrušení platnosti příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019.

c) Vláda, může předložit zákonodárcům legislativní opatření pro stanovení maximálních cen energií a plynu pro domácnosti (maximální ceny by určoval ERÚ)

Ad a) Ústavní stížnost – Institut Aleny Vitáskové předal:

* Ústavní stížnost (koncept) poslankyním a poslancům parlamentu ČR (koncept Ústavní stížnosti viz www.institut-av.eu )

* průvodní dopis poslankyním a poslancům k podání této Ústavní stížnosti s návrhem předběžného opatření – zrušení cenových rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny

energií pro rok 2019 (průvodní dopis poslankyním a poslancům, viz www.institut-av.eu )

* průvodní dopis senátorkám a senátorům (vč. konceptu Ústavní stížnosti) k podání Ústavní stížnosti s návrhem předběžného opatření – zrušení příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny energií pro rok 2019 (průvodní dopis viz www.institut-av.eu )

* K podání Ústavní stížnosti je mj. aktivně legitimováno – min. 25 poslanců, nebo min. 10 senátorů

Ad b) Správní žaloba – byla podána Institutem Aleny Vitáskové z. s. ke Krajskému soudu Brno s návrhem na předběžné opatření – zrušení příslušných cenových rozhodnutí ERÚ na rok 2019. Správní žalobu naleznete na www.institut-av.eu

Ad c) Vláda České republiky – (u neregulovaných cen energií) může navrhnout legislativní opatření a zmocnit ERÚ ke stanovení maximálních cen energií a plynu, které budou pro obchodníky nepřekročitelné. Tímto způsobem lze zákonně ochránit alespoň částečně občany před energetickou chudobou a fatálním dopadem růstu cen energií. Pochopitelně další koncepční kroky je nutné provádět do budoucna.

K tomu je nutno dodat, že dochází-li k anomálii růstu neregulovaných cen, či jejich nepodloženost, nepřijatelnost, jsou v rozporu s veřejným zájmem, je možné, aby zasáhl stát legislativní cestou a umožnil nastavení tzv. maximálních cen energií pro občany.

Tento instrument ochrany spotřebitelů před vysokými cenami energií a plynu navrhovala bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. V době jejího předsedování na ERÚ nebylo politiky přijato a tudíž využila v té době alespoň možnosti indikativních cen plynu, což vedlo ke snížení cen plynu pro domácnosti o desítky procent.

Žádáme tímto premiéra, členy vlády, poslankyně, poslance, senátorky a senátory, aby tuto situaci řešili a zamezili energetické chudobě našich občanů, snížení životní úrovně a omezení konkurence schopnosti našich firem právě vlivem růstu cen energií.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně 

Institut Aleny Vitáskové z. s.

Praha dne 16. 2. 2019

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

21.02.2019 20:40

Je třeba si uvědomit,že musíme elktřinou zásobovat i okolní státy.Není to jen Rakousko,ale i Německo.Těm se energie dodává v poměru přibližně 1Kč pro cizinu a 5 Kč pro domácí odběratele.A po zavření jaderných a uhelných elektráren v Německu se rozdíl v ceně ještě více zhorší pro nás.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

21.02.2019 11:29

PSS: Ještě mě napadlo, že Deník N nahrazuje v současnosti lži J. Kmenty v jeho pamfletech "Superguru" a "Boss". Toto svinstvo bylo prolezlé lží od začátku do konce. Zatímco první dehonestační pamflet čtenáři zbaštili i s navijákem, druhý pamflet týkající se A. Babiše u veřejnosti nezabral. Naopak mu preference značně zvedl. Tak byla objevena nová, inovativní možnost. Namísto pamfletu denní bombardování a vymývání hlav za pomoci štvavého plátku. JUDr. Soukup nebude mít na vteřinu klid. Za pomoci smyšlených, zrůdných obvinění bude den po dni postupně ničen. Mafie má takové prostředky, že její tlak v prostoru informatiky nepřežije. Kampaň je opět vedena tak, aby jí co nejvíce lidí, obelhaných nešťastníků naletělo. Kmotři sází na to, že většina národa jsou hloupí lidé. I to je vizitka jejich myšlení, jejich podceňování občanů, které odírají a kterým vládnou. ...JP.


 

21.02.2019 11:12

Právě jsem se seznámil s obviněními na majitele TV Barrandov JUDr. Soukupa. Je zřejmé, že se dostal na stopu těm mafiánským strukturám, o nichž jsem psal. Tak ho čeká stejný osud jako Vás i ostatní křivě obžalované. Deník N (založený především kvůli němu), rozjíždí štvavou kampaň proti jeho osobě. Opět se nečeká na verdikt soudu. Ovcím se předhazují křivá obvinění, mající za cíl ho odstranit z veřejného života. Má být zbaven své televize i svého tisku. Opět se najde dost těch, kteří mohutné kampani věří. Má prý ulité peníze na Kypru a podezřelé hospodaření s penězy. Tyto obrovské, dehonestační lži neustojí. Chobotnice, která rozkrádá státní prostředky ve stamiliardách korun, má takové páky, že ho zničí. Boj proti organizovanému zločinu není možný, pokud se postižení nesemknou a nepodají hromadně žalobu na ty, kteří proti nim vedli zmanipulované procesy a zničili jim značnou část života. Je nepochybné, že JUDr. Soukup šlápl na kuří oko těm, co zlikvidují každého bez výjimky, kdo jim překříží cestu. Pokud se postižení společně nedomluví, je veškerý boj proti organizovanému zločinu, chobotnici zbytečný. Pokud se postižení nepostaví společně zlu, ničeho se nedosáhne. Sám voják v poli ještě žádnou bitvu nevyhrál. Zatím jste si všichni zvolili osamělý boj proti organizované mafii. A to je příčinou, proč u nás mafie vítězí. Sjednocená síla zločineckých struktur vůči individuální obraně...? Netřeba snad pokračovat, co to obnáší....JP. PS: Domnívám se, že i výslechy a soudní proces s Vámi byly vedeny tak, že po dosažení cíle, Vaším vyhazovem z pozice, kde byste ohrožovala kmotry, bylo původní znění rozsudku přepracováno nikoliv na základě neviny, ale z toho důvodu, že jste už nemohla světu zločinu škodit. "Zákulisí" dalo hlavy dohromady a spokojilo se s pozdějším "mírným trestem" několika měsíců nepodmíněně. Bylo tomu tak proto, že už jste nemohla zločincům škodit. ...JP:


 
Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Časně ráno 16. března 1968 vkročili američtí vojáci při běžné kontrolní hlídce do vesnice My -Lai. Jedním z důvodů tohoto krvavého řádění mělo být zabití seržanta US Army Georga Cocksa v okolí vesnice My – Lai, ležící v Jižním Vietnamu v provincii Son My. Vojáci pod velením poručíka Williama Calleyho, vstoupili do vesnice a začalo zabíjení.

V USA získal Tomáš Etzler Cenu Emmy, zatímco jeho matku s Alzheimerovu chorobou, jež bývala sboristkou Státní opery v Ostravě, museli hledat po celé Ostravě; napsal mě: „Prekrocil jste hranici Olsere. Jste dobytek. A snad Vas potkam…“

V USA získal Tomáš Etzler Cenu Emmy, zatímco jeho matku s Alzheimerovu chorobou, jež bývala sboristkou Státní opery v Ostravě, museli hledat po celém městě; napsal mě: „Prekrocil jste hranici Olsere. Jste dobytek. A snad Vas potkam…“

Přišel mi v prosinci 2011 pozdrav z Číny. Nic divného, právě jsme se z Číny vrátili, a abychom měli památku, poslali jsme si z Říše středu pohled sami sobě. Nepřišel však onen pohled s Bitvou od Lipan od Marolda, ale e-mail...

BAJKA O BOŽÍM SOUDU

BAJKA O BOŽÍM SOUDU

 Když hříchy Člověka dospěly k vrcholu, předstoupila před Boha Matka Země. Předala vládci Všehomíra soupis všech činů, kterými Člověk ohrozil její samotnou existenci. Jména vymizelých druhů rostlin, zvířat, ptáků byla zapsána černě. Stejně tak byla černí zamazána veškerá vodstva, pramínky počínaje a oceány konče.

Jan Padych: Nikomu to neříkej!

Jan Padych: Nikomu to neříkej!

Každý člověk, kterého jsme kdy znali, se nám s odstupem času jeví jako příběh, ať si to připouštíme, nebo ne. Vždy podle toho, co všechno o něm víme. Ten Zdeňkův příběh je pro mě spojený s vlaky. Jiný ani nemůže být. Zdeňka jsem znal od malička. Vyrůstali jsme spolu v Havířově, chodili jsme do stejné třídy základní školy a pak jsme se potkali na vojně a nakonec na chodníku v centru Ostravy. To naše poslední setkání proběhlo v roce, kdy jsme oba slavili padesátku, já o něco dřív, na konci zimy, on uprostřed léta. Ale raději začnu od samého začátku.

Poslední domácí zprávy