• Neděle, 31. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kamila

SVOBODA SLOVA ? JAK PRO KOHO.
Počet návštěv: 3655

SVOBODA SLOVA ? JAK PRO KOHO.

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

V Listině základních práv a svobod, která je nedílnou  součástí naší Ústavy, stojí, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“  ovšem „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.

Jak pravil TGM, „demokracie je diskuse“, ale diskuse není možná bez svobody předkládání protikladných názorů a jejich střetů. Vědom si toho všeho, spisovatel a novinář Břetislav Olšer zhruba před rokem  převzal na své internetové noviny Rukojmí.cz z webu Aeronet článek „KZ Arbeitslager Lety a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí !“ Kdosi ho udal a v těchto dnech obdržel od pražské  policie sdělení obvinění pro přečin  popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Buď obvinění nebo naopak převzetí článku je v rozporu s upozorněním na stránkách Rukojmí, že „vyloučeny jsou texty rasistické, antisemitské, xenofobni, neonacisticke a a pornografie...“ Břetislav Olšer nepochybně převzetí článku za porušení zásad nepovažoval a předjímám, že o to se bude opírat obhajoba. Kauzy tohoto typu se často stávají dějištěm bitvy znalců, z nichž jedni kvůli článku posílají autora do pekla, zatímco jiní považují text za zcela neškodné zveřejnění historických skutečností.
 
Čestný muž, věřící katolík, který by v krámě neukradl housku, i kdyby mu hrozila smrt hladem, v jehož případě násilí, páchání ukrutností a jejich schvalování jsou v rozporu s jeho vírou a jsou mu bytostně cizí,  který nikdy nečelil policejnímu vyšetřování, natož aby stál před soudem jako obžalovaný, najednou ve věku 72 let se má vyrovnat s představou, že nebude sledovat hlavní líčení z lavic pro veřejnost a pak o něm psát článek pro Rukojmí, ale ocitne se na lavici obžalovaných a možná se dočká i odsouzení. Je to pro něj zvlášť nepříjemné právě v této době, kdy se chystá na měsíční lázeňskou léčbu následků mozkové mrtvice.
 
Trestní  stíhání probíhá pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož činností jsem se nedávno zabýval v souvislosti s trestním stíháním vysokých úředníků ministerstva zahraničí, kteří si díky vytrvalosti obvodního státního zástupce Jana Lelka a vstřícnosti odvolacího senátu Městského soudu v Praze k němu postupně vyslechli šest zprošťujících rozsudků od tří střídajících se soudkyň a právě napjatě čekají na zprávu, zda se pan státní zástupce odvolal pošesté. Přiznám se, že místní příslušnost orgánů z Prahy 1 v případě pachatele z Ostravy mi není jasná. Ještě že má pan obviněný díky věku nárok na levné jízdné…
 
Případ má zajímavou pointu. Na webu Rukojmí.cz se již inkriminovaný článek nenachází, zato jej lze snadno „vygooglovat“ na webu Aeronet.cz.  Aeronet má zjevně větší právo na požívání svobody slova a projevu než Rukojmí. Jako laik nechápu, proč převzetí článku je větší nepřístojností než jeho sepsání a prvotní uveřejnění. Ale  také si myslím, že zveřejnění stejně jako převzetí problematického článku má být podnětem k diskusi odborníků, nikoli k trestnímu stíhání. Ideologizace dějin je zhoubná, vede k znemožňování diskuse a bez diskuse není demokracie, proto je ideologizace dějin cestou do pekel totality.
 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

25.02.2019 10:28

Motto: ...Pravda a láska začínají vítězit. Hlavně abychom to přežili! ...Vůbec nepochybuji o tom, že pan šéfredaktor Olšer má dostatek nezpochybnitelných argumentů, důkazů podložených dobovými fotografiemi. Ani já jsem nenašel potřebné atributy k tomu, aby se dalo konstatovat, že Lety byl typický koncentrační vyhlazovací tábor. Ač jsem si vyhledal fotodokumentaci, neviděl jsem dvojitý plot, mříže v oknech dřevěných budov. Hubení cikáni byli foceni u plaňkového plotu, který tábor obepínal. Rovněž chyběly hlídací posty, věže po obvodu tábora. Nebyla zde ani popravčí četa, ani pece kramatorií spalovačů mrtvol. Ve fotodokumentaci zcela chybí ozbrojená stráž SS. Jde spíše o české četnictvo. Na dokumentačních materiálech není vidět jeden jediný ozbrojený Němec. V táboře se umíralo na tyfus, Ten splnil roli vrahů za viníky, kteří cikány do tohoto tábora internovali. ....Nesmírně mě před dvěma roky pobouřilo, že ČT použila k "autentickým záběrům" z Letů obrazové pozadí tvrze Brněnec, která byla zděná. Odtud zachránil před smrtí hrdina Schindler židovské oběti, které měly určenu trasu do vyhlazovacích nacistických táborů smrti - továren na smrt. Je třeba vzdávat dodnes čest a slávu tomuto hrdinovi, který tak zachránil stovky Židů, především dětí, před jistou smrtí. Táborů určených původně pro lesní dělníky byla na našem území celá řada. Potom by se kromě Letů musely ojevit také mezi těmi vyhlazovacími. Vyhlazovací koncentrák však vypadal poněkud jinak. Byl obehnán dvojitým plotem (vnitřní byl pod napětím) byly tam komanda smrti, koleje, po nichž vlaky přivážely Židy poslanými většinou do "sprch". Pokud by se vytratila objektivita z posuzování těchto hrůz, jsme přímo v padesátých letech. Není možné, aby si pouštěli hubu na špacír neobjektivní živly, které nemají ani tušení, co ve skutečnosti Lety byly. Nejhorší je, když se člověk dostane do prostředí s neználky, kteří mu podsouvají své bludy a vydávají je za pravdu. ... .Všichni, kdo píšeme na tento portál a jsme sympatizanty pana Olšera, člověka, který napsal své nacismus odsuzující knihy ve víře, že jeho dílo bude dostatečně průkazné, aby i současní trollové pochopili, že jeho hlavním námětem ze současných dějin je naprosté odsouzení zvěrstev, co páchali nacističtí zmetci. ...Při té příležitosti se chci zeptat: Proč náš ministr zahraničí Pavlíček podporuje nacistickou Ukrajinu s jejími lidskými sviněni - banderovci. Proč naprosto kategoricky neodsuzujeme hajlující neonacistické svině a pochodňové pochody neonacistických zrůd? Nechci s tím odporným hnusem mít co do činění. Ubožáci, kteří jako odpovědní zástupci ČR adorují projevy nacismu, zákaz ruštiny na Ukrajině a omlouvají Oděsu a smrt tisíců lidí na jihovýchodní Ukrajině a navíc, jako naprostý hnus podporují masové vrahy ruskojazyčného obyvatelstva! Kde jsou potom ty zásady hlásané naší civilizací o trestnosti xenofobie, když nenávidět naše slovanské bratry je těmito zrůdami nejen doporučeno, ale i prosazováno. Skončím tedy starou pravdou, která zní: "Koho Bůh miluje, křížem navštěvuje". Pan Břetislav Olšer by si toho měl vážit. Ne každý udělá krok zaručující nesmrtelnost. Ne každý je hoden tohoto kříže. .....Mějte se hezky.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

24.02.2019 19:50

Svoboda slova je sice součástí české ústavy,ale je to jen papír a ten snese všechno.Nakonec si ústavu vykládají politici podle svých potřeb.A to úplně všichni!Je přece známo,že stíhání proti komukoliv si lze objednat u orgánů,činných v tretním řízení.T.j. státní zastupitelství,policie a i soudů!


 
Ladislav Matějka

Ladislav Matějka

24.02.2019 12:02

Jistě máte pravdu. Já jsem tedy ten článek nečetl (na Aeronet, Lajkit.cz a podobné hovadiny mám svůj názor), ale myslím si, že svoboda slova nespočívá v beztrestném šíření lží, pomluv a popírání faktů. Každopádně stíhání pana Olšera za článek, který nenapsal taky považuji za faux pas..


 
Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Mě nemilý Mirku
         Za ta léta, co tě znám, tak nepřestáváš překvapovat. Vím o tobě, že jsi velmi schopný a inteligentní člověk a říkám to zde, na tomto místě, i když jsem si vědom toho, že mi možná někteří lidé budou nadávat. Ty nejsi ve své podstatě zlý člověk, ale tvá ješitnost a oportunismus tě ničí. Ty jsi zneužil své znalosti a um proti vlastním lidem po kterých každé čtyři roky chceš aby tě volili. Ty nemáš páteř a plazíš se politikou jako slizký had u kterého nikdo není schopen předvídat, kdy uštkne. Jsi katolík a to ti také moc dobré renomé nedělá, protože tvé politické postupy jsou v přímém rozporu s textem písma a katolíci jsou z hlediska víry plémě nečisté. Divíš se tedy, že tě lidé nemají rádi??? Já se tedy nedivím.

Poslední domácí zprávy

Zažít znovu?

Zažít znovu?

Když jsem tento týden přemýšlel o nedělním komentáři, vzpomněl jsem si na dva známé citáty George Santayany: Ti, kdo si nepamatují minulost,...